Johan Svensson som byggde järnvägar (Järnväg allmänt)

av Gawelholm, Friday, September 11, 2020, 18:50 (819 dagar sedan)

Jag undrar över ingenjören Johan Svensson som dyker upp lite här och var när det ska byggas järnvägar och byggnader.
I Svenska Dagbladet 1911-10-23 Säfsjöström - Nässjö järnvägsstyrelse har till entreprenör för järnvägsbygget har antagit ingenjör Johan Svensson i Lysekil.
I Dagens Nyheter 1911-05-21 Kontraktet om utförandet av banbyggnaden av Lysekil - Smedsberg banan i dess helhet har idag uppgjorts med ingenjör Johan Svensson i Dalby i Skåne.
På Historiskt.nu finns också 2 artiklar som jag hittat med Johan Svensson.
Frågan är:
Vem var han?
Var kom han ifrån?
Karriär?
Jag har inte hittat något, och mitt intresse grundar sig på att min farfar var rallare
när Lysekilsbanan byggdes. Har en bild på honom framför lok och en numera riven byggnad i Lysekil kallad Fyrtornet. Bilden från vintern 1912-1913 med hänsyn till loket på bilden.
Hade varit intressant att ta del av rallarna, och i synnerhet under Johan Svenssons befäl, och hur de var anställda och om det
finns dokumenterat hur mycket de tjänade, anställningsvillkor etc.
Har NÅGON idé eller uppgift tas tacksamt emot.

Johan Svensson som byggde järnvägar

av Jöran Johansson ⌂, NÖ Småland, Friday, September 11, 2020, 19:11 (819 dagar sedan) @ Gawelholm

I boken "Enskilda järnvägars entreprenörer och arbetschefer 1802 - 1940" står: ingenjör Johannes Svensson, född 1863-08-26 i Bosarps församling, Malmöhus län, avliden 1941-04-02 i Stockholm.

"Vid Fr Arv:son Posses järnvägsbyrå i Malmö som ritare och husbyggnadskontrollant vid LKSJ, TRJ, EHJ, MKontJ, MöToJ och MYJ byggnader 92-98, chef för kompletteringsarbeten vid MKontJ 97-99, vid BAJ byggnad avdelningsingenjör 99-02, vid SAJ arbetschef 02, vid bandelen Sandbäckshult-Alsterbro av MÅJ arbetsledare 04-05, entreprenör för VSJ 05-06, ROJ 06-07, LCJ 07-08, DBJ 09-11, LyJ 11-13, SäNJ 11-14. Dessutom järnvägsundersökningar, konsulterade ingenjör vid flera järnvägsbyggnader."

Johan Svensson som byggde järnvägar

av Gawelholm, Friday, September 11, 2020, 21:41 (819 dagar sedan) @ Jöran Johansson

Aha, det gäller att ha rätt bok!!!
Tack för infon.
Då kanske jag hittar min farfar i någon anställnings lönelista.
Alltid något...
[image]

Johan Svensson som byggde järnvägar

av Kjell Aghult, Saturday, September 12, 2020, 08:35 (819 dagar sedan) @ Jöran Johansson

"Vid Fr Arv:son Posses järnvägsbyrå i Malmö som ritare och husbyggnadskontrollant vid LKSJ, TRJ, EHJ, MKontJ, MöToJ och MYJ byggnader 92-98, chef för kompletteringsarbeten vid MKontJ 97-99, vid BAJ byggnad avdelningsingenjör 99-02, vid SAJ arbetschef 02, vid bandelen Sandbäckshult-Alsterbro av MÅJ arbetsledare 04-05, entreprenör för VSJ 05-06, ROJ 06-07, LCJ 07-08, DBJ 09-11, LyJ 11-13, SäNJ 11-14. Dessutom järnvägsundersökningar, konsulterade ingenjör vid flera järnvägsbyggnader."

Var det inte han som kallades "två-kronor-Sven?" Gissningsvis efter någon ackordssättning för länge sedan.

Johan Svensson som byggde järnvägar

av Gawelholm, Monday, September 14, 2020, 14:07 (817 dagar sedan) @ Ulf Diehl

Jag fick denna info:
Den information jag kan få ut av bilden är att loket är troligen tillverkat av Avonside Engine Company i Bristol 12871
för den svenska privata järnvägen Hudiksvalls järnväg.
Loket fick nr 3 på banan och såldes till SJ 1887 och fick där littera M 371 (ska väl vara 372, min kommentar.).
Loket såldes sedan vidare 1906 till Malmö-Genarps järnväg och blev dess nummer 4, slopades 1913.
Enligt vissa uppgifter på nätet hyrde Malmö-Genarps järnväg ut loket då detta var inkomstbringande.
Det finns en bild på ett lok som ligger på sidan vid Gläborgs halvfärdiga station.
Skulle kunna vara samma men....

