Hållplatsvaktens arbetsuppgifter (Järnvägspersonal)

av mormorsgruvan @, fredag, februari 21, 2020, 09:31 (97 dagar sedan)

Vilka var hållplatsvaktens arbetsuppgifter ?

Hållplatsvaktens arbetsuppgifter

av Jim Hansson @, Malmö, fredag, februari 21, 2020, 20:38 (96 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Vilka var hållplatsvaktens arbetsuppgifter ?

Det där måste varit beroende av hållplatsens storlek. Det fanns hållplatser som var lika stora som en station, de saknade bara sidospår och huvudsignal. Där gjorde personalen alla arbetsuppgifter som en station gjorde, inkl att ge stopp och avgång till tåget, förutom att delta i utväxling av tåganmälan.
Jim

Hållplatsvaktens arbetsuppgifter

av Gunnar Lilienberg ⌂ @, Kristianstad, fredag, februari 21, 2020, 22:17 (96 dagar sedan) @ Jim Hansson

Vilka var hållplatsvaktens arbetsuppgifter ?


Det där måste varit beroende av hållplatsens storlek. Det fanns hållplatser som var lika stora som en station, de saknade bara sidospår och huvudsignal. Där gjorde personalen alla arbetsuppgifter som en station gjorde, inkl att ge stopp och avgång till tåget, förutom att delta i utväxling av tåganmälan.
Jim

Som sagt, det varierade. Min far tillbringade ett par somrar i närheten av Hjorted (på sträckan Västervik-Hultsfred). Han var ofta och tittade på tågen där. Detta var några år före förstatligandet. Platsvakten hade en grön flagga som han signalerade varsamhet med mot tåget. Han ringde till föregående och efterföljande station med den mycket informella anmälan ”Nu kom de” respektive ”Nu gick de”.

Hållplatsvaktens arbetsuppgifter

av Ola Almquist @, Göteborg, lördag, februari 22, 2020, 00:21 (96 dagar sedan) @ Gunnar Lilienberg

Vilka var hållplatsvaktens arbetsuppgifter ?


Det där måste varit beroende av hållplatsens storlek. Det fanns hållplatser som var lika stora som en station, de saknade bara sidospår och huvudsignal. Där gjorde personalen alla arbetsuppgifter som en station gjorde, inkl att ge stopp och avgång till tåget, förutom att delta i utväxling av tåganmälan.
Jim


Som sagt, det varierade. Min far tillbringade ett par somrar i närheten av Hjorted (på sträckan Västervik-Hultsfred). Han var ofta och tittade på tågen där. Detta var några år före förstatligandet. Platsvakten hade en grön flagga som han signalerade varsamhet med mot tåget. Han ringde till föregående och efterföljande station med den mycket informella anmälan ”Nu kom de” respektive ”Nu gick de”.

Saken har tidigare diskuterats här.

Beträffande Hjorted har jag ett problem angående personalen.
Där fanns 1940 hållplatsvakten Anna Helena Andersson, men också hennes make, förste kontoristen Georg Ossian Andersson. Vad kan ha medfört att han hamnat på denna plats? Sjukdom eller skada? Kan han ha utfört några andra arbetsuppgifter där ute i skogen?

Församlingsutdrag 1940

M.v.h.
Ola

Hållplatsvaktens arbetsuppgifter

av Nils-Eric Sääf @, Född i Kisa Bor i Åtvidaberg, lördag, februari 22, 2020, 09:15 (96 dagar sedan) @ Ola Almquist

Var inte Hjorted fullvärdig station 1940? När vi flyttat till Storsjö 1961 jobbade mor och far tillsammans där.På dagtid var mor Postbiträde men när far lagt ifrån sej spaden vid 5-6 tiden blev mor Platsvakt tills sista tåget på kvällen gått. Bommarna bl.a På söndagskvällarna var det sen TKL för far.När jag gjorde lumpen i Linköping åkte jag med detta sena tåg med byte i Åvg. Jag minns det väl för jag hann INTE till LV2 förrän efter 24,00 hade dispens att komma för sent.

Hållplatsvaktens arbetsuppgifter

av mormorsgruvan @, lördag, februari 22, 2020, 12:53 (96 dagar sedan) @ Jim Hansson

Jag undrar om tåganmälan vid hållplatser.
Skedde tåganmälan alltid vid hållplatser ?

Hållplatsvaktens arbetsuppgifter

av Lennart Petersen @, lördag, februari 22, 2020, 16:35 (95 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Jag undrar om tåganmälan vid hållplatser.
Skedde tåganmälan alltid vid hållplatser ?

Nej , alla hållplatser var ju inte ens bemannade. Utan tåganmälan var ju när det behövdes för tågdriften, i övrigt hade ju hållplatsen fri genomfart. Vilket ju också gällde på stationer när de var obevakade.

Hållplatsvaktens arbetsuppgifter

av Nils-Eric Sääf @, Född i Kisa Bor i Åtvidaberg, lördag, februari 22, 2020, 18:42 (95 dagar sedan) @ mormorsgruvan
Redigerad av Nils-Eric Sääf, lördag, februari 22, 2020, 18:54

För att få lämna Tåganmälan måste man vara TKL utbildad. Efter Akkavaare olyckan på Inlandsbanan snabbutbildades ett antal platsvakter till TKL. Innan dess skötte Tågpersonalen mötet på hållplatserna. Det fanns dock vissa Trafikplatser som blev nerdegraderade till Håll o Lastplatser och behöll Tågklareringen.

Hållplatsvaktens arbetsuppgifter

av Gunnar Ekeving @, lördag, februari 22, 2020, 20:56 (95 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Man bör skilja på de kommersiella och trafiksäkerhetsmässiga funktionerna vid hållplatser och stationer. I säkerhetsordning/motsv har station vanligen definierats ungefär som "plats med huvudsignaler där möte eller förbigång mellan tåg kan ske". Hållplats däremot definieras t ex i 1947 års säo som "för trafikutbyte avsedd plats på linjen utan huvudsignal och sidospår". Platsvakt definieras i samma säo som "föreståndare för hållplats och sådan lastplats, där huvudsignal ej finns eller där huvudsignalen manövreras av annan personal än platsens". Platsvakt behövde alltså inte bekymra sig om tåganmälan för att säkra tågens gång mellan stationerna. Däremot kunde en platsvakt fungera som vägvakt - manövrera bommar vid plankorsning mellan väg och järnväg. Om det på platsen fanns manuella blocksignaler för att reglera tågföljden förvandlades platsvakten till tågvakt (ej att förväxla med senare tiders tågvakter ombord på lokaltåg).

Beskrivningen av platsvakt ovan avser den säkerhetsmässiga funktionen. Dessutom kunde man, i varje fall vid SJ, vara anställd som platsvakt, och då även tjänstgöra som tågklarerare vid en station. Platsvaktsbefattningarna besattes med lågavlönad, ofta kvinnlig personal. Ett annat sätt att uppnå kostnadsreducering var att låta stationer skötas av stationskarlar istället för kontorister eller stationsmästare. Banvakter kunde få tågklarerarutbildning för att ta hand om enstaka tågmöten. Något som SJ tillämpade så sent som på 1950-talet.

Lundavägens hållplats

av mormorsgruvan @, söndag, februari 23, 2020, 10:24 (95 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Station eller hållplats ?
Tågklarering eller ej ?

Hållplatsvaktens arbetsuppgifter

av Kjell Aghult @, söndag, februari 23, 2020, 11:43 (95 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Plv kan betraktas som ett slags "lokalombud" åt en överordnad station. Med främsta arbetsuppgifter lokal biljettförsäljning och styckegodshantering. Mer komplicerade uppdrag, t ex vagnslaster och långväga biljetter, hanterades av den överordnade stationen. Denna svarade också för redovisningen. Detaljerna kan jag dock inte.

Växling och tyngre styckegodshantering utfördes av konduktörerna, snöskottning, latrintömning etc av banvakten.

Handsignaleringen till tåg med behovsuppehåll ersattes med tiden av "plåtstinsar" (Påstigningstavlor).

Plv var ofta också vägvakt (bommar), underrättad om extratåg etc av grannstationerna. Mer ovanligt att hon var tkl. Sannolikt uppfunnet vid bolagsbanorna, SJ första sådan tillsattes 1936 (I Täng på Storlienbanan). Vid SJ utgick särskilt lönetillägg för tågklarering.

Plv var ofta också postansvarig, på sina håll det större arbetet. Post- och järnvägskassor åtskilda och vid kontroll kom två man samtidigt.

Plv var inte tjänstemannaanställd utan hade vid SJ timlön efter dåtida kollektivavtal. Sådana avtal fanns också inom Posten och Försvaret.

Hållplatsvaktens arbetsuppgifter

av Rolf Segelström @, söndag, februari 23, 2020, 11:42 (95 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Vi har gömt en befattning. Godsombud och grindvakt och senare bomvevare.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum