Spårvidd fem svenska fot eller 1485 mm? (Bana)

av Niklas Bygdestam @, Uppsala, onsdag, juni 17, 2020, 00:12 (136 dagar sedan)

Om man läser om hur det gick till alldeles i början när de första banorna i Sverige skulle byggas så nämns en spårvidd på fem svenska fot. Fem svenska fot är 1485 mm. Om man gjort allvar av detta så hade Sverige fått ett bredspårigt järnvägsnät som inte hängt ihop med övriga Europa. Ja, vi kan nog här vara glada att så inte blev fallet, utan att det faktiskt blev som det blev, dvs att det blev 1435 mm normalspår.

Men hur seriöst var det menat med detta tänkta bredspår? Jag vet att de som stod i spetsen i början för projekten pratade om fem svenska fot. En av dem som visst gärna använde detta begrepp var Nils Ericson. Även andra som stod i spetsen på den tiden lär ha använt detta begrepp när de pratade om den spårvidd som de tänkte sig.

Men menade man detta verkligen på allvar? Eller var det bara en avrundning som var enkel att prata om och att skriva? På den tiden hade Sverige inte infört metriska mått. Så kanske man bara sa fem fot för att få folk att fatta lite enkelt vad det rörde sig om på ett ungefär? Så de skulle förstå på ett ungefär hur bred en järnväg är, då folk på den tiden aldrig sett en järnväg och inte hade det minsta begrepp om dess dimensioner.

Det är den frågan jag aldrig lyckats räkna ut eller få svar på.

--
Никлас Быгдестам
Allmänt intresserad av järnvägar. Inriktar mig på Europa. Jag bor i Uppsala

Spårvidd fem svenska fot eller 1485 mm?

av Lennart Petersen @, onsdag, juni 17, 2020, 02:06 (136 dagar sedan) @ Niklas Bygdestam

Om man läser om hur det gick till alldeles i början när de första banorna i Sverige skulle byggas så nämns en spårvidd på fem svenska fot. Fem svenska fot är 1485 mm. Om man gjort allvar av detta så hade Sverige fått ett bredspårigt järnvägsnät som inte hängt ihop med övriga Europa. Ja, vi kan nog här vara glada att så inte blev fallet, utan att det faktiskt blev som det blev, dvs att det blev 1435 mm normalspår.

Men hur seriöst var det menat med detta tänkta bredspår? Jag vet att de som stod i spetsen i början för projekten pratade om fem svenska fot. En av dem som visst gärna använde detta begrepp var Nils Ericson. Även andra som stod i spetsen på den tiden lär ha använt detta begrepp när de pratade om den spårvidd som de tänkte sig.

Men menade man detta verkligen på allvar? Eller var det bara en avrundning som var enkel att prata om och att skriva? På den tiden hade Sverige inte infört metriska mått. Så kanske man bara sa fem fot för att få folk att fatta lite enkelt vad det rörde sig om på ett ungefär? Så de skulle förstå på ett ungefär hur bred en järnväg är, då folk på den tiden aldrig sett en järnväg och inte hade det minsta begrepp om dess dimensioner.

Det är den frågan jag aldrig lyckats räkna ut eller få svar på.

I kungligt brev av 31/1 1855 nämns att spårvidden ska vara 1,435 meter.
Se också mitt svar i Postvagnen.

Spårvidd fem svenska fot eller 1485 mm?

av Lennart Petersen @, onsdag, juni 17, 2020, 16:36 (136 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Om man läser om hur det gick till alldeles i början när de första banorna i Sverige skulle byggas så nämns en spårvidd på fem svenska fot. Fem svenska fot är 1485 mm. Om man gjort allvar av detta så hade Sverige fått ett bredspårigt järnvägsnät som inte hängt ihop med övriga Europa. Ja, vi kan nog här vara glada att så inte blev fallet, utan att det faktiskt blev som det blev, dvs att det blev 1435 mm normalspår.

Men hur seriöst var det menat med detta tänkta bredspår? Jag vet att de som stod i spetsen i början för projekten pratade om fem svenska fot. En av dem som visst gärna använde detta begrepp var Nils Ericson. Även andra som stod i spetsen på den tiden lär ha använt detta begrepp när de pratade om den spårvidd som de tänkte sig.

Men menade man detta verkligen på allvar? Eller var det bara en avrundning som var enkel att prata om och att skriva? På den tiden hade Sverige inte infört metriska mått. Så kanske man bara sa fem fot för att få folk att fatta lite enkelt vad det rörde sig om på ett ungefär? Så de skulle förstå på ett ungefär hur bred en järnväg är, då folk på den tiden aldrig sett en järnväg och inte hade det minsta begrepp om dess dimensioner.

Det är den frågan jag aldrig lyckats räkna ut eller få svar på.


I kungligt brev av 31/1 1855 nämns att spårvidden ska vara 1,435 meter.
Se också mitt svar i Postvagnen.

Och det svaret är:
Men var finns denna uppgift på 1485 dokumenterad ?
Nu letar jag i SJ 50-årsskrift från 1906 och där nämns i del 2 under Anläggning och underhåll av bana det kungliga brev med instruktioner från 31/1 1855 som startade statsbanebygget. I instruktionen fastställs bland annat: ”att spårvidden skulle blifva 4,83 fot motsvarande 1,435 meter.
Utöver detta fastställs också att lutningarna inte fick överstiga 1:100 och kurvradie fick inte bli mindre än 300m ”utan särskilt nådigt tillstånd”. Denna höga standard klarade man också med några måttliga undantag och stambanorna blev mycket gediget byggda.
Det fanns även instruktioner för terrasering och ballast och en intressant sak var att broar,viadukter och dylika anläggningar skulle byggas med beräkning på dubbel bana.

Spårvidd fem svenska fot eller 1485 mm?

av Lennart Petersen @, onsdag, juni 17, 2020, 22:57 (135 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Om man läser om hur det gick till alldeles i början när de första banorna i Sverige skulle byggas så nämns en spårvidd på fem svenska fot. Fem svenska fot är 1485 mm. Om man gjort allvar av detta så hade Sverige fått ett bredspårigt järnvägsnät som inte hängt ihop med övriga Europa. Ja, vi kan nog här vara glada att så inte blev fallet, utan att det faktiskt blev som det blev, dvs att det blev 1435 mm normalspår.

Men hur seriöst var det menat med detta tänkta bredspår? Jag vet att de som stod i spetsen i början för projekten pratade om fem svenska fot. En av dem som visst gärna använde detta begrepp var Nils Ericson. Även andra som stod i spetsen på den tiden lär ha använt detta begrepp när de pratade om den spårvidd som de tänkte sig.

Men menade man detta verkligen på allvar? Eller var det bara en avrundning som var enkel att prata om och att skriva? På den tiden hade Sverige inte infört metriska mått. Så kanske man bara sa fem fot för att få folk att fatta lite enkelt vad det rörde sig om på ett ungefär? Så de skulle förstå på ett ungefär hur bred en järnväg är, då folk på den tiden aldrig sett en järnväg och inte hade det minsta begrepp om dess dimensioner.

Det är den frågan jag aldrig lyckats räkna ut eller få svar på.


I kungligt brev av 31/1 1855 nämns att spårvidden ska vara 1,435 meter.
Se också mitt svar i Postvagnen.


Och det svaret är:
Men var finns denna uppgift på 1485 dokumenterad ?
Nu letar jag i SJ 50-årsskrift från 1906 och där nämns i del 2 under Anläggning och underhåll av bana det kungliga brev med instruktioner från 31/1 1855 som startade statsbanebygget. I instruktionen fastställs bland annat: ”att spårvidden skulle blifva 4,83 fot motsvarande 1,435 meter.
Utöver detta fastställs också att lutningarna inte fick överstiga 1:100 och kurvradie fick inte bli mindre än 300m ”utan särskilt nådigt tillstånd”. Denna höga standard klarade man också med några måttliga undantag och stambanorna blev mycket gediget byggda.
Det fanns även instruktioner för terrasering och ballast och en intressant sak var att broar,viadukter och dylika anläggningar skulle byggas med beräkning på dubbel bana.

Det lär väl vara nån sorts förvirring av använda mått, det fanns ju flera måttsystem som användes och dessutom började metersystemet användas. Men skulle vara intresant att se det ursprungliga kungliga brevet med instruktion för Nils Ericson.
I SJ 50 år del 1 nämns alltså att brevet föreskrev en spårvidd på 5 fot.
Men i del 2 avsnitt Anläggning och underhåll av bana, sid 146 nämns att samma brev föreskriver : att spårvidden skulle blifva 4,83fot motsvarande 1,435 meter.
Och något annat än 1435 hade ju varit direkt stolligt. Man var ju inte obekant med järnvägar,det hade gjorts studieresor till England och Tyskland och man hade ju för avsikt att beställa lok och vagnar från utlandet. Tidigt köpte man också ett par uråldriga byggnadslok Ajax och Titan med spårvidd 1435.
Men järnväg i Sverige var ju nytt och det kan ha rört sig om någon förvirring om hur spårvidden mäts, någon trodde kanske att det mättes från mitten av rälerna i stället för från insidan och då har man fått 5fot eller 1485mm

Spårvidd fem svenska fot eller 1485 mm?

av Lennart Petersen @, torsdag, juni 18, 2020, 01:45 (135 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Om man läser om hur det gick till alldeles i början när de första banorna i Sverige skulle byggas så nämns en spårvidd på fem svenska fot. Fem svenska fot är 1485 mm. Om man gjort allvar av detta så hade Sverige fått ett bredspårigt järnvägsnät som inte hängt ihop med övriga Europa. Ja, vi kan nog här vara glada att så inte blev fallet, utan att det faktiskt blev som det blev, dvs att det blev 1435 mm normalspår.

