Industribanor i Värmland - Karlstad (Järnväg allmänt)

av Per K, måndag, juni 29, 2020, 23:19 (88 dagar sedan)
Redigerad av Per K, måndag, juni 29, 2020, 23:27

Jag blir mer och mer imponerad av boken. Det är ju inte bara allt om Värmlands järnvägshistoria utan också Värmlands industrihistoria som beskrivs! Nästa för mig naturliga ställe att studera närmare är då Karlstad som har rätt många sidor i boken. Jag gör här en liten koppling till skissen längst ned på sidan 187, för er som har boken eller tänker skaffa den. Den visar kvarvarande industrispår 2012.

De olika kvarvarande spåren är försedda med en bokstavskod och jag kommenterar här några av dem.
A. Korrekt att det är spåret till gamla Konsum Värmland. Det är nu avkortat till i höjd med Kannikenästorget. Hela KF området är nu under rivning.
B. Detta är ej spåret till Löfbergs Lila. Det är också spår A längs Tolagsgatan där Löfbergs råkaffe levereras i containrar från Vänerexpressen dagligen. B är i stället spåret till Postterminalen som tidigare låg i Inre hamn. Detta spår är numera rivet.
D. Texten här är lite missvisande. Korrekt att det finns kvarvarande spår vid Lambergskajen som förr anslöt i sista kurvan av spåret men som nu är brutet. Längs den kajen brukar f.ö. östeuropeiska lastbilar övernatta, vilket ju kan sägas ha viss järnvägsanknytning. D är det viktigaste godslastspåret i Karlstad. Går man rakt söderut där S-kurvan börjar har vi Vänerexpressens lastområde varifrån 30-40 containervagnar avgår varje dag. Förr hade SJ/SJ gods sin containerterminal här med stor kran så den platsen har använts länge och tidigare fanns också en barack här länge där SJ gods hade vagnsexpeditörer placerade. Sydligaste delen efter kurvan så går spåren in i Vänerterminalen där det lastas papper och utgör största delen av Karlstads avgående vagnslasttrafik. Dessutom kan man åka runt längs kajkanten och komma in i terminalen från söder och här lastas SECU-containrarna. Numera är det ganska få varje dag som lastas här då de flesta lastas i Skoghall, men tar vi runt 2012 så lastades de flesta containrarna här, uppåt 20 om dagen. Då fanns också en särskild lokomotor placerad här längst i söder som fick byta vagnar efter hand, då det ryms väldigt få SECU-vagnar inne i magasinet samtidigt från det hållet.
E. Utesluter inte att det fanns ett sidospår kvar vid E då men jag minns inte det från senare år. Tidigare fanns dock parallella lastspår längs hela denna 'huvudlinje'.
J. Ett nyare spår anlagt runt 1980 men osäkert om det någonsin trafikerades av någon godskund. Enda kända trafik på spåret är ett ångtåg från Värmlandståg som hämtade passagerare här från ett företag som då hette Finshyttan AB. Det hade koppling till det i järnvägshistoriskt sammanhang kända Finnshyttan vid Filipstad!
K. Huruvida Menigo har använt eller använder sitt spår vet jag inte, men på södra sidan vid den växeln finns ett par sidospår som flitigt används av ArchelorMittal med ankommande metallämnen. Flera vagnar nästan varje dag och bör ha funnits även 2012, men den trafiken har tillkommit på senare år.
I övrigt stämmer allt och det är i stort sett lika nu som 2012!

Industribanor i Värmland - Karlstad

av Peter B, Karlstad, tisdag, juni 30, 2020, 07:14 (88 dagar sedan) @ Per K

Nu har jag inte boken här, men K är väl fd både Ica Hakon och Gad Tech?
Det senare rätt välkänt för järnvägs- och motorloksintresserade.

Och C?

Industribanor i Värmland - Karlstad

av Per K, tisdag, juni 30, 2020, 09:37 (87 dagar sedan) @ Peter B

Tittar man på Google Maps så finns Beves express och Menigo Foodservice i den stora lagerbyggnaden vid K på kartan, men det kan finnas fler företag där.

C är hamnområdet Wermlandskajen och vi räknar även spåret längs Styckegodskajen dit. Där finns flera spår som används.

