NBJ, Bredsjö stn. och lokstall Otterbäcken, 1966, 3 bilder (Bana)

av Ulfe @, Fagersta, måndag, juni 08, 2020, 06:23 (107 dagar sedan)
Redigerad av Ulfe, måndag, juni 08, 2020, 06:49

Här är de sista bilderna från NBJ som min bror tog vid en resa på NBJ 6-7/4 1966.

[image]

[image]

[image]

NBJ, Bredsjö stn. och lokstall Otterbäcken, 1966, 3 bilder

av MaL @, Sydnärke, måndag, juni 08, 2020, 09:16 (107 dagar sedan) @ Ulfe

Här är de sista bilderna från NBJ som min bror tog vid en resa på NBJ 6-7/4 1966.

[image]

NBJ Yo2 3, står i dag i Nora. Fullt driftduglig.

[image]

En stut, en T-maskin och NBJ 16. Svårt att säga nummer på dieselloken på bild men vi kan återskapa en sådan bild i Nora. Lite puts på stallet i Otterbäcken så har du samma stall som Nora. Typ.

Även om jag är mer på den norra delen av NBJ så är jag löjligt förtjust i era bilder!

NBJ, Bredsjö stn. och lokstall Otterbäcken, 1966, 3 bilder

av Peter A, måndag, juni 08, 2020, 09:45 (107 dagar sedan) @ MaL

T-maskinen är sannolikt T23 eller T24.

[image]


En stut, en T-maskin och NBJ 16. Svårt att säga nummer på dieselloken på bild men vi kan återskapa en sådan bild i Nora. Lite puts på stallet i Otterbäcken så har du samma stall som Nora. Typ.

Även om jag är mer på den norra delen av NBJ så är jag löjligt förtjust i era bilder!

NBJ, Bredsjö stn. och lokstall Otterbäcken, 1966, 3 bilder

av Alex @, måndag, juni 08, 2020, 09:49 (107 dagar sedan) @ MaL

Loktåget bör vara P 3002 mellan Göteborg-Gävle. Uppehåll i Bredsjö 14.54 ("tåget stannar vid behov för resandes av-och påstigande" ) Tåget avgick Göteborg 08.45 och ankom Gävle 18.26. En lång resa på 9 timmar och 41 minuter. Intressant att detta persontåg i glesbygd ändå begåvades med två nya 60-talare vid den här tiden. B5:an innehöll även en barnkupé. Tåget hade även hängt av några vagnar i Kil som gick vidare till Karlstad.

NBJ, Bredsjö stn. och lokstall Otterbäcken, 1966, 3 bilder

av Stig Lagergren @, måndag, juni 08, 2020, 21:21 (106 dagar sedan) @ Alex

Loktåget bör vara P 3002 mellan Göteborg-Gävle. Uppehåll i Bredsjö 14.54 ("tåget stannar vid behov för resandes av-och påstigande" ) Tåget avgick Göteborg 08.45 och ankom Gävle 18.26. En lång resa på 9 timmar och 41 minuter. Intressant att detta persontåg i glesbygd ändå begåvades med två nya 60-talare vid den här tiden. B5:an innehöll även en barnkupé. Tåget hade även hängt av några vagnar i Kil som gick vidare till Karlstad.

Här är en bild på 3002 året efter, 16 juli 1967, vid Torrvarpsund söder om Grythyttan. Då var det bara en 60-talsvagn, ABo3. Bo5 verkar ha ersatts av Bo8b.[image]

NBJ, Bredsjö stn. och lokstall Otterbäcken, 1966, 3 bilder

av Stig Lagergren @, måndag, juni 08, 2020, 09:58 (107 dagar sedan) @ Ulfe

Mycket fina bilder från en intressant och saknad bana.

Jag ser på bilden på 3002 i Bredsjö att det är kafévagn med i tåget.

NBJ, Bredsjö stn. och lokstall Otterbäcken, 1966, 3 bilder

av Alex @, måndag, juni 08, 2020, 12:01 (107 dagar sedan) @ Stig Lagergren

Ja, jag glömde nämna det i mitt inlägg. Tåget hade kafévagn hela vägen Göteborg-Gävle.

NBJ, Bredsjö stn. och lokstall Otterbäcken, 1966, 3 bilder

av Ingemar B @, måndag, juni 08, 2020, 10:14 (107 dagar sedan) @ Ulfe

Det är inte var dag man ser bild på 60-tals vagn med dragspelsbälg.

NBJ, Bredsjö stn. och lokstall Otterbäcken, 1966, 3 bilder

av Carl-Johan, måndag, juni 08, 2020, 11:06 (107 dagar sedan) @ Ulfe

Sommaren 1962 var lokstallet stängt. Den nästan nya mobila kranen från Krupp Ardelt had kört upp på vändskivan och vält. En vindpust hade tagit tag i den höga kranarmen som var uppfälld. Hela ekipaget inkl vändskivan välte och kranarmen slog ner med ett brak och blev helt förstörd.

Hela sommaren höll vi sedan på att baxa upp den välta kranen. Centimeter för centimeter med hjälp av domkrafter och slipers. Vi använde bland annat den typ av domkrafter som fanns på ångloken. Största motvikten på en kubikmeter vägde 10 ton. Vi byggde en glidbana av långa slipers och drog upp den med en av lokomotorerna som vi kopplade med block och stålwire. Efter en knapp månad fick vi upp kranen och byggde sedan en fast förbindelse till stallet så vi kunde få ut lokomotor 1 som stod inne i stallet.

Kranen renoverades i Motala för stora pengar. Förman Hammar fick beröm för sin insats.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum