Idag för 50 år sedan (Järnväg allmänt)

av Stig Lagergren @, lördag, maj 23, 2020, 13:11 (5 dagar sedan)

23 maj 1970, gjordes ett "återbesök" i Krampen, som vi flyttat ifrån ca. 10 år tidigare. Nu var stationen öde efter att FJB införts. Även de tre bostadshusen stod tomma så den lilla "byn" var helt avfolkad. Samtliga hus utom stationens tvättstuga skulle inom en snar framtid rivas. Tvättstugan, som också innehöll ett överliggningsrum för vikarierande personal, överlevde tack vare att Forshammars Bergverk behövde ett garage för sin gaffeltruck. Man hade börjat lasta säckar med fältspatsmjöl på pall. Dessa hade tidigare lastats löst i täckta vagnar. Tvättstugan har på senare tid blivit muséum för KUJmf och Rysslägret, som har gjort Krampen lite uppmärksammat i modern tid.
Här är några bilder från besöket.

[image]Det pampiga stationshuset med gt 6265 draget av Du2 598 + 445.


[image]Gt 7226 med Du2 535 + 443 i norra änden av bangården. T.h. syns smalspårsbangården.


[image]Bostadshus 9 B med tre lägenheter. Låg strax norr om stationshuset.


[image]Bostadshusen 263 och 9 A i södra bangårdsänden. 263 närmast, med tre lägenheter, tillhörde banavdelningen och hade tidigare varit banmästarbostad. Hus 9 A tillhörde trafikavdelningen och innehöll fyra lägenheter.

För 36 år sedan

av Sean @, lördag, maj 23, 2020, 14:09 (5 dagar sedan) @ Stig Lagergren

Mycket trevliga bilder. Här är ett par bilder från Krampen några år senare. Jag var utlånad från ordinarie lokförartjänst för att köra Z66:an i Skinnskatteberg när ordinarie lokomotorföraren skulle ha semester en vecka. Här hade vi vut:at oss till Krampen för att hämta lite fältspatsmjöl från Forshammars bergverk. Tror året ska ha varit 1984.


[image]

[image]

För 36 år sedan

av Kjell Aghult @, lördag, maj 23, 2020, 15:13 (4 dagar sedan) @ Sean

[image]

Denna lastning flyttades 1987 från Krampen till Lindesberg och TGOJ (Då ännu i Grängeskoncernen) övertog Forshammars Bergverk som kund. Detta hade ju ändå förtransport med bil. Formellt nedlades Krn som godstaxepunkt 1988-06-01.

För 36 år sedan

av hassetotebo @, lördag, maj 23, 2020, 17:57 (4 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Finns det några bilder från omlastning KURJ-SJ i Krampen?

För 36 år sedan

av Stig Lagergren @, lördag, maj 23, 2020, 18:51 (4 dagar sedan) @ hassetotebo

Finns det några bilder från omlastning KURJ-SJ i Krampen?

Inte direkt det du frågade efter men här är ett par bilder tagna av min far, Börje Lagergren.

[image]Vy över bangården med bockkran och omlastningsskjul 1952


[image]Omlastare skyfflar träkol från normalspårsvagn till smalspår 1958. (Man kan undra hur deras lungor såg ut senare.) Normalspårsvagnarna stod på kolbryggan, ett upphöjt spår i norra bangårdsänden och smalspårsvagnarna stod i kolgropen, ett nedsänkt spår. Mellan dessa spår fanns en träbrygga för kolet.

För 36 år sedan. Tack för alla bilderna!

av Leif B @, söndag, maj 24, 2020, 11:15 (4 dagar sedan) @ Stig Lagergren

Fantastiska tidsdokument. Liksom dina egna bilder.

/Tack!
Leif

Fältspat från Kolsva?

av BD @, tisdag, maj 26, 2020, 12:00 (1 dag, 15 h, 49 min. sen) @ Kjell Aghult

Antagligen från Kolsva.

"Jörgen Langhof: Kolsva fältspatgruva: En av Skandinaviens största fältspatgruvor och Europas största Be-mineralisering, Naturhistoriska Riksmuseet, i Litofilen 2015:4, ISSN 1651-6117, Volym 32, sidorna 21-40"

Be = beryllium.


Länk

Gruvan nerlagd och numera dykplats.

Fältspat från Kolsva?

av Stig Lagergren @, tisdag, maj 26, 2020, 12:54 (1 dag, 14 h, 54 min. sen) @ BD

Antagligen från Kolsva.


Gruvan nerlagd och numera dykplats.

Fältspat bröts, och bryts fortfarande, vid Bergverket i Forshammar. Det ligger dock en bra bit från Forshammars station. Vet inte om man även tog från Kolsva tidigare. Kvarts från Krokek och flinta från Danmark kom med tåg till Krampen och lastades om till bil vid en lastficka norr om stationen vid stickspåret i spår 1:s förlängning.

För 36 år sedan

av Alex @, lördag, maj 23, 2020, 17:31 (4 dagar sedan) @ Sean

Tack för trevliga bilder från både Stig och Sean. Extra kul att se lastningen från rampen. Ibland kan man sakna den här småskaligheten i dagens järnväg. Även i Huddinge lastades nästan dagligen bilskrotbalar från Bil & Allskrot till Hofors Järnverk och varje vecka kom det en vagn från SNCF med Peugeot reservdelar till Gjestvagns i Huddinge.

För 36 år sedan

av Anders.k. @, lördag, maj 23, 2020, 17:57 (4 dagar sedan) @ Sean

Trevligt att sen en Tysk Tds i Sverige , trodde inte dom körde på Sverige.

Här en bild på en vagn i Rostock för några år sedan, det första DB märket sitter på samma ställe som på din bild och sedan har den fått ett nytt DB märke .

[image]


M.V.H Anders.k.

Samma ramp i mars 2020

av Rasmus Axelsson ⌂ @, Västernärke, söndag, maj 24, 2020, 23:09 (3 dagar sedan) @ Sean

[image]

Spännande att se rampen i Krampen i bruk! Samma ramp fotade jag i mars 2020.

[image]

Idag för 50 år sedan

av hassetotebo @, lördag, maj 23, 2020, 16:31 (4 dagar sedan) @ Stig Lagergren

1970 kunde man se något av rysslägret då eller var allt borta redan då?

Idag för 50 år sedan

av Stig Lagergren @, lördag, maj 23, 2020, 16:56 (4 dagar sedan) @ hassetotebo

1970 kunde man se något av rysslägret då eller var allt borta redan då?

Den enda byggnad som fanns kvar (och rester finns kanske än idag) var det vi kallade rysskällaren, en jordkällare som sedan gjorts om till garage. F.ö. kunde man se rester av husgrunder (plintar) till matsalen och någon mer byggnad, Dessutom fanns den öppna ytan som ryssarna anlade som fotbollsplan. Den är numera skogbevuxen.
Den brunn med tillhörande pumphus som anlades vid rysslägret blev kvar och försörjde sedan de två bostadshusen i söder med vatten. Pumphuset revs i samband med att övriga byggnader revs. Minns inte när men kanske 1971.

Idag för 50 år sedan

av hassetotebo @, lördag, maj 23, 2020, 17:56 (4 dagar sedan) @ Stig Lagergren

Var där för 5 år sedan och blev intresserad av "rysslägret", som är intressant att läsa om. Många blev hemskickade till en osäker framtid i Sovjet och ett fåtal blev kvar i Sverige och bildade familj.

Bostadshus och markeneteri

av Rasmus Axelsson ⌂ @, Västernärke, lördag, maj 23, 2020, 19:18 (4 dagar sedan) @ Stig Lagergren

23 maj 1970, gjordes ett "återbesök" i Krampen, som vi flyttat ifrån ca. 10 år tidigare. Nu var stationen öde efter att FJB införts. Även de tre bostadshusen stod tomma så den lilla "byn" var helt avfolkad. Samtliga hus utom stationens tvättstuga skulle inom en snar framtid rivas. Tvättstugan, som också innehöll ett överliggningsrum för vikarierande personal, överlevde tack vare att Forshammars Bergverk behövde ett garage för sin gaffeltruck. Man hade börjat lasta säckar med fältspatsmjöl på pall. Dessa hade tidigare lastats löst i täckta vagnar. Tvättstugan har på senare tid blivit muséum för KUJmf och Rysslägret, som har gjort Krampen lite uppmärksammat i modern tid.
Här är några bilder från besöket.

[image]Det pampiga stationshuset med gt 6265 draget av Du2 598 + 445.


[image]Gt 7226 med Du2 535 + 443 i norra änden av bangården. T.h. syns smalspårsbangården.


[image]Bostadshus 9 B med tre lägenheter. Låg strax norr om stationshuset.


[image]Bostadshusen 263 och 9 A i södra bangårdsänden. 263 närmast, med tre lägenheter, tillhörde banavdelningen och hade tidigare varit banmästarbostad. Hus 9 A tillhörde trafikavdelningen och innehöll fyra lägenheter.

Underbara bilder! För egen del uppskattar jag särskilt bilderna på bostadshusen. Dina foton borde sannerligen bevaras för eftervärlden genom Järnvägsmuséet!

Fanns markenteteriet (hus 12F på denna bangårdskarta) när ni bodde där? Jag har funderat om det var tänkt att försörja såväl järnvägens som skogs- och bergsbrukets personal med förnödenheter.?

--
Rasmus Axelsson, lokförare och byggnadsantikvarie med specialinriktning mot järnvägsbyggnader
»Jag tycker inte om tåg« - jag är intresserad av järnvägar...

www.svartabanan.se
www.brakulturmiljo.se

Bostadshus och markeneteri

av Stig Lagergren @, lördag, maj 23, 2020, 20:05 (4 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson


Underbara bilder! För egen del uppskattar jag särskilt bilderna på bostadshusen. Dina foton borde sannerligen bevaras för eftervärlden genom Järnvägsmuséet!

Fanns markenteteriet (hus 12F på denna bangårdskarta) när ni bodde där? Jag har funderat om det var tänkt att försörja såväl järnvägens som skogs- och bergsbrukets personal med förnödenheter.?

Intressant karta. Tack för den. Måste studera den närmare. Men marketenteriet fanns inte. Jag har inte ens hört talas om det. Inte heller kolbryggan i norra änden.
Återkommer med ytterligare kommentarer.

Bostadshus och markeneteri

av Stig Lagergren @, söndag, maj 24, 2020, 20:22 (3 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

Underbara bilder! För egen del uppskattar jag särskilt bilderna på bostadshusen. Dina foton borde sannerligen bevaras för eftervärlden genom Järnvägsmuséet!

Fanns markenteteriet (hus 12F på denna bangårdskarta) när ni bodde där? Jag har funderat om det var tänkt att försörja såväl järnvägens som skogs- och bergsbrukets personal med förnödenheter.?

Tack för kartlänken Rsamus och roligt att bilderna uppskattas. Jag har tittat lite närmare på kartan och konstaterat att inget av husen med nr 12 fanns under vår tid i Krampen (1949 - 1960). Kanske det var så att marketenteriet, bastu och baracker kom till vid banans byggande och sedan blev kvar en tid. Där markan legat var det en ganska stor grusplan. Kolbryggan som ägdes av Uttersbergs kronopark hörde jag aldrig talas om, däremot fanns den i söder, som ägdes av Riddarhytte AB, kvar en bit in på 50-talet. Men jag vet inte om den användes. Den måste väl tidigare ha använts för kol från trakten till som lastades i vagnar till Riddarhyttan.
Decauvillebanan från ångsågen tror jag att vi hittade några rester av men sågen lades väl ner redan på 30-talet.

Idag för 50 år sedan

av Ulfe @, Fagersta, söndag, maj 24, 2020, 08:43 (4 dagar sedan) @ Stig Lagergren

Tack för fantastiska bilder från en svunnen tid! Jag var där och tog några bilder en kväll 1994, det jag minns var att lastrampen fanns kvar på detta som jag tyckte ödsliga ställe.
Här är en reprisbild från detta tillfälle, tåget är på väg mot Gävle antar jag.

[image]

Idag för 50 år sedan

av Stig Lagergren @, söndag, maj 24, 2020, 09:43 (4 dagar sedan) @ Ulfe

Tack för fantastiska bilder från en svunnen tid! Jag var där och tog några bilder en kväll 1994, det jag minns var att lastrampen fanns kvar på detta som jag tyckte ödsliga ställe.
Här är en reprisbild från detta tillfälle, tåget är på väg mot Gävle antar jag.

[image]

Tack. Och din bild (liksom alla era bilder) är också trevlig. Jag minns knappt att det gick sådana småtåg där en tid på världen. Men det var ju långt efter "min" tid där. Man ser lokskjulet i norra änden och strålkastarna ser ut att lysa i hitänden. Då borde tåget vara på väg söderut.

Idag för 50 år sedan

av Godsgösta, måndag, maj 25, 2020, 07:19 (3 dagar sedan) @ Ulfe

Tack för fantastiska bilder från en svunnen tid! Jag var där och tog några bilder en kväll 1994, det jag minns var att lastrampen fanns kvar på detta som jag tyckte ödsliga ställe.
Här är en reprisbild från detta tillfälle, tåget är på väg mot Gävle antar jag.

[image]

Ljuvlig bild!
Tåget är dock påväg söderut, mot Frövi. Du ser gamla ångloksskjulet till vänster i bild och det låg i norra utfartsänden.

Idag för 50 år sedan

av Godsgösta, måndag, maj 25, 2020, 07:20 (3 dagar sedan) @ Stig Lagergren

Helt fantastiska bilder i denna tråd.
Stort tack för oerhört intressanta bilder från en facinerande plats!

RSS-feed av trådar
powered by my little forum