Järnvägsmuseum fordon (Järnvägs- och Museiföreningar)

av mormorsgruvan @, tisdag, september 15, 2020, 10:13 (8 dagar sedan)

Varför är det viktigt för Jvm att bevara ett T21 lok. Loktypen finns bevarad vid SKJ och NBJ.
Var har Jvm inte bevarat en enda Kockumstillverkad lokomotor ?:-(

Järnvägsmuseum fordon

av Wk @, tisdag, september 15, 2020, 15:27 (7 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Det frahölls ofta tidigare, att Järnvägsmuseums uppgift var att bevera representativa fordon från respektive tidsperiod. För att kunna geneomföra någon form för museal trafikuppgift, blev det nödvändigt att utvidga detta en del... men i grunden skall det nog ses på denna bakgrund. T21 har en viktig plats i järnvägshistorien, och som sådan definitivt en kandidat att ingå som ett representativt objekt.

Att så inte skett tidigare har kanske lite med all göra med vad som genom tiderna betraktiats som viktigare... på samma bakgrund som många entusiaster fotograferade kvarvarande ånglok på 60-talet, men få dokumenerade kvarvarande personvagnar med träkorg... för att inte tala om godsvagnar.

Järnvägsmuseum fordon

av Lennart Petersen @, onsdag, september 16, 2020, 00:10 (7 dagar sedan) @ Wk

Men frågan kan väl ställas om det är nödvändigt för Jvm att bevara en fordonstyp som redan finns hos museibanor eller museisällskap.
Allt kan inte bevaras , det vore orimligt och det finns begränsat med resurser. Så rimligt vore väl att fördela bevarandet.

Järnvägsmuseum fordon

av Björn Arvidsson @, onsdag, september 16, 2020, 00:22 (7 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Men frågan kan väl ställas om det är nödvändigt för Jvm att bevara en fordonstyp som redan finns hos museibanor eller museisällskap.
Allt kan inte bevaras , det vore orimligt och det finns begränsat med resurser. Så rimligt vore väl att fördela bevarandet.

Ska man hålla på så och resonera, så får JVM avyttra ett flertal fordon. för det finns ju samma typ hos föreningarna. bla merparten av vagnarna i Årgångståget, Ra, Da, Du, B, E , E2, N, S1 mfl fordon. i princip skulle det nästan bara bli 1800-tals fordonen kvar

Järnvägsmuseum fordon

av Lennart Petersen @, onsdag, september 16, 2020, 02:47 (7 dagar sedan) @ Björn Arvidsson

Men frågan kan väl ställas om det är nödvändigt för Jvm att bevara en fordonstyp som redan finns hos museibanor eller museisällskap.
Allt kan inte bevaras , det vore orimligt och det finns begränsat med resurser. Så rimligt vore väl att fördela bevarandet.


Ska man hålla på så och resonera, så får JVM avyttra ett flertal fordon. för det finns ju samma typ hos föreningarna. bla merparten av vagnarna i Årgångståget, Ra, Da, Du, B, E , E2, N, S1 mfl fordon. i princip skulle det nästan bara bli 1800-tals fordonen kvar

Men nu sa jag inte att Jvm nödvändigt ska avyttra något man redan har.

Järnvägsmuseum fordon

av Björn Arvidsson @, onsdag, september 16, 2020, 08:20 (7 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Men frågan kan väl ställas om det är nödvändigt för Jvm att bevara en fordonstyp som redan finns hos museibanor eller museisällskap.
Allt kan inte bevaras , det vore orimligt och det finns begränsat med resurser. Så rimligt vore väl att fördela bevarandet.


Ska man hålla på så och resonera, så får JVM avyttra ett flertal fordon. för det finns ju samma typ hos föreningarna. bla merparten av vagnarna i Årgångståget, Ra, Da, Du, B, E , E2, N, S1 mfl fordon. i princip skulle det nästan bara bli 1800-tals fordonen kvar


Men nu sa jag inte att Jvm nödvändigt ska avyttra något man redan har.

Nä men du skrev "om det är nödvändigt för Jvm att bevara en fordonstyp som redan finns hos museibanor eller museisällskap." Och ska de inte bevara en fordonstyp som andra har då måste man avveckla.
T21:an som är under renovering har funnits hos JVM några år. så det är inget som de skaffa nyss

Järnvägsmuseum fordon

av Micke Carlsson @, onsdag, september 16, 2020, 10:08 (7 dagar sedan) @ Björn Arvidsson

Järnvägsmuséet är samhällets sätt att se till att bevara något som anses värdefullt att bevara.

Föreningars aktiviteter har inte samma dignitet, det är privata initiativ att samla på gammalt skräp/värdefulla artefakter och dessa samlingar består inte längre än vad det privata initiativet räcker, vilket kan antas vara kortare än vad samhällets initiativ räcker.

Därför kan man inte jämföra Järnvägsmuséets bevarandearbete med det privata samlandet. Det ena är tillgängligt för samhället, det andra är tillgängligt bara i den utsträckning det privata initiativet tillåter det.

Järnvägsmuseum fordon

av Christer Fredriksson @, onsdag, september 16, 2020, 10:23 (7 dagar sedan) @ Micke Carlsson

MYCKET BRA sammanfattat och resultatet av detta ser vi då intresset, pengarna eller resurserna tryter, då försvinner/splittras materielen successivt på sikt!
Hur många föreningar/muséer står på tur nu och i framtiden vid generationsskiften?!

Järnvägsmuseum fordon

av Lennart Petersen @, onsdag, september 16, 2020, 17:42 (6 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

MYCKET BRA sammanfattat och resultatet av detta ser vi då intresset, pengarna eller resurserna tryter, då försvinner/splittras materielen successivt på sikt!
Hur många föreningar/muséer står på tur nu och i framtiden vid generationsskiften?!

Om nu en förening kommer på obestånd eller av någon annan anledning inte fortsatt kan ta hand om fordon som är musealtnunika så ska Jvm kunna gå in och ta övet. Men att parallellt ha samma fordonstyp i många exemplar känns som resursslöseri där resurser kan användas till annat, t.ex bevarande av fordon som annars inte skulle blivit kvar.

Järnvägsmuseum fordon

av Ola Ahlström @, onsdag, september 16, 2020, 17:54 (6 dagar sedan) @ Lennart Petersen

... som är musealtunika så ska Jvm kunna gå in och ta över.

Ta över? Håller i princip med men hur och med vilket mandat skall det kunna ske? Att ta över privat ägda ting är knappast juridiskt korrekt, bara om det finns ett avtal i botten eller stadgar men jag betvivlar att eventuella fodringsägare rakt av accepterar att JvM kan vraka och välja.

Ola Ahlström
Malmö

Järnvägsmuseum fordon

av Lennart Petersen @, onsdag, september 16, 2020, 18:25 (6 dagar sedan) @ Ola Ahlström

... som är musealtunika så ska Jvm kunna gå in och ta över.


Ta över? Håller i princip med men hur och med vilket mandat skall det kunna ske? Att ta över privat ägda ting är knappast juridiskt korrekt, bara om det finns ett avtal i botten eller stadgar men jag betvivlar att eventuella fodringsägare rakt av accepterar att JvM kan vraka och välja.

Ola Ahlström
Malmö

Att ”ta över ”. ska naturligtvis ske på ett överenskommet sätt mellan parterna. Om en förening känner att bevarandet är övermäktigt så kan man t.ex erbjuda Jvm att ta över med en överenskommelse. Har man kommit i en situation där föreningen gått överstyr ekonomiskt så blir det en förhandling mellan Jvm och den jurist som hanterar konkursboet. Är det skrotvärde så blir det inte mycket , finns det någon annan som är beredd att ta över så är det ju bara bra för bevarandet. En annan möjlighet i sammanhanget är att Jvm står som ägare men deponerar fordon hos intresserade föreningar, då är det ju ingen tvekan om ägandet.

Järnvägsmuseum fordon

av Anders Sandgren @, Bredäng, onsdag, september 16, 2020, 18:48 (6 dagar sedan) @ Lennart Petersen

... som är musealtunika så ska Jvm kunna gå in och ta över.


Ta över? Håller i princip med men hur och med vilket mandat skall det kunna ske? Att ta över privat ägda ting är knappast juridiskt korrekt, bara om det finns ett avtal i botten eller stadgar men jag betvivlar att eventuella fodringsägare rakt av accepterar att JvM kan vraka och välja.

Ola Ahlström
Malmö


Att ”ta över ”. ska naturligtvis ske på ett överenskommet sätt mellan parterna. Om en förening känner att bevarandet är övermäktigt så kan man t.ex erbjuda Jvm att ta över med en överenskommelse. Har man kommit i en situation där föreningen gått överstyr ekonomiskt så blir det en förhandling mellan Jvm och den jurist som hanterar konkursboet. Är det skrotvärde så blir det inte mycket , finns det någon annan som är beredd att ta över så är det ju bara bra för bevarandet. En annan möjlighet i sammanhanget är att Jvm står som ägare men deponerar fordon hos intresserade föreningar, då är det ju ingen tvekan om ägandet.

Rent praktiskt har detta ju redan hänt när föreningar inte längre har resurser att ta hand om sina fordon. Dessutom är ju en del fordon sålda med hembudsavtal för museet och då väger ett bud från en hugad skrothandlare lätt. Därtill kommer deponerade fordon som återtagits till museet alternativt återdeponerats till andra föreningar. C7 1774 och VJ 4 med vagnar var ju depositioner som återtagits och i fallet med smalspårsfordonen från Nässjö har ju dessa sålts (med hembud?) eller deponerats ånyo.
Att bara rädda ett av varje typ innebär ju en risk för framtiden om man samtidigt vill använda fordonet. Att andra föreningar har T21 bevarade innebär ju inte att järnvägsmuseet inte kan ha det. Men museet kan inte bevara alla typer heller och jag är övertygad att man har viss koll på bevarade Kockumslokomotorer och kan agera om man ser en risk med något av de annorstädes bevarade fordonen.

Järnvägsmuseum fordon

av Micke Carlsson @, torsdag, september 17, 2020, 09:50 (6 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Det är inte säkert att föreningens urval i sin samling har relevans för Järnvägsmuseums uppdrag. Att Järnvägsmuseum ska stå som garant för fortlevnaden av det arbete en förening har påbörjat är nog inte inom ramen för vad Järnvägsmuseum ska göra.

Återigen: Järnvägsmuseum är samhällets val och gör samhällets urval av vad samhället anser "nödvändigt" att bevara.

Föreningar är privata initiativ med samma bevarandetanke men utan samma samhällsstatus, deras arbete lever så länge dessa organisationer lever.

Ja, Järnvägsmuseum kan visa intresse för sådana privata egendomar när föreningar inte längre kan förvalta dem, om egendomen ifråga har ett "samhällsintresse".

Jag tycker det var helt rätt att Järnvägsmuseum gick in och tog X5 under armarna när det inte längre var hållbart för ägaren. Låt oss hoppas att X5 anses ha ett sådant värde att den fortsatt undgår skrotning.

Att Järnvägsmuseum skulle gå in och hjälpa en döende förening att ta hand om långa rader av O-vagnar med jätteintressanta nummer är en utopi. Samhället har och bör ha högre krav än en skojig proveniens. Det är där föreningarna kan utgöra ett för intressenterna viktigt komplement, men Järnvägsmuseum kan inte antas ha möjlighet att också förvalta komplementet till sig självt.

Järnvägsmuseum fordon

av Bobo L @, söndag, september 20, 2020, 09:26 (3 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Det är inte säkert att föreningens urval i sin samling har relevans för Järnvägsmuseums uppdrag. Att Järnvägsmuseum ska stå som garant för fortlevnaden av det arbete en förening har påbörjat är nog inte inom ramen för vad Järnvägsmuseum ska göra.

Återigen: Järnvägsmuseum är samhällets val och gör samhällets urval av vad samhället anser "nödvändigt" att bevara.

Föreningar är privata initiativ med samma bevarandetanke men utan samma samhällsstatus, deras arbete lever så länge dessa organisationer lever.

Ja, Järnvägsmuseum kan visa intresse för sådana privata egendomar när föreningar inte längre kan förvalta dem, om egendomen ifråga har ett "samhällsintresse".

Jag tycker det var helt rätt att Järnvägsmuseum gick in och tog X5 under armarna när det inte längre var hållbart för ägaren. Låt oss hoppas att X5 anses ha ett sådant värde att den fortsatt undgår skrotning.

Att Järnvägsmuseum skulle gå in och hjälpa en döende förening att ta hand om långa rader av O-vagnar med jätteintressanta nummer är en utopi. Samhället har och bör ha högre krav än en skojig proveniens. Det är där föreningarna kan utgöra ett för intressenterna viktigt komplement, men Järnvägsmuseum kan inte antas ha möjlighet att också förvalta komplementet till sig självt.

Äcksackt!

Järnvägsmuseum fordon

av Bobo L @, söndag, september 20, 2020, 09:21 (3 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Järnvägsmuséet är samhällets sätt att se till att bevara något som anses värdefullt att bevara.

Föreningars aktiviteter har inte samma dignitet, det är privata initiativ att samla på gammalt skräp/värdefulla artefakter och dessa samlingar består inte längre än vad det privata initiativet räcker, vilket kan antas vara kortare än vad samhällets initiativ räcker.

Därför kan man inte jämföra Järnvägsmuséets bevarandearbete med det privata samlandet. Det ena är tillgängligt för samhället, det andra är tillgängligt bara i den utsträckning det privata initiativet tillåter det.

Instämmer. Mycket bra sammanfattat!

Både Micke och jag, och många andra här, har ju lagt ett stort engagemang i ideella föreningar inom järnvägsvärlden (och säkert även i andra sammanhang utanför järnvägsstängslet). Därmed har vi alla också ett hur bräcklig föreningsdriven verksamhet är och hur lätt hela rasket kan kantra pga ekonomiska skäl, där aktiva medlemmar med tiden slutar strömma till pga externa orsaker eller kanske att en person eller falang alltmer börjar dominera och styr föreningen i en riktning som leder till något riktigt bra eller kanske mot katastrofen.

