När lades godstrafiken Virserum–Hultsfred ned? (Järnväg allmänt)

av Ulf Smedbo @, söndag, oktober 11, 2020, 17:22 (16 dagar sedan)

Boken Järnvägsdata ger inget säkert svar. Godstrafiken i Mosstorp lades enligt denna bok ned i december 1981, därigenom försvann ju godstrafiken åtminstone på sträckan Mosstorp–Virserum, men när försvann den på sträckan Virserum–Hultsfred? Ett troligt svar är att det skedde samtidigt, men är det någon som kan ge ett säkert besked?

När lades godstrafiken Virserum–Hultsfred ned?

av Kjell Aghult @, söndag, oktober 11, 2020, 17:51 (16 dagar sedan) @ Ulf Smedbo

Boken Järnvägsdata ger inget säkert svar. Godstrafiken i Mosstorp lades enligt denna bok ned i december 1981, därigenom försvann ju godstrafiken åtminstone på sträckan Mosstorp–Virserum, men när försvann den på sträckan Virserum–Hultsfred? Ett troligt svar är att det skedde samtidigt, men är det någon som kan ge ett säkert besked?

Det var samtidigt, någon gång i december 1981. Man hade kört vut från Hultsfred två dagar/vecka. Formellt gick trafiken på övertid, Virserum hade nedlagts som godstaxepunkt 1981-10-01.

Ordinarie godstågen förbi Mosstorp hade indragits redan 1965-05-30. Platsen behölls dock formellt som taxepunkt ända till 1977-05-22, betjänades vid behov. Fliskörningen de sista åren tycks ha gått på enbart avtal. .

När lades godstrafiken Virserum–Hultsfred ned?

av Torbjörn Mårtensson, söndag, oktober 11, 2020, 18:13 (16 dagar sedan) @ Kjell Aghult
Redigerad av Torbjörn Mårtensson, söndag, oktober 11, 2020, 19:23

Lokalgodståget förbi Mosstorp tycks ha varit borta redan i maj 1964 om man får tro grafiska tidtabellen. Två frågor:
1. Utväxlades vagnar i Mosstorp med det blandade tåget B3821?
2. Virserum trafikerades 1964-65 med två olika lokalgodståg norrifrån: 9823 Hultsfred-Gårdveda
som fortsatte som 9825 Gårdveda-Virserum efter 3h50m. Lokomotorn torde betjänat Järnforsen.
Hur länge pågick i så fall denna trafik? Någon omfattande växling vid industrierna i
Gårdveda torde väl knappast ha förekommit.

(Stationsförväxling korrigerad)

När lades godstrafiken Virserum–Hultsfred ned?

av Ulf Smedbo @, söndag, oktober 11, 2020, 22:37 (16 dagar sedan) @ Torbjörn Mårtensson

Tack för svar!
Jo, den genomgående trafiken förbi Mosstorp försvann på 1960-talet.
Enligt den grafiska tidtabellen för tågplan 81, gällande 810531-820522, fanns det en vagnuttagning som utgick från Hultsfred klockan 12.15 tisdag och torsdag, som gick ner till Virserum och vände mellan cirka 13.15 och 14.05, åter till Hultsfred klockan 15.05. Det måste ha varit denna som fortsatte de återstående kilometrarna ned till Mosstorp.
Vad gäller trafiken till Järnforsen så har jag någonstans i bakhuvudet ett denna sköttes från Gårdveda fram till cirka 1970 nånting. I Gårdveda fanns det nog inget att lasta.

När lades godstrafiken Virserum–Hultsfred ned?

av Kjell Aghult @, måndag, oktober 12, 2020, 09:56 (15 dagar sedan) @ Torbjörn Mårtensson

Lokalgodståget förbi Mosstorp tycks ha varit borta redan i maj 1964 om man får tro grafiska tidtabellen.

Här har det blivit ett år fel i Järnvägsdata 4.

Två frågor:
1. Utväxlades vagnar i Mosstorp med det blandade tåget B3821?

Svårt att säga utan tillgång till den regionala godstrafikplanen.

2. Virserum trafikerades 1964-65 med två olika lokalgodståg norrifrån: 9823 Hultsfred-Gårdveda
som fortsatte som 9825 Gårdveda-Virserum efter 3h50m. Lokomotorn torde betjänat Järnforsen.

Ja.

Hur länge pågick i så fall denna trafik?

Till 1969-06-01. Då avbemannades Gåv, vagnslast nedlades och den blev infrastrukturellt hållplats.

När lades godstrafiken Virserum–Hultsfred ned?

av Torbjörn Mårtensson, måndag, oktober 12, 2020, 10:08 (15 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Tack!

När lades godstrafiken Virserum–Hultsfred ned?

av Anders.k. @, måndag, oktober 12, 2020, 14:14 (15 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Industribaneföreningen har gjort sin medlemstidning öppen för allmän beskådan utan avgift.

I ett av numren där citeras en utredning gjord av SJ som belyser frågeställningen i denna tråd.
Väldigt intressant med hård fakta tycker jag själv.

Industribaneföreningens medlemstidning 82-4

Tillgat:
Det går tydligen inte att länka direkt så leta upp nummer 1982/4.

M.V.H Anders.k.

När lades godstrafiken Virserum–Hultsfred ned? Anekdot

av Anders Johansson @, måndag, oktober 12, 2020, 10:22 (15 dagar sedan) @ Ulf Smedbo
Redigerad av Anders Johansson, måndag, oktober 12, 2020, 10:58

En notering när det gäller Mosstorp var att trafiken bestod av en flisvagn som kördes ut vissa dagar och hämtades andra.
Nedläggningen kom dock att ske lite väl snabbt. När växlingen skulle köra ner vagnen från Virserum, lär Banavdelningen redan ha rivit växlarna, varför man fick lösa transporterna med lastbil.

Om det är en skröna eller inte kan jag inte svara på men aska utan eld är inte så vanligt...

När lades godstrafiken Virserum–Hultsfred ned? Anekdot

av Kjell Aghult @, måndag, oktober 12, 2020, 11:56 (15 dagar sedan) @ Anders Johansson

En notering när det gäller Mosstorp var att trafiken bestod av en flisvagn som kördes ut vissa dagar och hämtades andra.
Nedläggningen kom dock att ske lite väl snabbt. När växlingen skulle köra ner vagnen från Virserum, lär Banavdelningen redan ha rivit växlarna, varför man fick lösa transporterna med lastbil.

Om det är en skröna eller inte kan jag inte svara på men aska utan eld är inte så vanligt...

Enligt mina noteringar skall växlar och sidospår ha rivits i mars 1982.
Frågan är om sådant här - som också t ex Det Kvarglömda Loket I Stallet -kan ha blivit vandringssägner.

Normalt förklarade trafikdistriket viss anläggning övertalig: Det hade det s k dispositionsansvaret, bandistriktet hade tekniskt ansvar. Annars fortsatte underhållet. I vart fall ETT "onödigt" växelbyte gjordes på sin tid på gamla Örebrodistriktet - papperet hade glömts bort.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum