En sommarmorgon 1966 i Borlänge (Järnväg allmänt)

av Hans Broman @, Enhörna, lördag, juli 18, 2020, 22:19 (228 dagar sedan)

Alex frågade nyligen om mina 60-talsbilder från Borlänge med bl a nattåget Göteborg – Falun – Gävle. Jag letade nu fram alla bilder jag tog vid det tillfället (en sommarmorgon 1966) och skannade om dem. Konstigt nog har jag detaljerade anteckningar kvar, men inte datum.

Klockslagen i Borlänge i min text är hämtade från tidtabell och inte noterade efter verklig tid.

Med en enkel lådkamera som kostat 52 kronor sex år tidigare kunde det inte gärna bli några lysande bilder, och det blev det inte heller. Det kvadratiska bildformatet (6x6) är för övrigt inte särskilt optimalt för bilder i järnvägsmiljö. Det tog snarare ner inspirationen. Nåja, med nutidens digitala teknik kan jag lätt beskära bilderna där det behövs.

Denna morgon i juli (eller möjligen början av augusti) 1966 hade jag skollov och höll till på familjens sommarställe i Djurmo, som då fortfarande var en fungerande hållplats med väntsal och till och med biljettexpedition. Kl 6.10 drog ett godståg förbi i riktning norrut, draget av T41 202. 6.21 kunde jag stiga på räslbusståget 5241Y (Rättvik – Borlänge) som bestod av YBo7 1202 och UBFo7ye 2084. 6.42 var jag framme på spår 4 i Borlänge.

Jag fick genast syn på Of2 56+57 med malmvagnar:
[image]

[image]

Jag tog också en bild på xt 71X ”GDG-expressen”, som bestod av Xoa 253 och hade Borlänge som utgångsstation. Avgångstid 6.55 från spår 5, och slutstation var förstås Göteborg C. Men tyvärr har jag inte kunnat hitta bilden ännu.

Före mitt tåg hade pt 5271 Gävle – Borlänge (X16 981 och 981) anlänt till spår 3 och tagit ner strömavtagarna:
[image]

Jag lyckades inte få någon bild av snt 741 ”Dalpilen” (Falun – Stockholm) som (i varje fall den dagen) bestod av dubbla paprikasätt (Yoa2), nämligen 143/144 och 145/146, med mellanvagnar i varje sätt förstås. Spår 4.

På spår 2 hade nattåget från Göteborg kommit in redan 6.38 och skulle sedan fortsätta mot Gävle 7.05. Sammansättning: Da 810 + Grf + G + Fo14 25741 + Giu + DFo20b 3379 + F5 55037 + ABo7b 3210 + Bo9b 2810 + Bo9b 2803 + WLABo4 3812 + WLBo14k 2862 + G + Ge. Det blev nog rätt långt att gå för resenärerna:
[image]

Postvagnen 3379 (som långt senare kom att tillhöra föreningen SKÅJ) fick dessutom en egen bild:
[image]

Postvagn fanns också i pt 5196Y mot Mora och Östersund på spår 3:
[image]

Rälsbusstågets sammansättning: YBo7 1202 (skyltad Mora), YBo7 1186 (skyltad Östersund C) och UDFo20 1921. Det tåget tog jag 7.24 for att fara tillbaka till Djurmo efter flera härliga tågupplevelser.

En sommarmorgon 1966 i Borlänge

av Stig Lagergren @, lördag, juli 18, 2020, 22:39 (228 dagar sedan) @ Hans Broman

Stort tack för dom bilderna. En verkligt värdig avslutning på lördagskvällen.

En sommarmorgon 1966 i Borlänge

av Alex @, lördag, juli 18, 2020, 23:06 (228 dagar sedan) @ Hans Broman

Tack för en fantastisk bildsvit! Jag önskade ju bara en bild på det brokiga nattåget från Göteborg men fick en rejäl bonus.Ändå är det bilden på nattåget som slingrat sig upp på BJ genom natten som jag inte kan sluta blicken ifrån. Tänk om jag hade fått resa med detta tåg.
Stort tack för bilderna Hans!

Nattåget Göteborg-Borlänge 1966

av Carl-Erik Olsson @, fredag, juli 24, 2020, 15:28 (222 dagar sedan) @ Alex

Tack för en fantastisk bildsvit! Jag önskade ju bara en bild på det brokiga nattåget från Göteborg men fick en rejäl bonus.Ändå är det bilden på nattåget som slingrat sig upp på BJ genom natten som jag inte kan sluta blicken ifrån. Tänk om jag hade fått resa med detta tåg.
Stort tack för bilderna Hans!

