Oxabanan Limmared–Åsunden? (Bana)

av Fomalhaut ⌂ @, söndag, juli 19, 2020, 18:39 (65 dagar sedan)

Oxabanan, vet någon något om den? Det är smeknamnet (modernt eller gammalt vet jag inte) på den järnväg som under ett par decennier gick från Limmareds glasbruk till Åsunden och vars trafik drogs av oxar. På webben hittar jag bara den information som turistbyråer och liknande ger, vilket är minst sagt mager information. Dessutom är den felaktig, för det sägs att man kan vandra längs hela den gamla järnvägen. När jag var ute i trakten i går, såg jag att vandringsledens skyltning ibland gjorde nittiogradiga svängar, vilket jag vägrar tro att en järnväg kan göra, särskilt när den skall ha byggts för lokomotiv. :-)

Vilken spårvidd hade den? Hur länge var den i bruk? Hur länge låg den kvar (om den gjorde det längre än den var i bruk)? Jag pratade igår med en man i Månstad, som menade att Oxabanan och Västra centralbanan låg där samtidigt en period (och VCJ tycks ha öppnats 1906).

Men, som sagt, jag vet väldigt lite och skulle vilja veta mer.

Oxabanan Limmared–Åsunden?

av Harald ⌂ @, Göteborg, söndag, juli 19, 2020, 20:56 (65 dagar sedan) @ Fomalhaut

Det fattas några bitar, dels i Limmared, dels ett stycke norr om Opensten där man får gå på landsvägen, men i stort sett så finns den kvar. Jag har ritat in den här: https://kartor.eniro.se/m/XPKpw

Oxabanan Limmared–Åsunden?

av Harald ⌂ @, Göteborg, söndag, juli 19, 2020, 21:18 (65 dagar sedan) @ Harald

När banan revs, sparades enligt boken Industrilok i Västergötland 1½ km mellan Limmared och brukets torvmossar. Spårvidden uppges till 891 mm, så det är väl troligt att hela banan hade denna. Det var oxdrift till 1937 då man skaffade ett lok. Torveldningen och därmed driften av banan upphörde 1948.

Oxabanan Limmared–Åsunden - Korsande av VCJ?

av K Lemming @, söndag, juli 19, 2020, 21:43 (65 dagar sedan) @ Harald

När banan revs, sparades enligt boken Industrilok i Västergötland 1½ km mellan Limmared och brukets torvmossar. Spårvidden uppges till 891 mm, så det är väl troligt att hela banan hade denna. Det var oxdrift till 1937 då man skaffade ett lok. Torveldningen och därmed driften av banan upphörde 1948.

Korsades VCJ planskilt eller i plan med 1435/891 spårkors?

Oxabanan Limmared–Åsunden - Korsande av VCJ?

av Harald ⌂ @, Göteborg, söndag, juli 19, 2020, 23:22 (65 dagar sedan) @ K Lemming

När banan revs, sparades enligt boken Industrilok i Västergötland 1½ km mellan Limmared och brukets torvmossar. Spårvidden uppges till 891 mm, så det är väl troligt att hela banan hade denna. Det var oxdrift till 1937 då man skaffade ett lok. Torveldningen och därmed driften av banan upphörde 1948.


Korsades VCJ planskilt eller i plan med 1435/891 spårkors?

Ingetdera. Transportleden Åsunden-Oxabanan blev överflödig när VCJ tillkom och lades ned. Omkring 2½ km söderut från Månstad tycks VCJ ha använt Oxabanans banvall. Om inte trafiken på Oxabanan lades ned innan VCJ byggdes där så bör det väl ha varit treskensspår.

Oxabanan Limmared–Åsunden - Korsande av VCJ?

av TOMA, måndag, juli 20, 2020, 08:04 (65 dagar sedan) @ Harald

Ungefär så. Enligt Järnvägsdata inköptes banan av VCJ och nedlades 1902 eftersom den i huvudsak ersattes av sagda bana. En kortare del (1,5 km) bibehölls för torvtransporter. Den hade oxdrift till 1937 och motorloksdrift till 1948 då banresten nedlades.

Oxabanan Limmared–Åsunden - Korsande av VCJ?

av Fomalhaut ⌂ @, måndag, juli 20, 2020, 08:54 (65 dagar sedan) @ Harald

När banan revs, sparades enligt boken Industrilok i Västergötland 1½ km mellan Limmared och brukets torvmossar. Spårvidden uppges till 891 mm, så det är väl troligt att hela banan hade denna. Det var oxdrift till 1937 då man skaffade ett lok. Torveldningen och därmed driften av banan upphörde 1948.


Korsades VCJ planskilt eller i plan med 1435/891 spårkors?


Ingetdera. Transportleden Åsunden-Oxabanan blev överflödig när VCJ tillkom och lades ned. Omkring 2½ km söderut från Månstad tycks VCJ ha använt Oxabanans banvall. Om inte trafiken på Oxabanan lades ned innan VCJ byggdes där så bör det väl ha varit treskensspår.

På åtminstone delar av den sträckan (där VCJ följde Oxabanan), tycks man ha lagt VCJ några meter väster om den gamla banvallen. Det såg åtminstone väldigt tydligt ut som en gammal banvall, säg 10 meter öster om VCJ, med ett dike däremellan. (Men jag har haft fel förr.)

Oxabanan Limmared–Åsunden?

av Anders.k. @, tisdag, juli 21, 2020, 12:44 (64 dagar sedan) @ Fomalhaut

Blev lite nyfiken så jag tittade in på Kartbild.com och på deras Häradskarta är banan med , vet dock inte vilket år kartan är ifrån .

Kartbild.com

M.V.H Anders.k.

Oxabanan Limmared–Åsunden?

av Harald ⌂ @, Göteborg, tisdag, juli 21, 2020, 16:35 (64 dagar sedan) @ Anders.k.

Älvsborgs län karterades 1890-1897.

Oxabanan Limmared–Åsunden?

av Anders.k. @, onsdag, juli 22, 2020, 11:25 (63 dagar sedan) @ Harald

Älvsborgs län karterades 1890-1897.

Tack
Ja gammal måste den ju vara, då även den smalspåriga Ulricehamns Järnväg är med.

M.V.H Anders.k.

Oxabanan Limmared–Åsunden?

av Harald ⌂ @, Göteborg, onsdag, juli 22, 2020, 11:57 (63 dagar sedan) @ Anders.k.

Älvsborgs län karterades 1890-1897.


Tack
Ja gammal måste den ju vara, då även den smalspåriga Ulricehamns Järnväg är med.

M.V.H Anders.k.

Ja, liksom KindsJ, men notera att BAJ, VCJ och FJ sträckningar är inritade med blyerts.

Oxabanan Limmared–Åsunden?

av PeO @, onsdag, juli 22, 2020, 12:12 (63 dagar sedan) @ Harald

Kindsbanan fanns 1885-1902, Falkenbergs Järnväg öppnade till Holsjunga 26/11 1899 (med på kartan), vidare till Tranemo 1904. VGJ är inte med, öppnades nyårsdagen 1900. Tyder på 1899-1900. Finns det fler ledtrådar?

Oxabanan Limmared–Åsunden?

av Harald ⌂ @, Göteborg, onsdag, juli 22, 2020, 13:20 (63 dagar sedan) @ PeO

Lantmäteriet anger 1890-97. Det är troligen tiden för fältarbetet och då för hela länet. Det som är inskannat är konceptbladen som väl färdigställdes efter fältarbetet och ibland har uppdaterats senare. T.ex. så är Nyboda-Enskede järnväg öppnad 1910 med på Brännkyrkabladet som uppges vara från 1901-06.

Oxabanan Limmared–Åsunden?

av Anders.k. @, onsdag, juli 22, 2020, 14:08 (63 dagar sedan) @ Harald

Älvsborgs län karterades 1890-1897.


Tack
Ja gammal måste den ju vara, då även den smalspåriga Ulricehamns Järnväg är med.

M.V.H Anders.k.


Ja, liksom KindsJ, men notera att BAJ, VCJ och FJ sträckningar är inritade med blyerts.

Såg inte det .
FJ är inritad som järnväg till Holsljunga , invigd dit 1899 .
Sedan hade man ju vad jag förstår lite olika tankar om fortsättningen.

M.V.H Anders.k.

Oxabanan Limmared–Åsunden?

av Stefan Olsson @, onsdag, juli 22, 2020, 14:33 (63 dagar sedan) @ Anders.k.

Har vid genomgång av FJ-materialet i Riksarkivet sett något om tankar på en förlängning av FJ, från Limmared via denna bana, till Ulricehamn.
Tror att det var en karta men har inte året klart för mej. Borde väl ha varit kring förra sekelskiftet, innan VCJ kom till.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum