Dvärgsignaler med gröna sken på TGOJ? (Signaler/säkerhet)

av Anders_W @, söndag, oktober 11, 2020, 18:08 (13 dagar sedan)

Stötte på denna bild (JvmKDAE01168) på DigitaltMuseum.

Den skall föreställa en plats på TGOJ inför elektrifieringen, men mitt i bild syns vad som verkar vara en dvärgsignal med gröna sken.

Hade man verkligen sådana på TGOJ?

Dvärgsignaler med gröna sken på TGOJ?

av Christer Fredriksson @, söndag, oktober 11, 2020, 18:59 (13 dagar sedan) @ Anders_W
Redigerad av Christer Fredriksson, söndag, oktober 11, 2020, 19:58

Fotot visar utfarten från Nyköping S mot norr med förbindelsespåret upp till överlämningsbangården vid Nyköping C, samt industrispåret som avviker till vänster från huvudspåret till Sunlight AB.

Dvärgsignaler med gröna sken på TGOJ?

av Christer Fredriksson @, söndag, oktober 11, 2020, 19:56 (13 dagar sedan) @ Anders_W

NkS fick nytt ställverk 1947.
Dvärgens nedre ljusöppningar visar väl bara växelns läge med gult/vitt ljus, sida ut till huvudlinjen eller rakt fram till överlämningsbangården vid Nyköping C.

Dvärgsignaler med gröna sken på TGOJ?

av Peter Flink @, söndag, oktober 11, 2020, 20:40 (13 dagar sedan) @ Anders_W

Stötte på denna bild (JvmKDAE01168) på DigitaltMuseum.

Den skall föreställa en plats på TGOJ inför elektrifieringen, men mitt i bild syns vad som verkar vara en dvärgsignal med gröna sken.

Hade man verkligen sådana på TGOJ?

Ja det fanns det, ofta på fjärrstyrda stationer för att möjliggöra två tåg på samma spår.

Dvärgsignaler med gröna sken på TGOJ?

av Anders_W @, söndag, oktober 11, 2020, 21:00 (13 dagar sedan) @ Peter Flink

Att man hade dvärgsignaler med stopplykta för att dela mötesspår visste jag (de finns t.ex. på typritningarna över stationer av typ 2 - 4), men att man också hade dvärg med grönt sken var nytt för mig.

Dvärgsignaler med gröna sken på TGOJ?

av Fredrik Lundström @, söndag, oktober 11, 2020, 22:02 (13 dagar sedan) @ Peter Flink

Stötte på denna bild (JvmKDAE01168) på DigitaltMuseum.

Den skall föreställa en plats på TGOJ inför elektrifieringen, men mitt i bild syns vad som verkar vara en dvärgsignal med gröna sken.

Hade man verkligen sådana på TGOJ?


Ja det fanns det, ofta på fjärrstyrda stationer för att möjliggöra två tåg på samma spår.

Några exempel?


Dagens TGOJ har huvuddvärgar då ställverk 85 inte kan hantera stopplyktor, så där satte man huvuddvärgar istället.

Dvärgsignaler med gröna sken på TGOJ?

av Leif B @, måndag, oktober 12, 2020, 13:48 (12 dagar sedan) @ Peter Flink

Stötte på denna bild (JvmKDAE01168) på DigitaltMuseum.

Den skall föreställa en plats på TGOJ inför elektrifieringen, men mitt i bild syns vad som verkar vara en dvärgsignal med gröna sken.

Hade man verkligen sådana på TGOJ?


Ja det fanns det, ofta på fjärrstyrda stationer för att möjliggöra två tåg på samma spår.

Men fanns det fjärrstyrda stationer på TGOJ före elektrifieringen?

Dvärgsignaler med gröna sken på TGOJ?

av Christer Fredriksson @, söndag, oktober 11, 2020, 21:33 (13 dagar sedan) @ Anders_W

Dvärgsignaler infördes vid Nks enligt ändringstryck till Tdt-boken from 1948-03-15.

Dvärgsignaler i Nyköping S?

av Ulf Pålsson @, Stockholm, söndag, oktober 11, 2020, 21:50 (13 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Dvärgsignaler infördes vid Nks enligt ändringstryck till Tdt-boken from 1948-03-15.

Intressant. Har du möjlighet att skanna in berörda sidor i tdt del A och visa oss?

Dvärgsignaler med gröna sken på TGOJ?

av Leif B @, måndag, oktober 12, 2020, 13:49 (12 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Dvärgsignaler infördes vid Nks enligt ändringstryck till Tdt-boken from 1948-03-15.

Behölls de efter elektrifieringen och införandet av CTC och av Siemens signalsystem?

Nyköping S - dvärgsignaler som förreglar tågväg

av Gunnar Ekeving @, måndag, oktober 12, 2020, 23:02 (12 dagar sedan) @ Anders_W

Så här beskrev TGOJ den nya signalsäkerhetsanläggningen vid Nyköping S:
[image]

Ungefär mitt på sidan nämns att trafiken till och från Nyköping C regleras med dvärgsignaler, som förreglar tågvägar. Detta tycker jag antyder att dessa dvärgsignaler borde ha gröna sken.

Den dvärgsignal som syns på bilden i trådens första inlägg är signal NI enligt ritningsutsnittet nedan:
[image]
Alltså en av de tågvägsförreglande dvärgar som nämns i Åke Karlströms beskrivning.

Mer om anläggningen i Nyköping S ganska långt ned på denna sida. Där kan man också se ingenjör Wästfelt betraktande växeldrivet :-)

Nyköping S - dvärgsignaler som förreglar tågväg

av Anders_W @, tisdag, oktober 13, 2020, 18:49 (11 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

I och med att det inte står något om kulörta sken är det nog som skrevs tidigare i tråden, att det är en dvärgsignal med vita markeringsljus.

Dvärgsignaler med gröna sken på TGOJ?

av Christer Fredriksson @, tisdag, oktober 13, 2020, 21:42 (11 dagar sedan) @ Anders_W
Redigerad av Christer Fredriksson, tisdag, oktober 13, 2020, 22:00

TGOJ TDT 1947 06 09 No 137 Nyköping:

Kommentarer från TGOJ Tj-Tdt:

T-semaforen vid TGOJ hållplatsen Nyköping C sattes upp redan 1916 då hållplatsen öppnades. Den har sedan behållits, MEN oklart vad den står för i Tjt-tdt from 1948 03 15 samt varifrån och hur den nya växeln till Överlämningsbangården sköttes.
Ändringar pga bangårdsombyggnad samt nytt ställverk i Nyköping S tages i bruk 1948 03 15.

Infartssemaforerna ersatts med huvudljussignaler samt försignaler, Utfartssignalerna borttagits och dvärgsignaler uppsatts samt 3 st elektriska drivna växlar inlagts. Tågvägarna ändrade.

En ny förbindelse mellan TGOJ linje och Överlämningsbangården skapades med ett förbindelsespår o höjd med SJ lokstall. Okänt hur signaleringen utfördes för detta nya förbindelsespår fram till dess CTC togs i bruk.

From denna Tdt så sker allt vagnutbyte mellan SJ och TGOJ på Överlämningsbangården vid Nyköping C dit alla TGOJ godståg med vagnutbyte intages samt avgår. SJ övertager samtidigt allt växlingsarbete vid Nyköping södra, och all godstrafik skötes nu från Nyköping C.

[image]

[image]

[image]

[image]

FÖRSTORINGAR:

[image]

[image]

FORTS!

Dvärgsignaler med gröna sken på TGOJ?

av Christer Fredriksson @, tisdag, oktober 13, 2020, 21:55 (11 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Nks Tdt Ändringar 1948 03 15:

Alla tåg via förbindelsespåret går nu endast via spår 1.

[image]

[image]

[image]


PERSONTÅG:

Ändring av använda tågspår/tågvägar.

Utfartssignalerna borttagits.

[image]

[image]

[image]

[image]


LOKALPERSONTÅG:

Tågen via förbindelsespåret från Nyköping C/överlämningsbangården intages med dvärgsignalering.

Denna Tdt är den sista med lokalpersontåg mellan Oxelösund och Nyköping, TGOJ busstrafik har tagit över denna trafik.

Fanns Tkl i tjänst vid lokalpersontågens ankomst/avgång vid lokalpersontågens vändning vid Nyköping C hållplats vid förbindelsespåret?

Utfartssignalerna borttagits.

[image]

[image]

[image]

[image]


LOKALGODSTÅG:

Tågen via förbindelsespåret från Nyköping C/överlämningsbangården intages med dvärgsignalering.

Hur sköttes möteskontrollerna medan tågen stod på Överlämningsbangården?

Av vem och hur gavs avgångssignal till godstågen på Överlämningsbangården?

Vem skötte Tåganmälan för tågen via Överlämningsbangården?

Utfartssignalerna borttagits.

[image]

[image]


MALMTÅG:

Tågen via förbindelsespåret från Nyköping C/överlämningsbangården intages med dvärgsignalering.

Utfartssignalerna borttagits.

Mlt No 408 är det enda malmtåg som hat vagnutbyte i både Flen och Nyköping.

[image]

Kan dessa rader tillföra frågeställningen något?

Dvärgsignaler med tillsatssken på TGOJ, del 1

av Ulf Pålsson @, Stockholm, onsdag, oktober 14, 2020, 01:17 (11 dagar sedan) @ Anders_W

1. Dvärgsignalerna vid Nyköping S

Dvärgsignaler infördes i SJ:s Säo-1924. I Säo-1934 (i Säo-EJ-1936) tillkom varianter dels med vita tillsatssken, och dels med grönt/gröna tillsatssken.

Dvärgsignaler med vita tillsatssken (med samma placering som de gröna) är inte så kända, och de var nog inte heller så vanliga. Tillsammans med ’lodrätt’, ’snett vänster’ och ’snett höger’ kunde också ’vitt till vänster’ eller ’vitt till höger’ visas med tillsatssken. Det visade vilken tågväg eller växlingsväg som var lagd. ”[Tillsatsskenet] visas till höger, när växeln ligger till det för rörelser normala spåret - - - eller, om intet spår kan anses vara normalt för rörelserna, till spår eller spårgrupp åt höger. Nämnda sken visas till vänster, när växeln ligger i det motsatta läget.” (Formulering från Säo-1947.) Från 1959 (enligt säok-1959) visade dvärgsignal med vitt tillsatssken signaler bara till växling (inte till tåg), vilket innebär att sådana då inte längre fanns några kvar på tågspår, bara på sidospår. Sannolikt försvann de under 1960-talet – i säo-1973 fanns det inte längre kvar.

Dvärgsignaler med gröna tillsatssken kallades mellan 1934 och 1959 för infartsdvärgsignal (signalplacering invid en infartssignal, t.ex. för signalering till avkortad tågväg, eller i stället för en infartssignal, t.ex. från västra och östra bispåret till Stockholm C), eller för utfartsdvärgsignal (signalplacering före utfartsväxlarna, särskilt på stationer med ställarställverk där det fanns ytterplacerad utfartssignal (huvudsignal) eller en blockpost/blocksignal vid stationsgränsen.

Jag är tämligen säker på att den dvärgsignal med tillsatssken i Nyköping S som vi ser på det foto från 1951 som Anders_W länkar till har vita tillsatssken, av följande skäl:
– På fotot är det bara dvärgsignalen på spår 1 (sidotågspåret, det högra) som har tillsatssken, inte den på spår 2 (huvudtågspåret) som vi ser lite längre bort i ”stopp”. Detta bekräftas av den ritning som Gunnar Ekeving visar: Signal N I har tillsatssken, medan signal N II inte har det.
– Om det hade varit fråga om gröna tillsatssken i signal N I, skulle också signal N II haft ett grönt tillsatssken. Det är inte rimligt att signalen för sidotågspåret skulle ha gröna tillsatssken medan signalen för huvudtågspåret inte har det. Däremot är det rimligt att vitt tillsatssken används på spår 2: Därifrån behövdes vägsignalering, för antingen tågväg mot Larslund eller för tågväg mot Nyköping C föreningsbangården.
– Nyköping S hade inga ytterplacerade utfartssignaler (huvudsignaler), visar både Gunnar Ekevings och Christer Fredrikssons inlägg. Vad jag vet användes vid denna tid inte dvärgsignal med grönt sken (utfartsdvärgsignal) om det inte följde någon huvudsignal i princip utanför yttersta växeln.
– De ändrade tjänstetidtabeller som Christer Fredriksson visar anger att en tidigare utfartssignal (sannolikt semafor) har slopats utan ersättning. I tjänstetidtabellen vid denna tid angavs också signalbild för utfartssignal, i kolumn 6. Även symbol för utfartsdvärgsignal (dvärgsignal med grönt sken) angavs i tjänstetidtabellen. Men inget tåg av de tåg mot Larslund eller Nyköping C föreningsbangården som gick på spår 1 enligt Christer Fredrikssons tdtbok del B (t.ex. 2, 8, 92) hade någon symbol i kolumn 6.
– Sist men inte minst: På fotot lyser tillsatskenet lika starkt som de sken som bildar signalbild ’lodrätt’. Om tillsatsskenet hade varit grönt, borde det ha återgetts mera ”murrigt” på fotot.

I den "kortfattade beskrivning" som Gunnar Ekeving visar, står: "I infartssignalerna signaleras med försignal till utfartssignalerna för genomfart på huvudtågväg." Och: "Utfartssignalerna utgöras av dvärgsignaler." Det visar att signalingenjören inte var särskilt noggrann med att använda rätt terminologi enligt Säo. 'Utfartssignal' var fram till 1973 alltid en huvudsignal (huvudljussignal eller semafor), aldrig en dvärgsignal.

Dvärgsignalen med tillsatssken vid Nyköping S torde ha försvunnit när stationen fick Siemensställverk med huvudljussignaler av TGOJ-typ. Det var troligen 1957, säger Per Forsströms Ställverksregistret.

(fortsättes)

Dvärgsignaler med tillsatssken på TGOJ, del 2

av Ulf Pålsson @, Stockholm, onsdag, oktober 14, 2020, 01:19 (11 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

(fortsättning)

2. Dvärgsignaler med tillsatssken på andra stationer på TGOJ

Hade någon annan TGOJ-station dvärgsignal med vitt tillsatssken? Möjligen, men sannolikt inte efter att Siemensställverken infördes.

Hade någon TGOJ-station dvärgsignal med grönt/gröna tillsatssken? Kanske, men förmodligen inte efter att Siemensställverken infördes. Avkortade tågvägar avslutades där med ”vanlig” dvärgsignal kombinerad med en stopplykta för markering av avkortad tågvägs slutpunkt. Men jag vill inte helt utesluta möjligheten att det fanns dvärgsignal med grönt sken på TGOJ även efter att "Siemens-eran" hade införts; jag ska söka i en del A från 1970-talet som jag har undanstoppad – jag återkommer. Om det fanns någon dvärgsignal med grönt sken, måste den 1973 eller snart därefter ha kompletterats med röd ljusöppning till huvuddvärgsignal (i enlighet med säo-1973).

Efter att f.d. TGOJ 1988 hade blivit Banverkets järnvägsnät började avvecklingen av Siemensställverken och den speciella signaleringen. Då infördes (förstås) huvuddvärgsignaler på f.d. TGOJ-stationer där sådana passade enligt normal SJ/BV-signalering.
/up

Dvärgsignaler med gröna sken på TGOJ? Ja.

av Ulf Pålsson @, Stockholm, torsdag, oktober 15, 2020, 00:19 (10 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Hade någon TGOJ-station dvärgsignal med grönt/gröna tillsatssken? Kanske, men förmodligen inte efter att Siemensställverken infördes. Avkortade tågvägar avslutades där med ”vanlig” dvärgsignal kombinerad med en stopplykta för markering av avkortad tågvägs slutpunkt. Men jag vill inte helt utesluta möjligheten att det fanns dvärgsignal med grönt sken på TGOJ även efter att "Siemens-eran" hade införts; jag ska söka i en del A från 1970-talet som jag har undanstoppad – jag återkommer. Om det fanns någon dvärgsignal med grönt sken, måste den 1973 eller snart därefter ha kompletterats med röd ljusöppning till huvuddvärgsignal (i enlighet med säo-1973).

Nu har jag gått igenom min TGOJ tdtbok del A från 1969, då huvudljussignaler och dvärgsignaler med grönt sken och deras signalbilder fortfarande beskrevs ganska detaljerat i linjebeskrivningen.

Och, jo, faktiskt. Dvärgsignal med grönt sken förekom på TGOJ-stationer 1969, alltså under tiden med ställverk från Siemens. Jag hittar följande:

Grängesberg C. Dvärgsignal för utfart från spår 2 mot Grängesberg mbg. (Fast spår 2 var väl Grängesberg C:s "SJ-del", så det räknas kanske inte.)

Ställdalen. Dvärgsignal för utfart från spår 1 och 2, både mot Kopparberg och mot Silverhöjden. Dvärgsignalen följdes av en utfartssignal (huvudljussignal).

Storå. Dvärgsignal för utfart mot Gusselby från spår 21. Dvärgsignalen följdes av en utfartssignal (huvudljussignal) på spår 5, så jag antar att spår 21 var spåret från Guldsmedshyttan.

Eskilstuna C.
- Dvärgsignaler för utfart från spår 24 och från spårgrupp X till spår 4-6. Dvärgsignalen följdes av utfartssignal/huvudljussignal mot på spår 4-6.
- En dvärgsignal bortom utfartssignalen från 4, 5, resp. 6 försignalerade den yttre utfartssignalen (huvudljussignal) mot Skogstorp.
- Dvärgsignal bortom de inre utfartssignalerna (huvudljussignaler) från spår 4-6 mot spår 21 och 22.
- Dvärgsignal för utfart från spårgrupp XII mot Folkesta. Dvärgsignalen följdes av en utfartssignal (huvudljussignal).

Flens övre. Dvärgsignaler för utfart från spår 1 och 2 mot Flen.

Oxelösund. Ett flertal dvärgsignaler för utfart från spår på höjdbangården mot "personbangården".
/up

RSS-feed av trådar
powered by my little forum