Men jag förmodar att jag själv bör ha åkt med detta nattåg vid ToR-resa Hälsingborg-Sälen vid det dåvarande vårvinterlovet i februari 1966. Har tyvärr inga mer minnen av denna resa än att det var byte till Y6/7/8 i Borlänge och att denna bara gick till Sälen dit ju många turister på den tiden tog sig med tåg, till Särna gick det väl bara enstaka gods i vilken formell form detta nu kan ha varit (och vad skulle ev turister ha där att göra, åtminstone för mig var lokstallet där helt okänt)?
Vilka tider kan ha gällt för denna resa då, undrar CEO och instämmer i tack till Hans

Nattåget Göteborg-Borlänge 1966

av Jonny Saljefeldt @, fredag, juli 24, 2020, 18:17 (222 dagar sedan) @ Carl-Erik Olsson
Redigerad av Jonny Saljefeldt, fredag, juli 24, 2020, 18:28

Tack för en fantastisk bildsvit! Jag önskade ju bara en bild på det brokiga nattåget från Göteborg men fick en rejäl bonus.Ändå är det bilden på nattåget som slingrat sig upp på BJ genom natten som jag inte kan sluta blicken ifrån. Tänk om jag hade fått resa med detta tåg.
Stort tack för bilderna Hans!


Men jag förmodar att jag själv bör ha åkt med detta nattåg vid ToR-resa Hälsingborg-Sälen vid det dåvarande vårvinterlovet i februari 1966. Har tyvärr inga mer minnen av denna resa än att det var byte till Y6/7/8 i Borlänge och att denna bara gick till Sälen dit ju många turister på den tiden tog sig med tåg, till Särna gick det väl bara enstaka gods i vilken formell form detta nu kan ha varit (och vad skulle ev turister ha där att göra, åtminstone för mig var lokstallet där helt okänt)?
Vilka tider kan ha gällt för denna resa då, undrar CEO och instämmer i tack till Hans

Hälsingborg F avg 18.12 tåg 1622/S624
Göteborg ank 22.00

Göteborg avg 22.30 tåg 3004
Borlänge ank 06.28

Borlänge avg 07.35 tåg 5222
Sälen ank 12.10

Tillbaka:

Sälen avg 16.55 tåg 5229
Borlänge ank 21.08

Borlänge avg 22.30 tåg 3003
Göteborg ank 06.30

Göteborg avg 07.40 tåg S621/1621
Hälsingborg F ank 11.31

En sommarmorgon 1966 i Borlänge

av Bengt H @, Värnamo, söndag, juli 19, 2020, 13:36 (227 dagar sedan) @ Hans Broman

[image]

Se där! Här syns trappan ner till spår 1 och plattformen där. Både trappan och plattformen är borta sedan länge.

Tack för intressanta bilder!

En sommarmorgon 1966 i Borlänge

av Johnny ⌂ @, Kålltorp/Stråvalla, torsdag, juli 23, 2020, 11:41 (224 dagar sedan) @ Hans Broman

På spår 2 hade nattåget från Göteborg kommit in redan 6.38 och skulle sedan fortsätta mot Gävle 7.05. Sammansättning: Da 810 + Grf + G + Fo14 25741 + Giu + DFo20b 3379 + F5 55037 + ABo7b 3210 + Bo9b 2810 + Bo9b 2803 + WLABo4 3812 + WLBo14k 2862 + G + Ge. Det blev nog rätt långt att gå för resenärerna:
[image]

Vilket tågnummer hade nattåget? Den första godsvagnen ser ut som en kylvagn, då är det tänkbart att den lastats med fisk i Fiskhamnen eller med frukt i Frihamnen.

En sommarmorgon 1966 i Borlänge

av Kjell Aghult @, torsdag, juli 23, 2020, 12:49 (223 dagar sedan) @ Johnny

På spår 2 hade nattåget från Göteborg kommit in redan 6.38 och skulle sedan fortsätta mot Gävle 7.05. Sammansättning: Da 810 + Grf + G + Fo14 25741 + Giu + DFo20b 3379 + F5 55037 + ABo7b 3210 + Bo9b 2810 + Bo9b 2803 + WLABo4 3812 + WLBo14k 2862 + G + Ge. Det blev nog rätt långt att gå för resenärerna:

Vilket tågnummer hade nattåget? Den första godsvagnen ser ut som en kylvagn, då är det tänkbart att den lastats med fisk i Fiskhamnen eller med frukt i Frihamnen.