Industribanor i Värmland - Karlstad

av janis08 @, tisdag, juni 30, 2020, 09:56 (87 dagar sedan) @ Per K

Tack Per K för kompletteringarna. När det gäller industribanorna (läs normalspåren)i Karlstad så har dessa flyttats och kommit till under årens lopp allt eftersom staden växt söderut i Vänern på utfyllnader. Jag har ytterligare sju kartor som visar spåren under olika tidsepoker men av platsskäl har dessa utelämnats i min bok.
Med vänlig hälsning
Janis Priedits

Industribanor i Värmland - Karlstad

av Peter B, Karlstad, tisdag, juni 30, 2020, 09:59 (87 dagar sedan) @ Per K

Då blandade jag ihop det... Det vara nån växel på Gjuterigatan jag tänkte på (ca 59.379686,13.539722). Jag har inte boken på jobbet. Jag borde leta fram järnvägsnätsbeskrivningen för Karlstad kommun i gömmorna också. Järnvägsnätsbeskrivningarna/Infrastrukturbeskrvningarna är bra om man ska beskriva kommunala spår.

Sen har du Swemaint i Kil också, den stämmer inte så bra, där har ju kommunen ägt spår och fastighet sedan minst fem år. Det har ju hänt en del sedan 2012. :-)
Swemaint använder ju inte lokstallet för järnvägsfordon sedan åratal, Swemaint använde ju inte heller spåren vid gamla vagnrepen, det som fortsätter mot "Alectaspåret". Swemaint håller ju numera till på kolgården där vi i fjol byggde om lite på kontaktledningarna för att man skulle kunna jobba med långa stora Hectors virkesvagnar.

Industribanor i Värmland - Karlstad

av Swempa_ÖTV, tisdag, juni 30, 2020, 10:15 (87 dagar sedan) @ Per K

Där Beves och Menigo idag ligger låg tidigare ICA Lagret.
Kommer ni ihåg de vagnar som stod vid batterifabriken på Tormestad? Både på Örsholmen och Lambergets industriområden stod det övergivna vagnar i slutet av 1980 talet. Att de var övergivna gick att se för gräs och småsly växta där.
Zakrisdal och Våxnäs fick aldrig spåranslutningar konstigt nog kan jag tycka.
När man byggde Energiverken i Karlstad så byggdes om jag nu fritt ur minnet kommer ihåg hur bilderna såg ut spår från Konsumspåret. Det var transport till ställverket. Mu är jag inte så gammal men min far jobbade där under många år och på slutet fann han en kartong med foton som han sorterade. När detta var kommer jag inte ihåg när man byggde kontoren där. Kan ha varit på 1950 talet troligen.

Industribanor i Värmland - Karlstad

av Per K, tisdag, juni 30, 2020, 10:32 (87 dagar sedan) @ Swempa_ÖTV

Ja batterifabriken vid Tormestad hade ju länge trafik dit med en vagn som oftast stod utanför, svavelsyra tror jag. Den lokalen blev sedan träningsanläggning hos Friskus och Svettis under namnet Syrafariken. Är träningslokal än i annan regi.

Det var omväxlande två eller tre spår hela vägen ut längs 'huvudlinjen' genom Tormestad och Lambergets industriområde. Jag flyttade till Lamberget 1985 och minns de rader av gamla vagnar som stod på sidospåren, för då körde man bara tvärs igenom på 'huvudspåret'. Vagnen till batterifabriken var nog det sista där sidospåren användes för trafik.

Ja på sitt sätt har ju Våxnäs haft sidospår. Det hette t.o.m. Våxnäs station på NKlJ-banan och där fanns också länge ett sidospår för Televerket. Längs linjen mot Skåre fanns ett sidospår vid dåvarande ASG, där nu Willys och Rusta ligger. Dock har det aldrig dragits spår in på övriga Våxnäs industriområdet.

Industribanor i Värmland - Karlstad

av Peter B, Karlstad, tisdag, juni 30, 2020, 11:22 (87 dagar sedan) @ Per K

Ja batterifabriken vid Tormestad hade ju länge trafik dit med en vagn som oftast stod utanför, svavelsyra tror jag. Den lokalen blev sedan träningsanläggning hos Friskus och Svettis under namnet Syrafariken. Är träningslokal än i annan regi.

Det var omväxlande två eller tre spår hela vägen ut längs 'huvudlinjen' genom Tormestad och Lambergets industriområde. Jag flyttade till Lamberget 1985 och minns de rader av gamla vagnar som stod på sidospåren, för då körde man bara tvärs igenom på 'huvudspåret'. Vagnen till batterifabriken var nog det sista där sidospåren användes för trafik.

Ja på sitt sätt har ju Våxnäs haft sidospår. Det hette t.o.m. Våxnäs station på NKlJ-banan och där fanns också länge ett sidospår för Televerket. Längs linjen mot Skåre fanns ett sidospår vid dåvarande ASG, där nu Willys och Rusta ligger. Dock har det aldrig dragits spår in på övriga Våxnäs industriområdet.

