Medalj (Järnväg allmänt)

av mormorsgruvan @, fredag, juli 31, 2020, 20:27 (10 dagar sedan)

Hur många år måste man vara anställd vid SJ för att få en medalj ?

Medalj

av A.Svenson @, fredag, juli 31, 2020, 21:04 (10 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Om Du avser gamla Statens Järnvägar och medaljen för Nit och Redlighet (NOR) så stipulerades trettio år. Men det finns en undantagsbestämmelse så de som uppnått tjugofem tjänsteår vid övergången till SJ AB fick den innan övergången till statligt ägt företag Dessutom ackumuleras all statlig anställning så jag till exempel fick räkna tid från Statens Järnvägar, Försvarsmakten och Banverket.

SJ AB vet jag inte hur det går till vid men tror att deras tid är kortare (men räknar gammel-SJ) och någon NOR delas inte ut utan annan minnesgåva.

Vänliga hälsningar!
Anders Svenson, NOR

(jo man får faktiskt skriva sitt namn så efter tilldelning)

Medalj

av Lennart Petersen @, fredag, juli 31, 2020, 21:36 (10 dagar sedan) @ A.Svenson
Redigerad av Lennart Petersen, fredag, juli 31, 2020, 22:45

Om Du avser gamla Statens Järnvägar och medaljen för Nit och Redlighet (NOR) så stipulerades trettio år. Men det finns en undantagsbestämmelse så de som uppnått tjugofem tjänsteår vid övergången till SJ AB fick den innan övergången till statligt ägt företag Dessutom ackumuleras all statlig anställning så jag till exempel fick räkna tid från Statens Järnvägar, Försvarsmakten och Banverket.

SJ AB vet jag inte hur det går till vid men tror att deras tid är kortare (men räknar gammel-SJ) och någon NOR delas inte ut utan annan minnesgåva.

Vänliga hälsningar!
Anders Svenson, NOR

(jo man får faktiskt skriva sitt namn så efter tilldelning)

Och hela kalenderår ska det vara.
Det ska också handla om en skötsam karriär som ska kunna motivera nit och redlighet.
I Postverket definierades detta exakt med att man fick ha en varning från ansvarsnämnden i syndaregistret men inte mer än så. Då blev det ingen medalj.
Skrev L.P. som är NOR.
Och innan vi avskaffade ordensväsendet, tror det var så sent som på 1960-talet, så kunde högre chefer bli RVO , riddare av Vasaorden.

Medalj

av Kjell Aghult @, lördag, augusti 01, 2020, 07:34 (9 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Och innan vi avskaffade ordensväsendet, tror det var så sent som på 1960-talet, så kunde högre chefer bli RVO , riddare av Vasaorden.

Det var nog bara de allra högsta. För skiktet därunder gällde RNO = Nordstjärneorden. Jag hört om ett fall 1966.

Medalj

av Lars-Göran Eriksson @, lördag, augusti 01, 2020, 16:35 (9 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Min ”utmärkelse” tog jag emot den 8/12 1992 i Gävle.
Jag började min anställning som Kontorsvakt vid SJ den 7/7 1961, före fyllda 15 år, alltså drygt 30 års tjänst.
Enligt de uppgifter jag fick vid tillfället fanns en ”brytpunkt” vid halvårsskiftet, hade jag börjat före 1/7 hade utmärkelsen delats ut 1991 men i mitt fall blev det 1992 eftersom jag börjat efter halvårsskiftet.
Lite märkligt ändå att tiden som ”underårig” räknades i detta fall, annars var det vanligt att tjg-tiden i övriga fall började räknas när man placerades på löneplan.

Medalj

av Ola Ahlström @, lördag, augusti 01, 2020, 17:05 (9 dagar sedan) @ mormorsgruvan

NOR, och så släpspännet till vänster av de tre.
[image]

Ola Ahlström
Malmö

Medalj

av Jan-Anders Wihrén @, Veberöd, lördag, augusti 01, 2020, 20:39 (9 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Men var det inte så att det tidigare var efter 25 år men att det sedan ändrades till 30 år? Jag har själv fått NOR efter 30 års statlig tjänst (Skatteverket). Sannolikt samma regler inom hela statsförvaltningen.

Medalj

av Lennart Petersen @, lördag, augusti 01, 2020, 21:07 (9 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Men var det inte så att det tidigare var efter 25 år men att det sedan ändrades till 30 år? Jag har själv fått NOR efter 30 års statlig tjänst (Skatteverket). Sannolikt samma regler inom hela statsförvaltningen.

Så länge jag minns (från 1963)var och är det 30år och man var knappast generösare i äldre tider.
Men i regelverket fanns en bestämmelse att vid speciella omständigheter fick man gå ner till 25år. Sådana omständigheter ansågs föreligga när de stora statliga verken bolagiserades så de som var på gränsen mellan 25-30år fick en chans.

Medalj

av S-O Strand @, Herrljunga, lördag, augusti 01, 2020, 23:27 (9 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Men var det inte så att det tidigare var efter 25 år men att det sedan ändrades till 30 år? Jag har själv fått NOR efter 30 års statlig tjänst (Skatteverket). Sannolikt samma regler inom hela statsförvaltningen.


Så länge jag minns (från 1963)var och är det 30år och man var knappast generösare i äldre tider.
Men i regelverket fanns en bestämmelse att vid speciella omständigheter fick man gå ner till 25år. Sådana omständigheter ansågs föreligga när de stora statliga verken bolagiserades så de som var på gränsen mellan 25-30år fick en chans.

25-årsregeln kan också tillämpas i det fall anställd uppnår pensionsåldern innan 30 anställningsår

Medalj

av Ola Almquist @, Göteborg, lördag, augusti 01, 2020, 23:33 (9 dagar sedan) @ S-O Strand

Men var det inte så att det tidigare var efter 25 år men att det sedan ändrades till 30 år? Jag har själv fått NOR efter 30 års statlig tjänst (Skatteverket). Sannolikt samma regler inom hela statsförvaltningen.


Så länge jag minns (från 1963)var och är det 30år och man var knappast generösare i äldre tider.
Men i regelverket fanns en bestämmelse att vid speciella omständigheter fick man gå ner till 25år. Sådana omständigheter ansågs föreligga när de stora statliga verken bolagiserades så de som var på gränsen mellan 25-30år fick en chans.


25-årsregeln kan också tillämpas i det fall anställd uppnår pensionsåldern innan 30 anställningsår

Hur räknade man när det gällde övertagen personal från enskilda järnvägar?
Medaljer brukade delas ut på Gustavsdagen den 6 juni.

/Ola

Medalj

av Lennart Petersen @, lördag, augusti 01, 2020, 23:50 (9 dagar sedan) @ Ola Almquist

Men var det inte så att det tidigare var efter 25 år men att det sedan ändrades till 30 år? Jag har själv fått NOR efter 30 års statlig tjänst (Skatteverket). Sannolikt samma regler inom hela statsförvaltningen.


Så länge jag minns (från 1963)var och är det 30år och man var knappast generösare i äldre tider.
Men i regelverket fanns en bestämmelse att vid speciella omständigheter fick man gå ner till 25år. Sådana omständigheter ansågs föreligga när de stora statliga verken bolagiserades så de som var på gränsen mellan 25-30år fick en chans.


25-årsregeln kan också tillämpas i det fall anställd uppnår pensionsåldern innan 30 anställningsår


Hur räknade man när det gällde övertagen personal från enskilda järnvägar?
Medaljer brukade delas ut på Gustavsdagen den 6 juni.

/Ola

Enligt nuvarande förordning så verkar det som att anställning i verksamhet som förstatligas räknas.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordni...
Men alltså inte om statlig tjänst vid bolagisering upphör.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum