Tågsjöberg på Hoting-Forsmo (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult @, torsdag, maj 21, 2020, 08:26 (121 dagar sedan)

Denna driftplats fick fjärrstyrbart ställverk (typ 59) redan 1984-05-24. Men från när började den klareras från trafikcentral Ånge?

Tsg är mellanstation med tåganmälan åt båda håll. Men tkl finns alltså över tio mil bort.
Hittillsvarande fall (även Avafors och Åmsele) kanske varit något av försök. Men
metoden skall nu införas i större skala på Inlandsbanan. Kanske kommer den att få eget systemnamn? I dag framgår inte av t ex linjeböckerna att tkl sitter på annan ort. "Man får godta den som svarar".

Tågsjöberg på Hoting-Forsmo

av LasseE, torsdag, maj 21, 2020, 08:48 (121 dagar sedan) @ Kjell Aghult

På dessa fjärrstyrda stationer, finns det något hinder mot att fordonsföraren av misstag kör iväg mot stoppsignal - kort ATC, säkerhetsspår, etc?

Tågsjöberg på Hoting-Forsmo

av Pelle Björkman @, torsdag, maj 21, 2020, 11:11 (121 dagar sedan) @ LasseE

Åmsele har ATC övervakning, Tågsjöberg har inte.

Tågsjöberg på Hoting-Forsmo

av Calle Wickberg @, torsdag, maj 21, 2020, 18:58 (120 dagar sedan) @ Pelle Björkman

Åmsele har ATC övervakning, Tågsjöberg har inte.

Sedan när är det ATC i Åmsele? När undertecknad körde där senast var det lokalbevakat på distans men ingen ATC.

Tågsjöberg på Hoting-Forsmo

av Lennart Fransson @, torsdag, maj 21, 2020, 19:30 (120 dagar sedan) @ Calle Wickberg

Åmsele har ATC övervakning, Tågsjöberg har inte.


Sedan när är det ATC i Åmsele? När undertecknad körde där senast var det lokalbevakat på distans men ingen ATC.

Det gjordes (enligt min uppfattning) i samband med att driftplatsen förlängdes och fick mötesspår.

Tågsjöberg på Hoting-Forsmo

av Hans XH Karlsson @, torsdag, maj 21, 2020, 20:36 (120 dagar sedan) @ Calle Wickberg

Åmsele har ATC övervakning, Tågsjöberg har inte.


Sedan när är det ATC i Åmsele? När undertecknad körde där senast var det lokalbevakat på distans men ingen ATC.

Ändringstrycket i linjeboken där ATC infördes mellan km 24+775 och 30+410 är daterat 2019-09-08 men jag har inte kontroll på om det verkliga datumet för införande eventuellt ändrades genom ordergivning via körordersystemet. ATC på banan Hällnäs-Storuman finns alltså endast vid Hällnäs och Åmsele driftplatser medan det i övrigt är outrustad sträcka.

Tågsjöberg på Hoting-Forsmo

av Pelle Björkman @, torsdag, maj 21, 2020, 11:21 (121 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Har tyvärr inte det exakta datumet. Därimot fick innan fjärrstyrningens införande ställverket kompletteras med nya signaler, utfartssignaler mot linjen
(ibland populärt kallade "linjeinfarter".

Tågsjöberg på Hoting-Forsmo

av Hans XH Karlsson @, torsdag, maj 21, 2020, 13:09 (121 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Denna driftplats fick fjärrstyrbart ställverk (typ 59) redan 1984-05-24. Men från när började den klareras från trafikcentral Ånge?

Ändringstrycket till linjeboken med nytt telefonnummer till tkl Tsg (fjtkl Åg) och krav på ankomstanmälan i Tsg är daterat 2015-01-12 men jag har inte kontroll på om det verkliga datumet eventuellt ändrades genom ordergivning via körordersystemet.

Tsg är mellanstation med tåganmälan åt båda håll. Men tkl finns alltså över tio mil bort.
Hittillsvarande fall (även Avafors och Åmsele) kanske varit något av försök. Men
metoden skall nu införas i större skala på Inlandsbanan. Kanske kommer den att få eget systemnamn? I dag framgår inte av t ex linjeböckerna att tkl sitter på annan ort. "Man får godta den som svarar".

Arvidsjaur fjärrmanövreras från Sveg från och med 2020-05-13 (datumkälla körordersystemet samt pressmeddelande från IBAB). På de övriga driftplatserna som ingår i denna etapp togs fjärrmanövrering i bruk 2020-05-18 (datumkälla körordersystemet). Dessa är Jokkmokk, Sorsele, Svenstavik, Röjan, Fågelsjö och Orsa. Modellen ska inte få något eget systemnamn utan TTJ regler för system M kommer att gälla. En skillnad jämfört med Trafikverkets Åmsele och Tågsjöberg är att på Inlandsbanan kommer de fjärrmanövrerade driftplatserna (förutom Arvidsjaur) även att kunna lämnas obevakade. Arvidsjaur kommer tills vidare att vara bevakad (med fjärrmanövrering) måndag-fredag kl 07.00-16.00, övrig tid stängd. De övriga platserna kommer normalt att vara obevakade och bevakning (med fjärrmanövrering) kommer endast att tas upp vid behov som i sommar behövs bevakning i Sorsele för tågmöten mellan motorvagnarna och i Fågelsjö för att blocka mellan godståg och motorvagn samt i Orsa vid föreningens tåg vid Orsa-yran samt givetvis på de olika driftplatserna vid allehanda extratåg och banarbeten.
Inlandsbanans tre tågledningscentraler kommer att finnas i Sveg, Hoting och Storuman som förutom sin egen driftplats även bevakar fjärrmanövrerade driftplatser. Grundprincipen är att man bevakar var tredje fjärrmanövrerad driftplats för att inte behöva utväxla tåganmälan med samma person vilket skulle kunna leda till missförstånd. Att man kommer att kunna lämna fjärrmanövrerade driftplatser obevakade är för att man ska kunna köra tåg exempelvis Mora-Sveg utan att det nödvändigtvis måste vara bemannat även i Hoting och Storuman som sköter mellanstationerna på sträckan.

Annat som är på gång på Inlandsbanan är triangelspårsutbyggnader.
I Storuman flyttades driftplatsgränsen söderut 2020-05-15 (datumkälla körordersystemet) för att möjliggöra anslutning av triangelspåret. Storumanterminalen har sedan den byggdes endast haft anslutning från Hällnäslinjen men nu ska det alltså även göras en anslutning till Inlandsbanan söderut så att det blir ett triangelspår där terminalen hamnar på det triangelbenet. Se denna länk för mer information och där finns även en animerad film för den som redan nu vill "åka" triangelspåret från Inlandsbanan fram till terminalen.
http://www.storumanterminalen.se/

Även i Arvidsjaur pågår planering för ett triangelspår. Detta är dock som en del i projektet Inlandslänken och genomförandet är därför mera avhängigt av hur det går med projektet som helhet. Det man planerar för är i vart fall ett ganska snävt 700 meter långt triangelspår innanför (öster om) Prästfjärden. Mera information finns på dessa länkar:
https://www.arvidsjaur.se/sv/samhalle/Planer/Detaljplaner/Triangelspar/
https://www.arvidsjaur.se/globalassets/samhalle/detaljplaner/arvidsjaur-51-m.fl.-triang...

Tågsjöberg på Hoting-Forsmo

av Anders Svensson @, torsdag, maj 21, 2020, 17:05 (120 dagar sedan) @ Hans XH Karlsson

Angående triangelspåren i Storuman och Arvidsjaur: Underlag för kommande SMoK-resor på Inlandsbanan med mottot alla spår ska befaras! //Anders

RSS-feed av trådar
powered by my little forum