Kört för WFJ? (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Granis @, onsdag, februari 04, 2009, 12:34 (4461 dagar sedan)

Artikel i "Corren": "Äldreboende istället för järnväg". Förslag från Kommunstyrelsen. Ny detaljplan tas fram för stationsområdet i Vadstena. Äldreboende byggs på järnvägsmarken (som då saneras?) och museijärnvägen försvinner. Tongivande politiker säger sig vara medvetna om "reaktioner från de som håller på med museijärnvägen", men "...när de inte har råd så hamnar frågan i knäet på kommunen och då blir det vår sak att förklara för kommuninvånarna varför pengarna går till en museijärnväg istället för till äldrevården eller till skolan". Jaha. Dom förväntar sig tydligen att kommunen ska göra något de aldrig gjort förut, d v s ge bidrag till museijärnvägen? Och att antikvariska myndigheter accepterar planändringen. Men det kanske funkar om lokstall och stationshus blir kvar som "monument över järnvägsepoken"? Då får ju kommunen också en lämplig byggnad för det "servicecenter" åt gästhamnen man försökt placera i stationshuset redan tidigare....

/ L G :-(

Kört för WFJ?

av Stefan Skoglund @, Stenstorp, onsdag, februari 04, 2009, 13:05 (4461 dagar sedan) @ Granis

Oja det finns så många glada personer med tändstickor och sedan funkar
misskötsel av taket alldeles utmärkt så får man frostsprängningar inne
i tegelväggarna. Det räcker alldeles utmärkt att inte sköta om lokstallet
de närmaste 3 åren... så kan man riva det pga höga rep-kostnader.

--
Student i järnvägsdrift, datorvetenskap, signaltekniker, och ambulerande ånglokseldare om man inte hittar mig ombord på en viss ångbåt under sommartid eller i en danslokal.

Kört för WFJ?

av Granis @, onsdag, februari 04, 2009, 13:28 (4461 dagar sedan) @ Stefan Skoglund

Tja, men nog tror jag att kommunen nu, eller snarare i så fall, kommer att satsa på kvarvarande byggnader som de aldrig gjort förr. D v s nu när de kan användas till nåt vettigt, av några vettiga! Som jag antydde så har kommunen ju tidigare försökt inhysa ett "gästhamnskontor" i stationshuset, och det skulle väl passa bra nu om/ när museijärnvägen försvinner? Och det "K-märkta" lokstallet kan väl göras till nåt mysigt "hantverkscentrum"? Dessutom har man ju skickligt (?) försökt blidka opinionen (utanför järnvägskretsar) genom att föra fram byggplaner på "nödvändigt äldreboende" i stället för, typ, "lyxbostäder för inflyttade 08-or" eller nåt liknande. Då tycker man sig kunna motivera detta, inklusive saneringskostnader. Och hoppas att man får majoriteten med sig.

/ L G :-|

WFJ -Notis även i "Motala Tidning".

av Granis @, onsdag, februari 04, 2009, 13:32 (4461 dagar sedan) @ Granis

WFJ -Notis även i "Motala Tidning".

av Erik Samuelsson (tillfällig), onsdag, februari 04, 2009, 14:52 (4461 dagar sedan) @ Granis

Kommunstyrelsens ordförande Tommy Palmqvist (S) hoppas på snabb byggstart

Lycka till! Oavsett utgång så lär det inte stå några bostäder där på minst fem år. Letar måhända Tommy efter ny bostad?

Kört för WFJ?

av nicke, onsdag, februari 04, 2009, 14:41 (4461 dagar sedan) @ Granis

Silkesvantarnas tid är uppenbart och slutgiltigt förbi i, och den plan som man får utgå ifrån legat i herr Palmquist:s skrivbord hela tiden, tas nu fram för att "Endlösung der WFJ frage". Kommunen har minsann "lirkat" med WFJ och allmännheten, till och med gett dem uppskov med avhysningen så ingen skugga faller på kommunen från allmänhetens sida att vara okänsliga... .:-(