Men hur seriöst var det menat med detta tänkta bredspår? Jag vet att de som stod i spetsen i början för projekten pratade om fem svenska fot. En av dem som visst gärna använde detta begrepp var Nils Ericson. Även andra som stod i spetsen på den tiden lär ha använt detta begrepp när de pratade om den spårvidd som de tänkte sig.

Men menade man detta verkligen på allvar? Eller var det bara en avrundning som var enkel att prata om och att skriva? På den tiden hade Sverige inte infört metriska mått. Så kanske man bara sa fem fot för att få folk att fatta lite enkelt vad det rörde sig om på ett ungefär? Så de skulle förstå på ett ungefär hur bred en järnväg är, då folk på den tiden aldrig sett en järnväg och inte hade det minsta begrepp om dess dimensioner.

Det är den frågan jag aldrig lyckats räkna ut eller få svar på.


I kungligt brev av 31/1 1855 nämns att spårvidden ska vara 1,435 meter.
Se också mitt svar i Postvagnen.


Och det svaret är:
Men var finns denna uppgift på 1485 dokumenterad ?
Nu letar jag i SJ 50-årsskrift från 1906 och där nämns i del 2 under Anläggning och underhåll av bana det kungliga brev med instruktioner från 31/1 1855 som startade statsbanebygget. I instruktionen fastställs bland annat: ”att spårvidden skulle blifva 4,83 fot motsvarande 1,435 meter.
Utöver detta fastställs också att lutningarna inte fick överstiga 1:100 och kurvradie fick inte bli mindre än 300m ”utan särskilt nådigt tillstånd”. Denna höga standard klarade man också med några måttliga undantag och stambanorna blev mycket gediget byggda.
Det fanns även instruktioner för terrasering och ballast och en intressant sak var att broar,viadukter och dylika anläggningar skulle byggas med beräkning på dubbel bana.

Nu letade jag även reda på det imponerande bokverket Bergrund-Bårström: De första stambanorna och där finns vad jag kan förstå instruktionsbre et från 31/1 1855 återgivet i sin helhet på s24-27. Det är en mängd högtravande text men väsentligt i sammanhanget är väl
2o Tekniska föreskrifter och bestämmelser.
a) Att spårvidden mellan skenorna blir lika med den vid Köping-Hultsbanan eller 4 fot 8 1/2 tum Engelskt mått, samt att lutningen å banans plan efter längden icke, utan särskild nådig tillåtelse, får öfverstiga 1 fot på 100 , och radien för krökningarne icke blifva mindre än 1000fot.

Och 4fot 8 1/2 brittiskt mått är nästan exakt 1435mm.

Spårvidd fem svenska fot eller 1485 mm?

av Anders Sandgren @, Bredäng, onsdag, juni 17, 2020, 09:32 (136 dagar sedan) @ Niklas Bygdestam

Metersystemet infördes 1878 och de gamla måtten fick användas till 1889.
Man hade dock infört decimalsystem 1855 då verktum byttes mot decimaltum mm.

Spårvidd fem svenska fot eller 1485 mm?

av Torbjorn_Forsman @, onsdag, juni 17, 2020, 10:04 (136 dagar sedan) @ Niklas Bygdestam

Till saken hör ju också att det i mitten av 1800-talet ännu inte var självskrivet att spårvidden skulle räknas mellan rälhuvudenas insida. Talade man på den tiden om en spårvidd kunde det lika väl vara C-C -avståndet mellan rälerna, eller till och med ett mått som på ett eller annat sätt hade med rälsfoten att göra.

Spårvidd fem svenska fot eller 1485 mm?

av PeO @, onsdag, juni 17, 2020, 10:54 (136 dagar sedan) @ Torbjorn_Forsman

Till saken hör ju också att det i mitten av 1800-talet ännu inte var självskrivet att spårvidden skulle räknas mellan rälhuvudenas insida. Talade man på den tiden om en spårvidd kunde det lika väl vara C-C -avståndet mellan rälerna, eller till och med ett mått som på ett eller annat sätt hade med rälsfoten att göra.

Så som blev förhållandet i Frankrike. Från regeringshåll framhölls att måttet måste vara efter det franska internationella systemet, 1,5 meter. Byggarna hade lite framsynthet och planerade med gränsöverskridande trafik (jag vill minnas att det var banan mot Tyskland via Strasbourg) och satte måttet c/c räler och fick på så vis 1435 mellan rälerna.
En anekdot säger att KUJ:s (efter 1911 KURJ) 1093 mm kom till på samma sätt, någon skickades att mäta spåret och vederbörande mätte c/c. Där kan det likaväl vara en förväxling mellan olika långa tum. 3,59 svenska fot = 1067, 3,59 engelska = 1093.

Spårvidd fem svenska fot eller 1485 mm?

av IH @, onsdag, juni 17, 2020, 13:44 (136 dagar sedan) @ Niklas Bygdestam

fyrafots-banor diskuterades i Sverige, men jag har aldrig hört talas om att femfotsbanor var aktuella.

Runt 1850 så var det diskussioner om att järnvägar i Sverige skulle byggas med 4 fots spårvidd. Det byggdes ett fåtal banor med 1188 mm (fyra svenska fot) spårvidd resp 1217 mm spårvidd (fyra engelska fot) på 1850-talet och tidigt på 1860-talet.

Spårvidd fem svenska fot eller 1485 mm?

av Mats Björkelund @, onsdag, juni 17, 2020, 19:41 (136 dagar sedan) @ IH

Lars Berggrund har skrivit en alldeles utmärkt bok om Nils Ericson och i denna finns information kring hur vi fick vår spårvidd. Nu har jag den inte tillgänglig men jag har för mig att riksdagen beslöt att spårvidden skulle vara 5 fot (?) men att Ericson när han fick uppdraget att bygga stambanan mellan Göteborg och Stockholm på eget bevåg ändrade till 1435 mm.

/Mats B

Spårvidd fem svenska fot eller 1485 mm?

av Jonny Saljefeldt @, onsdag, juni 17, 2020, 19:50 (136 dagar sedan) @ Mats Björkelund

Lars Berggrund har skrivit en alldeles utmärkt bok om Nils Ericson och i denna finns information kring hur vi fick vår spårvidd. Nu har jag den inte tillgänglig men jag har för mig att riksdagen beslöt att spårvidden skulle vara 5 fot (?) men att Ericson när han fick uppdraget att bygga stambanan mellan Göteborg och Stockholm på eget bevåg ändrade till 1435 mm.

/Mats B

I SJ 1856-1906 del 1 (Historik) står det på s 60

"Med godkännande af riksdagens beslut i järnvägsfrågan uppdrog alltså
konungen den 22 januari 1855 åt Ericson att leda utförandet af statens
järnvägsbyggnader (---) Bland de tekniska
föreskrifterna må här blott meddelas, att spårvidden skulle vara 5 svenska fot..."

http://runeberg.org/sj50/1/0066.html

Spårvidd fem svenska fot eller 1485 mm?

av Peter Lidskog @, onsdag, juni 17, 2020, 22:11 (135 dagar sedan) @ Jonny Saljefeldt
Redigerad av Peter Lidskog, onsdag, juni 17, 2020, 23:01

Och å andra sidan har Berggrund och Bårströms bok "De Första Stambanorna" hela texten från "Instruktion till Nils Ericson" avgiven en dryg vecka senare 31 Januari 1855, där det står under "Tekniska föreskrifter och bestämmelser" att "a) Att spårvidden mellan skenorna blir lika med den vid Köping-Hultbanan, eller 4 fot 8 1/2 tum Engelska mått"

Kanske Nils Ericson lyckades övertyga kungen om visheten i denna ändring innan instruktionen gavs ut.

Så sent som 1870

av Stefan Isaksson @, Uppsala, tisdag, juni 30, 2020, 16:36 (123 dagar sedan) @ Niklas Bygdestam

står det att läsa i koncessionsansökan för spårväg i Stockholm:
"...
2:o att spårvidden icke får öfverskrida 5 svenska fot eller den spårvidd, statens järnvägar hafva;
..."

En av koncessionärerna var VD för Atlas verkstäder, och han torde veta hur spårvidd mättes.

Källa: Stockholms stadsfullmäktige protokoll år 1870, memorial 73 bihang n:o 24.

SI

Så sent som 1870

av Lennart Petersen @, tisdag, juni 30, 2020, 17:51 (123 dagar sedan) @ Stefan Isaksson

står det att läsa i koncessionsansökan för spårväg i Stockholm:
"...
2:o att spårvidden icke får öfverskrida 5 svenska fot eller den spårvidd, statens järnvägar hafva;
..."

En av koncessionärerna var VD för Atlas verkstäder, och han torde veta hur spårvidd mättes.

Källa: Stockholms stadsfullmäktige protokoll år 1870, memorial 73 bihang n:o 24.

SI

Och det skulle jag väl tolka somm”antingen 5sv fot eller statens järnvägars spårvidd. Som tveklöst var 1435mm från början.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum