GRÄNGESBERGS MALMBANGÅRD 30 ÅR UTAN MALMTRAFIK (8 bilder) (Järnväg allmänt)

av Christer Fredriksson @, söndag, september 13, 2020, 13:50 (10 dagar sedan)

I år har det gått 30 år sedan sista malmskippen i slutet av januari nådde stalpet i laven och gruvan stängde samt det sista malmtåget lämnade Malmbangården några månader senare.

Jag vill nu visa några vardagsbilder från malmtrafikens storhetstid och utvalt år är först 1970.

Att malmtågen drogs av multippel Bt-lok berodde som regel på brist på Ma-lok av olika skäl under dessa högtrafiksår vid TGOJ och var vanligt förekommande.
Först 2 st bilder tagna två dagar efter varandra från belysningsmast No 1 kl 11.37 resp. 11.38 med avgående malmtåg till Oxelösund och samtidigt ankommande tomvagnståg från Domnarvet som backar in på bangården från Spår B. Domnarvs-tågen bemannades av personal från Borlänge.

Detta var en daglig företeelse under hela 1960- och 70-talen med backande tomvagnståg som upprepades 2 – 3 ggr per dag under de perioder då frysningsrisken var låg, ty Domnarvet använde bara slig och den var fuktig.

Från 1962 så backade lokpersonalen själva in på ankomst-gruppens spår på signal vid spår B tills hinderfrihet nåddes på ankomstspåret, dessförinnan hade lokpersonalen bytt förar-ände, dvs man sköt vagnarna före sig. Före detta år så backade man in från huvudlinjen med hjälp av växlingspersonal som mötte vid infartsväxeln, växel No 13.

På dessa foton ses vid BJ/SJ linjespår SJ el-avdelnings långa gula kontors- och förrådshus för Kilabergets omformarstation.

Vid utfartsväxeln No 13 ses TGOJ CTC-ställverksbyggnad i tegel.
Omedelbart bakom skogen där BJ/SJ och TGOJ linjer försvinner så ligger dessa båda banors högsta punkter.

Vattnets namn är Lomkärn/Lombergskärn, en gammal regleringsdamm för gruvornas vattenbehov till vattenhjulen fram till elkraftens intåg vid gruvorna.

Bakom och nedanför fotografen finnes pelletsverket, GP-verket.

Grängesberg Ggm avgående malmtåg med mult Bt-lok Tomtåg från Dmn på ingång kl 11,37:
[image]

Förstoring:
[image]

Grängesberg Ggm Malmtåg avgår kl 11,38 Tomtåg från Dmn på ingång:
[image]

Förstoring:
[image]

De efterföljande bilderna visar avgående malmtåg till Oxelösund klart på spår IX samt ankommande malmtåg från Håksberg/Rämshyttan som skall in på Malmbangården för att fyllas upp till fullt tåg för vidare färd till Oxelösund. De lastade malmvagnarna som skall tillkopplas står på spår IIX i norra änden. Även här så backas/skjutes tåget från spår B till avsett spår, men med växlingspersonal då tåget skall till avgångsgruppens spår genom alla växelgator.

PÅ spåren XII och XIII ses 2 st tomvagnssätt med Mas-vagnar för Domnarvsmalmen, så denna trafik har ej startat ännu denna säsong.

Även denna malmtrafik var periodvis vanlig under 1960- och 1970-talen då icke frysningsrisk förelåg, men mycket mera periodisk och max en gång per dag. Dessa tåg bemannades av TGOJ-personal.

Malmen i dessa tåg kom antingen från Håksberg eller Idkerberget där TGOJ hämtade malmen antingen i Håksberg eller Rämshyttan. Denna malm hade som regel Oxelösunds Järnverk, OJA, som mottagare.

Grängesberg Ggm 1 Oxelösundståg klart på spår IX och Håksbergståg med mult Bt-lok ankommer:
[image]

Grängesberg Ggm 2 Oxelösundståg klart på spår IX Håksbergståg med mult Bt-lok ankommer skall till spår IIX;
[image]

Grängesberg Ggm 3 Oxelösundståg avgår från spår IX med Ma 406:
[image]

Grängesberg Ggm 4 Oxelösundståg avgår och Ma 406 passerar utfartssignalen:
[image]

Hoppas att detta varit av intresse för järnvägshistorien!

GRÄNGESBERGS MALMBANGÅRD 30 ÅR UTAN MALMTRAFIK (8 bilder)

av Oskar F @, söndag, september 13, 2020, 19:55 (9 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Mycket intressanta bilder, och riktiga höjdare från masten, långt innan drönaren var uppfunnen. Har du möjligen datum för de två bildserierna?

GRÄNGESBERGS MALMBANGÅRD 30 ÅR UTAN MALMTRAFIK (8 bilder)

av Christian @, söndag, september 13, 2020, 20:07 (9 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Mycket intressant inlägg och bilder! Tack!

GRÄNGESBERGS MALMBANGÅRD 30 ÅR UTAN MALMTRAFIK (8 bilder)

av granat, Upplands Väsby, tisdag, september 15, 2020, 14:41 (7 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Tack för de intressanta bilderna/MG

RSS-feed av trådar
powered by my little forum