Falsterbo 1 maj 1963 (Järnväg allmänt)

av Jan-Anders Wihrén @, Veberöd, söndag, mars 15, 2020, 16:40 (401 dagar sedan)

Det s.k. badtåget till Falsterbo framfördes 1963 varje sön- och helgdag under sommaren från den 1 maj med ånglok littera J och trävagnar. Jag hade nöjet att få följa med på J 1262 i pt 2755 från Södervärn 9.20 med ankomst Falsterbo 10.12 första dagen för året (1 maj). Tåget hade följande vagnar från lok räknat: F1 25468 + Bo15 3426 + 2027 + 3874. Senare under sommaren utökades antalet vagnar till ungefär det dubbla men såhär i början av maj var det nog inte så många som var badsugna.

Här ses tåget efter att just ha ankommit till Falsterbo.
[image]

Eftersom F1-vagnen behövdes som skyddsvagn närmast lok på kvällens återfärd till Södervärn i pt 2758 växlades den till andra änden av vagnsättet. Falsterbo bangård bestod av tre rundgångsspår (förutom ett via magasinet) och tåg 2755 hade kommit in på spår 1. Växlingen tillgick så att lok + F-vagn drogs framåt förbi växlar till spår 2 och 3, varefter skjuts tillämpades med F-vagnen så att den hamnade på spår 2. Under tiden som F-vagnen rullade på spår 2 gick loket förbi på spår 3 och hämtade upp F-vagnen i andra änden av bangården. Härefter kopplades F-vagnen till det övriga vagnsättet på spår 1. På bilderna nedan ses hur F-vagnen växlas.
[image]
[image]

Falsterbo 1 maj 1963

av Stig Lagergren @, söndag, mars 15, 2020, 20:10 (401 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Som vanligt mycket fina bilder. Och finns det närbilder på passvagnarna så är det välkommet.

Falsterbo 1 maj 1963

av Thomas Tell @, Vallentuna, söndag, mars 15, 2020, 20:52 (401 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

På bilderna nedan ses hur F-vagnen växlas.

Härliga bilder.

Förlåt men de två undre bilderna skall vara i omvänd ordning. På nedersta bilden syns hur loket just"kört om" och på bilden ovan hur det hunnit ner till växeln och vänta in finkan. Se nedan.

[image]
[image]

/tell

Falsterbo 1 maj 1963

av K Lemming @, söndag, mars 15, 2020, 21:07 (401 dagar sedan) @ Thomas Tell

På bilderna nedan ses hur F-vagnen växlas.


Härliga bilder.

Förlåt men de två undre bilderna skall vara i omvänd ordning. På nedersta bilden syns hur loket just"kört om" och på bilden ovan hur det hunnit ner till växeln och vänta in finkan. Se nedan.

[image]
[image]


/tell

Det kan det väl inte bli, isf borde man se loket framifrån. När loket gått förbi finkan kommer den ju kopplas på framtill på loket. Skulle loket vänts på skivan innan växlingsmanövern så med fotovinkeln borde bilderna isf vara tagna från plattformen om det skulle stämma och den ligger ju bortåt i bild.

Falsterbo 1 maj 1963

av Jan-Anders Wihrén @, Veberöd, söndag, mars 15, 2020, 21:40 (401 dagar sedan) @ K Lemming

På bilderna nedan ses hur F-vagnen växlas.


Härliga bilder.

Förlåt men de två undre bilderna skall vara i omvänd ordning. På nedersta bilden syns hur loket just"kört om" och på bilden ovan hur det hunnit ner till växeln och vänta in finkan. Se nedan.

[image]
[image]


/tell


Det kan det väl inte bli, isf borde man se loket framifrån. När loket gått förbi finkan kommer den ju kopplas på framtill på loket. Skulle loket vänts på skivan innan växlingsmanövern så med fotovinkeln borde bilderna isf vara tagna från plattformen om det skulle stämma och den ligger ju bortåt i bild.

Jag har dessvärre, som påpekats, råkat lägga in de två sista bilderna i fel ordningsföljd. Det ska tilläggas att skjuts inte var det vanliga men just den här dagen förekom det. Efter en tid fann SJ för gott att sätta in en F-vagn i var ände så man slapp onödig växling i Falsterbo. Som orientering kan nämnas att bilderna är tagna åt väster, dvs mot Falsterbohus till och att lokstallet är i andra änden av bangården. Jag får återkomma med bilder på vagnarna (det finns).

Falsterbo 1 maj 1963

av Thomas Tell @, Vallentuna, söndag, mars 15, 2020, 22:20 (401 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Men KLemming har väl rätt. Man skjutsade vagnen, körde om den, fångade upp den, satte den i rätt ände och vände loket. Bilderna är väl tagna i södra änden på bangården. Lokstallet låg i den norra, eller hur?

Jag tänkte inte på det, som han säger.
/tell

Falsterbo 1 maj 1963

av Jan-Anders Wihrén @, Veberöd, måndag, mars 16, 2020, 08:31 (401 dagar sedan) @ Thomas Tell

Men KLemming har väl rätt. Man skjutsade vagnen, körde om den, fångade upp den, satte den i rätt ände och vände loket. Bilderna är väl tagna i södra änden på bangården. Lokstallet låg i den norra, eller hur?

Jag tänkte inte på det, som han säger.
/tell

Bilderna är tagna i södra änden av bangården (jag hade lite fel om vädersträck). Först kopplades lok + F från övriga tågsättet och drogs fram över sista växeln. Härefter skjuts med F-vagnen in på spår 2, varefter loket gick förbi på spår 3. F-vagnen hämtades upp i norra änden av bangården och kopplades till vagnsättet på spår 1. Nedan följer fyra bilder (de två i mitten samma som tidigare fast förhoppningsvis i rätt ordningsföljd denna gång). Denna dag vändes loket f.ö. inte (av någon för mig okänd anledning) utan loket gick backgående på kvällen till Södervärn.
[image]
[image]
[image]
[image]

Falsterbo 1 maj 1963

av Sven Bårström @, Järfälla, måndag, mars 16, 2020, 09:31 (401 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Detta tågpar finns behandlat tidigare i forumet.
Jag minns också tågparet på Falsterbobanan under maj - september åren omkring 1960. Man kunde se det från vår bostad i Malmö. I början gick det med L11-lok, senare med J-lok. Mitt i sommaren var tåget bra mycket större med ett antal B3c/d-vagnar. Jag minns inte att man brukade vända J-loket i Falsterbo. Varför skulle man göra det? Men det är klart att lokpersonalen inte hade så mycket att göra under det dagslånga uppehållet i Falsterbo.
I alla händelser var det mycket folk i tågen under högsommaren.
Sven B

--
Sven B

Falsterbo 1 maj 1963. "On the fly..."?

av Leif B @, måndag, mars 16, 2020, 10:02 (401 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Men KLemming har väl rätt. Man skjutsade vagnen, körde om den, fångade upp den, satte den i rätt ände och vände loket. Bilderna är väl tagna i södra änden på bangården. Lokstallet låg i den norra, eller hur?

Jag tänkte inte på det, som han säger.
/tell


Bilderna är tagna i södra änden av bangården (jag hade lite fel om vädersträck). Först kopplades lok + F från övriga tågsättet och drogs fram över sista växeln. Härefter skjuts med F-vagnen in på spår 2, varefter loket gick förbi på spår 3. F-vagnen hämtades upp i norra änden av bangården och kopplades till vagnsättet på spår 1. Nedan följer fyra bilder (de två i mitten samma som tidigare fast förhoppningsvis i rätt ordningsföljd denna gång). Denna dag vändes loket f.ö. inte (av någon för mig okänd anledning) utan loket gick backgående på kvällen till Södervärn.
[image]
[image]
[image]
[image]

Menar du att loket "körde om" F-vagnen medan den rullade och tog emot den bortom yttersta växeln? Det låter i så fall lite äventyrligt.

