48-åring siktar framåt (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Rikard Johanson @, onsdag, februari 04, 2009, 12:16 (4461 dagar sedan)

Jädraås-Tallås Järnväg, JTJ, närmar sig sin 50-årsdag. Nåja, det är två år kvar, men dom går fort... Det finns förstås all anledning att titta i backspegeln och skriva sin historia när man fyller jämna år, men det är minst lika viktigt att sikta framåt också.

Två saker med bäring på framtiden är just nu på gång:

Förstudie banförlängning till Svartbäcken
Sedan hösten 2008 pågår arbetet med en förstudie om förutsättningarna för en förlängning av JTJ med ca 3,5 km från nuvarande ändpunkt i väster, Svartbäcken Nedre, till DONJ ursprungliga station Svartbäcken. Förlängningen skall ske på ursprunglig banvall och som f n utnyttjas som skogsbilväg av markägaren Bergvik Skog AB.

Studien har föregåtts av interna diskussioner inom JTJ i frågan, men kan sägas ha sin formella startpunkt i och med att JTJ för några år sedan köpte stationsbyggnaden i Svartbäcken, till största delen med pengar som samlats in bland föreningens medlemmar.

Syftet med förstudien är att ta fram ett beslutsunderlag kring banförlängningen. I detta underlag ingår bl a motiv till förlängningen, ekonomiska förutsättningar som t ex finansieringsformer och konsekvensanalyser. En väsentlig del i studien är att diskutera den utvecklingspotential för JTJ som kan ligga i ett sådant projekt.

Till dags dato har kontakter etablerats med bl a markägare, Ockelbo kommun och Länsstyrelsen i Gävleborgs län för att undersöka de praktiska förutsättningarna, söka allmänt stöd för tanken och undersöka vilka finansieringsmöjligheter som finns. Reaktionerna har hittills varit mycket positiva.

Förstudien skall avrapporteras till JTJ styrelse.

Statusen på JTJ lok nr 8 undersöks
JTJ förfogar över två av de tre Mallet-lok som DONJ lät bygga på Atlas år 1910. Lok 12 är i drift medan lok 8 är avställt sedan 1996. Utan tvekan är de stora Mallet-maskinerna något av en symbol för DONJ och JTJ och det är givetvis av stort värde att föreningen kan hålla åtminstone ett av loken i driftsdugligt skick.

Lok 12 togs i trafik efter omfattande renovering år 1995, men den dagen kommer förstås då 12:an åter är mogen för verkstaden. Därför är det nödvändigt att redan nu rikta intresset mot 8:an och vilka insatser som krävs för att sätta loket i trafik igen. För att närmare ta reda på vilka arbeten som kan vänta planeras nu för en undersökning av lokets, och inte minst pannans, status.

Även utan närmare vetskap om lokets kondition, är det klart att renoveringen kommer att kosta en hel del pengar och därför måste också finansiering ordnas innan det kan bli dags att starta arbetet.

powered by my little forum