Grindar skall normalt hållas stängda ? (Järnväg allmänt)

av mormorsgruvan @, torsdag, juli 30, 2020, 21:47 (444 dagar sedan)

Står det i något "instruktion för grindvakter" från 1860-talet att grindar över vägar normalt skall hållas stängda för vägtrafiken.

Jag undrar också om förekomst av grindar som stängde för järnvägstrafiken.

Grindar skall normalt hållas stängda ?

av Christer Fredriksson @, torsdag, juli 30, 2020, 22:15 (444 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Grindarna skulle vara stängda för järnvägstrafiken om ej tåg kom!
Därav så många sönderkörda grindar som ej öppnades för tågen!

Grindar skall normalt hållas stängda ?

av Christer Brimalm @, fredag, juli 31, 2020, 11:35 (443 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

[image]
Grindar vid Hornstäve banvaktsstuga MÖJ 1897. WFJ:s arkiv.

Grindar skall normalt hållas stängda ?

av -ch- @, torsdag, juli 30, 2020, 23:04 (444 dagar sedan) @ mormorsgruvan

En bild från sekelskiftet 18/1900-talet och grindarna vid Västra Anhalten i Östersund
[image]

Grindar skall normalt hållas stängda ?

av Sune Nylén @, fredag, juli 31, 2020, 08:31 (443 dagar sedan) @ -ch-

Tanken bakom att stänga för banan med grindar kan nog tänkas härledas från att man tidigare drev mycket kreatur längs vägarna. För att förhindra att de då skulle ta sig in på banområdet stängde man för banan med de grindar som stängde vägen när tåg kom. Det hände att grindvakter blev ihjälkörda av tåget när de lite senfärdigt skulle öppna för detta och stänga övergången.

Grindar skall normalt hållas stängda ?

av Leif B @, fredag, juli 31, 2020, 10:36 (443 dagar sedan) @ Sune Nylén

Tanken bakom att stänga för banan med grindar kan nog tänkas härledas från att man tidigare drev mycket kreatur längs vägarna. För att förhindra att de då skulle ta sig in på banområdet stängde man för banan med de grindar som stängde vägen när tåg kom. Det hände att grindvakter blev ihjälkörda av tåget när de lite senfärdigt skulle öppna för detta och stänga övergången.

Dessutom gick ju boskapen normalt fritt och betade i skogen. Det var därför järnvägen var skyldig att hålla järnvägen stängslad - och då kunde man ju inte lämna ett hål i stängslingen just där en väg råkade korsa järnvägen. I England var kraven på stängsling av järnvägar ännu hårdare och där hade man (handvevade) grindar ändå in i modern tid, på Irsland verkar det finnas några exempel än idag:
https://www.youtube.com/watch?v=3VF4hWvjC3g

Olämplig grindvakt

av mormorsgruvan @, fredag, juli 31, 2020, 11:48 (443 dagar sedan) @ Sune Nylén

Ett exempel på en grindvakt dödad av tåget var en man, 83 år och döv !

Olämplig grindvakt

av Sune Nylén @, fredag, juli 31, 2020, 15:10 (443 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Ja, det var ju så förr att folk fick arbeta tills de stupade, och särskilt personer som ofta inte var fast anställda. Man lade Bv stugan vid en vägövergång, och ansåg att Bv hustrun skulle stå till tjänst, helst gratis, med att sköta bommar/grindar.
Döv ja! Värre med färgblinda. Det var en läkare i Gävle, som efter den svåra olyckan i Lagerlunda 1875, förmådde trafikchefen vid UGJ att följa med på ett experiment. Man hade olikfärgade garndockor som personalen längst linjen skulle sortera. Det visade sig då att flera, även stinsar , var färgblinda och genast fick tas ur säkerhetstjänst. På nätet finns under Färgblind tester där man på ett säkert sätt kan testa om man lider av färgblindhet. Själv har jag helt normalt färgseende. Det är sex - åtta procent av männen och 1 procent av kvinnorna som är färgblinda på en eller flera färger. Man har också senare på goda grunder antagit att föraren på snälltåget som skulle stannat för möte i Bankeberg uppfattade grönt sken som vitt. På den tiden stoppades tåg genom att föra lyktan med grönt sken upp och ned. Och då tagit det som klarsignal.

Färgblindhet och Lagerlundaolyckan

av Christer Brimalm @, fredag, juli 31, 2020, 15:54 (443 dagar sedan) @ Sune Nylén

Det är av vittnesuppgifterna i rättegången efteråt inget som tyder på att färgblindhet var orsak till Lagerlundaolyckan. Bristfälliga rutiner och dålig kommunikation mellan berörda tjänstemän var snarare det som ledde till katastrof. Däremot kom problemet med färgblindhet att uppmärksammas efter denna olycka.

Stopp när man tog in ett tåg signalerades (efter att infartssignalen först ställts om från rött till grönt) med att föra en lykta med grönt sken uppåt-nedåt upprepade gånger, vilket stinsen gjorde, för att sedan även skifta till rött då tåget inte verkade åtlyda signalen. En sådan rörelse med lyktan skulle f.ö. tolkas som stopp oavsett färgen på lyktan.

Tåget stannade (knappt) till helt kort och började sedan köra igen utan att någon avgångssignal getts.

Avgång gavs vid den tiden genom att föra en lykta med vitt sken i en cirkel. Någon sådan signal gav aldrig stinsen.

Färgblindhet och Lagerlundaolyckan

av Sune Nylén @, fredag, juli 31, 2020, 17:16 (443 dagar sedan) @ Christer Brimalm

Nej Därför är det ju synnerligen märkligt att han fälldes som ansvarig.

Färgblindhet och Lagerlundaolyckan

av Christer Brimalm @, fredag, juli 31, 2020, 19:12 (443 dagar sedan) @ Sune Nylén

Jag håller med. Måhända kunde han ha agerat mera kraftfullt och tydligt vid sin signalering och måhända kunde han ha sett till att personalen på stationen var mer drillad och kunnig även i nattsignalering.
Men som jag ser det bör skulden i alla fall huvudsakligen ha vilat på föraren och tågbefälhavaren på nordgående snälltåget, som inte tog reda ordentligt på anledningen till att tåget stoppats och som körde vidare igen utan att ha fått något avgångstillstånd.

powered by my little forum