Industribanor i Värmland - Karlskoga (Järnväg allmänt)

av Bengt Löfgren, tisdag, juni 30, 2020, 12:20 (13 dagar sedan)
Redigerad av Bengt Löfgren, tisdag, juni 30, 2020, 14:00

10E57. Karlskoga Kraftvärmeverks före detta Gasolterminal har hamnat fel på kartorna på sidan 22 och 23. Den låg strax sydost om nr 10 (Björkborns industriområde).
Där 57 är på kartan ligger Karlskogas avfallsanläggning Mosserud.

Här låg den

10E56. Bild sidan 178. Spåret utanför gasolterminalen är nu förlängt och används för utlastning av flis från Valåsens sågverk till Värtanverket i Stockholm

Industribanor i Värmland - Karlskoga

av Per K, måndag, juli 06, 2020, 16:11 (7 dagar sedan) @ Bengt Löfgren

10E57. Karlskoga Kraftvärmeverks före detta Gasolterminal har hamnat fel på kartorna på sidan 22 och 23. Den låg strax sydost om nr 10 (Björkborns industriområde).
Där 57 är på kartan ligger Karlskogas avfallsanläggning Mosserud.

10E56. Bild sidan 178. Spåret utanför gasolterminalen är nu förlängt och används för utlastning av flis från Valåsens sågverk till Värtanverket i Stockholm

Lite svårt att bli helt klar över gasolterminaler i Karlskoga. Uppenbarligen så har det funnits en gasolterminal vid Karlskoga kraftvärmeverk norr om Bofors station och en gasolterminal, som då kanske fortfarande är i bruk, ute på Botorpsområdet i västra delen av Karlskoga? Jag minns sedan tidigare att det gick tre spår upp norrut från Bofors station. Enligt mig då det vänstra till Björkborn-området, det mittersta ganska nya spåret, till Karlskoga kraftvärmeverk och dess terminal och det högra var linjen mot Kortfors - Gyttorp. Intressant också att den utlastning av bränsleflis från Valåsens sågverk (Hector rail tåg någon dag i veckan) nu sker från Botorp-området via en förlängning av det gasolterminalspåret. Det är verkligen ytterligheter i avstånd inom Karlskoga - Bofors-området där Valåsen sågverk ligger längst bort i sydöst och lastområdet för flisen ligger långt västerut, men det kanske var svårt att finna en lastplats närmare sågverksområdet!

Industribanor i Värmland - Karlskoga

av Bengt Löfgren, måndag, juli 06, 2020, 17:11 (7 dagar sedan) @ Per K

10E57. Karlskoga Kraftvärmeverks före detta Gasolterminal har hamnat fel på kartorna på sidan 22 och 23. Den låg strax sydost om nr 10 (Björkborns industriområde).
Där 57 är på kartan ligger Karlskogas avfallsanläggning Mosserud.

10E56. Bild sidan 178. Spåret utanför gasolterminalen är nu förlängt och används för utlastning av flis från Valåsens sågverk till Värtanverket i Stockholm


Lite svårt att bli helt klar över gasolterminaler i Karlskoga. Uppenbarligen så har det funnits en gasolterminal vid Karlskoga kraftvärmeverk norr om Bofors station och en gasolterminal, som då kanske fortfarande är i bruk, ute på Botorpsområdet i västra delen av Karlskoga? Jag minns sedan tidigare att det gick tre spår upp norrut från Bofors station. Enligt mig då det vänstra till Björkborn-området, det mittersta ganska nya spåret, till Karlskoga kraftvärmeverk och dess terminal och det högra var linjen mot Kortfors - Gyttorp. Intressant också att den utlastning av bränsleflis från Valåsens sågverk (Hector rail tåg någon dag i veckan) nu sker från Botorp-området via en förlängning av det gasolterminalspåret. Det är verkligen ytterligheter i avstånd inom Karlskoga - Bofors-området där Valåsen sågverk ligger längst bort i sydöst och lastområdet för flisen ligger långt västerut, men det kanske var svårt att finna en lastplats närmare sågverksområdet!

Din minnesbild är riktig.

Jag skrev "spåret utanför gasolterminalen är nu förlängt". För att undvika missförstånd borde jag ha skrivit "spåret vid sidan av gasolterminalen är nu förlängt".

Gasolterminalen i Botorp är flitigt använd. Det står ett flertal vagnar och lastbilar där varje dag.

Industribanor i Värmland - Karlskoga

av Bengt Löfgren, måndag, juli 06, 2020, 18:56 (7 dagar sedan) @ Bengt Löfgren

10E14 Karlskoga Tegelbruk.

På slutet togs lera väster om tegelbruket, ungefär vid korsningen av de senare tillkomna Selma Lagerlövs väg - Gösta Berlings väg.

Karta från Lantmäteriets Historiska Kartor:

[image]

RSS-feed av trådar
powered by my little forum