Järnvägsentusiasmen ökar ? (Järnväg allmänt)

av mormorsgruvan @, onsdag, oktober 14, 2020, 09:23 (13 dagar sedan)

Ökar järnvägsentusiasmen i Sverige ?

Medlemsantal den 1/1 1976: SJK 2755, Mf SRJ 931, Mf ÖSlJ 907, Mf AGJ 785, Föreningen Gotlandståget 748, Föreningen Ånghwisslan 275, Ms JTJ 272, Skara Jvm 224, Föreningen Bödabanan 218, Mf OBJ ca 200, BJ:s 180, Mf ÖSJ 163, Mf GDJ 148, Mf KJ 145, Nohabs ångloksklubb 135.

Hur är motsvarande medlemsantal i dag ?

Järnvägsentusiasmen ökar ?

av Farbror Mossa @, onsdag, oktober 14, 2020, 12:48 (13 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Ökar järnvägsentusiasmen i Sverige ?

Medlemsantal den 1/1 1976: SJK 2755, Mf SRJ 931, Mf ÖSlJ 907, Mf AGJ 785, Föreningen Gotlandståget 748, Föreningen Ånghwisslan 275, Ms JTJ 272, Skara Jvm 224, Föreningen Bödabanan 218, Mf OBJ ca 200, BJ:s 180, Mf ÖSJ 163, Mf GDJ 148, Mf KJ 145, Nohabs ångloksklubb 135.

Hur är motsvarande medlemsantal i dag ?

SJK c:a 4300 (posten "medlemsavgifter" från årsredovisningen delat med medlemsavgiften, borde stämma på ett ungefär).
Under tiden har Sveriges befolkning ökat med typ 25%. Så antalet SJK:are per capita borde ha gått upp med runt 25% ((4300 / 1.25) / 2755).

Andra får svara för de andra föreningarna.

Järnvägsentusiasmen ökar ?

av Gunnar Lilienberg ⌂ @, Kristianstad, onsdag, oktober 14, 2020, 12:51 (13 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Ökar järnvägsentusiasmen i Sverige ?

Medlemsantal den 1/1 1976: SJK 2755, Mf SRJ 931, Mf ÖSlJ 907, Mf AGJ 785, Föreningen Gotlandståget 748, Föreningen Ånghwisslan 275, Ms JTJ 272, Skara Jvm 224, Föreningen Bödabanan 218, Mf OBJ ca 200, BJ:s 180, Mf ÖSJ 163, Mf GDJ 148, Mf KJ 145, Nohabs ångloksklubb 135.

Hur är motsvarande medlemsantal i dag ?

Jag har inte tillgång till några siffror, men jag tror att medlemssiffrorna generellt är högre idag. Det är dock förrädiskt att jämföra med siffror från 1976. Järnvägsföreningar har samma problem som hela föreningssverige: Det är idag svårt att attrahera yngre personer och föreningarna dras med en åldrande och krympande skara aktiva. Situationen är säkerligen olika akut i föreningarna.

Järnvägsentusiasmen ökar ?

av Mattias Jansson @, onsdag, oktober 14, 2020, 12:59 (13 dagar sedan) @ Gunnar Lilienberg

Ökar järnvägsentusiasmen i Sverige ?

Medlemsantal den 1/1 1976: SJK 2755, Mf SRJ 931, Mf ÖSlJ 907, Mf AGJ 785, Föreningen Gotlandståget 748, Föreningen Ånghwisslan 275, Ms JTJ 272, Skara Jvm 224, Föreningen Bödabanan 218, Mf OBJ ca 200, BJ:s 180, Mf ÖSJ 163, Mf GDJ 148, Mf KJ 145, Nohabs ångloksklubb 135.

Hur är motsvarande medlemsantal i dag ?


Jag har inte tillgång till några siffror, men jag tror att medlemssiffrorna generellt är högre idag. Det är dock förrädiskt att jämföra med siffror från 1976. Järnvägsföreningar har samma problem som hela föreningssverige: Det är idag svårt att attrahera yngre personer och föreningarna dras med en åldrande och krympande skara aktiva. Situationen är säkerligen olika akut i föreningarna.

Jag vill inte vifta bort det problem du beskriver, men det kan vara värt att reflektera över att man hittar nästan ord för ord samma farhågor i en del skrifter från dåtiden. Kikar man i någon medlemsskrift från t ex runt 1980 så oroar sig dåtidens föreningsgrundare för återväxten. De som var unga då är idag pensionärer eller på väg dit, och tonen är densamma.

Järnvägsentusiasmen ökar ?

av Karlsson @, MARIESTAD, onsdag, oktober 14, 2020, 17:03 (13 dagar sedan) @ Mattias Jansson

Ökar järnvägsentusiasmen i Sverige ?

Medlemsantal den 1/1 1976: SJK 2755, Mf SRJ 931, Mf ÖSlJ 907, Mf AGJ 785, Föreningen Gotlandståget 748, Föreningen Ånghwisslan 275, Ms JTJ 272, Skara Jvm 224, Föreningen Bödabanan 218, Mf OBJ ca 200, BJ:s 180, Mf ÖSJ 163, Mf GDJ 148, Mf KJ 145, Nohabs ångloksklubb 135.

Hur är motsvarande medlemsantal i dag ?


Jag har inte tillgång till några siffror, men jag tror att medlemssiffrorna generellt är högre idag. Det är dock förrädiskt att jämföra med siffror från 1976. Järnvägsföreningar har samma problem som hela föreningssverige: Det är idag svårt att attrahera yngre personer och föreningarna dras med en åldrande och krympande skara aktiva. Situationen är säkerligen olika akut i föreningarna.


Jag vill inte vifta bort det problem du beskriver, men det kan vara värt att reflektera över att man hittar nästan ord för ord samma farhågor i en del skrifter från dåtiden. Kikar man i någon medlemsskrift från t ex runt 1980 så oroar sig dåtidens föreningsgrundare för återväxten. De som var unga då är idag pensionärer eller på väg dit, och tonen är densamma.

Återväxten är så klart viktig men folk väljer ju att bli aktiva i olika skeden av livet. Jag kan för egen del mest jämföra med Tjustbygdens Järnvägsförening då och nu, där "då" får anses vara runt senaste sekelskiftet. Ser man på antalet aktiva i åldern 15-30 så är det ganska oförändrat.

Några medlemssiffror från 1976 går för övrigt inte att presentera i det fallet eftersom föreningen inte fanns då. Numera är medlemsantalet en bit över 800 (fritt ur minnet), mer än dubbelt jämfört med för tio år sedan.

Järnvägsentusiasmen ökar ?

av Jan-Anders Wihrén @, Veberöd, onsdag, oktober 14, 2020, 15:00 (13 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Ökar järnvägsentusiasmen i Sverige ?

Medlemsantal den 1/1 1976: SJK 2755, Mf SRJ 931, Mf ÖSlJ 907, Mf AGJ 785, Föreningen Gotlandståget 748, Föreningen Ånghwisslan 275, Ms JTJ 272, Skara Jvm 224, Föreningen Bödabanan 218, Mf OBJ ca 200, BJ:s 180, Mf ÖSJ 163, Mf GDJ 148, Mf KJ 145, Nohabs ångloksklubb 135.

Hur är motsvarande medlemsantal i dag ?

Hittar inte MfSkJ bland de uppräknade men kan nämna att denna förening hade ca 560 medlemmar per den 31 december 2019 enligt bokslutet. Jag har tyvärr ingen uppgift för 1976 men helt klart har medlemsantalet ökat. Det är särskilt glädjande att så många yngre och mycket duktiga och aktiva medlemmar kommit till under senare år och som faktiskt stannat kvar.

Järnvägsentusiasmen ökar ?

av Ante Svensson II, onsdag, oktober 14, 2020, 16:43 (13 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Ökar järnvägsentusiasmen i Sverige ?

Medlemsantal den 1/1 1976: SJK 2755, Mf SRJ 931, Mf ÖSlJ 907, Mf AGJ 785, Föreningen Gotlandståget 748, Föreningen Ånghwisslan 275, Ms JTJ 272, Skara Jvm 224, Föreningen Bödabanan 218, Mf OBJ ca 200, BJ:s 180, Mf ÖSJ 163, Mf GDJ 148, Mf KJ 145, Nohabs ångloksklubb 135.

Hur är motsvarande medlemsantal i dag ?


Hittar inte MfSkJ bland de uppräknade men kan nämna att denna förening hade ca 560 medlemmar per den 31 december 2019 enligt bokslutet. Jag har tyvärr ingen uppgift för 1976 men helt klart har medlemsantalet ökat. Det är särskilt glädjande att så många yngre och mycket duktiga och aktiva medlemmar kommit till under senare år och som faktiskt stannat kvar.

GHJ har knappt 1100 medlemmar idag.

Ante

Järnvägsentusiasmen ökar ?

av Lennart Petersen @, torsdag, oktober 15, 2020, 03:48 (12 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Ökar järnvägsentusiasmen i Sverige ?