Johan Svensson som byggde järnvägar

av Ulf Diehl, Monday, September 14, 2020, 17:41 (817 dagar sedan) @ Gawelholm

Tack - du har säkerligen rätt. Det finns två bilder från byggnadsarbetet på Lysekilsbanan och det är intressant att loket ju inte har den vanliga Avonside-hytten utan en påbyggd fyrkantig hytt med ett speciellt utförande av sidofönstren. Man ser ju kanten av den gamla låga bakskärmen som indikerar en hytt utan bakskärm. Frågan är då vem som byggde hytten - om det var SJ vid lokets ombyggnad i Malmö 1888 eller av MGJ 1906. Tillverkningsnummer är f.ö 841/1871.
Ulf Diehl

Johan Svensson som byggde järnvägar

av Anders Sandgren, Bredäng, Tuesday, September 15, 2020, 16:05 (816 dagar sedan) @ Ulf Diehl

HJ 3 & 4 verkar inte varit helt lika. 3:an har enligt denna bild en tämligen öppen men kantig hytt som mycket väl kan ha inbyggts i samband med ombyggnades till normalspår 1889, se denna bild från bygget av LyJ.
4:an verkar däremot ha en engelsk hytt vilket syns på bilderna, bl.a denna, jag har inte sett någon bild från 4-fotatiden.
En annan skillnad verkar vara ångdomens placering vilket gör att vattenpåfyllningen ovan pannan på 4:an (SJ 373) är bakom domen men på 3:an (SJ 372) framför.
Även om SJ-ritningarna som finns, bl.a i Lokmotiv & tendrar 1891, ser ut som 4:a är det ju ingen garanti att loken var helt lika. Det är ju inte helt orimligt att man vid beställningen av 4:a ändrade till en hytt med bakvägg och då fick den mer engelska hytten.
Finns det någon notering om pannbyten på loken? Vid inventeringen i samband med pann-numreringen hade de originalpannorna och i 'rätt ordning'.

Johan Svensson som byggde järnvägar

av Gawelholm, Tuesday, September 15, 2020, 20:45 (815 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Bara en reflektion som kan vara helt tokig men: Om MGJ köpte loket och insåg att det var mera lönsamt att hyra ut så kanske man byggde om det så att det skulle passa arbetsuppgiften bättre.

HJ 3 & 4, M(Vm) 372-273

av Anders Sandgren, Bredäng, Wednesday, September 16, 2020, 11:36 (815 dagar sedan) @ Gawelholm

De båda loken var nog aldrig helt lika. Enligt Lok & Tendrar 1891 är de inte lika långa, 372 har 1700mm från axel III till buffertplankan medan 373 har 1582. Från främre buffertplankan till axel I är det 1450 resp 1445, dvs marginell skillnad. Ritningen torde föreställa 373. Övriga data verkar lika vilket inte utesluter att t.ex domen satt annorlunda.
373 har en typisk engelsk hytt medan 372 har en hytt som från början var öppen bakåt.
372 fick sin bakgavel någon gång på HJ- eller SJ-tiden men ändrades inte mer än så. På bilderna på MGJ-tiden syns originalhytten med tillägg. Loket hade även stora öppna sidofönster vilka satts igen senare, vilket syns.
De flesta Avonsideloken som kom till Sverige hade den typ av hytt som 373 har.
Det hade varit intressant med bilder på HJ 3 under SJ-tiden (372) och HJ 4 under HJ-tiden.
Vattenpåfyllnaden med rör ovanpå pannan torde tillkommit i samband med ombyggnaden till normalspår 1889. På HJ-tiden fanns detta inte, åtm inte på HJ 3.

HJ 3 & 4, M(Vm) 372-273

av Gawelholm, Wednesday, September 16, 2020, 20:15 (814 dagar sedan) @ Anders Sandgren

På sidorna 62 - 65 i häftet "Malmö Genarps Järnväg 1894 - 1948" står en hel del om MGJ´s lok och diverse fakta om pannbyten och liknande.

Johan Svensson som byggde järnvägar

av Gawelholm, Sunday, January 31, 2021, 18:00 (677 dagar sedan) @ Gawelholm

Har hittat ett gammalt anställningspapper eller rättare sagt betyg från Vetlanda 1913. Det står "Säfsjöström-Nässjö & Lysekil-Smedbergs Järnvägsbyggnader".
Kanske ni redan vet men uti fall att.