Godsspår Södra Station - Söder Mälarstrand (Bana)

av Anders Sandgren @, Bredäng, lördag, maj 09, 2020, 10:48 (175 dagar sedan)

I "Stockholms tunnelbanor 1964 - en teknisk beskrivning" anges på sid 43 med tillhörande ritning hur det västligaste av gamla sammanbindningsbanans spår (närmast Stadsmuseet) skulle vara kvar som förbindelsespår mellan Södra Station och Söder Mälarstrand. Det andra spåret torde vara delvis under tub 1's norrgående spår.
Kom detta spår till användning och hur länge användes det i så fall. Det måste då ha funnits ett spår kvar från södra Station genom den gamla tunneln. Det fanns väl även förbindelse via Stadsgården (från Skanstull - Norra Hammarbyhamnen) genom Slussen.

Spårvägens spår till Söder Mälarstrand (Torkel Knutssongatan) upphörde väl att användas på 30-talet efter att kreaturstransporterna till slakthuset denna väg upphört, möjligen användes det för bränsletransporter under krigsåren. Spåret var elektrifierat och trafikerades av spårvägens lok.

Godsspår Södra Station - Söder Mälarstrand

av Gunnar Ekeving @, lördag, maj 09, 2020, 11:16 (175 dagar sedan) @ Anders Sandgren
Redigerad av Gunnar Ekeving, lördag, maj 09, 2020, 11:34

Godsspåret Stockholm S - Söder Mälarstrand blev aldrig byggt. Att man lämnade plats för ett eventuellt sådant spår var nog något som levde kvar sedan förslag från 1930 års trafikkommitté. Denna kommitté föreslog för övrigt (vilket syns på den länkade kartan) att tunnelbana II skulle gå via Stockholm S och Västra Stambanans gamla sträckning till Liljeholmen. Detta ändrades sedan innan bygget startade till nuvarande dragning genom mer folkrika områden längre norrut.

1934 års bangårdsdelegerade tog också upp godsförbindelsen till Söder Mälarstrand, och hade alternativa lösningar. Dock föreslogs att man "tillsvidare" skulle nöja sig med förbindelsen via Eriksdal och Stadsgården.

Spårvägens spår till Söder Mälarstrand skall enligt Svenska Spårvägssällskapets bok "Stockholm på spåret" 1998 (sid 93) kanske ha funnits kvar till 1956. Jag tror mig ha hört att det spåret på senare tid mest användes för transport av bromssand som levererades sjövägen. Göteborgs Spårvägar hade ett liknande bromssandsspår ner till en kaj fram till början av 1950-talet.

Godsspår Södra Station - Söder Mälarstrand. Spårvägen

av Leif B @, lördag, maj 09, 2020, 15:54 (175 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

---


Spårvägens spår till Söder Mälarstrand skall enligt Svenska Spårvägssällskapets bok "Stockholm på spåret" 1998 (sid 93) kanske ha funnits kvar till 1956. Jag tror mig ha hört att det spåret på senare tid mest användes för transport av bromssand som levererades sjövägen. Göteborgs Spårvägar hade ett liknande bromssandsspår ner till en kaj fram till början av 1950-talet.

En bild från 1950 med en spårvagn som lastar sand. Mycket möjligt att det är bromssand, men det skulle ju hypotetiskt kunna vara sand för andra ändamål (banvall).

Apropå skutan, så kunde man ju uppstämma i "Vi lossar sand, ibland, på Södermälarstrand .... "


den här kartan är både järnvägs- och spårvägsspåren på Söder Mälarstrand inritade. Kartan är daterad 1917-27 och det man kan hitta detaljer på den som aldrig blev utförda så den är inte helt pålitlig, men jag har aldrig sett någon bättre karta eller spårplan.

Godsspår Södra Station - Söder Mälarstrand. Spårvägen

av Anders Sandgren @, Bredäng, lördag, maj 09, 2020, 16:04 (175 dagar sedan) @ Leif B

---


Spårvägens spår till Söder Mälarstrand skall enligt Svenska Spårvägssällskapets bok "Stockholm på spåret" 1998 (sid 93) kanske ha funnits kvar till 1956. Jag tror mig ha hört att det spåret på senare tid mest användes för transport av bromssand som levererades sjövägen. Göteborgs Spårvägar hade ett liknande bromssandsspår ner till en kaj fram till början av 1950-talet.


