Dieselmuller och SA3-koppel: Några bilder från österled (3) (Järnväg allmänt)

av Anders Järvenpää @, Åbo, torsdag, juli 23, 2020, 14:36 (69 dagar sedan)

(fortsättning från del 2)

Lägg märke till den rödmålade slutsignalhållaren på ramens högra sida.

[image]

Tidigare har EAS-boggier i nordamerikanskt utförande diskuterats här på forumet. Jag är intresserad av kommentarer och jämförelser med dagens nordamerikanska (AAR?) boggier. Här ser vi en boggie som inklusive lagerboxarna ser väldigt nordamerikansk ut i mina ögon. Vad säker ni som är specialister på detta område?

[image]

Här en översiktsbild av södra änden av Imatrankoski. Bromsprov pågår.

[image]

Tomtåget avgår.

[image]

En Altaivagon-byggd vagn tillhörande Stora Transport fångad av kameran. Förmodligen har de finska träförädlingsföretagen stora mängder egna EAS-godsvagnar för att säkerställa en stabil tillgång på vagnar för sina transporter. Det vore intressant att veta hur många vagnar företagen äger eller hyr exempelvis via Nordea. Som ni ser har vagnarna generellt sth 120 hos grannen i öster. Här i Finland förmodar jag att det är sth 80 som gäller.

[image]

Förhållandena kring godstrafiken med centralkoppel har tidigare diskuterats i forumet. Jag hoppas att bildkollaget förmedlar budskapet att en blandning av godsvagnar med och utan centralkoppel (SA3 i det här fallet) och sidobuffertar är hanterlig och är i den här delen av EU en integrerad del av järnvägstrafiken som även utgör en av stöttepelarna i landets ekonomi. Finland lever av det gröna guldet!

(Slut.)

Dieselmuller och SA3-koppel: Några bilder från österled (3)

av Gunnar Lilienberg ⌂ @, Kristianstad, torsdag, juli 23, 2020, 16:36 (69 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Ett stort tack för ett mycket intressant bildreportage! För sisådär 30 år sedan ställde jag frågan om det fanns finska godsvagnar som gick över gränsen till Sovjetunionen. Svaret var nekande. Man hade dåliga erfarenheter av detta eftersom vagnarna riskerade bli kvar där. Hur är det idag? Går finskregistrerade vagnar i trafik till Ryssland?

Dieselmuller och SA3-koppel: Några bilder från österled (3)

av Anders Järvenpää @, Åbo, torsdag, juli 23, 2020, 20:38 (69 dagar sedan) @ Gunnar Lilienberg

Det är ytterst osannolikt att finska vagnar skulle gå över östgränsen om de inte är kompatibla med EAS-standarderna och några sådana vagnar har jag inte sett. De finska industriföretagen förefaller ju ha löst vagnfrågan tvärt om genom att via dotterbolag i Ryssland äga EAS-vagnar som kan komma in Finland som utländska vagnar i stället. Detta är ren spekulation från min sida men det kan ju med stor sannolikhet vara så att den gigantiska ryska godsvagnsmarknaden är mer dynamisk än den finska (eller europeiska) och att det blir mer kostnadseffektivt att lösa vagnfrågan på det här sättet. Man förefaller ju dessutom inte i Ryssland genom en onödigt tungrodd reglering ha målat in sig i hörn på samma sätt som man ser ut göra i västeuropa med exempelvis bromsar som är antingen onödigt dyra eller inte fungerar i vårt nordiska klimat (jag hänvisar till frågan om kompositbromsblock).

Det förefaller ju vara så att EAS-vagnarna till stor del grundar sig på nordamerikanska konstruktioner, som vi vet är både kostnadseffektiva och gjorda för att gå i dåliga spår. Det vore således väldigt intressant om någon sakkunnig kunde upplysa oss om (o)likheterna mellan EAS- och nordamerikanska (AAR?)-godsvagnar.

Alla ryska godsvagnar är inte lika prydliga. Här kommer en bonusbild på en vagn som påminner om hur vagnarna såg ut förr i tiden. Vagnen ser ut att ägas av leasingföretaget SV-transport och vagnen är uthyrd till Evrosib.

[image]

Dieselmuller och SA3-koppel: ... Kompositblock onödiga?

av Leif B @, lördag, juli 25, 2020, 12:33 (67 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

---
Man förefaller ju dessutom inte i Ryssland genom en onödigt tungrodd reglering ha målat in sig i hörn på samma sätt som man ser ut göra i västeuropa med exempelvis bromsar som är antingen onödigt dyra eller inte fungerar i vårt nordiska klimat (jag hänvisar till frågan om kompositbromsblock).

---


Det här med godstågsbromsar är en riktigt knepig sak och jag vill påstå att det tyvärr inte är så enkelt som att det är "onödig reglering" i just det fallet. Det är nog en förutsättning för att kunna fortsätta hålla på med godstrafik i det tätbefolkade Mellaneuropa att man får ner bullret från godstågen. Åtminstone om man ska kunna köra nattetid - och kan man inte det så är förutsättningarna dåliga för att kunna få ihop transportupplägg med vettig ekonomi och attraktivitet.

Jo, jag är själv mycket medveten om hur otäcka kompositblocken är vid viss väderlek. Jag var själv med om en incident på Roslagsbanan i början på 90-talet då ett tåg minskade farten från 80 km/h till ca 70 km/h mellan Djursholms Ekeby och Bråvallavägen trots fullbroms. Hade det stått ett tåg på hållplatsen i Bråvallavägen så är det tveksamt om jag kunnat berätta historien nu ...

Nåväl, i den lilla uppförsbacken från Bråvallavägen till Djursholms Ösby lugnade det hela ner sig och tåget tog sig med viss försiktighet in till Östra utan vidare incidenter. När vi sedan gav oss ut en timme senare för att försöka återskapa fenomenet så fungerade allt normalt. Jag tror att fenomenet inträffar bara vid väldigt specifika förhållanden: luftfuktighet, temperatur, snökonsistens och .... (??) Därför är det väldigt svårt att greppa fenomenet och hitta en lösning.

Men, som sagt, så tror jag det är en förutsättning för att alls få hålla på med godstrafik i det tätbefolkade Mellaneuropa att man hittar en lösning som både är trafiksäker och ekonomiskt rimlig.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum