Månstad: dåtiden i nutid [bilder] (Bana)

av Fomalhaut ⌂ @, tisdag, juli 28, 2020, 16:43 (58 dagar sedan)

I en tråd från förra veckan bad jag om information om Oxabanan. Det fick jag, så tusen tack för det!

Jag har nu skrivit ett blogginlägg om mina äventyr i trakten, på såväl Oxabanan som Västra centralbanan (VCJ). Från den texten är följande bilder hämtade (samtliga tagna lördagen den 18 juli 2020):

Oxabanans sträckning kan vid gården Lugnet anas bortom riktningsvisare och informationsskylt:

[image]

Aldrig är väl Oxabanans banvall så lättillgänglig som mellan Lugnet och Månstad:

[image]

Månstadskulle stationshus (vid VCJ) i Månstad by är tämligen välbevarat:

[image]

Än mer imponerande blir utsikten från kullen med runstenen:

[image]

VCJ:s banvall är asfalterad och "fin". Från den kan man ana Oxabanans banvall några meter österut:

[image]

Ibland blir det ännu tydligare, så som nedan, vid en plankorsning med landsvägen. Då kan man ställa sig mitt emellan och skåda båda banvallarna från kortänden. :-)

[image]

(Bilden ovan är tagen mot söder och det torde vara strax norr om den plats där banvallarna delar sig: VCJ fortsätter så gott som rakt söderut medan Oxabanan svänger av i snarare sydöstlig riktning.)

RSS-feed av trådar
powered by my little forum