JVM avvecklar fordon (Järnvägsmuseet informerar)

av HP @, fredag, september 25, 2020, 07:26 (640 dagar sedan)

Vi har på Järnvägsmuseet en ständigt hård prioritering om vad som ska bevaras, och hur det ska skyddas. Vi har nyss gått igenom en hel del fordon, och har några fordon och en ångpanna som vi tror kanske kan komma till bättre nytta än att de står hos oss.
Nedan kommer en lista på dessa och vad förutsättningarna är för att ta hand om dem. Det är bara järnvägsföreningar som är med i JHRF och MRO som kommer ifråga, ej privatpersoner, campingar eller restaurangägare.

R1 4845
Denna stålrestaurangvagn från 60-talet (2 rum och kök) är isolerad med asbest, men i övrigt komplett. Vi kan tänka oss att sälja den för 1000 kr mot hembud till den förening som vi tycker ger oss bäst skäl för att ta emot den, och kan berätta om hur den kommer att tillgängliggöras, användas, och upprustas. Vi önskar era förslag senast 23 oktober, och sedan gör vi vår bedömning om vagnen ska avvecklas. Om det inte blir så kommer vagnen inte att skrotas.

DFo5 2757
Denna post och resgodsvagn i trä har tidigare tillhört KLJ/FVJ men kom till JVM på 90-talet i en bytesaffär. Vagnen har varit trafikvagn i Klippan och övertogs mitt i en pågående renovering. Vi kan tänka oss att sälja den för 1000 kr mot hembud till den förening som vi tycker ger oss bäst skäl för att ta emot den, och kan berätta om hur den kommer att förvaras, tillgängliggöras, användas, och upprustas. Vi önskar era förslag senast 23 oktober, och sedan gör vi vår bedömning om vagnen ska avvecklas. Om det inte blir så kommer vagnen inte att skrotas.

J 1296
Vi äger J 1296 och 1298. J 1296 har en väldigt bra panna (besiktningspapper från VEÅ finns), men väldigt rostig och okänd status i övrigt. Revisionsboken finns ej på JVM. J 1298 är väldigt sliten och behöver kompletteras. Vi avser spara J 1298, men komplettera loket så det är komplett och låta snygga upp det för utomhusuppställning Finns det en förening som behöver bra reservdelar i form av J 1296, och som i byte kan åta sig att komplettera upp 1298 med delar från 1296 och samtidigt snygga upp 1298? Förslag mottages.

Ångpanna E-lok

Vi har låtit besiktiga våra reservpannor till E-lok, och alla är i god kondition enligt VEÅ, men vi har en för mycket. Finns det en förening som behöver en bra E-panna inkl vagnen den är lastad på, i utbyte mot att snygga upp E 900 eller E2 1194 för utomhusvistelse på JVM? Förslag mottages.

Z43 158 och 219
Två hyfsat bra lokomotorer som är nära körbar status, kommer att avvecklas, eftersom vi har Z49 59, 111 och Z43 450 bevarade. Vi kan tänka oss att sälja dessa till hugad spekulant mot hämtning i Gävle. 158 har en nyrenoverad hydraullåda som betingar ett visst värde.

Kontakta undertecknad vid intresse, via mail.

Med vänlig hälsning Henrik Reuterdahl, JVM

JVM avvecklar fordon

av Ola Almquist @, Göteborg, fredag, september 25, 2020, 09:08 (640 dagar sedan) @ HP

Z43 158 och 219
Två hyfsat bra lokomotorer som är nära körbar status, kommer att avvecklas, eftersom vi har Z49 59, 111 och Z43 450 bevarade. Vi kan tänka oss att sälja dessa till hugad spekulant mot hämtning i Gävle. 158 har en nyrenoverad hydraullåda som betingar ett visst värde.

158 är en Z49. Troligen moderniserad någon gång.

/Ola

JVM avvecklar fordon

av Granis @, fredag, september 25, 2020, 09:16 (640 dagar sedan) @ HP

Finns det en förening som behöver bra reservdelar i form av J 1296, och som i byte kan åta sig att komplettera upp 1298 med delar från 1296..

Läge för lite.. diskussioner där, kan det väl bli? Om Föreningen i fråga vill ha samma delar som 1298 behöver. Men det blir väl en förhandlingsfråga, förhoppningsvis innan en överenskommelse om övertagande och tillhörande "kompenseringsjobb" slutits?

Men bra att ta tag i denna sak (igen). Det finns nog fordon föreningar vill ha och rentav behöver. Även om det är rätt fullt med "renoveringsobjekt" i stallar och på bangårdar hos dessa. Men det är bara att ta tag i denna fråga även hos föreningarna, och detta kan ju bidra till det.


/ L G

JVM avvecklar fordon

av Micke Carlsson @, fredag, september 25, 2020, 12:56 (640 dagar sedan) @ HP

Här tycker jag då att 2757 kanske kan vara något för NJM i Nynäshamn, eftersom SNJ en gång hade 2758. https://digitaltmuseum.se/021018122611/stockholm-nynas-jarnvag-snj-df0-2758

JVM avvecklar fordon

av Anders Sandgren @, Bredäng, tisdag, september 29, 2020, 19:31 (636 dagar sedan) @ HP

Vilken E-panna är det som skall slopas? 2564? Dvs den som togs tillvara från E 1042 för att läggas i 900 vid renovering. Eller någon annan?
När museet nu även har Sb 1306 vid sidan av ett antal E/E2-lok är det ju inte fel att ha passande reservpanna.
Ni har möjligen inte överskott på B-pannor?

powered by my little forum