Tomelilla 11/6 1965 (Historiskt material)

av Jan-Anders Wihrén, Veberöd, Sunday, July 26, 2020, 18:07 (1233 dagar sedan)

Klockan är 12.57 fredag 11 juni 1965. För ett par minuter sedan ankom YBo6 1094 + UFo6 1973 som pt 1825 från Eslöv mot Ystad på spår 3. Full aktivitet råder med lossning och lastning av gods. Bommarna i söder fälls och en ensam YBo6 1049 som utgör pt 1828 från Ystad mot Eslöv tas in på spår 2. I bakgrunden skymtar vattentornet som fortfarande står kvar.
[image]

Vattentornet kom också med på denna bild.
[image]

Påföljande dag startade sommarens trafik med Bornholmspilen och om jag varit där då så hade ytterligare ett rälsbusståg synts i bild.

Tomelilla 11/6 1965

av tobbe, Sunday, July 26, 2020, 20:04 (1233 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Landsvägsbron över bangården när man kommer från Simrishamnshållet i dag när man åker till BOLS= Bo Olsson. Är den byggd i bakgrunden eller finns den bakom fotografens rygg i dagsläget?
tobbe

Tomelilla 11/6 1965

av K Lemming, Sunday, July 26, 2020, 20:37 (1233 dagar sedan) @ tobbe

Landsvägsbron över bangården när man kommer från Simrishamnshållet i dag när man åker till BOLS= Bo Olsson. Är den byggd i bakgrunden eller finns den bakom fotografens rygg i dagsläget?
tobbe

Om det är samma landsvägsbro vi tänker på vet jag inte men idag finns där en landsvägsbro över bangården bortåt i bild på den övre bilden. Alltså vid dom f.d utfarterna mot Eslöv och Dalby(-Malmö).

Tomelilla 11/6 1965

av Jan-Anders Wihrén, Veberöd, Sunday, July 26, 2020, 21:48 (1232 dagar sedan) @ K Lemming

Landsvägsbron över bangården när man kommer från Simrishamnshållet i dag när man åker till BOLS= Bo Olsson. Är den byggd i bakgrunden eller finns den bakom fotografens rygg i dagsläget?
tobbe


Om det är samma landsvägsbro vi tänker på vet jag inte men idag finns där en landsvägsbro över bangården bortåt i bild på den övre bilden. Alltså vid dom f.d utfarterna mot Eslöv och Dalby(-Malmö).

Vägbron över bangården måste ha byggts senare (antar att vägen tidigare gick genom samhället och korsade järnvägen vid vägkorsningen som fortfarande finns vid södra delen av bangården, där f.ö. Hasse- och Tage-museet håller hus). Till vänster om vattentornet syns på bilden ett litet lokstall, som faktiskt fortfarande står kvar alldeles intill Bo Olsson-butikens parkering. Lokstallet hyste Tomelillas växellok och utgjorde sannolikt även bas för det lilla ånglok som drog tågen Tomelilla - S:t Olof - Brösarp på f.d. YBJ. Bron uppfördes hitom lokstallet och vattentornet. F.ö. är det väl planer på att sanera bangården (dvs ta bort spåren som fortfarande ligger kvar under bron och norrut) och sedan riva bron. Idag används inte längre bangården under och bortom bron.

Tomelilla 11/6 1965

av tobbe, Monday, July 27, 2020, 20:01 (1232 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Det var den bron jag avsåg. Den måste vara byggd betydligt senare än bilden vid fototillfället. jag är nöjd med svaret:-) :-)
tobbe

Tomelilla 11/6 1965

av Harald ⌂, Göteborg, Monday, July 27, 2020, 15:59 (1232 dagar sedan) @ JK

Nej inte nu, men texten till bilderna är skriven i historiskt presens. Det står alltså kvar när fotografen är där.

Tomelilla 11/6 1965 - Byggnad vid vattentornet?

av K Lemming, Monday, July 27, 2020, 16:12 (1232 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Vattentornet kom också med på denna bild.
[image]

Vad är det för byggnad till vänster om vattentornet?

Tomelilla 11/6 1965 - Byggnad vid vattentornet?

av Jan-Anders Wihrén, Veberöd, Monday, July 27, 2020, 20:56 (1232 dagar sedan) @ K Lemming

Jag syftade på att lokstallet fortfarande finns kvar (men inte vattentornet). Byggnaden bakom vattentornet på bilden måste vara lokstallet, som verkar ha varit större då än vad de är numera (en del kan ha rivits).

Tomelilla 11/6 1965

av Henrik H, Monday, July 27, 2020, 21:15 (1232 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Hej
Jättefina bilder , bodde själv i Tryde 1974-75 intill YEJ och åkte på denna till Eslöv för att byta till Stockholms tåget
Men vad jag kommer ihåg så gick tågen mot Eslöv från spår 1 närmast stationshuset och Simrishamns tågen på trean
Och i mitten till ystad. Och ibland kom det en z65 med godsvagn som gick ut på MSJ linjen (Sjöbo kanske)
Men som sagt mina minnen är 10år äldre än dessa fina bilder