Tidtabellsbok och Veckoorder. (Järnväg allmänt)

av Cargoman, Saturday, February 08, 2020, 16:20 (1474 dagar sedan)

Jag hittade några gamla tidtabeller från 1978.
[image]

Det fanns även ett speciellt plastfodral i A5-format till tidtabellsbladen där man bara visade tidtabellen för det aktuella tåget.
[image]

Efter denna typ av tidtabellsbok kom en med gröna blad utan semaforer, spår och tågmöten
Jag har inte lyckats hitta någon sådant blad i gömmorna, så här är i stället en bild på hur de såg ut år 10 år senare, år 1988.
IC-tåg 38 Malmö-Sundsvall, där jag hade stafettpinnen mellan Nässjö och Stockholm. Veckoordern dög bra som fikaunderlägg. Om man spillde kaffe på den gjorde det inte så mycket eftersom den bara gällde en vecka. Det var värre att spilla på tdt-bladen. Det gällde att hålla sig väl med tågmästarna så att man fick en kopp kaffe på vägen. :-)
[image]

VKO har också försvunnit. Den var växelvis röd resp. vit mellan veckorna.
[image]

Tiden går, men minnena finns kvar.

Tidtabellsbok och Veckoorder.

av Karlsson, Saturday, February 08, 2020, 19:24 (1474 dagar sedan) @ Cargoman

Angavs möten i de äldre tidtabellsböckerna även på sträckor med linjeblockering? Numera anges ju k-möten i körplanen för tåg i system M, gamla tiders tam-sträckor.

Tidtabellsbok och mötesuppgifter

av Ulf Pålsson, Saturday, February 08, 2020, 21:01 (1474 dagar sedan) @ Karlsson

Angavs möten i de äldre tidtabellsböckerna även på sträckor med linjeblockering? Numera anges ju k-möten i körplanen för tåg i system M, gamla tiders tam-sträckor.

Ja, fram till 1979, då man började framställa tidtabellsboken med databehandling. På sträcka försedd med linjeblockering angavs mötena "inramade", vilket innebar att möteskontroll skulle ske bara om linjeblockeringen var förklarad ur bruk.

Tidtabellsbok och Veckoorder.

av Kjell Aghult, Sunday, February 09, 2020, 10:33 (1473 dagar sedan) @ Karlsson

Veckoordern infördes 1944, efter tyskt mönster. Detta för att minska den omfattande ordergivningen till tågen på blankett. Där och i Danmark kallades den "La", i D. syftande på
"Langsom körsel". Tyska originaltiteln omfattar sju ord!

Vko sammanställdes tisdagar av "planeraren" på resp. trafikledningscentral (Hen också organisera extratåg, specialtransporter etc). Den renskrevs onsdagar på regionkontorets skrivcentral, trycktes torsdagar och utsändes med konduktörspost natt mot fredag. Detta för att hinna nå de veckoslutsstängda småstationerna. Manuset låg på senare år i ordbehandlare. Ursprungligen boktrycktes ordern hos lokalt företag, med samma dagföljd. Tids nog övergick man dock till kontorstryck (Gestetner) på regionkontorens vaktmästerier. Luleå var sist med boktryck, kvar ännu 1972.

Framställningstiden på nästan en vecka kunde försvåra banavdelningens arbetsplanering: T ex krävde ett ändrat arbete en omfattande ordergivning på blankett, tåg för tåg: "Ändring av Vko".
Inte populärt på stora ordergivningsstationer som t ex Hallsberg!

Tidtabellsbok och Veckoorder.

av LaseJ, Saturday, February 08, 2020, 19:50 (1474 dagar sedan) @ Cargoman

Visst väcker det minnen...

Veckoorder med hjälp av körordersystemet

av Ulf Pålsson, Sunday, February 09, 2020, 00:30 (1474 dagar sedan) @ Cargoman

VKO har också försvunnit. Den var växelvis röd resp. vit mellan veckorna.
[image]

Veckoordern ersattes sommaren 1996 av ett datasystem, körordersystemet, som tar fram en tågorder för varje tåg. Tågordern innehåller alltså de säkerhetsorder som gäller för just det tåget. Varje säkerhetsorder har ett säkerhetsordernummer (snr). I körordersystemet finns också möjlighet att ta fram en sträckorder för en given sträcka. Den innehåller alla säkerhetsorder som gäller på sträckan.

Under ett antal månader före körordersystemets slutliga ibruktagande användes systemet för att för olika sträckor ta ut flera sträckorder, som sammanställdes till en veckoorder. Det är en sådan vi ser ett utdrag ur på bilden.

