Stallområdet i Visby 1963 - dia (Historiskt material)

av bosc @, Näshulta, torsdag, januari 16, 2020, 00:57 (255 dagar sedan)

I samband med semester på rosornas ö, blev det ett besök på stationsområdet i Visby. Det blev också två diabilder. Jag har tyvärr inga noteringar om vilka fordon som fanns kvar. Varsågoda./BoSC[image][image]

Stallområdet i Visby 1963 - lurigt

av Ulf Pålsson @, Stockholm, torsdag, januari 16, 2020, 12:43 (255 dagar sedan) @ bosc

[image]

Det är lurigt med den växel som är utrustad med växelskärm. Den visar att växeln ligger i kurvläge och antyder att det är "fritt fram" att köra genom växeln i kurvläge, men det är det inte, för på det andra spåret står vagnar uppställda icke hinderfritt.

Den särskilt intresserade kan också notera att just den växeln har en så gammal konstruktion att dess växelställ (klotet) pekar åt "fel" håll jämför med vad växelklot normalt brukar göra; jfr med dem till vänster i bild. Kanske är det därför som den växeln har försetts med växelskärm?

Stallområdet i Visby 1963 - lurigt

av Krister P @, Växjö, torsdag, januari 16, 2020, 14:37 (255 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

[image]


Det är lurigt med den växel som är utrustad med växelskärm. Den visar att växeln ligger i kurvläge och antyder att det är "fritt fram" att köra genom växeln i kurvläge, men det är det inte, för på det andra spåret står vagnar uppställda icke hinderfritt.

Växelskärmen säger inte eller ens antyder att det är fritt fram att köra. Den visar bara växelns läge.

Stallområdet i Visby 1963 - lurigt

av Ulf Pålsson @, Stockholm, torsdag, januari 16, 2020, 17:32 (254 dagar sedan) @ Krister P

[image]


Det är lurigt med den växel som är utrustad med växelskärm. Den visar att växeln ligger i kurvläge och antyder att det är "fritt fram" att köra genom växeln i kurvläge, men det är det inte, för på det andra spåret står vagnar uppställda icke hinderfritt.

Växelskärmen säger inte eller ens antyder att det är fritt fram att köra. Den visar bara växelns läge.

Formellt har du förstås rätt. Vad jag försökte antyda är att det kan medföra risker att ställa upp vagnar på det sättet att det på håll kan se ut som om de står hinderfritt när de inte gör det. Antingen borde vagnarna stå "tydligt ute i växeln" eller innanför hinderpålen, tänker jag.

Stallområdet i Visby 1963 - lurigt

av Överkörmästaren @, torsdag, januari 16, 2020, 17:58 (254 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

[image]


Det är lurigt med den växel som är utrustad med växelskärm. Den visar att växeln ligger i kurvläge och antyder att det är "fritt fram" att köra genom växeln i kurvläge, men det är det inte, för på det andra spåret står vagnar uppställda icke hinderfritt.

Växelskärmen säger inte eller ens antyder att det är fritt fram att köra. Den visar bara växelns läge.


Formellt har du förstås rätt. Vad jag försökte antyda är att det kan medföra risker att ställa upp vagnar på det sättet att det på håll kan se ut som om de står hinderfritt när de inte gör det. Antingen borde vagnarna stå "tydligt ute i växeln" eller innanför hinderpålen, tänker jag.

En annan lurighet är ju spåret som ansluter från vänster i den växel som är medväxel i bildriktningen, och som inte är hinderfritt vid rörelse på spåret som går till höger i föregående motväxel. Udda spårlösning må jag säga!

Stallområdet i Visby 1963 - lurigt

av Granis @, torsdag, januari 16, 2020, 19:57 (254 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Spåret längst till höger, anslutningen till hamnspåret, hade när denna bild togs ganska nyligen slutat trafikerats. Och då inte bara för tåg med fordon som skulle tas till fastlandet, utan också för Visby slakteris transporter ner till hamnen med hjälp av från SJ inhyrda kylvagnar.

/ L G

Stallområdet i Visby 1963 - lurigt

av Ante Svensson II, lördag, januari 18, 2020, 00:15 (253 dagar sedan) @ Överkörmästaren

[image]


Det är lurigt med den växel som är utrustad med växelskärm. Den visar att växeln ligger i kurvläge och antyder att det är "fritt fram" att köra genom växeln i kurvläge, men det är det inte, för på det andra spåret står vagnar uppställda icke hinderfritt.

Växelskärmen säger inte eller ens antyder att det är fritt fram att köra. Den visar bara växelns läge.


Formellt har du förstås rätt. Vad jag försökte antyda är att det kan medföra risker att ställa upp vagnar på det sättet att det på håll kan se ut som om de står hinderfritt när de inte gör det. Antingen borde vagnarna stå "tydligt ute i växeln" eller innanför hinderpålen, tänker jag.


En annan lurighet är ju spåret som ansluter från vänster i den växel som är medväxel i bildriktningen, och som inte är hinderfritt vid rörelse på spåret som går till höger i föregående motväxel. Udda spårlösning må jag säga!

Spåren bort från forografen är från höger: Hamnspåret, det s k Lärbrosticket, spår 1, spår 2 osv. Spåren i riktning mot fotografen fr h: Nämnda hamnspår, linjen norrut, spår till vändskivan, uppställningsspår för vagnar.

Ante

Stallområdet i Visby 1963 - dia

av Ola Almquist @, Göteborg, torsdag, januari 16, 2020, 13:26 (255 dagar sedan) @ bosc

I samband med semester på rosornas ö, blev det ett besök på stationsområdet i Visby. Det blev också två diabilder. Jag har tyvärr inga noteringar om vilka fordon som fanns kvar. Varsågoda./BoSC[image]

Fordonen bör vara Yo1p 688 samt UDFo1p 1695 och 1696.

M.v.h.
Ola

Stallområdet i Visby 1963 - dia

av Ante Svensson II, torsdag, januari 16, 2020, 15:00 (255 dagar sedan) @ Ola Almquist

I samband med semester på rosornas ö, blev det ett besök på stationsområdet i Visby. Det blev också två diabilder. Jag har tyvärr inga noteringar om vilka fordon som fanns kvar. Varsågoda./BoSC[image]


Fordonen bör vara Yo1p 688 samt UDFo1p 1695 och 1696.

M.v.h.
Ola

Stämmer. Den grå f d personvagnen är Bgv 822, f d SlRJ YDF 51, f d RHJ AC 20, f d VVJ C 2, f d SlRJ C 2. Vid samma tid skrotades Np 3071, f d KlRJ 5, det loket stod vid godsmagasinet t v utanför bild. Kvar fanns också DFp 341, f d GJ DF 41, f d C 6, vilken gick som manskapsvagn i rivningståget. Den och 822 skrotades vintern 1963-64 bland de sista fordonen på ön.

Ante

Stallområdet i Visby 1963 - dia

av Ola Almquist @, Göteborg, torsdag, januari 16, 2020, 15:09 (255 dagar sedan) @ Ante Svensson II

I samband med semester på rosornas ö, blev det ett besök på stationsområdet i Visby. Det blev också två diabilder. Jag har tyvärr inga noteringar om vilka fordon som fanns kvar. Varsågoda./BoSC[image]


Fordonen bör vara Yo1p 688 samt UDFo1p 1695 och 1696.

M.v.h.
Ola


Stämmer. Den grå f d personvagnen är Bgv 822, f d SlRJ YDF 51, f d RHJ AC 20, f d VVJ C 2, f d SlRJ C 2. Vid samma tid skrotades Np 3071, f d KlRJ 5, det loket stod vid godsmagasinet t v utanför bild. Kvar fanns också DFp 341, f d GJ DF 41, f d C 6, vilken gick som manskapsvagn i rivningståget. Den och 822 skrotades vintern 1963-64 bland de sista fordonen på ön.

Ante

Visst 17. Bgv 822 var så grå att jag missade den. En bild på DFp 341 hade varit intressant.

M.v.h.
Ola

Stallområdet i Visby 1963 - dia

av Niklas O @, torsdag, januari 16, 2020, 15:53 (255 dagar sedan) @ bosc

Bilden är väl tagen ungefär vid krysset? Om så är det då spåret ner till hamnen som vagnarna till höger står på. Tycker att spåret med "växelskärmen" är in till det korta spåret vid plattformen, där rälsbussen till Lärbro avgick enligt min far.

[image]


[image]


[image]

Stallområdet i Visby 1963 - dia

av bosc @, Näshulta, lördag, januari 18, 2020, 22:35 (252 dagar sedan) @ bosc

När bilderna togs hade ju trafiken upphört. Vad hände med fordonen?/BoSC

RSS-feed av trådar
powered by my little forum