Jag har väl nämnt det tidigare, att en kommun inte river i något och drar på sig utgifter och jobb, om inte någon fullständig ide´/plan finns.
Låt kommunen riva ned sin historia och låt pensionärerna titta ut på sin asfaltsplan som de har så många ungdomsminnen från. Ety, en sådan kommun och dess passiva invånare förtjänar icke en jvm-förenings närvaro. Det finns andra platser att vara på.

nicke

Direkt vs indirekt samhällsnytta

av Nicke2, onsdag, februari 04, 2009, 15:38 (4461 dagar sedan) @ Granis

Dags för mig att ge mig ut på hal is! Dvs lägga mig i ;-)
I princip håller jag Tommy Palmqvists uttalande när han säger att medlemmarna inte kan göra en OBJEKTIV bedömning av situationen. Sälvklart kan de inte det eftersom medlemmarna försöker rädda sin "älskling" med alla medel (om ni förstår). I övrigt ställer jag mig lite frågande till kommunens planer som nästan förefaller vara en kampanj mot WFJ med vendetta som huvudsakliga motivation. För jag har svårt att tänka mig att det skulle vara svårt att hitta en annan plats att bygga på än JUST PRECIS PÅ PRICKEN DÄR! Dessutom måste man antagligen bekosta en äckligt dyr sanering av stationsområdet. Oavsett så är det kanske lämpligt att sanera gammal stationsmark ur miljösynpunkt. Dock har jag svårt att tro att kommun-gubbarna och -gummorna har så pass nobla tankebanor.

Samtidigt så verkar allt handla om pengar. Herr Palmqvist talar om att motivera kostnader som drabbar kommunen när museiföreningen inte mäktar med osv. osv. Man tar ingen hänsyn alls till att verksamheten faktiskt (förhoppningsvis?!) sysselsätter/kan sysselsätta t.ex. ungdomar och ledare på samma sätt som vilken idrottsförening som helst (fast med annan verksamhet). Allt handlar ju faktiskt inte om pengar... Men om det nu ÄNDÅ är så att herr Palmqvist vill ha ekonomisk motivering för kommunens insatser så resonerar jag enl. följande:

Jag vet inte hur pass stark attraktionskraft WFJ har som turistmål i regionen. Hursom helst så är det värt att ta i beaktande att museitrafik faktiskt genererar inkomster som museiföreningen sedan spendrar delvis i kommunen. Dessutom spenderar gästande resenärer en del på restauranger o.d. Vidare så antar jag att aktiva medlemmar privat bränner en del pengar i samband med verksamhetsutövningen.
Allt detta bidrar, sett ur kommunens ekonomiska perspektiv, positivt till "bytesbalansen".
Att lägga museijärnvägen är synonymt med att radera ovan nämda intäkter.
Man får väl hoppas att berörda kommunpolitiker åtminståne gjort någon form av kalkyl (inte alldeles enkelt, men ändå...) som backar upp Herr Palmqvists uttalande....Förresten... När man ändå är i full gång med inkvisition av ideell verksamhet så kan man kanske samtidigt dra in alla aktivitetsbidrag till idrottsföreningar i kommunen (dvs om det nu ens existerar...vilket det BORDE göra!). Sen kan man bomma igen alla fritidsskolor och ungdomsgårdar (dvs om det finns några...vilket det BORDE göra). Dessa genererar mig veterligen inga inkomster heller. Och kommunala fotbollsplaner och idrottshallar kostar ju också pengar! Stäng igen bara (dvs om det finns några...det BORDE det göra)!

Som sagt... Detta är min högst egen skarpt vinklade syn på situationen (Kan man kosta på sig när man inte har någon officiell befattning inom museijärnvägsrörelsen ;-) )
Jag hoppas verkligen att verksamheten fortsätter, så alla ni som kämpar... GE INTE UPP!!!

Självklart förväntar jag mig kommentarer och gärna lite påhopp på mitt sätt att resonera :-D

/Nicke2

Direkt vs indirekt samhällsnytta

av Erik Samuelsson (tillfällig), onsdag, februari 04, 2009, 15:44 (4461 dagar sedan) @ Nicke2

Träffade en högt uppsatt politiker i Alingsås kommun när det handlade om stöd till ideella arbetslivsmuseer.