1966 hette det 3004, före omnumreringen 1965 104. Grf-vagnen (med enbart köldisolering) kan mycket väl ha medfört fisk från Göteborg. Ett antal planenliga ilgodsvagnsomlopp fanns för denna trafik: Med transportnummer i 200-serien, t ex Ig 202.

En sommarmorgon 1966 i Borlänge

av Alex @, torsdag, juli 23, 2020, 23:08 (223 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Det var väl med all sannolikhet fisk. Färska fisktranspirter på tåg med startpunkt Göteborg var väl vanligt på SJ vid den här tiden. Visst fanns det ett arrangemang på X16/X17 att de körde fisk i en konsol i fronten på motorvagnen. Eller har jag drömt det?

En sommarmorgon 1966 i Borlänge

av Staffan Myrenberg @, Grums, fredag, juli 24, 2020, 08:40 (223 dagar sedan) @ Alex

När försvann fisktransporterna av färsk fisk från Göteborg till Stockholm? På 1950-talet kunde min pappa köpa levande rödspottor i fiskhandeln i Stockholm då fisken kom i isade lådor direkt från Göteborg. Min morfar Axel Wikström var chef på Göteborg Fiskhamnen vid sin pension 1965 och hade kontor i tegelhuset vid Fiskhamnslängan. Då lastades fortfarande fiskvagnar vid Fiskhamnen. Fyrbåksexpressen stod också på ett sidospår och det var mindre problem med uteliggare som sov under presenningar vid Fiskhamnen. Hur skilde sig Göteborg Västra från Göteborg Fiskhamnen?
I persontågen från Strömstad gick det fiskvagnar direkt efter loket på 1950-talet. När upphörde den trafiken med färsk fisk?

En sommarmorgon 1966 i Borlänge

av Kjell Aghult @, fredag, juli 24, 2020, 09:30 (223 dagar sedan) @ Staffan Myrenberg

.... 1965 och hade kontor i tegelhuset vid Fiskhamnslängan. Då lastades fortfarande fiskvagnar vid Fiskhamnen. Fyrbåksexpressen stod också på ett sidospår och det var mindre problem med uteliggare som sov under presenningar vid Fiskhamnen.

Göteborgs fiskhamn (Gfh) nedlades som taxepunkt vid tdtskiftet 1977-05-22. Den hade då varit obemannad sedan 1969-01-01, vilket antyder vikande volymer. Gfh var specialiserad på avgående fisktransporter.

Hur skilde sig Göteborg Västra från Göteborg Fiskhamnen?

Oklart. Möjligen var Gbv "resten av södra älvstranden". Gbv markeras som egen bangård i "Järnvägar och järnvägare" (Örjan Nyström, 1991). Därutöver visas spår vid Packhuskajen, Skeppsbrokajen, Masthuggskajen, Stigbergskajen, Fiskhamnen (med separat bangård), Majnabbehamnen och Carnegie Sockerbruk. Containrar från Majnabbe (1978) var sista järnvägstrafik på södra älvstranden.

Fiskvagnarna från norra Bohuslän är okända.

Sommar 1966, Borlänge, fisk

av Kjell Aghult @, fredag, juli 24, 2020, 14:54 (222 dagar sedan) @ Alex

.....Visst fanns det ett arrangemang på X16/X17 att de körde fisk i en konsol i fronten på motorvagnen. Eller har jag drömt det?

Det är möjligt, men då på andra ställen än Örebro. 60-talets X16 här kom i tåg från Bollnäs.

Däremot gick postkupé 424 Norrköping <> Örebro på smalspåret. Ordinarie vagn var UDFo13p 1817.
Vid F-utymmets ena långsida fanns en uppfällbar plåtbalja. Med någon form av avlopp. hur ofta Ör fick Östersjöfisk den vägen vet jag dock inte.

En sommarmorgon 1966 i Borlänge

av Björn Arvidsson @, fredag, juli 24, 2020, 16:04 (222 dagar sedan) @ Alex

Det var väl med all sannolikhet fisk. Färska fisktranspirter på tåg med startpunkt Göteborg var väl vanligt på SJ vid den här tiden. Visst fanns det ett arrangemang på X16/X17 att de körde fisk i en konsol i fronten på motorvagnen. Eller har jag drömt det?