ASG var ju egen trafikplats med linjeväxel. Karlstad-Ramgatan hette den väl?

Industribanor i Värmland - Karlstad - bildkomplettering

av Göran B @, måndag, juli 20, 2020, 23:19 (67 dagar sedan) @ Per K

Ja batterifabriken vid Tormestad hade ju länge trafik dit med en vagn som oftast stod utanför, svavelsyra tror jag. Den lokalen blev sedan träningsanläggning hos Friskus och Svettis under namnet Syrafariken. Är träningslokal än i annan regi.

Det var omväxlande två eller tre spår hela vägen ut längs 'huvudlinjen' genom Tormestad och Lambergets industriområde. Jag flyttade till Lamberget 1985 och minns de rader av gamla vagnar som stod på sidospåren, för då körde man bara tvärs igenom på 'huvudspåret'. Vagnen till batterifabriken var nog det sista där sidospåren användes för trafik.

Svavelsyra är korrekt. Bild tagen april 1978 på Tormestad utanför Chloride Branza:s batterifabrik med en 110 Pocket Kamera, därav usel kvalitet.
[image]

Industribanor i Värmland - Karlstad

av Peter B, Karlstad, tisdag, juni 30, 2020, 11:31 (87 dagar sedan) @ Swempa_ÖTV

Det finns rätt mycket artiklar i NWT, typ från 1950-talet, på Kommunarkivet i Energiverkens samlingar. Det var när södra mottagningsstationen (i södra delen av stadsträdgårdens lades ned) och ersattes av nya (nuvarande) mottagningsstationen på Orrholmen. Men inte sett nått om spårbygge/transport från Konsumspåret. Tittar man på flygfoto från ca 1960 så finns inga spår (!) av nått som ser ut att vara spår till nya mottagningsstationen, men det utesluter ju inte det ändå. Det va ju sällan man rev sådana spår direkt, utan hade man byggd dem fick de gärna ligga kvar. Men varken mottagningsstationerna vid nuvarande Krauta eller den på Kronoparken hade ju spåranslutaningar. Så det var rätt ovanligt i Karlstadområdet.
Parentes: Ställverket vid Dingelsundet använde ju järnväg från NKlJ många gånger, så även ställverket i Kil.

Industribanor i Värmland - Karlstad

av Thomas K Ohlsson @, tisdag, juni 30, 2020, 13:43 (87 dagar sedan) @ Per K

Jag har inte köpt boken, och hade heller inte tänkt göra det - men skriverierna här kan få mej på andra tankar. Jag har aldrig bott i Värmland, men hade en svärmor där så jag tillbringade många somrar utanför Säffle. Och då blev det en hel del tid i Karlstad för att byta tåg eller handla. Tack för all information!
---klipp---

K. Huruvida Menigo har använt eller använder sitt spår vet jag inte, men på södra sidan vid den växeln finns ett par sidospår som flitigt används av ArchelorMittal med ankommande metallämnen. Flera vagnar nästan varje dag och bör ha funnits även 2012, men den trafiken har tillkommit på senare år.
I övrigt stämmer allt och det är i stort sett lika nu som 2012!

Kanske inte historiska frågor, men samtiden är ju morgondagens historia:

- Är det (tunn)plåt i rullar som levereras eller andra metallämnen?
- Varifrån kommer plåten/ämnena, jag tror inte AcelorMittal har något valsverk i Sverige?

Ja det här kanske inte bara tidsmässigt ligger utanför forumets ämnessfär, men om någon vet så är jag tacksam för svar.

/TKO

Industribanor i Värmland - Karlstad

av Anders.k. @, tisdag, juni 30, 2020, 14:03 (87 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson

Jag har inte köpt boken, och hade heller inte tänkt göra det - men skriverierna här kan få mej på andra tankar. Jag har aldrig bott i Värmland, men hade en svärmor där så jag tillbringade många somrar utanför Säffle. Och då blev det en hel del tid i Karlstad för att byta tåg eller handla. Tack för all information!
---klipp---

K. Huruvida Menigo har använt eller använder sitt spår vet jag inte, men på södra sidan vid den växeln finns ett par sidospår som flitigt används av ArchelorMittal med ankommande metallämnen. Flera vagnar nästan varje dag och bör ha funnits även 2012, men den trafiken har tillkommit på senare år.
I övrigt stämmer allt och det är i stort sett lika nu som 2012!