Medlemsantal den 1/1 1976: SJK 2755, Mf SRJ 931, Mf ÖSlJ 907, Mf AGJ 785, Föreningen Gotlandståget 748, Föreningen Ånghwisslan 275, Ms JTJ 272, Skara Jvm 224, Föreningen Bödabanan 218, Mf OBJ ca 200, BJ:s 180, Mf ÖSJ 163, Mf GDJ 148, Mf KJ 145, Nohabs ångloksklubb 135.

Hur är motsvarande medlemsantal i dag ?

Jag är med i SJK, ÖSLJ och AGJ

AGJ är väl ungefär oförändrat, lite snårigt att få ihop aktiva till trafiken men ”så har det nästan alltid varit”.

ÖSLJ redovisar i år en viss ökning av medlemmar och ökningen ligger till stor del på ungdomar.
Antal redovisade dagsverk visar på en rätt stor ökning,

SJK ligger väl på runt 4400 medlemmar, någon minskning från ca 5000 som mest.

Sen kan väl nämnas Facebook-gruppen tågsemestet som på ett par år lyckats attrahera ca 100 tusen medlemmar. Med det gemensamma att alla gillar att åka tåg på fritid. Men många i gruppen verkar även nyfikna på detaljer i tågåkandet som annars brukar vara förbehållna entusiaster och många är intresserade av tågmuseer och annat. Skulle tro att i den skaran finns en potential för rekrytering till järnvägsföreningar

Järnvägsentusiasmen ökar ?

av Lennart Petersen @, torsdag, oktober 15, 2020, 05:20 (12 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Ökar järnvägsentusiasmen i Sverige ?

Medlemsantal den 1/1 1976: SJK 2755, Mf SRJ 931, Mf ÖSlJ 907, Mf AGJ 785, Föreningen Gotlandståget 748, Föreningen Ånghwisslan 275, Ms JTJ 272, Skara Jvm 224, Föreningen Bödabanan 218, Mf OBJ ca 200, BJ:s 180, Mf ÖSJ 163, Mf GDJ 148, Mf KJ 145, Nohabs ångloksklubb 135.

Hur är motsvarande medlemsantal i dag ?

Jag är med i SJK, ÖSLJ och AGJ

Nu lyckades jag glömma att jag även är medlem i SMOK och självklart Järnvägsmuseivänner.
Men vet inget om medlemsutvecklingen. Dock är jag stolt över att vara en i den lilla grupp som på golvet i Gävle bildade föreningen under en av museidagarna.
Och utanför Sverige även DJK Dansk Jernbaneklubb.

Järnvägsentusiasmen ökar ?

av Ola D, torsdag, oktober 15, 2020, 10:11 (12 dagar sedan) @ Lennart Petersen


ÖSLJ redovisar i år en viss ökning av medlemmar och ökningen ligger till stor del på ungdomar.
Antal redovisade dagsverk visar på en rätt stor ökning,

Så är det.
ÖSlJ har idag möjligheten att köra trafik med minst två tåg i omlopp dragna av ånglok och bemanna både tåg och stationer med personer under 30år. Med motorlok kan vi bemanna med personer under 20år.

Utöver trafiken är vi flera unga som på ett eller annat sätt jobbar med både ban & fordonsunderhåll samt administrativt arbete.
Vi vill dock bli fler och välkomnar alla med intresse!

/Ola D

Järnvägsentusiasmen ökar ?

av David Sohlberg ⌂ @, Hallsberg bl.a., torsdag, oktober 15, 2020, 07:59 (12 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Ökar järnvägsentusiasmen i Sverige ?

Medlemsantal den 1/1 1976: Föreningen Ånghwisslan 275,

Hur är motsvarande medlemsantal i dag ?

ÅW har sjunkit till noll eftersom tidningen lades ner för ett antal år sedan. Däremot finns det en elektronisk variant numera.

/fd medlem S74

--
C64-nostalgiker | D810-ägare | F53 | Handledare | Kamratstödjare | PC-användare | Släktforskare | Superuser

http://www.davidsohlberg.se - Min webbplats

Järnvägsentusiasmen ökar ?

av ccgan @, Gamleby, torsdag, oktober 15, 2020, 08:08 (12 dagar sedan) @ David Sohlberg

ÅW har sjunkit till noll eftersom tidningen lades ner för ett antal år sedan. Däremot finns det en elektronisk variant numera.

/fd medlem S74

... som har drygt 200 medlemmar.
/Red. Nya Åmghwisslan
Christer Andersson

RSS-feed av trådar
powered by my little forum