Flyttning av hus pga av järnvägen till Rimbo 1885 (Historiskt material)

av Rö Hembygdsförening, tisdag, maj 12, 2020, 17:04 (141 dagar sedan)

Hej alla järnvägsexperter! Några av er har hjälpt mig förut, då med att datera ett foto på Sparrens hållplats (Roslagsbanan). Det klarade ni på månaden när!
Nu gäller det fastigheten i Rö, Risby 1:3, där det låg ett hus, precis på eller för nära den nya banvallen, det fick flyttas när tåget till Rimbo skulle fram 1885. Efter flytten hette huset Karlsborg och jag hittar det i husförhörslängden 1888. Men vad hette det före flytten och finns flytten av huset beskrivet i något protokoll som handlar om flyttning av hus pga järnvägsdragningen? Det finns lite lämningar kvar så man ser ungefär var det låg.
Sockenstämmoprotokollen från den här tiden i Rö-Rimbo är förkomna.
Kartan är från avstyckningen från Risby som gjordes 1877-78. Huset låg ungefär där jag ritat en röd fyrkant och banvallen är den svarta streckade linjen. Den svarta fyrkanten är husets nya position. /Ann Britt
[image]

Flyttning av hus pga av järnvägen till Rimbo 1885

av Mikael Blom @, Jönköping, tisdag, maj 12, 2020, 18:14 (141 dagar sedan) @ Rö Hembygdsförening

På den häradsekonomiska kartan över Rö från 1901-1906 verkar det som om Karlsborg finns kvar invid järnvägen. Huset kanske flyttades efter det att järnvägen stod klar?

Länk till Lantmäteriet

(Om ingen karta kommer upp, prova att byta filformat från DjVu till PNG.)

Flyttning av hus pga av järnvägen till Rimbo 1885

av Rö Hembygdsförening, tisdag, maj 12, 2020, 21:46 (141 dagar sedan) @ Mikael Blom

Ja, det har du rätt i. Märkligt! Måste kollas!

Flyttning av hus pga av järnvägen till Rimbo 1885

av Harald ⌂ @, Göteborg, tisdag, maj 12, 2020, 20:20 (141 dagar sedan) @ Rö Hembygdsförening

Det är frågan om det inte är något missförstånd här. Järnvägen gick inte där du har ritat utan längre uppåt på bilden. Här är ett utsnitt ur expropriationskartan:
[image]
Notera att den trekantiga vägkorsningen ligger under järnvägens sträckning.

Flyttning av hus pga av järnvägen till Rimbo 1885

av Rö Hembygdsförening, tisdag, maj 12, 2020, 21:55 (141 dagar sedan) @ Harald

Så himla fel har jag väl inte ritat? Banvallen går nedanför Stockholmsvägen.

Flyttning av hus pga av järnvägen till Rimbo 1885

av Harald ⌂ @, Göteborg, tisdag, maj 12, 2020, 23:14 (141 dagar sedan) @ Rö Hembygdsförening

Ja, men vägarna lades om när järnvägen byggdes. Här har jag ritat in banans sträckning med blått på den äldre kartan, och visar för jämförelse expropriationskartan igen. Dessutom undrar jag om det någonsin har legat ett hus där du har satt den svarta fyrkanten. På flygfoto från 1960 syns inga spår av något hus där och inte heller av någon väg dit, som ju borde ha funnits om det låg ett hus där.
https://kartbild.com/#17/59.69784/18.37393/0x4

[image]

[image]

Flyttning av hus pga av järnvägen till Rimbo 1885

av Rö Hembygdsförening, onsdag, maj 13, 2020, 08:38 (141 dagar sedan) @ Harald

Det har du rätt i. Karlsborg ligger på åkerholmen, dit en liten väg går. Dumt av mig att inte kolla det bättre, men när man är på platsen ser Kamphavet ut att ligga mycket närmare. Huset, på samma lilla väg, närmare Stockholmsvägen byggdes 1955-56 och kallades Ängsborg. Margit, vars man byggde det huset berättade om flyttningen av Karlsborg. Men tydligen var det senare än hon trodde.

Flyttning av hus pga av järnvägen till Rimbo 1885

av Harald ⌂ @, Göteborg, onsdag, maj 13, 2020, 17:33 (140 dagar sedan) @ Rö Hembygdsförening

Svaret på frågan vad fastigheten hette tidigare är nog att den inte fanns. Karlsborg var hälften av ett hemman som ägdes av riksdagsmannen E. Åkerlund. Den andra halvan låg norr om Rö station. Nedan är ett utsnitt ur kartan gjord 1883 över delningen av hemmanet. Karlsborg är alltså det område som heter Abba. Det framgår av handlingarna som kartan är en del av, att Åkerlund 1896 sålde Karlsborg eller Bylegärdet till en trädgårdsmästare Per Lars Sjöberg. Som synes fanns det inga hus där 1883. Alla hus låg på den andra halvan som Åkerlund behöll. Så när Karlsborg första gången dyker upp i husförhörslängden är det nog nybyggt.

[image]

Lantmäterihandling

Flyttning av hus pga av järnvägen till Rimbo 1885

av Rö Hembygdsförening, torsdag, maj 14, 2020, 11:16 (139 dagar sedan) @ Harald

Tack för ditt intresse! Du har säkert rätt, Karlsborg, Klippan samt vårt hus Lövsta byggdes nog samtidigt 1887-88.Tomten Lövsta byggdes på ägdes också av Åkerlund. (ligger söder om Klippan).
Nu är bara frågan när Karlsborg flyttades och varför? Breddade de banvallen, vägen?

Flyttning av hus pga av järnvägen till Rimbo 1885

av Rö Hembygdsförening, torsdag, maj 14, 2020, 15:25 (139 dagar sedan) @ Rö Hembygdsförening

Enligt husförhörslängderna: Den första familjen skrivs 1888 som boende på Karlsborg.Under åren 1893 till 1896 bor ingen på Karlsborg, så antagligen flyttades det till sin nuvarande plats då. 1896 skrivs trädgårdsmästare Sjöberg som boende på Karlsborg. Och sedan dess är det bebott!
/Ann Britt

RSS-feed av trådar
powered by my little forum