Han hävdade på allvar att det var ju mest äldre gubbar som håller på med sånt här så vill man söka stöd skulle man vända sig till vård- och äldreomsorgen...

Direkt vs indirekt samhällsnytta

av Nicke2, onsdag, februari 04, 2009, 15:57 (4461 dagar sedan) @ Erik Samuelsson (tillfällig)

Träffade en högt uppsatt politiker i Alingsås kommun när det handlade om stöd till ideella arbetslivsmuseer.

Han hävdade på allvar att det var ju mest äldre gubbar som håller på med sånt här så vill man söka stöd skulle man vända sig till vård- och äldreomsorgen...

Hmmm... Igår var jag på säkerhetsintro riktad till nya aktiva vid ULJ. Självklart trodde jag i min enfald att jag, med endast 34 år på nacken, skulle vara yngst med god marginal... SÅ FEL JAG HADE :-D

/Nicke2

Kommunen betalar inget till järnvägen

av Christer Brimalm, onsdag, februari 04, 2009, 16:45 (4461 dagar sedan) @ Nicke2

Litet information: Järnvägen har inga som helst bidrag från Vadstena kommun och vare sig den "gamla" föreningen MfWFJ eller den nya ekonomiska föreningen har begärt några sådana. Tvärtom erhåller kommunen arrende- och hyresintäkter från järnvägen (f.n. ca 30.000:- per år).

Kommunen betalar inget till järnvägen

av Nicke2, onsdag, februari 04, 2009, 16:50 (4461 dagar sedan) @ Christer Brimalm

Litet information: Järnvägen har inga som helst bidrag från Vadstena kommun och vare sig den "gamla" föreningen MfWFJ eller den nya ekonomiska föreningen har begärt några sådana. Tvärtom erhåller kommunen arrende- och hyresintäkter från järnvägen (f.n. ca 30.000:- per år).

Ungefär som jag trodde ;-) Detta stärker bara min vilda tanke (jfr. mitt lååånga inlägg högre upp i tråden) om att kommunen av någon anledning bara har gett sig f*n på att "sk**en ska bort".

Knepigt värre...

/Nicke2

Inte kört därmed

av Rasmus Axelsson ⌂ @, Västernärke, onsdag, februari 04, 2009, 16:35 (4461 dagar sedan) @ Granis

Som Erik Samuelsson antyder kan det ta tid att få fram och godkänna en detaljplan en kapitel 5 i Plan- och bygglag (1987:10).

I artikeln nämns att man lämnar ett förslag att arbeta fram en detaljplan. Det innebär att detaljplanen måste tas fram, ställas ut, det ska samrådas, överklagas och sen tas ett beslut.

Låter man den demokratiska processen ha sin gång kan det ta god tid...

WFJ och VJ måste se till att framföra skriftliga synpunkter som förmodligen inte tilgodoses i processen... då kan beslutet överklagas u.s.w.

Plan- och bygglag (1987:10) kap 13 §5
»Beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan, områdesbestämmelser eller en fastighetsplan får överklagas endast av den som senast under utställningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda.«

--
Rasmus Axelsson, lokförare och byggnadsantikvarie med specialinriktning mot järnvägsbyggnader
»Jag tycker inte om tåg« - jag är intresserad av järnvägar...

www.svartabanan.se
www.brakulturmiljo.se

Inte kört därmed

av Erik Samuelsson (tillfällig), onsdag, februari 04, 2009, 17:38 (4461 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

Tyvärr brukar kommuner som är beslutsamma förbereda ärenden genom att riva och sanera i förväg. Sen kan byggstarten fördröjas men finns en politisk majoritet så brukar vägen vara utstakad. Men det tar tid...

Inte kört därmed

av nicke, torsdag, februari 05, 2009, 02:14 (4460 dagar sedan) @ Erik Samuelsson (tillfällig)

Du har nog rätt där. Så fort tiden för avhysning är upnådd så slår kommunen ner stationshuset det första de gör. Sedan finns det inte så mycket att överklaga om... .
Varför skulle annars stn-huset vara så dåligt underhållet av kommunen i den historiskt känsliga miljön?

Kört för WFJ?

av christer andersson, e-län, onsdag, februari 04, 2009, 21:39 (4461 dagar sedan) @ Granis

Det där med nytt äldreboende på stationsområdet kom inte som en överraskning direkt. Redan ca 1985 fanns planer på att riva WFJ och bygga äldreboende på hela området mellan södra vägen och järnvägsgatan. Minns inte exakt hur turerna gick då, men man lyckades iaf kompromissa fram en lösning där det fanns plats för både äldreboende och järnväg, med den lilla hake att några spår samt travers fick rivas.

I dagsläget finns det alltså ett äldreboende och seniorbostäder precis intill järnvägen och nu vill man utöka det ytterligare. På nåt sätt tror jag att lågkonjunkturen bidragit till den här tråkiga utvecklingen. Folk har det skralt just nu och ett nytt äldreboende skulle skapa nya jobb för många.

Jag tror ändå inte att frågan om WFJs framtid är besvarad förräns grävskoporna dyker upp. Så länge det inte är fallet finns det hopp för WFJ. De senaste bilderna på Sp3037 och vingplogen visar iaf att föreningen ännu lever och att man visar upp sig för Vadstenaborna trots den bistra motvinden.

Del i större samhälls förändringar...

av Erik Samuelsson (tillfällig), torsdag, februari 05, 2009, 09:13 (4460 dagar sedan) @ christer andersson

Jag tror ändå inte att frågan om WFJs framtid är besvarad förräns grävskoporna dyker upp. Så länge det inte är fallet finns det hopp för WFJ.

Självklart är det så!
Men jag tycker jag känner av ett helt annat klimat idag än bara för några år sedan där saker ska bort snabbt och effektivt.

Jag brukar exemplifiera med den kommun där jag bor (Alingsås) där man bara de senare åren har sett en omfattande omdaning av stadskärnan - som har stora likheter med rivningraseriet på 60-talet - som sker helt i det tysta utan större diskussion eller protester. Jag tror att den tid vi lever nu kommer att diskuteras om 20 år som en tid då mycket intressant försvann i det tysta. :-|

Jfr bara Banverkets rivningar, alla teveprogram med total-makeover och annat...

ES

PS. Varför får man inte skriva "samhällsförändringar" i rubrikraden? "Fel! Ordet "samhällsförändringar....." är för långt"...

Del i större samhälls förändringar...

av Lars-Henrik Eriksson ⌂ @, torsdag, februari 05, 2009, 09:29 (4460 dagar sedan) @ Erik Samuelsson (tillfällig)

Men jag tycker jag känner av ett helt annat klimat idag än bara för några år sedan där saker ska bort snabbt och effektivt.

Jag brukar exemplifiera med den kommun där jag bor (Alingsås) där man bara de senare åren har sett en omfattande omdaning av stadskärnan - som har stora likheter med rivningraseriet på 60-talet - som sker helt i det tysta utan större diskussion eller protester. Jag tror att den tid vi lever nu kommer att diskuteras om 20 år som en tid då mycket intressant försvann i det tysta. :-|

Jfr bara Banverkets rivningar, alla teveprogram med total-makeover och annat...

ES

PS. Varför får man inte skriva "samhällsförändringar" i rubrikraden? "Fel! Ordet "samhällsförändringar....." är för långt"...

Samma sak ser vi i Uppsala. Stadskärnan här förstördes i och för sig redan för 30-40 år sedan, men nu är det alla parker som skall förstöras. För att komma upp på spåret igen så gäller det även Bergsbrunnaparken som ligger alldeles intill ULJ driftbangård i Uppsala.

Del i större samhälls förändringar...

av Anders Sandgren @, Bredäng, torsdag, februari 05, 2009, 09:48 (4460 dagar sedan) @ Lars-Henrik Eriksson

Det finns en trend som tycker att allt gammalt skall bort och nytt och finns skall upp. Nyproduktion är fint, renovering och upprustning fel. Allt måste vara nytt och fräscht. Om nu det nya är så bra, ytterfasader i frigolit som limmas på betong (och möglar), virke mjukt som balsa. Glas & stålpalats som ersätter fina tegelbyggnader. Shoppingcentrum (som konkurrerar ut småbutiker) ersätter industribyggnader mm.
Byggbranchen har lyckats bra, hittills.
Så ett reportage förra året om en journalist som åkte genom 'skrotsverige' och ondgjorede sig över lämningarna efter industri & jordbruk. Rent och fint skall det vara. I och för sig får det vara någon måtta på skrotsamlingarna, men om mänskligheten hade varit lika 'renlig' genom historien hade inte arkeologerna haft mycket att titta på. Shoppingcentrum på Parthenon, kanske?

