"Rälsbussförsöket på MÖJ" (Järnväg allmänt)

av Christer Brimalm @, tisdag, januari 14, 2020, 14:37 (176 dagar sedan)

Mellersta Östergötlands Järnvägar hade en tvåaxlig liten motorvagn, MÖJ 3, som togs i bruk 1925 och såg ut som en dåtida liten landsvägsbuss på järnvägshjul. Den fanns inregistrerad hos MÖJ till 1934. Underredet ska sedan ha använts som "växellok" på Holmsbruks station i utkanten av Motala.
Korgen finns bevarad hos Wadstena-Fogelsta Järnväg.

Det finns ytterst litet kända uppgifter om det här fordonet och bara en dålig bild som vi känner till. Därför är vi intresserade av om någon har information att tillföra.

T ex undrar man i vilken trafik den användes. Lokaltåg Vadstena-Fågelsta? Andra lokala turer mellan Vadstena och Ödeshög? Tidtabellsböcker från 1920-talet kanske kunde ge några upplysningar, men vi har inga sådana.

Allt är av intresse som har med MÖJ 3 eller "växelloket" att göra.

Det går även bra att mejla till info@wfj.se

"Rälsbussförsöket på MÖJ"

av johanmmolin @, tisdag, januari 14, 2020, 15:07 (176 dagar sedan) @ Christer Brimalm

Jag har en digitalt nedladdad tjänstgöringstidtabell från 1929 (inte särskilt bra kvalitet men ändå).
Jag kan inte utläsa ur den något som inger misstanke om att "rälsbussen" var tursatt på vissa turer. All persontrafik är definierade som "Persontåg 3 klass".

"Rälsbussförsöket på MÖJ"

av Kjell Aghult @, tisdag, januari 14, 2020, 15:56 (176 dagar sedan) @ Christer Brimalm

.... Underredet ska sedan ha använts som "växellok" på Holmsbruks station i utkanten av Motala.

Detta bekräftas efter ett samtal för över 50 år sedan med NBJ miö Blomstrand (fd TÖJ).
Växellådan ändrades, så att lokomotorn gick "lika fort åt båda håll". Och de onödiga högre växelstegen spärrades.

"Rälsbussförsöket på MÖJ"

av Stefan Olsson @, tisdag, januari 14, 2020, 20:38 (176 dagar sedan) @ Christer Brimalm

"Vagnkortet" på MÖJ X 3 ger väl en del svar:

[image]

"Rälsbussförsöket på MÖJ"

av Ulf Diehl @, tisdag, januari 14, 2020, 21:46 (176 dagar sedan) @ Christer Brimalm

8.9.1923 ansökt B.O Johansson hos Länsstyrelsen om att få trafikera Vadstena-Väversunda med omnibuss. MÖJ delgavs ansökan och protesterade naturligtvis och beslöt 8.8 1924 att anskaffa en järnvägsomnibuss för samma sträcka. Sedan tyckte man att det var onödigt att överklaga, varför man kan tänka sig att man redan övertagit all trafik.
21.10.1925 beslöts att lägga in en vändskiva för järnvägsomnibussen i Väversunda. Kan man gissa samma typ som på ÖCJ? Fordonet tycks vara ombyggd från en landsvägsbuss tillverkad 1923 och insattes i trafik juni 1925. 1937 var den avställd.
Jag har inte kunnat finna någon besiktning av fordonet, men MÖJ motorvagn 3 rapporteras i VoVs årsrapporter (så det fanns några år 4 st MÖJ 3, ett ånglok från MÖJ, ett ånglok från FVÖJ, en motorvagn och ett elmotorlok).
Ulf Diehl

"Rälsbussförsöket på MÖJ"

av johanmmolin @, tisdag, januari 14, 2020, 21:55 (176 dagar sedan) @ Ulf Diehl

Intressant i sig, men jag har inte kunnat finna några turlistor, inte heller tjänstetidtabellen från 1929, som nämner några turer som slutar eller vänder i Väversunda ...

Så frågan är om det mest var en försöksballong för att blockera en eventuell konkurrent! Någon vändskiva har väl aldrig funnits i Väversunda. Eller?

"Rälsbussförsöket på MÖJ"

av johanmmolin @, tisdag, januari 14, 2020, 22:03 (176 dagar sedan) @ johanmmolin

MITTÅT!

Ibland är man för snabb. Jag kollade turlistan för just 1925, och ser man på ...

[image]

Kanske inte jätteimponerande men en intur från Väversunda lördagmorgnar noteras. Huruvida det har något med "rälsbussen" att göra kan förstås dock diskuteras ...