Ett årsmöte är allt som behövs för att formellt torpedera verksamheten. Osämja vid fikabordet i verkstaden kan sänka verksamheten ännu snabbare, om det nästa helg inte längre kommer medlemmar vilka istället sökt sig till en annan förening eller har skaffat träbåt istället när slitgörat tågklubben inte längre ger glädje och trevlig samvaro.

Ideella föreningar är mycket sköra, och idag är det allt färre som över huvud taget vet vad en "förening" är för något (fråga bostadsrättsföreningar, idrottsklubbar mfl som allt oftare får höra "Va, utan betalning? Du ärn´te klok!" ) eller är beredda att lägga de tusentals timmar av sin fritid som en engagerad fotbollstränare, scoutledare, loksmed eller vägföreningsordförande lätt kommer upp i.

Du som läser här, har du själv vad som behövs?

Järnvägsmuseum fordon

av Björn Arvidsson @, onsdag, september 16, 2020, 20:36 (6 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Varför är det viktigt för Jvm att bevara ett T21 lok. Loktypen finns bevarad vid SKJ och NBJ.
Var har Jvm inte bevarat en enda Kockumstillverkad lokomotor ?:-(

Om inte JVM har någon Kockumstillverkad lokomotor, vilket jag är osäker på om de har eller ej men de kan mycket möjligt ha det.
Men enligt ditt resonemang om T21 så behöver ju inte JVM någon Kockumstillverkad lokomotor, då det finns ett flertal bevarade hos olika föreningar i landet

Järnvägsmuseum fordon och Kockums

av HP @, lördag, september 19, 2020, 17:59 (3 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Varför är det viktigt för Jvm att bevara ett T21 lok. Loktypen finns bevarad vid SKJ och NBJ.
Var har Jvm inte bevarat en enda Kockumstillverkad lokomotor ?:-(

Hej, tror inte du läst på din hemläxa riktigt...Jvm äger Z67 626, Z49 111, Z43 158 och 219. Alla byggda av Kockums.

;-) HP

Järnvägsmuseum fordon och Kockums

av Bobo L @, söndag, september 20, 2020, 09:33 (3 dagar sedan) @ HP

Varför är det viktigt för Jvm att bevara ett T21 lok. Loktypen finns bevarad vid SKJ och NBJ.
Var har Jvm inte bevarat en enda Kockumstillverkad lokomotor ?:-(


Hej, tror inte du läst på din hemläxa riktigt...Jvm äger Z67 626, Z49 111, Z43 158 och 219. Alla byggda av Kockums.

;-) HP

Men dom e ju´nte i originalskick! Säkert ändrade, ombyggda, ommålade, moderniserade, buckliga eller omnumrerade efter 50-70 års tjänst. Då räknas dom inte! Bara sånt som fortfarande är kvar i kartongen har ett värde. Varför har ni inte såna? :-P :-D

Järnvägsmuseum fordon och Kockums

av Anders Sandgren @, Bredäng, söndag, september 20, 2020, 10:48 (3 dagar sedan) @ Bobo L

Helst ett misslyckat provfordon som därigenom blev unikt.

Järnvägsmuseum fordon och T21

av HP @, lördag, september 19, 2020, 18:05 (3 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Varför är det viktigt för Jvm att bevara ett T21 lok. Loktypen finns bevarad vid SKJ och NBJ.
Var har Jvm inte bevarat en enda Kockumstillverkad lokomotor ?:-(

När beredskapsdieselloken såldes såg nog inte Jvm en större anledning att skaffa en T21 eftersom bevarandet då blev "brett".

Nu är det gott om T21 bevarade, men när OKBv tyvärr beslöt att dra ned på sin verksamhet blev det ett bra tillfälle att ändå ta hand om en T21, eftersom MaK-loken av T-typ är en viktig lucka att fylla i vår samling. Att det dessutom finns ett hungrigt gäng i Ängelholm som lägger mycket krut på en total genomgång av motorn borgar för en riktigt kry kandidat!/HP

Järnvägsmuseum fordon och T21

av Cargoman, lördag, september 19, 2020, 18:31 (3 dagar sedan) @ HP

I Arvidsjaur finns det gott om T21, fem stycken.
Här en bild jag tog i förra veckan, den 10 september.[image]

--
Numera Friherre efter 33 år i lokhytten på 29 fordonslittera.

Järnvägsmuseum fordon och T21

av Stig Lagergren @, lördag, september 19, 2020, 18:41 (3 dagar sedan) @ Cargoman

I Arvidsjaur finns det gott om T21, fem stycken.
Här en bild jag tog i förra veckan, den 10 september.[image]

Oj, vilken uppsättning. Hur många T21 finns bevarade totalt?

RSS-feed av trådar
powered by my little forum