Föroreningshistoria några sydliga bangårdar (Bana)

av Anders Svensson @, torsdag, maj 28, 2020, 19:49 (156 dagar sedan)

JHRF har fått följande fråga som jag hoppas att våra många kunniga i forumet kan ha svar på. Själv associerar varje fall inte någon av dessa bangårdar med slipersimpregnering, tyngre loktjänst och dylika klassiska förorenare... Till frågan:

"NIRAS genomför på uppdrag av Trafikverket en historisk inventering av bangårdar med syfte att lokalisera potentiellt förorenade områden inom bangårdarna orsakade av framför allt punktkällor (t.ex. olika typer av byggnader, cisterner, upplagsplatser m.m.).

Vi skulle behöva få tag i mer information om Östervärns bangård i Malmö, Örtofta bangård i Eslöv samt Sölvesborgs bangård.

Kanske känner ni till någon som kan dessa bangårdars historia?

Med vänlig hälsning /Frida Brodin Larsson, NIRAS"

Komplettering med några bangårdsritningar o dyl från ekeving.se:
Östervärn: https://ekeving.se/r/bgd/EJ/Skane/MSJ1_1928.jpg (stickspår till gasverk...)
Östervärn: https://ekeving.se/r/siEJ/K-M/Jvm1184_J5_-0133.jpg (Steriliserings AB m m...)
Örtofta: https://ekeving.se/r/bgd/BEL/Ortofta.jpg (stickspår till sockerfabrik - finns fler ritningar)
Sölvesborg: https://ekeving.se/r/bgd/EJ/K-M/Jvm1184_J2_-0156.jpg (lokstall, målarverkstad m m)
//Anders, JHRF

Föroreningshistoria några sydliga bangårdar

av Jan-Anders Wihrén @, Veberöd, torsdag, maj 28, 2020, 21:36 (156 dagar sedan) @ Anders Svensson

Beträffande Östervärn och stickspår till gasverk.
Det fanns långt in på 1960-talet (och kanske ännu senare) ett stickspår som utgick från Östervärn och vidare längs Industrigatan fram till Malmö gasverk, som låg alldeles nära spårvagnshallarna. Det är flera kilometer från Östervärn men kan likväl ha ingått i Östervärns station. Kan det vara detta gasverk som avses? Om karta önskas över stickspåret ska jag nog kunna ta fram en sådan.

Föroreningshistoria några sydliga bangårdar

av Jan-Anders Wihrén @, Veberöd, lördag, maj 30, 2020, 17:16 (154 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Beträffande Östervärn och stickspår till gasverk.
Det fanns långt in på 1960-talet (och kanske ännu senare) ett stickspår som utgick från Östervärn och vidare längs Industrigatan fram till Malmö gasverk, som låg alldeles nära spårvagnshallarna. Det är flera kilometer från Östervärn men kan likväl ha ingått i Östervärns station. Kan det vara detta gasverk som avses? Om karta önskas över stickspåret ska jag nog kunna ta fram en sådan.

Efter att ha skannat av del av en malmökarta från 1950-talet och markerat in stickspåret till gasverket med röd streckad linje kan jag visa bilden här. Den är av rätt dålig kvalité men det går nog ändå att se hur spåret gick. Första biten från Östervärn var gamla MKontJ:s huvudlinje, vilket man lätt kan förstå av kartbilden. Spåret finns också utritat i "Malmö Centralstaton 1933" och i bilaga 1 första bilden av "Simrishamnsbanans järnvägsverkstäder" utgiven av Malmö stad 2006 och som finns med i en annan tråd om var MSJ-byrån fanns. Gasverket låg vid X-et.
[image]

Föroreningshistoria några sydliga bangårdar

av K Lemming @, lördag, maj 30, 2020, 20:46 (154 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Beträffande Östervärn och stickspår till gasverk.
Det fanns långt in på 1960-talet (och kanske ännu senare) ett stickspår som utgick från Östervärn och vidare längs Industrigatan fram till Malmö gasverk, som låg alldeles nära spårvagnshallarna. Det är flera kilometer från Östervärn men kan likväl ha ingått i Östervärns station. Kan det vara detta gasverk som avses? Om karta önskas över stickspåret ska jag nog kunna ta fram en sådan.


Efter att ha skannat av del av en malmökarta från 1950-talet och markerat in stickspåret till gasverket med röd streckad linje kan jag visa bilden här. Den är av rätt dålig kvalité men det går nog ändå att se hur spåret gick. Första biten från Östervärn var gamla MKontJ:s huvudlinje, vilket man lätt kan förstå av kartbilden. Spåret finns också utritat i "Malmö Centralstaton 1933" och i bilaga 1 första bilden av "Simrishamnsbanans järnvägsverkstäder" utgiven av Malmö stad 2006 och som finns med i en annan tråd om var MSJ-byrån fanns. Gasverket låg vid X-et.
[image]

Vilka är dom tre banorna utmärkta med tåg, är det stambanan överst (ellok), kontinentalbanan (ellok) under den och MSJ (ånglok) underst? Är Östervärn där ånglokståget är placerat? Var gick MGJ?

Föroreningshistoria några sydliga bangårdar

av Jan-Anders Wihrén @, Veberöd, lördag, maj 30, 2020, 21:54 (154 dagar sedan) @ K Lemming

Beträffande Östervärn och stickspår till gasverk.
Det fanns långt in på 1960-talet (och kanske ännu senare) ett stickspår som utgick från Östervärn och vidare längs Industrigatan fram till Malmö gasverk, som låg alldeles nära spårvagnshallarna. Det är flera kilometer från Östervärn men kan likväl ha ingått i Östervärns station. Kan det vara detta gasverk som avses? Om karta önskas över stickspåret ska jag nog kunna ta fram en sådan.


Efter att ha skannat av del av en malmökarta från 1950-talet och markerat in stickspåret till gasverket med röd streckad linje kan jag visa bilden här. Den är av rätt dålig kvalité men det går nog ändå att se hur spåret gick. Första biten från Östervärn var gamla MKontJ:s huvudlinje, vilket man lätt kan förstå av kartbilden. Spåret finns också utritat i "Malmö Centralstaton 1933" och i bilaga 1 första bilden av "Simrishamnsbanans järnvägsverkstäder" utgiven av Malmö stad 2006 och som finns med i en annan tråd om var MSJ-byrån fanns. Gasverket låg vid X-et.
[image]


Vilka är dom tre banorna utmärkta med tåg, är det stambanan överst (ellok), kontinentalbanan (ellok) under den och MSJ (ånglok) underst? Är Östervärn där ånglokståget är placerat? Var gick MGJ?

Ja, det är rätt uppfattat. MGJ gick snett nedåt till höger på kartan och sedan längs med den gata som du kan se för att korsa den blå linjen (busslinje 11 till Flygstationen, dvs dåvarande Malmö Bulltofta flygfält).

Föroreningshistoria några sydliga bangårdar

av Jan-Anders Wihrén @, Veberöd, torsdag, maj 28, 2020, 21:46 (156 dagar sedan) @ Anders Svensson

Är inte spårplanen för Östervärn (med spår till gasverk) felritad? På kartan ser det ut som att MSJ korsar MKontJ på en bro (dvs att MKontJ spår går under MSJ spår. I verkligheten var det tvärtom! Eller är det jag som inte kan läsa spårplanen rätt? Undrar f.ö. varifrån spårplanen är hämtad.
Som kuriosa kan nämnas att lokstallet för 11 lok numera är ombyggt till bostäder som fortfarande har kvar lokstallets yttre form! Intressant också att det också fanns ett snöplogsstall, vilket visar att man hade en beredskap för den ökända skånska vintern (vilket tyvärr saknas idag).

Felritning Östervärn?

av Gunnar Ekeving @, fredag, maj 29, 2020, 08:06 (155 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Är inte spårplanen för Östervärn (med spår till gasverk) felritad? På kartan ser det ut som att MSJ korsar MKontJ på en bro (dvs att MKontJ spår går under MSJ spår. I verkligheten var det tvärtom! Eller är det jag som inte kan läsa spårplanen rätt? Undrar f.ö. varifrån spårplanen är hämtad.

Den kan mycket väl vara felritad - bangårdsskissen är uppgjord av en militärassistent, och dessa skisser var nog inte alltid exakta mer info

Felritning Östervärn?

av Leif B @, fredag, maj 29, 2020, 08:24 (155 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Är inte spårplanen för Östervärn (med spår till gasverk) felritad? På kartan ser det ut som att MSJ korsar MKontJ på en bro (dvs att MKontJ spår går under MSJ spår. I verkligheten var det tvärtom! Eller är det jag som inte kan läsa spårplanen rätt? Undrar f.ö. varifrån spårplanen är hämtad.


Den kan mycket väl vara felritad - bangårdsskissen är uppgjord av en militärassistent, och dessa skisser var nog inte alltid exakta mer info

På ritningen för Östervärn går MKontJ över MSJ, jag skulle lita mer på den.

Felritning Östervärn?

av Lennart Carlsson @, Malmö, fredag, maj 29, 2020, 08:59 (155 dagar sedan) @ Leif B

Är inte spårplanen för Östervärn (med spår till gasverk) felritad? På kartan ser det ut som att MSJ korsar MKontJ på en bro (dvs att MKontJ spår går under MSJ spår. I verkligheten var det tvärtom! Eller är det jag som inte kan läsa spårplanen rätt? Undrar f.ö. varifrån spårplanen är hämtad.


Den kan mycket väl vara felritad - bangårdsskissen är uppgjord av en militärassistent, och dessa skisser var nog inte alltid exakta mer info


På ritningen för Östervärn går MKontJ över MSJ, jag skulle lita mer på den.

Så såg det ut i verkligheten också.

Felritning Östervärn?

av Göran Kannerby @, fredag, maj 29, 2020, 17:25 (155 dagar sedan) @ Lennart Carlsson

Är inte spårplanen för Östervärn (med spår till gasverk) felritad? På kartan ser det ut som att MSJ korsar MKontJ på en bro (dvs att MKontJ spår går under MSJ spår. I verkligheten var det tvärtom! Eller är det jag som inte kan läsa spårplanen rätt? Undrar f.ö. varifrån spårplanen är hämtad.


Den kan mycket väl vara felritad - bangårdsskissen är uppgjord av en militärassistent, och dessa skisser var nog inte alltid exakta mer info


På ritningen för Östervärn går MKontJ över MSJ, jag skulle lita mer på den.


Så såg det ut i verkligheten också.

Kan vidimera det. Sista resterna av bron revs i samband med utbyggnaden för Öresundsförbindelsen. En rolig poäng i sammanhanget är jag tog fram denna information eftersom man lokalt är intresserade av att återfå trafik på "Simrishamnsbanan" (via Staffanstorp) och på sikt vill ha möjlighet att ansluta den via en planskildhet i stort sett i samma läge.

Felritning Östervärn?

av Jan-Anders Wihrén @, Veberöd, lördag, maj 30, 2020, 11:13 (154 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Är inte spårplanen för Östervärn (med spår till gasverk) felritad? På kartan ser det ut som att MSJ korsar MKontJ på en bro (dvs att MKontJ spår går under MSJ spår. I verkligheten var det tvärtom! Eller är det jag som inte kan läsa spårplanen rätt? Undrar f.ö. varifrån spårplanen är hämtad.


Den kan mycket väl vara felritad - bangårdsskissen är uppgjord av en militärassistent, och dessa skisser var nog inte alltid exakta mer info


På ritningen för Östervärn går MKontJ över MSJ, jag skulle lita mer på den.


Så såg det ut i verkligheten också.


Kan vidimera det. Sista resterna av bron revs i samband med utbyggnaden för Öresundsförbindelsen. En rolig poäng i sammanhanget är jag tog fram denna information eftersom man lokalt är intresserade av att återfå trafik på "Simrishamnsbanan" (via Staffanstorp) och på sikt vill ha möjlighet att ansluta den via en planskildhet i stort sett i samma läge.

Jag har också läst om dessa planer men hur har man tänkt då? Om Simrisbanan åter skulle ledas in till gamla Östervärn (och således den gamla infarten under MKontJ användas), hur har man då tänkt att fortsätta in till Malmö C? Eller skulle Östervärn (nedre) bli ny ändstation? Jag ser förslaget som helt orealistiskt. F.ö. har jag för länge sedan framfört synpunkter till utredningen om Simrisbanan att det vore bättre att låta den gå från Dalby via Lund och ansluta till fyrspåret till Malmö i stället för att gå via Staffanstorp. Man skulle då fånga upp ett större behov av resande som finns mellan Lunds stad och dess östra kommundelar, såsom Dalby och Veberöd. Jag tror inte att "omvägen" via Lund skulle bli särskilt märkbar tidsmässigt. Det ser dessutom inte ut som att spårvägen i Lund skulle utsträckas till Dalby. Jag tror inte heller att de som bor i Staffanstorp i något större antal är betjänta av en järnväg mot Simrishamn. Snarare finns ett behov av resa till Malmö och Lund och det skulle kunna ordnas rationellt med en spårväg som ansluter i Lund till den befintliga.

Felritning Östervärn?

av Göran Kannerby @, lördag, maj 30, 2020, 11:31 (154 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Är inte spårplanen för Östervärn (med spår till gasverk) felritad? På kartan ser det ut som att MSJ korsar MKontJ på en bro (dvs att MKontJ spår går under MSJ spår. I verkligheten var det tvärtom! Eller är det jag som inte kan läsa spårplanen rätt? Undrar f.ö. varifrån spårplanen är hämtad.


Den kan mycket väl vara felritad - bangårdsskissen är uppgjord av en militärassistent, och dessa skisser var nog inte alltid exakta mer info


På ritningen för Östervärn går MKontJ över MSJ, jag skulle lita mer på den.


Så såg det ut i verkligheten också.


Kan vidimera det. Sista resterna av bron revs i samband med utbyggnaden för Öresundsförbindelsen. En rolig poäng i sammanhanget är jag tog fram denna information eftersom man lokalt är intresserade av att återfå trafik på "Simrishamnsbanan" (via Staffanstorp) och på sikt vill ha möjlighet att ansluta den via en planskildhet i stort sett i samma läge.


Jag har också läst om dessa planer men hur har man tänkt då? Om Simrisbanan åter skulle ledas in till gamla Östervärn (och således den gamla infarten under MKontJ användas), hur har man då tänkt att fortsätta in till Malmö C? Eller skulle Östervärn (nedre) bli ny ändstation? Jag ser förslaget som helt orealistiskt.

Huvudanslutningen är tänkt att bli via spårport till nuvarande plattformsspår som utökas med ytterligare ett på samma sida. Huvudtanken är att låta banhallen bli ändstation, men det finns också möjlighet att ta sig vidare mot Citytunneln. Ännu lättare att ta sig från Citytunneln till Östervärn i och med att man då slipper korsande tågvägar med mötande trafik.

Sedan har det också ritats på en anslutning på östra sidan (utan korsning med Kontinentalbanan), både med tanke på godstrafik och för att skapa en möjlighet att knyta ihop Simrishamnsbanan med banorna norrut (SSB och Lommabanan) från Malmö. Den vägen får man också kontakt med Citytunnelns spår mot Hyllie via Rosendalsviadukten och därmed utan korsande tågvägar med Citytunnelns tåg i motsatt riktning.

Föroreningshistoria några sydliga bangårdar

av mormorsgruvan @, fredag, maj 29, 2020, 18:22 (155 dagar sedan) @ Anders Svensson

Kan det vara så att slipersimpregnering för MSJ skedde på östervärn ?

Föroreningshistoria några sydliga bangårdar

av Göran Kannerby @, lördag, maj 30, 2020, 11:33 (154 dagar sedan) @ Anders Svensson

JHRF har fått följande fråga som jag hoppas att våra många kunniga i forumet kan ha svar på. Själv associerar varje fall inte någon av dessa bangårdar med slipersimpregnering, tyngre loktjänst och dylika klassiska förorenare... Till frågan:

"NIRAS genomför på uppdrag av Trafikverket en historisk inventering av bangårdar med syfte att lokalisera potentiellt förorenade områden inom bangårdarna orsakade av framför allt punktkällor (t.ex. olika typer av byggnader, cisterner, upplagsplatser m.m.).

Vi skulle behöva få tag i mer information om Östervärns bangård i Malmö, Örtofta bangård i Eslöv samt Sölvesborgs bangård.

Kanske känner ni till någon som kan dessa bangårdars historia?

Med vänlig hälsning /Frida Brodin Larsson, NIRAS"

Komplettering med några bangårdsritningar o dyl från ekeving.se:
Östervärn: https://ekeving.se/r/bgd/EJ/Skane/MSJ1_1928.jpg (stickspår till gasverk...)
Östervärn: https://ekeving.se/r/siEJ/K-M/Jvm1184_J5_-0133.jpg (Steriliserings AB m m...)
Örtofta: https://ekeving.se/r/bgd/BEL/Ortofta.jpg (stickspår till sockerfabrik - finns fler ritningar)
Sölvesborg: https://ekeving.se/r/bgd/EJ/K-M/Jvm1184_J2_-0156.jpg (lokstall, målarverkstad m m)
//Anders, JHRF

Man ska väl inte heller missa potentiella punktkällor i form av uppställda lok. Lok tillverkade före 1960-talet läckte ganska duktigt, gäller även ellok.

Föroreningshistoria några sydliga bangårdar

av Gunnar Lilienberg ⌂ @, Kristianstad, lördag, maj 30, 2020, 21:48 (154 dagar sedan) @ Anders Svensson

Jag tänker direkt på dieseltankar för tankning av lok, motorvagnar och bussar. I exempelvis Sölvesborg har man haft uppställning av bussar i närheten av lokstallet. Dieseltankar har en tendens att rosta sönder om de är nergrävda och det blir ett kontinuerligt spill vid tankning. Spillplattor hade man normalt inte förr i tiden vid tankningsställena.

Kan bränslepumpar finnas utmärkta på bangårdsskisser?

Föroreningshistoria några sydliga bangårdar

av goran.tidstam@telia.com @, torsdag, juli 02, 2020, 15:44 (121 dagar sedan) @ Anders Svensson

Örtofta hade en egen lokomotor, vet dock inte var den hade sin uppställningsplats.

Banavdelningen hade verkstad och dressingarage med smörjgrop där Kävlingebanan svängde av mot bron över Bråån

RSS-feed av trådar
powered by my little forum