Ombyggnad till vänsterkörning (Fordon: lok)

av Ulf Diehl @, onsdag, maj 20, 2020, 10:56 (9 dagar sedan)

Vid genomgång av reparationerna av SJ Hc 704 (köpt via NOHAB från DJ) så skrivs 12/12 1906 att omkastningen av slidrörelsen flyttas till vänster sida. Men i reparationen av samma lok i Malmö 19/10 1910 anges att loket är ombyggt till vänsterstyrning. Det kan ju vara så att uppgiften 1906 är ett beslut och uppgiften 1910 är själva utförandet av beslutet. Fyra års intervall är dock rätt långt, speciellt på den tiden. Eller - vad innebär vänsterkörning?
Är det känt i andra fall att slidomkastningen inte sitter på samma sida som regulatorn? "Vill herr eldare vara vänlig att lägga om så att vi kör framåt". I många fall används bildbevis av placeringen av omkastningsstången för att visa om loket är vänster- eller högerstyrt som i så fall kan ifrågasättas.
Ulf Diehl

Ombyggnad till vänsterkörning

av BD @, onsdag, maj 20, 2020, 11:30 (9 dagar sedan) @ Ulf Diehl

Vid genomgång av reparationerna av SJ Hc 704 (köpt via NOHAB från DJ) så skrivs 12/12 1906 att omkastningen av slidrörelsen flyttas till vänster sida. Men i reparationen av samma lok i Malmö 19/10 1910 anges att loket är ombyggt till vänsterstyrning. Det kan ju vara så att uppgiften 1906 är ett beslut och uppgiften 1910 är själva utförandet av beslutet. Fyra års intervall är dock rätt långt, speciellt på den tiden. Eller - vad innebär vänsterkörning?
Är det känt i andra fall att slidomkastningen inte sitter på samma sida som regulatorn? "Vill herr eldare vara vänlig att lägga om så att vi kör framåt". I många fall används bildbevis av placeringen av omkastningsstången för att visa om loket är vänster- eller högerstyrt som i så fall kan ifrågasättas.
Ulf Diehl

Det är omkastningsspakens eller omkastningsskruvens placering som avgör om loket är vänster eller högerkört.

Regulatorns rörelse, som i Sverige vanligen skedde sidvägen, behöver inte ändras. Endast spaken flyttas och kanske bockas om. Vill man så kan ett mellanled i spaken anordnas.

Ombyggnad till vänsterkörning

av Anders Sandgren @, Bredäng, onsdag, maj 20, 2020, 16:38 (9 dagar sedan) @ BD

I det fall loket har ång- vakuum- eller tryckluftsbroms så flyttas ju dessa liksom hastighetsmätare, ånglådemanometer mm.
Vilka SJ-lok byggdes om då? E/De byggdes om medan H-loken inte verkar ha byggts om.
SJ's inspektör lär ha klagat på SNJ när de inhyrde ett tyskt lok som var högerkört.
Ä/Qä var ju högerkörda men på tanklok har det ju mindre betydelse.
HNJ's äldre tanklok var högerkörda och de båda NOHAB-lok som byggdes om till tenderlok behöll detta. De såldes senare till BJ. Tenderlok som blev tanklok var alltjämt vänsterkörda.

Servo?

av Olle E, onsdag, maj 20, 2020, 20:04 (9 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Har några svenska ånglok haft manöverorgan drivna av ånga, tryckluft el liknande? Har något svenskt lok i ordinarie drift haft stokereldning?

Servo? Jo

av BD @, onsdag, maj 20, 2020, 20:15 (9 dagar sedan) @ Olle E
Redigerad av BD, onsdag, maj 20, 2020, 20:22

Har några svenska ånglok haft manöverorgan drivna av ånga, tryckluft el liknande? Har något svenskt lok i ordinarie drift haft stokereldning?

G11 och ett av tidigare SWB lok hade slidomkastning med tryckluft. Bra att ha vid växling.
Ett Mb-lok hade en Kincaid stoker för torvpulver ca 1904. Edit: Stycketorv

Edit: https://www.jvmv2.se/forum/index.php?mode=thread&id=176067#p176067

https://www.jvmv2.se/forum/index.php?mode=thread&id=169318#p169319

https://www.jvmv2.se/forum/index.php?mode=thread&id=95124#p95134

torvpulvereldning

av mormorsgruvan @, onsdag, maj 20, 2020, 20:20 (9 dagar sedan) @ BD

Har det inte funnits fler lok med torvpulvereldning i Sverige. Vilket system användes där ?

torvpulvereldning

av BD @, torsdag, maj 21, 2020, 06:37 (8 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Har det inte funnits fler lok med torvpulvereldning i Sverige. Vilket system användes där ?

System enligt von Porat, miö vid SRJ. Användes av SRJ och SJ och i mycket modifierad form av SJ även för kolpulver.

Servo? Jo

av Olle E, onsdag, maj 20, 2020, 21:26 (9 dagar sedan) @ BD

Tack, den hade jag missat.
De svenska ångloken var verkligen små och primitiva...

Servo? Jo

av Anders Sandgren @, Bredäng, torsdag, maj 21, 2020, 08:33 (8 dagar sedan) @ Olle E

Tack, den hade jag missat.
De svenska ångloken var verkligen små och primitiva...

Egentligen inte, de svenska loken för den tyngsta trafiken var däremot elektriska. Hade vi inte elektrifierat tidigt hade vi nog haft större och stokereldade lok.
Det faktum att vi importerar kolet påverkade också detta.

Ombyggnad till vänsterkörning

av Kent Hedqvist @, onsdag, maj 20, 2020, 19:08 (9 dagar sedan) @ Ulf Diehl

På de äldsta loken var regulatorspaken ofta enarmad och kunde då behöva flyttas vid omändring av körsida. Senare fick regulatorspaken en arm åt bägge hållen med handtag i bägge ändarna. Det gick då att köra från båda sidorna i hytten. Någon förändring av regulatorspaken var därmed obehövlig. För SJ-loken var det väl först A- och E-loken som fick länkage. Cc- och L-loken hade t ex den äldre modellen med två armar. Hur var det med Hc-loket?
Kent

RSS-feed av trådar
powered by my little forum