Eller stoppade man F-vagnen på spår 2 och loket gick in och hämtade den för att sedan växla över till spår 1?

Falsterbo 1 maj 1963. "On the fly..."?

av K Lemming @, måndag, mars 16, 2020, 12:02 (401 dagar sedan) @ Leif B
Redigerad av K Lemming, måndag, mars 16, 2020, 12:09

Men KLemming har väl rätt. Man skjutsade vagnen, körde om den, fångade upp den, satte den i rätt ände och vände loket. Bilderna är väl tagna i södra änden på bangården. Lokstallet låg i den norra, eller hur?

Jag tänkte inte på det, som han säger.
/tell


Bilderna är tagna i södra änden av bangården (jag hade lite fel om vädersträck). Först kopplades lok + F från övriga tågsättet och drogs fram över sista växeln. Härefter skjuts med F-vagnen in på spår 2, varefter loket gick förbi på spår 3. F-vagnen hämtades upp i norra änden av bangården och kopplades till vagnsättet på spår 1. Nedan följer fyra bilder (de två i mitten samma som tidigare fast förhoppningsvis i rätt ordningsföljd denna gång). Denna dag vändes loket f.ö. inte (av någon för mig okänd anledning) utan loket gick backgående på kvällen till Södervärn.
[image]
[image]
[image]
[image]


Menar du att loket "körde om" F-vagnen medan den rullade och tog emot den bortom yttersta växeln? Det låter i så fall lite äventyrligt.

Eller stoppade man F-vagnen på spår 2 och loket gick in och hämtade den för att sedan växla över till spår 1?

Med lagom fart i skjutsen stoppar F vagnen av sig själv på "rätt" ställe. Kanske la man t.o.m en sko i norra änden av spår 2 för att vara på säkra sidan. Men det tror jag inte behövdes, med tanke på bangårdens längd så får man sätta rejäl skjuts på F vagnen för att den ska rulla förbi norra växlarna, och varför skulle man skjutsa iväg vagnen med sådan fart, det räcker ju den tar sig förbi södra växlarna. Man satte nog alldeles lagom fart och visste vad man gjorde.

Falsterbo 1 maj 1963 och vagnarna

av Jan-Anders Wihrén @, Veberöd, måndag, mars 16, 2020, 22:22 (400 dagar sedan) @ K Lemming

Menar du att loket "körde om" F-vagnen medan den rullade och tog emot den bortom yttersta växeln? Det låter i så fall lite äventyrligt.

Eller stoppade man F-vagnen på spår 2 och loket gick in och hämtade den för att sedan växla över till spår 1?


Med lagom fart i skjutsen stoppar F vagnen av sig själv på "rätt" ställe. Kanske la man t.o.m en sko i norra änden av spår 2 för att vara på säkra sidan. Men det tror jag inte behövdes, med tanke på bangårdens längd så får man sätta rejäl skjuts på F vagnen för att den ska rulla förbi norra växlarna, och varför skulle man skjutsa iväg vagnen med sådan fart, det räcker ju den tar sig förbi södra växlarna. Man satte nog alldeles lagom fart och visste vad man gjorde.

Som jag minns det hade man ingen stoppsko utan den stannade någonstans på spår 2 medan loket passerade på spår 3. Bilder på de fyra vagnarna kommer här, men som nämnts så var tåget betydligt längre under högsommartid. Jag har noterat tågsammansättningarna för de flesta av dessa badtåg under åren 1962-1965 men tyvärr finns en del luckor.

Från Södervärn gick vagnarna i följande ordning (samtliga bilder tagna på Södervärn före avgång).
Först F1 25468
[image]

Sedan Bo15 3426
[image]

Sedan Bo15 2027
[image]

Och sist Bo15 3874
[image]

Falsterbo 1 maj 1963 och vagnarna

av mrwhans @, tisdag, mars 17, 2020, 10:28 (400 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Stort tack för att du lägger upp fina bilder!

powered by my little forum