Tidigare togs veckoordern fram med manuell hantering.
/up

Tidtabellsbok och Veckoorder.

av Lars-Göran Eriksson, Sunday, February 09, 2020, 15:55 (1473 dagar sedan) @ Cargoman

[image]

Jag har också ett minne som anknyter till Tidtabeller o Veckorder. Jag var ganska färsk som lokbiträde och åkte med en äldre förare, han skulle gå i pension året därpå.
Tidpunkten för händelsen var 19700521 och vi närmade oss Hällnäs norrifrån med tåg Egxt 6291. Jag noterade att vi fick fel signalbild ”två vingar” men i tdt var det endast ”En vinge”, jag uppmärksammade föraren på detta faktum, så han bromsade in och stannade vid infarten för att ringa i signaltelefonen. Jag tror att han ”blåste ”Tåg Kommer” men det hände inget, signalen borde ha gått till ”Stopp” och att vi sedan ha blåst ”tre korta” att vi var beredd på spårändring.
Jag hörde av samtalet med tkl att tonen var kärv och att föraren uttryckte att ”jag ska nog komma in bara jag får din tillåtelse”.
Så blev det, vi rullade in med tåget på sp 3, drog in hela tåget till södra änden av bangården.
Föraren sa till mig, ”sitt kvar du, jag ska gå ner och prata med den där (Tkl”) jag såg på håll att han ”läxade” upp tkl inför två åskådare. Han var mycket nöjd med att jag gett honom chansen att tillrättavisa tkl.
På det viset steg jag i förarens aktning, jag tjänade upp mig kan man säga, nu blev jag plötsligt en bra grabb.
Jag kan nämna att han var inte representativ för förarna som jag åkte med, jag kan ge ett exempel på hans inställning, han berättade för mig att han inte tagit emot utmärkelsen för ”Nit och Redlighet” han motiverade beslutet med att ”Jag har sett medaljens baksida” han var väl lite allmänt vrång, men jag hade inga problem med honom, jag hade ju bevisat att jag var ”en bra grabb”.

Tidtabellsbok och Veckoorder.

av Överkörmästaren, Sunday, February 09, 2020, 16:13 (1473 dagar sedan) @ Lars-Göran Eriksson

[image]

Jag har också ett minne som anknyter till Tidtabeller o Veckorder. Jag var ganska färsk som lokbiträde och åkte med en äldre förare, han skulle gå i pension året därpå.
Tidpunkten för händelsen var 19700521 och vi närmade oss Hällnäs norrifrån med tåg Egxt 6291. Jag noterade att vi fick fel signalbild ”två vingar” men i tdt var det endast ”En vinge”, jag uppmärksammade föraren på detta faktum, så han bromsade in och stannade vid infarten för att ringa i signaltelefonen. Jag tror att han ”blåste ”Tåg Kommer” men det hände inget, signalen borde ha gått till ”Stopp” och att vi sedan ha blåst ”tre korta” att vi var beredd på spårändring.
Jag hörde av samtalet med tkl att tonen var kärv och att föraren uttryckte att ”jag ska nog komma in bara jag får din tillåtelse”.
Så blev det, vi rullade in med tåget på sp 3, drog in hela tåget till södra änden av bangården.
Föraren sa till mig, ”sitt kvar du, jag ska gå ner och prata med den där (Tkl”) jag såg på håll att han ”läxade” upp tkl inför två åskådare. Han var mycket nöjd med att jag gett honom chansen att tillrättavisa tkl.
På det viset steg jag i förarens aktning, jag tjänade upp mig kan man säga, nu blev jag plötsligt en bra grabb.
Jag kan nämna att han var inte representativ för förarna som jag åkte med, jag kan ge ett exempel på hans inställning, han berättade för mig att han inte tagit emot utmärkelsen för ”Nit och Redlighet” han motiverade beslutet med att ”Jag har sett medaljens baksida” han var väl lite allmänt vrång, men jag hade inga problem med honom, jag hade ju bevisat att jag var ”en bra grabb”.

Han borde ha fått medaljen för Nid och Retlighet i stället!

Tidtabellsbok och Veckoorder.

av BM, Monday, February 10, 2020, 13:42 (1472 dagar sedan) @ Cargoman

Jag tänkte på en sak, när jag såg bilden från Rc5:an.

Var inte bladen i tidtabellsboken gröna?

Tidtabellsbok och Veckoorder.

av Cargoman, Monday, February 10, 2020, 15:40 (1472 dagar sedan) @ BM

Jo, det stämmer. Men kraftigt solljus och en halvtaskig kamera ger fel färger både på tdt och VKO. Men kaffets svarta färg stämmer! :-)

Tidtabellsbok och Veckoorder.

av Kjell Aghult, Monday, February 10, 2020, 16:11 (1472 dagar sedan) @ Cargoman

Grönt papper infördes då tdtboken datoriserades 1979. Färgen dessförinnan skulle kunna kallas
ljusbeige: Inte "kritvit", för att undgå reflexer. Papperet också ha viss bestämd slitstyrka:
Enskilda tdtblad togs ju ofta ur pärmen och förvarades i plastfickor. Två slags sådana fanns: Heltransparenta för konduktörspersonal och med ena sidan svart för lokps (Undvika läsning av fel tåg, två stod ofta i bredd).

Under boktrycktiden fick bara vissa bestämda stilsnitt användas, för att underlätta läsning i svagt ljus. Tiden 1972-1978 maskinskrevs tdtböckerna. Till det fanns en speciell IBM-kula: Med också symboler, som "hjul", "klump" etc.

Också linjeböckerna maskinskrevs från 1972. De var ju ofta långlivade - upp till tio ändringstryck tillåtna. De lades allmänt på ordbehandlare vid 1988 års omorganisation.