Kanske inte historiska frågor, men samtiden är ju morgondagens historia:

- Är det (tunn)plåt i rullar som levereras eller andra metallämnen?
- Varifrån kommer plåten/ämnena, jag tror inte AcelorMittal har något valsverk i Sverige?

Ja det här kanske inte bara tidsmässigt ligger utanför forumets ämnessfär, men om någon vet så är jag tacksam för svar.

/TKO

Från Bremen främst har jag fått för mig.

M.V.H Anders.k.

Industribanor i Värmland - Karlstad

av Swempa_ÖTV, tisdag, juni 30, 2020, 14:10 (87 dagar sedan) @ Anders.k.

Jag fick för mig att ASG inte hade spåranslutning för terminalen på Våxnäs utan lastade järnvägsgodset ner vid centralen.
Angående Orrholmen så revs spåren direkt var färdiga spår som lyftes på plats.

Industribanor i Värmland - Karlstad

av Thomas K Ohlsson @, tisdag, juni 30, 2020, 14:24 (87 dagar sedan) @ Anders.k.

Jag har inte köpt boken, och hade heller inte tänkt göra det - men skriverierna här kan få mej på andra tankar. Jag har aldrig bott i Värmland, men hade en svärmor där så jag tillbringade många somrar utanför Säffle. Och då blev det en hel del tid i Karlstad för att byta tåg eller handla. Tack för all information!
---klipp---

K. Huruvida Menigo har använt eller använder sitt spår vet jag inte, men på södra sidan vid den växeln finns ett par sidospår som flitigt används av ArchelorMittal med ankommande metallämnen. Flera vagnar nästan varje dag och bör ha funnits även 2012, men den trafiken har tillkommit på senare år.
I övrigt stämmer allt och det är i stort sett lika nu som 2012!


Kanske inte historiska frågor, men samtiden är ju morgondagens historia:

- Är det (tunn)plåt i rullar som levereras eller andra metallämnen?
- Varifrån kommer plåten/ämnena, jag tror inte AcelorMittal har något valsverk i Sverige?

Ja det här kanske inte bara tidsmässigt ligger utanför forumets ämnessfär, men om någon vet så är jag tacksam för svar.

/TKO


Från Bremen främst har jag fått för mig.

M.V.H Anders.k.

Låter rimligt!
/TKO

Industribanor i Värmland - Karlstad

av Per K, tisdag, juni 30, 2020, 14:44 (87 dagar sedan) @ Anders.k.


Från Bremen främst har jag fått för mig.

M.V.H Anders.k.

Jo, det är mycket tyska vagnar, prärievagnar som jag kallar dem, Shimms tror jag litterat är. Jag har sett vagnar från Luxemburg också och ArchelorMittal är faktiskt ett företag från Luxemburg. Dock lossas Shimms även på Karlstad Östra och på spår ute i hamnen till för mig okända mottagare eller kanske lastas också! Vagnar från utlandet oavsett, men jag ser ju inte om det är plåtar eller rullar eller vilken form lasten har.

Industribanor i Värmland - Karlstad

av Peter B, Karlstad, tisdag, juni 30, 2020, 20:39 (87 dagar sedan) @ Per K

Shimmns-vagnar (främst från Tyskland och Österrike) har i alla fall sedan okt 1990 lossats på Karlstad Ö. I fjol sommar lossades en hel del sådana i Kil, det var när dubbla spåret byggdes över pråmkanalen som man lossade i Kil. T o m så tungt att stenlastkajen i Kil för renoveras för nästan precis ett år sedan. Det är ju lite järnvägshistoria, att Trafikverket renoverade stenkajen, men i Nora häromåret rev kommunen där stenkajen och ersatte med betongstöd. :-)

Industribanor i Värmland - Karlstad

av Per K, söndag, juli 05, 2020, 00:14 (83 dagar sedan) @ Peter B

Det var säkert under den perioden som hela Karlstad Ö var stängt mellan 10.00 och 16.00 på vardagar under pågående dubbelspårsbygge som man lossade i Kil i stället. Intressant att veta vilken kund som lossar dessa Shimmns och har gjort det åtminstone från ca 1990. Jag har fått för mig en gång att det är Uddeholm som använder lastkajen vid Karlstad Ö och i så fall ska leveranserna till Munkfors eller Hagfors. Skulle ju vara en historisk koppling till NKlJ om Uddeholm åter använder Karlstad Ö och har gjort det sedan trafiken med rampning i Deje las ned!

RSS-feed av trådar
powered by my little forum