Tågvakt - uppgift i veckoorder (Järnväg allmänt)

av Stig Lagergren @, tisdag, mars 24, 2020, 12:54 (7 dagar sedan)

Hittade en veckoorder från 1964 med bl.a. sträckan Katrineholm - Nässjö. På sträckan Mjölby - Nässjö förekommer på flera stationer uppgiften "Tågvakt tjänstgör" för en del tåg. Vad innebar detta?[image]

Tågvakt - uppgift i veckoorder

av Ola Almquist @, Göteborg, tisdag, mars 24, 2020, 13:08 (7 dagar sedan) @ Stig Lagergren

Hittade en veckoorder från 1964 med bl.a. sträckan Katrineholm - Nässjö. På sträckan Mjölby - Nässjö förekommer på flera stationer uppgiften "Tågvakt tjänstgör" för en del tåg. Vad innebar detta?[image]

Det nämns här att det har med manuella blocksignaler att göra. Jag ser fram emot det som signal- och trafikexperterna kan berätta.

/Ola

Tågvakt - uppgift i veckoorder

av Hans XH Karlsson @, tisdag, mars 24, 2020, 14:57 (7 dagar sedan) @ Ola Almquist

Hittade en veckoorder från 1964 med bl.a. sträckan Katrineholm - Nässjö. På sträckan Mjölby - Nässjö förekommer på flera stationer uppgiften "Tågvakt tjänstgör" för en del tåg. Vad innebar detta?[image]


Det nämns här att det har med manuella blocksignaler att göra. Jag ser fram emot det som signal- och trafikexperterna kan berätta.

/Ola

Det här var en intressant fråga så jag grävde lite djupare i gammal dokumentation och samtalade med en äldre järnvägare. Det förefaller gå en skiljelinje vid 1959 års säo och uppgiften om att tågvakten fanns för manuella blockposter verkar ha gällt fram till år 1959.
Från år 1959 och framåt var tågvakten mera att jämställa med det tidigare begreppet platsvakt. 1959 års definition är att tågvakt har hand om viss säkerhetstjänst på lastplats, hållplats eller obevakad station (texten uppläst för mig i telefon varför det inte nödvändigtvis blivit exakt avskrivet ur säo).
Exakta arbetsuppgifter för tågvakt från och med år 1959 har jag dock inte lyckats få fram.

Tågvakt - uppgift i veckoorder

av Gunnar Ekeving @, tisdag, mars 24, 2020, 19:40 (7 dagar sedan) @ Hans XH Karlsson

I 1947 års säo definieras tågvakt som "den tjänstehavare, som ansvarar för tågs klarering enligt säo på blockpost, signalplats och sådan lastplats, vars huvudsignal manövreras av platsens personal". En signalplats var t ex en svängbro eller vägövergång som skyddades med huvudsignaler.

Nu hittar jag dessvärre inte 1959 års säo, men jag har ett minne av att detta med "viss säkerhetstjänst" stämmer. Om jag inte minns fel var det exempelvis en tågvakt som visade "avgång" till tågen vid Södertälje C. Tågklareraren fanns emellertid vid Södertälje S.

Tågvakt - uppgift i veckoorder

av Kjell Aghult @, onsdag, mars 25, 2020, 15:55 (6 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Nu hittar jag dessvärre inte 1959 års säo, men jag har ett minne av att detta med "viss säkerhetstjänst" stämmer. Om jag inte minns fel var det exempelvis en tågvakt som visade "avgång" till tågen vid Södertälje C. Tågklareraren fanns emellertid vid Södertälje S.

Södertälje C tycks ha varit ett specialfall, enligt 1961 års linjebok. Tågvakten skulle även stoppsignalera till ankommande loktåg med loket sist - om spåret saknade U-tavla.

I 1971 års linjebok hade X 1 hunnit komma. I tåg MED särskild tbfh skulle denne ge "avgång"
på Centralen. I tåg UTAN sådan - t ex X 1 - ansvarade föraren för avgångsproceduren.

Tågvakt - uppgift i veckoorder

av Hans XH Karlsson @, tisdag, mars 24, 2020, 13:51 (7 dagar sedan) @ Stig Lagergren

Jag har tyvärr inget svar på frågan men jag har sett uppgiften förekomma även i äldre tidtabellsböcker (tjänstetidtabeller). Där har anmärkningsbokstav r använts i betydelsen tågvakt tjänstgör för tåget.

Tågvakt enligt säo-1959

av Ulf Pålsson @, Stockholm, onsdag, mars 25, 2020, 00:04 (7 dagar sedan) @ Stig Lagergren

Hittade en veckoorder från 1964 med bl.a. sträckan Katrineholm - Nässjö. På sträckan Mjölby - Nässjö förekommer på flera stationer uppgiften "Tågvakt tjänstgör" för en del tåg. Vad innebar detta?[image]

Enligt 1959 års trafikregler (säo), som gällde till 1973, var begreppsförklaringen för 'tågvakt (tv)' (i § 1:43): "tjänsteman, som har hand om viss säkerhetstjänst på lastplats, hållplats eller obevakad station". I tilläggsdokumentet säok skrev man (i Till § 1:43): "Tv tjänstgör för tåg med fast uppehåll eller behovsuppehåll. Att tågvakt tjänstgör för ett tåg anges med bokstaven 'r' i tdt och i platsens tågordning. Med tv avses ej person, som endast manövrerar bommar."

Vad avsåg det där med "viss säkerhetstjänst"? Jag har bara hittat ett ställe där tågvakt nämns i de egentliga reglerna i säo/säok, nämligen (i säo/säok§ 72:6) att en tågvakt skulle för ett tåg med behovsuppehåll vända påstigningsmärke (om sådant fanns) mot tåget eller ge handsignal "varsamhet" om uppehållet behövdes för påstigning eller lastning, och annars ge handsignal "klart för avgång".

Varför säok Till § 1:43 nämnde att tågvakt tjänstgjorde även för tåg med fast uppehåll, det har jag inte hittat något säkert svar på. Möjligen tänkte man på att det på 1960-talet för vissa platser fanns undantag från säo, enligt vilket tågvakten (i stället för, enligt säo:s regel, tågbefälhavaren) skulle ge signal "avgång" till tåg med fast uppehåll och till tåg med behovsuppehåll som hade stannat.

En möjlig annan "viss säkerhetstjänst" var kanske att tågvakten vid en viss plats skulle kunna finnas med i den plan som trafikinspektören skulle (enligt säok till § 85:1) upprätta över tjänsteställen som skulle kunna larmas för stoppande av tåg vid fara, och ur vilken det skulle finnas ett utdrag ur i säkerhetsplanen för varje station. Men i det mönster till säkerhetsplan vid stationen Storköping som finns i säok:s mönstersamling anges inte någon tågvakt explicit för detta, bara -- förutom andra närbelägna stationer som kan vara obevakade -- bara vägvakter, en brovakt och några banvaktsstugor.

Solberga, Aneby, Frinnaryd och Gripenberg var ju stationer, så att tågvakt tjänstgjorde där för de uppräknade tågen måste ha inneburit att stationen var obevakad för dessa tåg. Det skulle vara intressant att få reda på om de tågen alla hade behovsuppehåll vid angiven station.

I 1947 års säo hade 'tågvakt' en annan innebörd, vilket nämns på annat ställe i tråden. I 1973 års säo var 'tågvakt' utmönstrad som term.

Tågvakt enligt säo-1959

av Gunnar Ekeving @, onsdag, mars 25, 2020, 00:24 (7 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Grafisk tidtabell för sträckan

T ex Frinnaryd tycks ha varit obevakad för en del av dessa tåg. Men syftet med tågvakt är svårt att förstå.

Tågvakt enligt säo-1959

av Hans XH Karlsson @, onsdag, mars 25, 2020, 00:40 (7 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Solberga, Aneby, Frinnaryd och Gripenberg var ju stationer, så att tågvakt tjänstgjorde där för de uppräknade tågen måste ha inneburit att stationen var obevakad för dessa tåg. Det skulle vara intressant att få reda på om de tågen alla hade behovsuppehåll vid angiven station.

Sveriges kommunikationer från och med den 31 maj 1964 (jag har tyvörr ingen senare det året och vissa uppgifter i vko gäller ju först from 28 september) säger följande:
Solberga tryckt med liten stil vilket betyder att stationen som regel inte har personal i tjänst vid tåget
2216 hittade ej tåget i tabell 120
2218 fast uppehåll
3010 behovsuppehåll
3344 fast uppehåll

Aneby (tryckt med stor stil)
808 hittade ej tåget i tabell 120
2218 behovsuppehåll med fylld triangel vilket indikerar att stationen inte har någon personal i tjänst vid tåget.
3010 behovsuppehåll med ofylld triangel vilket betyder att stationen vid veckoskiften och helger inte har någon personal i tjänst vid tåget.

Frinnaryd (tryckt med stor stil)
846 fast uppehåll
2218 fast uppehåll
3010 behovsuppehåll

Gripenberg tryckt med liten stil vilket betyder att stationen som regel inte har personal i tjänst vid tåget
846 fast uppehåll
2216 hittade ej tåget i tabell 120
2218 fast uppehåll
3344 fast uppehåll

Oavn har jag angivit fast uppehåll på de platser där endast tidsangivelse finns utan att det finns något kryss eller annan anmärkning som säger behovsuppehåll.

Tågvakt enligt säo-1959

av Kjell Aghult @, onsdag, mars 25, 2020, 10:25 (6 dagar sedan) @ Hans XH Karlsson

Som trafikelev (1967-69) fick jag lära mig att standardförkortningen "r" i tdtboken (Tågvakt tjänstgör för tåget) mest hade kommersiell innebörd: Stationspersonal sålde biljetter till tåget. Vaktens "påstigningssignalering" för hand övergått till "plåtstinsar", som för resande.
Jag såg sista "handarbete" 1957 i Östanvik (Dalarna), då enligt 1947 års Säo.