Del i större samhälls förändringar...

av Conny Sernfalk, torsdag, februari 05, 2009, 13:57 (4460 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Jag diskuterade för ganska länge sedan (ca 20 år sedan) med ett par ledande socialdemokrater i Ådalen om (arbetarrörelsens) kulturarv i form av gamla arbetsplatser (heter idag arbetslivsmuseer), hus o stadskärnor.
Intresset och förståelsen för att bevara detta som en del av människors och arbetarrörelsens historia var minimalt. Argumentationen gick ut på att det i mångt och mycket var en sorglig historia förknippat med dålig standard, dåliga arbetsmiljöer och dåliga livsbetingelser. Det var bättre att visa upp hur mycket bättre människor fått idag (d.v.s för 20 år sedan) med service och bra bostäder. D.v.s man förnekade betydelsen av sin egen historia. Tror det var en vanlig inställning under 1960-1980 talet när kommuner och landsting hade mer gott om pengar och kunde investera. Säkert låg detta delvis till grund av dom ofattbara utplånanden av gamla miljöer i våra sovstäder och t.ex Stockholms innerstad.

Men jag tror inte det är riktigt så idag och verkligheten är mer komplex idag. Idag har flertalet kommuner en stram budget att hålla sig till och måste göra prioriteringar. Men allt kostar inte för en kommun. viljeyttringar/ visioner över t.ex sin egen kultur och kulturhistoria kostar inget och kan ibland generera andra vinster på sikt t.ex ökad turism. Uppenbart är att vissa kommuner har en slags Grönköpingsmentalitet med brist på visioner och ideer till åtgärder som tar till vara på både utveckling och kulturarv (som museijärnvägar är en del av). Detta har varit särskilt tydligt för en del (inte alla)orter som under 1980 talet o framåt drabbades av nedläggningar av dominerande industrier eller t.ex militärförläggningar.

Visst är museijärnvägar bara en liten del av svenska kulturarvet. Men min bild för t.ex Vadstena är just avsaknaden av kulturhistorisk profil och förmåga till utvecklingsmöjligheter... vilket inte bara drabbar museijärnvägen. Lite förenklat: Man verkar förlita sig på Birgitta och slottet som turistmagnet. Sedan får det vara nog med kulturella och kulturhistoriska yttringar....
Jämför t.ex med Gotland som sedan länge på ett helt annat sätt understött privata och ideella initiativ vilket inte alltid behöver innebära ekonomiska bidrag.

Att som Tommy Palmkvist i Vadstena sätta kultur (järnvägen) och nödvändiga äldreboenden mot varandra är naturligtvis lågvatten retorik som jag hoppas många Vadstenabor genomskådar... men tyvärr en väl beprövad retorik kring något man till varje pris vill få bort. Ej heller någon tillfällighet att utspelet kommer just nu....
Detta har säkerligen förberetts länge på både tjänstemanna- och politisk nivå, men det är anmärkningsvärt att kommunens store man (Tommy P) är den som nästan ensam påtagit sig rollen som språkrör för hela kommunen mot järnvägen. Man kan undra om Tommy har stödet hos sina partikollegor och även det borgerliga blocket med tanke på att en viss opinion ändå har väckts för att rädda järnvägen.

WFJ får fortsätta tillsammans med andra intressenter att parlamentariskt påverka och det är viktigt att inte ge upp förrän det blir tydligt för närmast initierade att nu har alla vägar prövats.
Skulle det bli en vräkning och avveckling kan iaf WFJ tillsammans med övriga intressenter gå med flaggan i topp förvissade om att man försökt på alla sätt och säkert har en och annan kommuninvånare fått sig en tankeställare om sina företrädare.

powered by my little forum