"Rälsbussförsöket på MÖJ"

av johanmmolin @, tisdag, januari 14, 2020, 22:08 (176 dagar sedan) @ johanmmolin
Redigerad av johanmmolin, tisdag, januari 14, 2020, 22:21

Som ytterligare lök på laxen för min tidigare ivrgihet kan jag nu konstatera att i tjänstgöringstidtabellen för 1929 finns fortfarande "Tåg 26" kvar, fortfarande ett lördagståg:

[image]

Det verkar vara lite ynkligt resultat av ett rälsbussinköp om detta blev vad som hände ...

Tyvärr är bildkvaliteten på det (inte av mig) inscannade dokumentet inte bättre än så här.

Tack för svaren

av Christer Brimalm @, onsdag, januari 15, 2020, 10:51 (175 dagar sedan) @ johanmmolin

Tack allihop för era värdefulla svar så här långt!

Tack för svaren

av johanmmolin @, onsdag, januari 15, 2020, 11:16 (175 dagar sedan) @ Christer Brimalm

Hur var det, finns det några hållpunkter för att man överhuvud taget investerade i att bygga en vändskiva i Väversunda? Ett beslut om det betyder ju inte nödvändigtvis att det förverkligades!

Fler tidtabeller

av johanmmolin @, onsdag, januari 15, 2020, 16:00 (175 dagar sedan) @ johanmmolin

Jag hittade ett par tidtabeller till som visar att lördagsturen fortlevde de allra första åren på 30-talet:

1930
[image]

och 1931:'
[image]

1930 ändrades således tågnumret till persontåg 14.

Tyvärr har jag inte hittat några senare tidtabeller från 30-talet, men mellan 1925 och 1931 kan vi således vara säkra på att lördagsturen gick. Med vilken dragkraft må vara osäkert.

Fler tidtabeller

av Christer Fredriksson @, onsdag, januari 15, 2020, 16:08 (175 dagar sedan) @ johanmmolin

Gick motorvagnen kopplad i morgontåget ut från Vadstena till Väversunda på morgonen?

Fler tidtabeller

av johanmmolin @, onsdag, januari 15, 2020, 17:14 (175 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Vem kan svara på det månntro? Vi vet ju inte ens om det var motorvagnen som gick där.
Om det är lördagsmarknads-besökare som ska anlita detta tåg verkar ju motorvagnen tämligen blygsamt transportmedel.

Fler tidtabeller

av Christer Brimalm @, onsdag, januari 15, 2020, 18:14 (175 dagar sedan) @ johanmmolin

Vi har spekulerat i att motorvagnen kan ha gått ner från Vadstena till Väversunda kopplad sist i det sydgående tåg som ankommer strax innan. Om det inte fanns någon vändskiva kanske den kan ha bogserats baklänges ned till Väversunda?
Men det verkar långsökt att ha en motorvagn bara för detta enda tåg på lördagarna.
Vad kan den ha använts till i övrigt? En användning kunde vara lokaltåg Vadstena-Fågelsta. I Fågelsta fanns ju vändskiva på den tiden. Men jag har inga belägg för att den skulle ha använts i sådan trafik.

Fler tidtabeller

av Leif B @, onsdag, januari 15, 2020, 22:41 (175 dagar sedan) @ Christer Brimalm

Vi har spekulerat i att motorvagnen kan ha gått ner från Vadstena till Väversunda kopplad sist i det sydgående tåg som ankommer strax innan. Om det inte fanns någon vändskiva kanske den kan ha bogserats baklänges ned till Väversunda?
Men det verkar långsökt att ha en motorvagn bara för detta enda tåg på lördagarna.
Vad kan den ha använts till i övrigt? En användning kunde vara lokaltåg Vadstena-Fågelsta. I Fågelsta fanns ju vändskiva på den tiden. Men jag har inga belägg för att den skulle ha använts i sådan trafik.

Men i den första tidtabellen Johan visade syns inget lämpligt sydgående morgontåg i tidtabellen. Eller var morgontåget ett rent godståg det året?

Fler tidtabeller

av johanmmolin @, torsdag, januari 16, 2020, 09:59 (175 dagar sedan) @ Leif B

Jag har svårt att tro att det stämmer.

Ska man gå efter tjänstetidtabellerna från 1929 hette då godstågen 102 och 103, och gick tisdag, torsdag och lördag. Det var det enda som stämde.

Detta godståg utgick från Vadstena vid 9-tiden på förmiddagen och bör ha passerat Väversunda någon gång efter klockan 10.

Jag har svårt att föreställa mig att godståget 1925 skulle utgått för klockan 6 på morgonen från Vadstena för att hinna avlämna rälsbussen i Väversunda.

Alternativet skulle ha varit att den transporterades dit i slutet av dagen istället. Det förutsätter förstås att rälsbusschauffören sov över i Väversunda. Sådant brydde man sig väl iofs inte så mycket om förr, men ändå.

Nu var ju 1925 detsamma som 1929, och jag har iofs ingen tvärsäker uppfattning om hur godståg / tomtåg kan ha sett ut då.

Fler tidtabeller 1923 o 1936.

av S-O Johansson @, torsdag, januari 16, 2020, 11:50 (174 dagar sedan) @ johanmmolin

Så här såg tidtabellerna ut sommaren 1923 och hösten 1936 enligt lokala tidtabeller. Inget tåg Väversunda-Vadstena.
[image]
Tidtabell för Västra Östergötland 1 juni 1923 utgiven av Motala Köpmannaförening.

[image]
[image]
Tidtabell från häftet "Linköpings Kommunikationer". Tågtider gällandes från 5 september 1936.

Fler tidtabeller 1924

av johanmmolin @, torsdag, januari 16, 2020, 12:18 (174 dagar sedan) @ S-O Johansson
Redigerad av johanmmolin, torsdag, januari 16, 2020, 12:42

[image]

[image]

Redan 1924 fanns således en tur utgående (ingående ...) från Väversunda, första året onsdag och lördag! Denna kan knappast ha skötts av rälsbussen som ju inte fanns ännu.

Curiouser and curiouser the walrus said (Alice i Underlandet).

Fler tidtabeller 1924. Väversunda.

av S-O Johansson @, torsdag, januari 16, 2020, 13:40 (174 dagar sedan) @ johanmmolin

Någon gång mellan 1924 och 1936 kan man nog anta att Väversunda blev nedklassat från station till hållplats eftersom Väversunda tappat hålltiden och bara har x-uppehåll.

Fler tidtabeller 1924. Väversunda.

av Kjell Aghult @, torsdag, januari 16, 2020, 14:13 (174 dagar sedan) @ S-O Johansson

Någon gång mellan 1924 och 1936 kan man nog anta att Väversunda blev nedklassat från station till hållplats eftersom Väversunda tappat hålltiden och bara har x-uppehåll.

Detta skedde 1926. Jvm (eller var det SJ Centralarkiv?) hade en komplett samling äldre tdtböcker för MÖJ. Bara att jämföra år för år.

På den tiden skedde såvitt känt alltid trafikmässig och infrastrukturell förändring samtidigt.

Fler tidtabeller 1924. Väversunda.

av johanmmolin @, torsdag, januari 16, 2020, 14:48 (174 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Ska man tolka detta som att dessa tidtabellsböcker fortfarande finns kvar och på något sätt går att kunna få tillgång till? Vet du i så fall var någonstans?

Fler tidtabeller 1924. Väversunda.

av Kjell Aghult @, torsdag, januari 16, 2020, 17:34 (174 dagar sedan) @ johanmmolin

Ska man tolka detta som att dessa tidtabellsböcker fortfarande finns kvar och på något sätt går att kunna få tillgång till? Vet du i så fall var någonstans?

Tyvärr vet jag inte detta. Kanske Jvm forskarservice vet?

Fler tidtabeller 1924. Väversunda.

av Ola Almquist @, Göteborg, torsdag, januari 16, 2020, 15:04 (174 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Någon gång mellan 1924 och 1936 kan man nog anta att Väversunda blev nedklassat från station till hållplats eftersom Väversunda tappat hålltiden och bara har x-uppehåll.

Detta skedde 1926. Jvm (eller var det SJ Centralarkiv?) hade en komplett samling äldre tdtböcker för MÖJ. Bara att jämföra år för år.

På den tiden skedde såvitt känt alltid trafikmässig och infrastrukturell förändring samtidigt.

Stationsmästare Karl Robert Nordell flyttade till Vreta kloster 1926 och efterträddes av platsvakten Ingrid Olivia Karlsson. Det finns dock en lurig sak i församlingsboken. Ingrids make, Oskar Fredrik Karlsson, står som järnvägstjänsteman (vilket kan betyda vad som helst) vilket är överstruket och ersatt med stationskarl. Vad kan han ha haft för arbetsuppgifter? Jag grävde dock vidare och I Svensk järnvägsmatrikel 1948 står han som e stk 1917, stk 1937 och knt 1945. 1948 blev han stationsföreståndare i Maspelösa. Jag hittade en anteckning om att han tjänstgjorde som kontorist i Ödeshög så det är möjligt att han inte tjänstgjorde i någon större utsträckning i Väversunda utan på andra stationer. Förslag? Det är trots allt några år mellan 1926 och 1945 och stationskarlar gjorde ju allt möjligt.

M.v.h.
Ola

RSS-feed av trådar
powered by my little forum