Smedshagens lastplats på SWB/SLJ (Bana)

av Rolf Nordin @, Hässelby, fredag, maj 29, 2020, 15:00 (118 dagar sedan)

Enligt ritningar på ekeving.se låg Smedshagens lastplats ca 1,4 km från Hässelby villastads station (före 1920 Riddersvik) mot Spånga. Någon som vet var lastplatsen låg mer exakt?
Varken på flygfoto från ca 1960 eller Ekonomiska kartan framgår något som kan ge svar.

--
Medlem i Nynäshamns Järnvägsmuseum (NJM), Roslagsbanans Veterantågsförening (RBV) och Stockholm-Saltsjöns Museiförening (SSnJmf).

Smedshagens lastplats på SWB/SLJ

av Thomas K Ohlsson @, fredag, maj 29, 2020, 16:33 (118 dagar sedan) @ Rolf Nordin

Enligt ritningar på ekeving.se låg Smedshagens lastplats ca 1,4 km från Hässelby villastads station (före 1920 Riddersvik) mot Spånga. Någon som vet var lastplatsen låg mer exakt?
Varken på flygfoto från ca 1960 eller Ekonomiska kartan framgår något som kan ge svar.

Och vad lastades där?
Produkter från de kringliggande handelsträdgårdarna kanske...

undrar
Thomas K Ohlsson
f d Järfällabo

Smedshagens lastplats på SWB/SLJ

av Rolf Nordin @, Hässelby, lördag, maj 30, 2020, 13:35 (117 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson

Det ligger ju nära till hands. Men av de följande inläggen så verkar det ha varit en uppställningsplats för sopvagnar.

--
Medlem i Nynäshamns Järnvägsmuseum (NJM), Roslagsbanans Veterantågsförening (RBV) och Stockholm-Saltsjöns Museiförening (SSnJmf).

Smedshagens lastplats på SWB/SLJ

av Thomas K Ohlsson @, måndag, juni 01, 2020, 11:58 (116 dagar sedan) @ Rolf Nordin

Det ligger ju nära till hands. Men av de följande inläggen så verkar det ha varit en uppställningsplats för sopvagnar.

Den slutsatsen drar inte jag, det verkar lite märkligt att anlägga ett stickspår vid Smedshagen enbart för detta ändamål.

Men vi får kanske aldrig veta hur det var!

(Jag hade tänkt titta i "Järfällaboken" men sen slog det mej att Smedshagen ligger i Spånga och inte Järfälla...)

/TKO

Smedshagens lastplats på SWB/SLJ

av Soren W @, fredag, maj 29, 2020, 17:25 (118 dagar sedan) @ Rolf Nordin

I boken ”Bilden av Hässelby” av Bernt Josephson (med bilder av Harry Grip) finns ett flygfoto från 1935 med ett stickspår i Smedshagen, så jag antar att detta måste vara Smedshagens lastplats. Stickspåret ligger söder om huvudspåret, och ligger strax väster om järnvägsövergången som fanns i Smedshagen

Smedshagens lastplats på SWB/SLJ

av Rolf Nordin @, Hässelby, lördag, maj 30, 2020, 13:32 (117 dagar sedan) @ Soren W

Tack för din återkoppling. Dessvärre har jag inte den boken du nämner (man andra om Lövstabanan). Det får bli en tur till bibblan i framtiden.

Är det månne denna flygbild som avses. Om lastplatsen låg 1 km från stationen så bör stickspåret ha legat ungefär vid eller bakom det ensamma skogspartiet till höger i bildens mitt. Kan det vara riktigt? Något som liknar stickspår är svårt att se. Vad tror du?

[image]
Flygfoto: Oscar Bladh 1936, Stockholmskallan.se

--
Medlem i Nynäshamns Järnvägsmuseum (NJM), Roslagsbanans Veterantågsförening (RBV) och Stockholm-Saltsjöns Museiförening (SSnJmf).

Smedshagens lastplats på SWB/SLJ

av Soren W @, lördag, maj 30, 2020, 14:48 (117 dagar sedan) @ Rolf Nordin

Det är inte samma bild.
Bilden i boken visar växeln och en liten bit av spåret, men inte slutet.
Stickspåret låg direkt till vänster om dungen du nämner. Det fanns en järnvägsövergång vid vägen som korsar järnvägen där.
Växeln låg till vänster om vägen; och jag skulle tro att stickspåret slutade före vägen, men det är inget som jag vet.

Smedshagens lastplats på SWB/SLJ

av Rolf Nordin @, Hässelby, måndag, juni 01, 2020, 12:30 (116 dagar sedan) @ Soren W
Redigerad av Rolf Nordin, måndag, juni 01, 2020, 13:10

I bildens nerderkant syns delar av stickspåret. Det är inte en stoppbock som skymtar i bildkanten utan sannolikt skuggan från något intilliggande. Till höger syns en semafor. Här i stoppläge.
[image]

--
Medlem i Nynäshamns Järnvägsmuseum (NJM), Roslagsbanans Veterantågsförening (RBV) och Stockholm-Saltsjöns Museiförening (SSnJmf).

Smedshagens lastplats på SWB/SLJ

av mamma Ulla @, Åmotfors, måndag, juni 01, 2020, 15:40 (115 dagar sedan) @ Rolf Nordin

I bildens nerderkant syns delar av stickspåret. Det är inte en stoppbock som skymtar i bildkanten utan sannolikt skuggan från något intilliggande. Till höger syns en semafor. Här i stoppläge.
[image]

Det skulle ju kunna vara en spårspärr av urmodig modell, av typen stock över spåret som låses fast.

Smedshagens lastplats på SWB/SLJ

av Rolf Nordin @, Hässelby, tisdag, juni 02, 2020, 12:41 (115 dagar sedan) @ Rolf Nordin

Om det är växlingsklotet man ser som den ljusa pricken så ser det ut om att växeln ligger mot huvudspåret. Semaforen ser dock ut att så i stoppläge. Enligt linjeboken är normalbilden ”kör”. Men bilden är ju ganska oskarp.

--
Medlem i Nynäshamns Järnvägsmuseum (NJM), Roslagsbanans Veterantågsförening (RBV) och Stockholm-Saltsjöns Museiförening (SSnJmf).

Smedshagens lastplats på SWB/SLJ - Växlingen där mm.

av S-O Johansson @, fredag, maj 29, 2020, 20:37 (118 dagar sedan) @ Rolf Nordin

Enligt ritningar på ekeving.se låg Smedshagens lastplats ca 1,4 km från Hässelby villastads station (före 1920 Riddersvik) mot Spånga. Någon som vet var lastplatsen låg mer exakt?
Varken på flygfoto från ca 1960 eller Ekonomiska kartan framgår något som kan ge svar.

Enligt grafen i SWB tidtabell 101 gällandes från 5 juni 1944 låg Smedshagen 1 km ifrån Hässelby villastad och 4,5 km från Spånga. Trafikutbytet i Smedshagen ombesörjdes 2 ggr dagligen, M-S, med två lokalgodstågpar från Hässelby villastad. Från Hässelby villastad sköts tåget vilket tyder på att man bara kunde växla in och ut vagnar söderifrån. På förmiddagen hade man 39 minuter på sig för växlingen och på eftermiddagen 17 minuter. Tkl i Hässelby villastad bestämde om tågen behövde gå.
Eftersom tågen var anordnade dagligen istället för Pso, På särskild order, så hade man nog ett rätt så frekvent vagnutbyte kan man gissa.
Som alla förstår så var det tågloken i de så kallade soptågen som användes. Enligt tidtabellsboken skulle dessa tåg alltid ha sopvagnarna till Lövsta sist både till och från Hässelby villastad.
I SJ graf nr 150 från 10 juni 1950 så finns inte Smedshagen med.

Smedshagens lastplats på SWB/SLJ - Växlingen där mm.

av Rolf Nordin @, Hässelby, lördag, maj 30, 2020, 13:37 (117 dagar sedan) @ S-O Johansson

Mycket intressanta uppgifter du redovisar. Finns dessa tillgängliga som nedladdningsbara?

--
Medlem i Nynäshamns Järnvägsmuseum (NJM), Roslagsbanans Veterantågsförening (RBV) och Stockholm-Saltsjöns Museiförening (SSnJmf).

Smedshagens lastplats på SWB/SLJ - Tidtabell dit mm.

av S-O Johansson @, söndag, maj 31, 2020, 00:34 (117 dagar sedan) @ Rolf Nordin

För de intresserade av Smedshagen.
[image]
Graf från SWB tidtabell gällandes från 5 juni 1944.

[image]
Kilometerangivelsen syntes inte så tydligt ovan. Delförstoring.

[image]
Tidtabell för lokalgodstågen ut till Smedshagen.

[image]
Tidtabell för godstågen Tomteboda-Hässelby villastad.
Observera att växeln i Smedshagen var förreglad genom en semafor. Har inte del A med den tidens uppgifter för linjeboken så jag vet inte vad som stod om Smedshagen i den. K16 bör man ha haft med sig från Hässelby villastad och någon annan än föraren var tågbefälhavare.
Var det vanligt att vände tåg på detta sätt på en lastplats? Alltså hade en lastplats som slutstation respektive utgångsstation för tåget?
Tidtabell för lokalgodståget Runhällen-Enköping som bonus.

Smedshagens lastplats på SWB/SLJ - Avvecklingen.

av S-O Johansson @, måndag, juni 01, 2020, 15:22 (115 dagar sedan) @ Rolf Nordin

Eftersom jag blev lite mer nyfiken på vad som hände Smedshagen lp så tittade jag även i grafiska tidtabellerna för 1945 och 1947, med giltighetsdatum enligt nedan, som finns på Gunnar Ekevings sida.
1945-09-10. Samma upplägg som SWB sista tidtabell med skillnad att lokalgodstågen till Smedshagen år utbytta mot bandispositioner.
1947-06-09. Smedshagens lastplats står med, men nu är bandispositionerna borta. Inte ens på "På särskild order". Trafiken dit har alltså upphört.
1950-06-10. Smedshagen borta ur grafen och all trafik definitivt upphört.
Någongång mellan 1945 och 1947 upphörde trafiken till Smedshagen och mellan 1947 och 1950 försvann lastplatsen.
Som kuriosa kan nämnas att Spånga-Hässelby villastad blev 100 m längre när SJ tagit över. SWB anger den till 5,5 km medan SJ får den till 5,6 km. Det anger läget för Smedshagen till 1,1 km från Hässelby villastad. Lastplatsen fick även ny signatur. Hos SWB Shn och hos SJ Shag.
Skilde sig SWB Säo, Vov, mot SJ eftersom man kunde köra lokalgodståg till Smedshagen men SJ använde bandisp?

Smedshagens lastplats på SWB/SLJ

av Rolf Nordin @, Hässelby, onsdag, juni 03, 2020, 16:40 (113 dagar sedan) @ Rolf Nordin
Redigerad av Rolf Nordin, onsdag, juni 03, 2020, 17:01

På detta flygfoto från -36 syns hela stickspåret vid Smedshagen lp längst ned till vänster.
Huvudspåret är här markerat med rött. Stickspåret ser ut att räcka till precis två sopvagnar och förhoppningsvis också hindersfritt. Därmed har jag fått svar på min undran var det låg.
[image]

--
Medlem i Nynäshamns Järnvägsmuseum (NJM), Roslagsbanans Veterantågsförening (RBV) och Stockholm-Saltsjöns Museiförening (SSnJmf).

Smedshagens lastplats på SWB/SLJ

av Thomas K Ohlsson @, torsdag, juni 04, 2020, 10:49 (113 dagar sedan) @ Rolf Nordin

På detta flygfoto från -36 syns hela stickspåret vid Smedshagen lp längst ned till vänster.
Huvudspåret är här markerat med rött. Stickspåret ser ut att räcka till precis två sopvagnar och förhoppningsvis också hindersfritt. Därmed har jag fått svar på min undran var det låg.
[image]

Intressant bild!
Spåret ser kort ut och det verkar inte finnas någon väg dit, så frågan är vad som lastades där. Ingenting kanske - om det användes för att ställa upp sopvagnar. Men varför skulle man anlägga ett kort spår en bra bit från stationen för detta ändamål?

Förmodligen lär vi aldrig få veta hur spåret användes...

/TKO

Smedshagens lastplats på SWB/SLJ

av Anders.k. @, torsdag, juni 04, 2020, 11:30 (113 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson

På detta flygfoto från -36 syns hela stickspåret vid Smedshagen lp längst ned till vänster.
Huvudspåret är här markerat med rött. Stickspåret ser ut att räcka till precis två sopvagnar och förhoppningsvis också hindersfritt. Därmed har jag fått svar på min undran var det låg.
[image]


Intressant bild!
Spåret ser kort ut och det verkar inte finnas någon väg dit, så frågan är vad som lastades där. Ingenting kanske - om det användes för att ställa upp sopvagnar. Men varför skulle man anlägga ett kort spår en bra bit från stationen för detta ändamål?

Förmodligen lär vi aldrig få veta hur spåret användes...

/TKO

Jag har tre böcker om den imponerande och idag något udda hanteringen i Lövsta.

I boken "Lövsta sopstation 1889-1986" så står det vad spåret användes till.
Det var inte bara sopor som transporterades utan även stallströ som skildes ut redan vid lastning och det såldes till trädgårdsmästare i trakten som kunde avhämta det vid stickspår som byggdes vid Riddersvik (Hässelby) och Smedshagen.
Det framgår inte när spåret byggdes , eller revs men det tas upp ett exempel att 1908 såldes 6 vagnar i Januari och 8 vagnar i Februari.
Stallströ som avfall upphörde ju när hästarna försvann , dvs runt 40-talet början därmed också trafiken till spåret.

Ur en annan bok "Stadens sopor " kan man läsa att Stallströ var en lönsam försäljning för Gatukontoret ,och man sålde mycket inklusive latrin och sopor som transporteradse på vagn direkt till kund, påbörjades i blygsam skala 1900 med 500 vagnar om året till en topp runt Första Världskriget med nästan 3000 vagnar om året till att helt upphöra när Andra Världskriget var slut, och då drar trafiken till Lövsta igång på riktigt.


M.V.H Anders.k.

Smedshagens lastplats på SWB/SLJ

av Rolf Nordin @, Hässelby, torsdag, juni 04, 2020, 18:13 (112 dagar sedan) @ Anders.k.

Jätteintressanta uppgifter. Det blir åter en tur till bibblan.

Mvh Rolf

--
Medlem i Nynäshamns Järnvägsmuseum (NJM), Roslagsbanans Veterantågsförening (RBV) och Stockholm-Saltsjöns Museiförening (SSnJmf).

RSS-feed av trådar
powered by my little forum