En bild från 1950 med en spårvagn som lastar sand. Mycket möjligt att det är bromssand, men det skulle ju hypotetiskt kunna vara sand för andra ändamål (banvall).

Apropå skutan, så kunde man ju uppstämma i "Vi lossar sand, ibland, på Södermälarstrand .... "

Då vagnen är en trafikvagn (A8) så är det nog bromssand till en vagnhall. Om det var till byggnation skulle det nog varit ett av deras lok, men man vet aldrig.


den här kartan är både järnvägs- och spårvägsspåren på Söder Mälarstrand inritade. Kartan är daterad 1917-27 och det man kan hitta detaljer på den som aldrig blev utförda så den är inte helt pålitlig, men jag har aldrig sett någon bättre karta eller spårplan.

Godsspår Södra Station - Söder Mälarstrand. Spårvagnen? Edit

av Leif B @, lördag, maj 09, 2020, 16:13 (175 dagar sedan) @ Anders Sandgren

---


Spårvägens spår till Söder Mälarstrand skall enligt Svenska Spårvägssällskapets bok "Stockholm på spåret" 1998 (sid 93) kanske ha funnits kvar till 1956. Jag tror mig ha hört att det spåret på senare tid mest användes för transport av bromssand som levererades sjövägen. Göteborgs Spårvägar hade ett liknande bromssandsspår ner till en kaj fram till början av 1950-talet.


En bild från 1950 med en spårvagn som lastar sand. Mycket möjligt att det är bromssand, men det skulle ju hypotetiskt kunna vara sand för andra ändamål (banvall).

Apropå skutan, så kunde man ju uppstämma i "Vi lossar sand, ibland, på Södermälarstrand .... "

Då vagnen är en trafikvagn (A8) så är det nog bromssand till en vagnhall. Om det var till byggnation skulle det nog varit ett av deras lok, men man vet aldrig.

Jo, visst var den byggd som trafikvagn men användes den fortfarande som trafikvagn då eller var den degraderad till dragvagn? Jag tycker den ser ganska sjabbig ut, ev t o m ommålad i mörkare färg.


Edit: samma sand/grusficka på denna bild?


den här kartan är både järnvägs- och spårvägsspåren på Söder Mälarstrand inritade. Kartan är daterad 1917-27 och det man kan hitta detaljer på den som aldrig blev utförda så den är inte helt pålitlig, men jag har aldrig sett någon bättre karta eller spårplan.

Godsspår Södra Station - Söder Mälarstrand. Spårvagnen? Edit

av Anders Sandgren @, Bredäng, lördag, maj 09, 2020, 16:42 (175 dagar sedan) @ Leif B

---


Spårvägens spår till Söder Mälarstrand skall enligt Svenska Spårvägssällskapets bok "Stockholm på spåret" 1998 (sid 93) kanske ha funnits kvar till 1956. Jag tror mig ha hört att det spåret på senare tid mest användes för transport av bromssand som levererades sjövägen. Göteborgs Spårvägar hade ett liknande bromssandsspår ner till en kaj fram till början av 1950-talet.


En bild från 1950 med en spårvagn som lastar sand. Mycket möjligt att det är bromssand, men det skulle ju hypotetiskt kunna vara sand för andra ändamål (banvall).

Apropå skutan, så kunde man ju uppstämma i "Vi lossar sand, ibland, på Södermälarstrand .... "

Då vagnen är en trafikvagn (A8) så är det nog bromssand till en vagnhall. Om det var till byggnation skulle det nog varit ett av deras lok, men man vet aldrig.


Jo, visst var den byggd som trafikvagn men användes den fortfarande som trafikvagn då eller var den degraderad till dragvagn? Jag tycker den ser ganska sjabbig ut, ev t o m ommålad i mörkare färg.

Det är mycket troligt att det är en dragvagn. Det var inte alltid de målades om utan de var nog bara avskyltade. 1950 gällde orange annars men jag tror inte så många A8 blev verkvagnar (dvs orange och men nummer i 9000-serien) förutom den som blev snöblåsningsvagn för T-banan.


Edit: samma sand/grusficka på denna bild?


den här kartan är både järnvägs- och spårvägsspåren på Söder Mälarstrand inritade. Kartan är daterad 1917-27 och det man kan hitta detaljer på den som aldrig blev utförda så den är inte helt pålitlig, men jag har aldrig sett någon bättre karta eller spårplan.

Godsspår Södra Station - Söder Mälarstrand.En annan dragvagn

av Leif B @, lördag, maj 09, 2020, 16:54 (175 dagar sedan) @ Anders Sandgren

---


Spårvägens spår till Söder Mälarstrand skall enligt Svenska Spårvägssällskapets bok "Stockholm på spåret" 1998 (sid 93) kanske ha funnits kvar till 1956. Jag tror mig ha hört att det spåret på senare tid mest användes för transport av bromssand som levererades sjövägen. Göteborgs Spårvägar hade ett liknande bromssandsspår ner till en kaj fram till början av 1950-talet.


En bild från 1950 med en spårvagn som lastar sand. Mycket möjligt att det är bromssand, men det skulle ju hypotetiskt kunna vara sand för andra ändamål (banvall).

Apropå skutan, så kunde man ju uppstämma i "Vi lossar sand, ibland, på Södermälarstrand .... "

Då vagnen är en trafikvagn (A8) så är det nog bromssand till en vagnhall. Om det var till byggnation skulle det nog varit ett av deras lok, men man vet aldrig.


Jo, visst var den byggd som trafikvagn men användes den fortfarande som trafikvagn då eller var den degraderad till dragvagn? Jag tycker den ser ganska sjabbig ut, ev t o m ommålad i mörkare färg.


Det är mycket troligt att det är en dragvagn. Det var inte alltid de målades om utan de var nog bara avskyltade. 1950 gällde orange annars men jag tror inte så många A8 blev verkvagnar (dvs orange och men nummer i 9000-serien) förutom den som blev snöblåsningsvagn för T-banan.

Råkade hitta ett par bilder som verkligen visar hämtning av ballast- och fyllnadsgruspå Söder Mälarstrand. Det måste ju bli helt andra volymer än bromssand och här använder man en betydligt starkare f d trafikvagn (Örbyvagn). Den är alla händelser ordentligt omklassad till dragvagn med nytt littera, nytt nummer och orange färgsättning - och tar med sig tre vagnslass uppför backen.


Edit: samma sand/grusficka på denna bild?


den här kartan är både järnvägs- och spårvägsspåren på Söder Mälarstrand inritade. Kartan är daterad 1917-27 och det man kan hitta detaljer på den som aldrig blev utförda så den är inte helt pålitlig, men jag har aldrig sett någon bättre karta eller spårplan.

Godsspår Södra Station - Söder Mälarstrand.En annan dragvagn

av Harald ⌂ @, Göteborg, lördag, maj 09, 2020, 21:09 (175 dagar sedan) @ Leif B

Apropå ballastgrus så erinrar jag mig en historia från bygget av Södertunneln på 30-talet, som jag läste i SS personaltidning Spårväg och buss. Arbetslaget hade en hjälpreda som utförde diverse uppdrag, bl.a. skulle han föra bok över antalet gruslass, vilka påverkade arbetslagets ackord. Så hände det sig att banmästarn kom och inspekterade boken och tyckte att det var väl många streck. Han anade luftlass och bad om en förklaring och det fick han. Hjälpredan hade även i uppdrag att hämta öl åt arbetslaget och strecken på den sidan var inte gruslass utan ölbackar.

Godsspår Södra Station - Söder Mälarstrand. Grus eller öl?

av Leif B @, söndag, maj 10, 2020, 14:31 (174 dagar sedan) @ Harald

Apropå ballastgrus så erinrar jag mig en historia från bygget av Södertunneln på 30-talet, som jag läste i SS personaltidning Spårväg och buss. Arbetslaget hade en hjälpreda som utförde diverse uppdrag, bl.a. skulle han föra bok över antalet gruslass, vilka påverkade arbetslagets ackord. Så hände det sig att banmästarn kom och inspekterade boken och tyckte att det var väl många streck. Han anade luftlass och bad om en förklaring och det fick han. Hjälpredan hade även i uppdrag att hämta öl åt arbetslaget och strecken på den sidan var inte gruslass utan ölbackar.

Blev bm lugnad av det beskedet... ?

Godsspår Södra Station - Söder Mälarstrand. Grus eller öl?

av Harald ⌂ @, Göteborg, söndag, maj 10, 2020, 16:26 (174 dagar sedan) @ Leif B

Apropå ballastgrus så erinrar jag mig en historia från bygget av Södertunneln på 30-talet, som jag läste i SS personaltidning Spårväg och buss. Arbetslaget hade en hjälpreda som utförde diverse uppdrag, bl.a. skulle han föra bok över antalet gruslass, vilka påverkade arbetslagets ackord. Så hände det sig att banmästarn kom och inspekterade boken och tyckte att det var väl många streck. Han anade luftlass och bad om en förklaring och det fick han. Hjälpredan hade även i uppdrag att hämta öl åt arbetslaget och strecken på den sidan var inte gruslass utan ölbackar.


Blev bm lugnad av det beskedet... ?

Det förstår du väl att stora starka karlar som jobbar hårt måste ha ordentligt dricka. Jag hörde en reprissändning av ett danskt reportage från Burmeister&Wain strax efter kriget. Ett bekymmer för kantinens föreståndare var att det var svårt att få tag i tillräckligt med öl. Man kunde ju inte bjuda folk med tungt kroppsarbete på vatten.

Godsspår Södra Station - Söder Mälarstrand. Spårvägen

av Anders Sandgren @, Bredäng, måndag, maj 11, 2020, 11:30 (173 dagar sedan) @ Leif B

---


Spårvägens spår till Söder Mälarstrand skall enligt Svenska Spårvägssällskapets bok "Stockholm på spåret" 1998 (sid 93) kanske ha funnits kvar till 1956. Jag tror mig ha hört att det spåret på senare tid mest användes för transport av bromssand som levererades sjövägen. Göteborgs Spårvägar hade ett liknande bromssandsspår ner till en kaj fram till början av 1950-talet.


En bild från 1950 med en spårvagn som lastar sand. Mycket möjligt att det är bromssand, men det skulle ju hypotetiskt kunna vara sand för andra ändamål (banvall).

Apropå skutan, så kunde man ju uppstämma i "Vi lossar sand, ibland, på Södermälarstrand .... "


den här kartan är både järnvägs- och spårvägsspåren på Söder Mälarstrand inritade. Kartan är daterad 1917-27 och det man kan hitta detaljer på den som aldrig blev utförda så den är inte helt pålitlig, men jag har aldrig sett någon bättre karta eller spårplan.

Bromssanden förvarades i godsvagnar från SSB's tidiga uppsättning och fd SSB 9 (SS 1009/9009) som användes i Norrhallen är bevarad av SSS tillsammans med de ombyggda 9008 och 9011. En del andra vagnar blev sopvagnar och de övriga ombyggdes eller slopades.
9001 och 9002 fick lämna sina hjul till räcket vid trapporna till museet på Odenplan.
Vilka individer det är på bilden är litet svårare att utröna, det är inte 9001 eller 9002, dessa hade spetsiga gavlar. 9008, 9009 och 9010 hade annan placering av järnförstärkningarna men raka gavlar. Gissningsvis är korrekta individer någonstans däremellan...
A8 användes bl.a på linje 18 som lades ner i maj 1949 (blev trådbuss 98). Då leveranserna av mustangerna ersatte äldre vagnar samtidigt som t-banan ersatte annan trafik började men rensa ur äldre vagnar. A8 212 hade sålts till Kiruna och kom att bli den sista som fanns kvar (skrotad i början av 60-talet), 246 byggdes om till snöblåsningsvagn B257 9240 (slopad 1959) övriga slopades 1951-53ca. A8 fick aldrig stoppade säten. Även de 10 A10-orna slopades vid denna tid.
Begreppet dragvagn verkar komma senare, jag tror att övertaliga trafikvagnar var s.k rangeringsvagnar och då fortfarande trafikmålade. De användes för att rangera fram vagnar i hallen men även för att transportera släpen till de platser där de skulle kopplas på, det fanns ju en del uppställningsspår för detta. På 30-talet hade man vagnar som A1c som dylika, troligen även sista användning även för A9. Destinationsrullen på kant var ett kännetecken. Linje 18 hade långskyltar till slutet och sådan finns inte på vagnen på bilden.

Godsspår Södra Station - Söder Mälarstrand. Spårvägen

av Anders Sandgren @, Bredäng, måndag, maj 11, 2020, 12:33 (173 dagar sedan) @ Anders Sandgren

---


Spårvägens spår till Söder Mälarstrand skall enligt Svenska Spårvägssällskapets bok "Stockholm på spåret" 1998 (sid 93) kanske ha funnits kvar till 1956. Jag tror mig ha hört att det spåret på senare tid mest användes för transport av bromssand som levererades sjövägen. Göteborgs Spårvägar hade ett liknande bromssandsspår ner till en kaj fram till början av 1950-talet.


En bild från 1950 med en spårvagn som lastar sand. Mycket möjligt att det är bromssand, men det skulle ju hypotetiskt kunna vara sand för andra ändamål (banvall).

Apropå skutan, så kunde man ju uppstämma i "Vi lossar sand, ibland, på Södermälarstrand .... "


den här kartan är både järnvägs- och spårvägsspåren på Söder Mälarstrand inritade. Kartan är daterad 1917-27 och det man kan hitta detaljer på den som aldrig blev utförda så den är inte helt pålitlig, men jag har aldrig sett någon bättre karta eller spårplan.


Bromssanden förvarades i godsvagnar från SSB's tidiga uppsättning och fd SSB 9 (SS 1009/9009) som användes i Norrhallen är bevarad av SSS tillsammans med de ombyggda 9008 och 9011. En del andra vagnar blev sopvagnar och de övriga ombyggdes eller slopades.
9001 och 9002 fick lämna sina hjul till räcket vid trapporna till museet på Odenplan.
Vilka individer det är på bilden är litet svårare att utröna, det är inte 9001 eller 9002, dessa hade spetsiga gavlar. 9008, 9009 och 9010 hade annan placering av järnförstärkningarna men raka gavlar. Gissningsvis är korrekta individer någonstans däremellan...

Rättelse: Jag ser att det finns en bromsarplats och då är det är nog snarare några av de vagnar litt D6 (B213) som Råsunda tillverkade på slutet av 20-talet. SSB-vagnarna hade inte bromsarplats.

A8 användes bl.a på linje 18 som lades ner i maj 1949 (blev trådbuss 98). Då leveranserna av mustangerna ersatte äldre vagnar samtidigt som t-banan ersatte annan trafik började men rensa ur äldre vagnar. A8 212 hade sålts till Kiruna och kom att bli den sista som fanns kvar (skrotad i början av 60-talet), 246 byggdes om till snöblåsningsvagn B257 9240 (slopad 1959) övriga slopades 1951-53ca. A8 fick aldrig stoppade säten. Även de 10 A10-orna slopades vid denna tid.
Begreppet dragvagn verkar komma senare, jag tror att övertaliga trafikvagnar var s.k rangeringsvagnar och då fortfarande trafikmålade. De användes för att rangera fram vagnar i hallen men även för att transportera släpen till de platser där de skulle kopplas på, det fanns ju en del uppställningsspår för detta. På 30-talet hade man vagnar som A1c som dylika, troligen även sista användning även för A9. Destinationsrullen på kant var ett kännetecken. Linje 18 hade långskyltar till slutet och sådan finns inte på vagnen på bilden.

Godsspår Södra Station - Söder Mälarstrand

av Anders Sandgren @, Bredäng, måndag, maj 11, 2020, 10:51 (173 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Godsspåret Stockholm S - Söder Mälarstrand blev aldrig byggt. Att man lämnade plats för ett eventuellt sådant spår var nog något som levde kvar sedan förslag från 1930 års trafikkommitté. Denna kommitté föreslog för övrigt (vilket syns på den länkade kartan) att tunnelbana II skulle gå via Stockholm S och Västra Stambanans gamla sträckning till Liljeholmen. Detta ändrades sedan innan bygget startade till nuvarande dragning genom mer folkrika områden längre norrut.

1934 års bangårdsdelegerade tog också upp godsförbindelsen till Söder Mälarstrand, och hade alternativa lösningar. Dock föreslogs att man "tillsvidare" skulle nöja sig med förbindelsen via Eriksdal och Stadsgården.

Spårvägens spår till Söder Mälarstrand skall enligt Svenska Spårvägssällskapets bok "Stockholm på spåret" 1998 (sid 93) kanske ha funnits kvar till 1956. Jag tror mig ha hört att det spåret på senare tid mest användes för transport av bromssand som levererades sjövägen. Göteborgs Spårvägar hade ett liknande bromssandsspår ner till en kaj fram till början av 1950-talet.

Tack Gunnar. Ungefär som jag misstänkt. Man kan dock tycka att man 1964 borde bestämt sig för att inte bygga spåret, jag antar att ritningen är från projekteringen av Slussenstationen.
1956 var även året då Ringvägshallen (och Enskedehallen) stängde och kanske var det därför som lastningen av sand där upphörde. Nya Söderhallen kan ha löst det på annat sätt (lastbil) och det kan även ha gällt Norrhallen.

Godsspår Södra Station - Söder Mälarstrand.

av Leif B @, måndag, maj 11, 2020, 17:44 (173 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Godsspåret Stockholm S - Söder Mälarstrand blev aldrig byggt. Att man lämnade plats för ett eventuellt sådant spår var nog något som levde kvar sedan förslag från 1930 års trafikkommitté. Denna kommitté föreslog för övrigt (vilket syns på den länkade kartan) att tunnelbana II skulle gå via Stockholm S och Västra Stambanans gamla sträckning till Liljeholmen. Detta ändrades sedan innan bygget startade till nuvarande dragning genom mer folkrika områden längre norrut.

1934 års bangårdsdelegerade tog också upp godsförbindelsen till Söder Mälarstrand, och hade alternativa lösningar. Dock föreslogs att man "tillsvidare" skulle nöja sig med förbindelsen via Eriksdal och Stadsgården.

Spårvägens spår till Söder Mälarstrand skall enligt Svenska Spårvägssällskapets bok "Stockholm på spåret" 1998 (sid 93) kanske ha funnits kvar till 1956. Jag tror mig ha hört att det spåret på senare tid mest användes för transport av bromssand som levererades sjövägen. Göteborgs Spårvägar hade ett liknande bromssandsspår ner till en kaj fram till början av 1950-talet.


Tack Gunnar. Ungefär som jag misstänkt. Man kan dock tycka att man 1964 borde bestämt sig för att inte bygga spåret, jag antar att ritningen är från projekteringen av Slussenstationen.

Den ritningen måste vara mycket äldre än 1964. Redan när man beslutade att det skulle bli fyra tunnelbanespår Slussen - Klara/T-Centralen (1946?), måste man lagt pannan i djupa veck över hur man skulle klämma in en fyrspårsstation vid Slussen. Så snart man började bli klar med tunneln Thorildsplan Kungsgatan/Hötorget (ca 1951), var man väl igång med att bygga Sammanbindningsbanan Slussen - Klara. Den öppnade ju 1957 och då behövde ju Tunnelbana 1:s (nu: Gröna linjen) spår vara på plats.

denna bild från 1956 används redan Norrspåret på Slussen station även om det var ett säckspår ännu ett år.

När det är tre månader kvar tills Sammanbindningsbanan ska öppna, så börjar även Söderspåret bli klart. ser man utrymmet mellan Stadsmuseet och Norrspåret, det ser väl ut att gå att glömma in ett järnvägsspår där?

Ett år senare är den genomgående trafiken igång. På Söderströmsbron ligger redan alla fem spåren men på Slussens station är det etableringsyta för tunneln mot Mariatorget där Tub 2:s spår ska vara i trafik om sex år och tunnelbygget pågår bakom presenningar.

Här står bilarna parkerade på järnvägens gamla banvall - där spåret till Söder Mälarstrand skulle ha gått.

Det finns många intressanta bilder att titta på om söker på "Slussen" på Stockholmskällan och Spårvägsmuseet. (Varning, man kan bli sittande länge!)

RSS-feed av trådar
powered by my little forum