Säo föreskrev order till tågen vid ändrad tkl-tjänst (Bevakning). Däremot inte vid ändrad tågvaktstjänst (På närkingska bemanning). Varför Norrköpingsdistriktet tagit in uppgifterna i Vko är okänt och unikt. Kan man ha ändrat tjänstgöringslistorna, Vko blivit informell infoväg? Några order gällt ända från tågplaneskiftet 31 maj, och väl tillkommit på sista varvet.

Vko tycks avse en oktobervecka, årets första ändringstryck till tdtboken än ej utkommit?
Förkortningen "r" tycks ha utgått vid tdtbokens övergång till maskinskrivning 1972. Här kan också den allmänna nedtrappningen av småstationerna ha spelat in. I sammanhanget ville man
också rensa tdtboken från onödiga småuppgifter, strök t ex uppgifterna om loktyp, vagnsklasser etc.

Tågvakt enligt säo-1959

av Hans XH Karlsson @, onsdag, mars 25, 2020, 10:51 (6 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Tack Ulf för att du delar med dig av dina kunskaper.
En till dig och mig gemensam bekant, nu pensionär sedan många år, som jobbat hela sitt liv med trafikledning och säkerhetsfrågor och som var med redan på den tiden som tågvakter fanns svarade mig nu på morgonen så här när jag frågade om vad tågvakter hade för arbetsuppgifter:
Tågvakt hade viss säkerhetstjänst på station, lastplats eller hållplats. Denne skulle vara ute vid persontågs ankomst och avgång. Om behovsuppehåll skulle tågvakt visa varsamhet alternativt klart för avgång, om påstigningsmärke inte fanns. Tågvakt skulle medföra signalflagga/handsignallykta. Tjänsten bestreds av tklutbildad personal eller platsvakter.
Det fanns stationer, som var ständigt obevakade men hade tklutbildad tågvakt. Bevakning upptogs endast vid behov. Vissa gamla erfarna tkl tycks ha skämts över att gå ut till tåg med enbart flagga!
Som säoexaminator har jag förhört åtskilliga tågvakter. De som var tklutbildade, samlade jag i grupper, medan platsvakter förhördes en och en på berörd driftplats.

Uppgifter i en veckoorder från oktober 1964

av Ulf Pålsson @, Stockholm, onsdag, mars 25, 2020, 10:34 (6 dagar sedan) @ Stig Lagergren

Hittade en veckoorder från 1964 med bl.a. sträckan Katrineholm - Nässjö. - - -[image]

Denna veckoorder är uppenbarligen från en vecka i oktober, vilket kan man sluta sig till av den order som anger att Gripenberg är bevakad för 20 tåg (varav 9 extratåg) fr.o.m. måndagen den 12 oktober t.o.m. fredagen den 16 oktober. Tågen är angivna i nummerföljd.

Om man tittar i den grafiska tidtabell som Gunnar Ekeving har länkat till i ett annat inlägg i tråden, ser man att det var alla tåg i uppgående riktning som avgick från Gripenberg mellan kl 6.30 och 17.00. Ja, nästan, enstaka tåg i grafen var inte med i uppräkningen men de gick enligt grafen bara ”§”, alltså bara under sommartidtabell. Och så står det 3107e på ett ställe, vilket uppenbarligen är ett skrivfel och ska vara 3170e – denna sida av veckoordern avsåg uppgående tåg, med jämna nummer. (Jag undrar om felet upptäcktes, och av vem. Ansvaret för att felaktig ordergivning i veckoordern korrigerades låg på tkl på kontrollstationen Gripenberg.) De tåg som angavs med ’e’ var i några fall ”riktiga” extratåg, som t.ex. tåg 3170 med avgångstid kl 11.19, men de flesta var tåg som enligt sin tidtabell inte gick ”VuL” (vardag utom lördag) men som kunde anordnas ”pso” (på särskild order) en sådan dag.

Den extra bevakningen i Gripenberg var förmodligen anordnad p.g.a. banarbeten, kanske med enkelspårsdrift på den ena av de angränsande sträckorna.

På senare år kunde man i veckoordern ange att en order om att en station var bevakad gällde ”alla tåg kl 6.30–17.00” (på sträcka med linjeblockering, som här vid Gripenberg), eller ”alla tåg som enl tdt avg kl 6.30–17.00” (på sträcka utan linjeblockering). Uppenbarligen var den möjligheten ännu inte införd i oktober 1964.

Ordergivningen om att tågvakt tjänstgjorde för vissa tåg i Solberga, Aneby, Frinnaryd och Gripenberg, den gällde i de flesta fall fr.o.m. 31 maj och tills vidare dagligen eller vissa dagar. Det är mycket troligt att det var en korrigering av från tidtabellsskiftet den 31 maj av tidtabellesboken, i vilken man hade missat att ta in standardanmärkningen ’r’ för tågvakt för de berörda tågen, kanske beroende på att det beslutades i så sent skede att underlaget till tidtabellsboken redan hade sänts till tryckeriet. För några tåg gällde ordern fr.o.m. 28 september – det kan ha varit det datum då dessa tåg började att gå ordinarie.
/up

RSS-feed av trådar
powered by my little forum