Konsolen var inte det helt enkelt övergångsbryggan som fälldes ner och fisklådorna surrades fast där

En sommarmorgon 1966 i Borlänge – kamerafråga?

av Arne, Kungsholmen 王の島, torsdag, juli 23, 2020, 22:14 (223 dagar sedan) @ Hans Broman

Alex frågade nyligen om mina 60-talsbilder från Borlänge med bl a nattåget Göteborg – Falun – Gävle. Jag letade nu fram alla bilder jag tog vid det tillfället (en sommarmorgon 1966) och skannade om dem. Konstigt nog har jag detaljerade anteckningar kvar, men inte datum.

Klockslagen i Borlänge i min text är hämtade från tidtabell och inte noterade efter verklig tid.

Med en enkel lådkamera som kostat 52 kronor sex år tidigare kunde det inte gärna bli några lysande bilder, och det blev det inte heller. Det kvadratiska bildformatet (6x6) är för övrigt inte särskilt optimalt för bilder i järnvägsmiljö. Det tog snarare ner inspirationen. Nåja, med nutidens digitala teknik kan jag lätt beskära bilderna där det behövs.

Denna morgon i juli (eller möjligen början av augusti) 1966 hade jag skollov och höll till på familjens sommarställe i Djurmo, som då fortfarande var en fungerande hållplats med väntsal och till och med biljettexpedition. Kl 6.10 drog ett godståg förbi i riktning norrut, draget av T41 202. 6.21 kunde jag stiga på räslbusståget 5241Y (Rättvik – Borlänge) som bestod av YBo7 1202 och UBFo7ye 2084. 6.42 var jag framme på spår 4 i Borlänge.

Jag fick genast syn på Of2 56+57 med malmvagnar:
[image]

[image]

Jag tog också en bild på xt 71X ”GDG-expressen”, som bestod av Xoa 253 och hade Borlänge som utgångsstation. Avgångstid 6.55 från spår 5, och slutstation var förstås Göteborg C. Men tyvärr har jag inte kunnat hitta bilden ännu.

Före mitt tåg hade pt 5271 Gävle – Borlänge (X16 981 och 981) anlänt till spår 3 och tagit ner strömavtagarna:
[image]

Jag lyckades inte få någon bild av snt 741 ”Dalpilen” (Falun – Stockholm) som (i varje fall den dagen) bestod av dubbla paprikasätt (Yoa2), nämligen 143/144 och 145/146, med mellanvagnar i varje sätt förstås. Spår 4.

På spår 2 hade nattåget från Göteborg kommit in redan 6.38 och skulle sedan fortsätta mot Gävle 7.05. Sammansättning: Da 810 + Grf + G + Fo14 25741 + Giu + DFo20b 3379 + F5 55037 + ABo7b 3210 + Bo9b 2810 + Bo9b 2803 + WLABo4 3812 + WLBo14k 2862 + G + Ge. Det blev nog rätt långt att gå för resenärerna:
[image]

Postvagnen 3379 (som långt senare kom att tillhöra föreningen SKÅJ) fick dessutom en egen bild:
[image]

Postvagn fanns också i pt 5196Y mot Mora och Östersund på spår 3:
[image]

Rälsbusstågets sammansättning: YBo7 1202 (skyltad Mora), YBo7 1186 (skyltad Östersund C) och UDFo20 1921. Det tåget tog jag 7.24 for att fara tillbaka till Djurmo efter flera härliga tågupplevelser.

Mycket fina svartvita bilder från 1966. Du har fått ett klart bättre bildresultat med din 'enkla' lådkamera än jag med den Agfa Clack 6x9 cm lådkamera som jag och många andra med mig använde de här första åren på 60-talet.

Jag tycker alltså bildkvaliteten är riktigt bra trots att det var som du skriver en enkel 'lådkamera' för 120-film 6x6 cm negativformat. Du har behärskat lådkamerans begränsningar på ett bra sätt.

Men vad var det för märke och modell på denna 52-kronors kamera? Det kan ju inte varit den allra enklaste modellen med tanke på priset. Priset på 52 kronor är ju i dagens penningvärde enligt SCB:s prisomräknare ca 629 kr. :-)

--
/Arne
en Kungsholmsbos syn på den historiska järnvägen
__________________________
「猿も木から落ちる」
(saru mo ki kara ochiru)
"Even monkeys fall from trees"

En sommarmorgon 1966 i Borlänge – kamerafråga?

av Hans Broman @, Enhörna, fredag, juli 24, 2020, 12:25 (223 dagar sedan) @ Arne

Alex frågade nyligen om mina 60-talsbilder från Borlänge med bl a nattåget Göteborg – Falun – Gävle. Jag letade nu fram alla bilder jag tog vid det tillfället (en sommarmorgon 1966) och skannade om dem. Konstigt nog har jag detaljerade anteckningar kvar, men inte datum.

Klockslagen i Borlänge i min text är hämtade från tidtabell och inte noterade efter verklig tid.

Med en enkel lådkamera som kostat 52 kronor sex år tidigare kunde det inte gärna bli några lysande bilder, och det blev det inte heller. Det kvadratiska bildformatet (6x6) är för övrigt inte särskilt optimalt för bilder i järnvägsmiljö. Det tog snarare ner inspirationen. Nåja, med nutidens digitala teknik kan jag lätt beskära bilderna där det behövs.

Denna morgon i juli (eller möjligen början av augusti) 1966 hade jag skollov och höll till på familjens sommarställe i Djurmo, som då fortfarande var en fungerande hållplats med väntsal och till och med biljettexpedition. Kl 6.10 drog ett godståg förbi i riktning norrut, draget av T41 202. 6.21 kunde jag stiga på räslbusståget 5241Y (Rättvik – Borlänge) som bestod av YBo7 1202 och UBFo7ye 2084. 6.42 var jag framme på spår 4 i Borlänge.

Jag fick genast syn på Of2 56+57 med malmvagnar:
[image]

[image]

Jag tog också en bild på xt 71X ”GDG-expressen”, som bestod av Xoa 253 och hade Borlänge som utgångsstation. Avgångstid 6.55 från spår 5, och slutstation var förstås Göteborg C. Men tyvärr har jag inte kunnat hitta bilden ännu.

Före mitt tåg hade pt 5271 Gävle – Borlänge (X16 981 och 981) anlänt till spår 3 och tagit ner strömavtagarna:
[image]

Jag lyckades inte få någon bild av snt 741 ”Dalpilen” (Falun – Stockholm) som (i varje fall den dagen) bestod av dubbla paprikasätt (Yoa2), nämligen 143/144 och 145/146, med mellanvagnar i varje sätt förstås. Spår 4.

På spår 2 hade nattåget från Göteborg kommit in redan 6.38 och skulle sedan fortsätta mot Gävle 7.05. Sammansättning: Da 810 + Grf + G + Fo14 25741 + Giu + DFo20b 3379 + F5 55037 + ABo7b 3210 + Bo9b 2810 + Bo9b 2803 + WLABo4 3812 + WLBo14k 2862 + G + Ge. Det blev nog rätt långt att gå för resenärerna:
[image]

Postvagnen 3379 (som långt senare kom att tillhöra föreningen SKÅJ) fick dessutom en egen bild:
[image]

Postvagn fanns också i pt 5196Y mot Mora och Östersund på spår 3:
[image]

Rälsbusstågets sammansättning: YBo7 1202 (skyltad Mora), YBo7 1186 (skyltad Östersund C) och UDFo20 1921. Det tåget tog jag 7.24 for att fara tillbaka till Djurmo efter flera härliga tågupplevelser.


Mycket fina svartvita bilder från 1966. Du har fått ett klart bättre bildresultat med din 'enkla' lådkamera än jag med den Agfa Clack 6x9 cm lådkamera som jag och många andra med mig använde de här första åren på 60-talet.

Jag tycker alltså bildkvaliteten är riktigt bra trots att det var som du skriver en enkel 'lådkamera' för 120-film 6x6 cm negativformat. Du har behärskat lådkamerans begränsningar på ett bra sätt.

Men vad var det för märke och modell på denna 52-kronors kamera? Det kan ju inte varit den allra enklaste modellen med tanke på priset. Priset på 52 kronor är ju i dagens penningvärde enligt SCB:s prisomräknare ca 629 kr. :-)

Agfa Isola II hette kameran. Två hålbländare att välja mellan, f/6,3 och f/11. Okej, bildkvaliteten blev kanske förhållandevis bra, om än i nutid hjälpt en smula på traven av mig i Photoshop. Det som störde mig mest var nog det kvadratiska bildformatet. Jag fick sedan en ny småbildskamera i present när jag gick ut gymnasiet 1967. Den var inte av något etablerat tyskt fabrikat, utan av ett japanskt uppstickarmärke vid namn Canon, som hade börjat bli känt i Sverige då.

En sommarmorgon 1966 i Borlänge – kamerafråga?

av Ulf Broman @, fredag, juli 24, 2020, 13:32 (222 dagar sedan) @ Hans Broman

Mycket fina svartvita bilder från 1966. Du har fått ett klart bättre bildresultat med din 'enkla' lådkamera än jag med den Agfa Clack 6x9 cm lådkamera som jag och många andra med mig använde de här första åren på 60-talet.

Agfa Isola II hette kameran. Två hålbländare att välja mellan, f/6,3 och f/11. Okej, bildkvaliteten blev kanske förhållandevis bra, om än i nutid hjälpt en smula på traven av mig i Photoshop. Det som störde mig mest var nog det kvadratiska bildformatet. Jag fick sedan en ny småbildskamera i present när jag gick ut gymnasiet 1967. Den var inte av något etablerat tyskt fabrikat, utan av ett japanskt uppstickarmärke vid namn Canon, som hade börjat bli känt i Sverige då.

Medan lillebror fick nöja sig med en Agfa Click II (jag tror det var II), också en 6x6, tillverkad 1959-1970.

En sommarmorgon 1966 i Borlänge

av Hans Broman @, Enhörna, fredag, januari 15, 2021, 18:29 (47 dagar sedan) @ Hans Broman

Alex frågade nyligen om mina 60-talsbilder från Borlänge med bl a nattåget Göteborg – Falun – Gävle. Jag letade nu fram alla bilder jag tog vid det tillfället (en sommarmorgon 1966) och skannade om dem. Konstigt nog har jag detaljerade anteckningar kvar, men inte datum.
- - - (klipp)
På spår 2 hade nattåget från Göteborg kommit in redan 6.38 och skulle sedan fortsätta mot Gävle 7.05. Sammansättning: Da 810 + Grf + G + Fo14 25741 + Giu + DFo20b 3379 + F5 55037 + ABo7b 3210 + Bo9b 2810 + Bo9b 2803 + WLABo4 3812 + WLBo14k 2862 + G + Ge. Det blev nog rätt långt att gå för resenärerna:
[image]

- - - (klipp)
Postvagn fanns också i pt 5196Y mot Mora och Östersund på spår 3:
(bild)
Rälsbusstågets sammansättning: YBo7 1202 (skyltad Mora), YBo7 1186 (skyltad Östersund C) och UDFo20 1921. Det tåget tog jag 7.24 for att fara tillbaka till Djurmo efter flera härliga tågupplevelser.

Nu har jag hittat fler anteckningar. Vet inte om någon kan ha intresse av dessa kompletteringar, men jag ger dem i alla fall. Bilderna är från lördagen den 30 juli 1966. Nattåget från Göteborg ankom Borlänge med ett Du-lok som dragkraft. Det loket och några godsvagnar kopplades av i Borlänge, och i stället var Da-loket förspänt framför de många återstående vagnarna när jag tog bilden. YBo7 1202 var vid tillfället felaktigt märkt YBo6 men hade YBo7-inredning. Postsläpet UDFo20 1921 gick enligt sammansättningsplanen bara till Rättvik, där en UF6 mot Östersund i stället inkopplades.

En sommarmorgon 1966 i Borlänge

av Stig Lagergren @, fredag, januari 15, 2021, 18:42 (47 dagar sedan) @ Hans Broman

Tack för kompletteringarna. När du nämner den felmärkta YBo6 så påminner jag mig om att det fanns en YBo med höga ryggstöd men med fem platser i bredd. Någon som vet mer om det?

En sommarmorgon 1966 i Borlänge

av Hans Broman @, Enhörna, lördag, januari 16, 2021, 14:32 (46 dagar sedan) @ Stig Lagergren

Tack för kompletteringarna. När du nämner den felmärkta YBo6 så påminner jag mig om att det fanns en YBo med höga ryggstöd men med fem platser i bredd. Någon som vet mer om det?

Det kan i varje fall inte ha varit 1202, för efter mitt besök i Borlänge skrev jag till en kompis att den rälsbussen hade fyra platser i bredd.

powered by my little forum