Ännu mer av samma Vara (Järnväg allmänt)

av Hans Broman @, Enhörna, söndag, augusti 02, 2020, 11:19 (122 dagar sedan)
Redigerad av Hans Broman, söndag, augusti 02, 2020, 11:31

[image]

Den 5 augusti 1961 tog jag också den här bilden i Vara. Jag har visat den i Postvagnen och fick då veta att den föreställer en normalspårsrälsbuss på en överföringsvagn Q37p, och inte en smalspårsrälsbuss på en Q37 som jag genom åren hade trott. (Antecknade inget vid fototillfället.)

Orsaken till att en Yo1 lastades på en Q37p måste ha rimligen ha varit att SJ lät de normalspåriga trärälsbussar som 1959 var stationerade i Lidköping bli skrotade i Skara under 1961 och 1962.

Jag blev nyfilken och letade i Arne Hällqvists utmärkta bok "Svenska Rälsbussar" (SJK 92) om de skrotningarna. Ur text och tabeller fick jag fram en del fakta som jag tycker är intressanta.

I samband med att smalspåret Forshem - Håkantorp hade breddats till normalspår i två etapper 1953-54 placerade SJ sex Yo1-rälsbussar i Lidköping, nämligen Yo1 406, 414, 437, 450, 506 och 509. Åren 1956 och 1957 tillkom Yo1 438, 444 och 448, samt Yo1s 600. Den senare fordonsindividen hade 1947-55 haft specialinredning och somrarna t o m 1954 använts i turistsnälltåg på Inlandsbanan. Jag kan tycka att dessa tio boggirälsbussar borde ha varit fullt tillräckligt för trafiken Forshem – Håkantorp/Vara, som under dygnets toppbelastningstimme hade fyra rälsbusståg i gång samtidigt, annars i regel två eller tre.

Men juni 1959 fick Lidköping ytterligare en Yo1s, nr 556. Kanske var flera av de äldre bussarna i dåligt skick.

November 1959 flyttades SJ:s fyra YBo4-rälsbussar 667-670 från Linköping till Lidköping. Det handlar alltså om Hilding Carlssons stålrälsbussar av i princip samma konstruktion som de som HC byggt för TGOJ.

Redan i november 1959 slopades 437, 438, 448 och 509. Efter förarutbildning sattes stålrälsbussarna i trafik februari 1960, och då fick de återstående trärälsbussarna bli reserv. Av allt att döma var 556 den främsta av reserverna.

November 1960 slopades 406, 414, 444, 450, 506 och 600. Alla dessa skrotades 1961 i Skara, utom 600 som skrotades där 1962. Även de fyra rälsbussar som slopats 1959 skrotades i Skara under 1961.

Sist kvar bland trärälsbussarna var Yo1s 556, som slopades dec 1961 och skrotades i Skara 1962. Samma år skrotades där också ett antal smalspårsrälsbussar från Västgötanätet. Jag tar för givet att skrotningarna i Skara gjordes av SJ:s verkstad.

Jag kommer inte närmare än att rälsbussen på bilden måste vara någon av Yo1 406, 414, 437, 438, 444, 448, 450, 506 och 509, eftersom dessa nio skrotades i Skara 1961 och bilden är tagen i augusti 1961. Högst eventuellt kunde det vara Yo1s 600, men i så fall skulle den ha fått stå länge i Skara och vänta på skrotning. Mindre troligt, tänker jag.

[image]
Är den här delförstoringen så tydlig att någon kan avgöra av korgens bredd och höjd om rälsbussen är en Yo1 eller Yo1s? Spontant, utan närmare kunskap, tänker jag Yo1. (Att vindrutan inte är gummiinfattad räcker inte som riktmärke, för jag har sett flera bilder på Yo1s med äldre typ av vindruta.)

Hur gick det då med YBo4-rälsbussarna i Lidköping? När breddningen av Västgötabanans del nordost om Forshem var helt klar sommaren 1962 sattes YBo6-rälsbussar in på hela Kinnekullebanan. De fyra YBo4-rälsbussarna flyttades då till Halmstad och fick tjänstgöra i en daglig tur Halmstad – Hässleholm – Veinge – Hässleholm – Halmstad. Men redan under vintern 1963 ersattes YBo4 i praktiken av YBo6 i den trafikuppgiften.

Ännu mer av samma Vara

av PeO @, söndag, augusti 02, 2020, 12:10 (122 dagar sedan) @ Hans Broman

På alla bilder jag sett av Yo1s har de haft högvälvt tak, men som du säger, på äldre bilder inte gummiinfattade fönster, så jag nickar och håller med. Bör vara Yo1.
Skjulet bakom bakom bussen har jag inte sett förut, det var borta 1965.
Ungefär på den platsen vagnen med bussen står byggdes 1966 eller-67 backen upp till rampen för Q37, så den fanns alltså inte 1961. Jag gissar att smalspåriga fordon som skulle skickas på normalspårsnätet då skickades till Göteborg

Ännu mer av samma Vara

av Olle E, måndag, augusti 03, 2020, 09:15 (121 dagar sedan) @ PeO

Turisträlsbussarnas högvälvda tak syns tydligt här. Med andra ord Yo1 på bilden från Vara.

RSS-feed av trådar

powered by my little forum