Grängesbergs MBG Karta Morgr o Laxbäcksgr o Js (7 bilder) (Järnväg allmänt)

av Christer Fredriksson @, fredag, oktober 16, 2020, 10:40 (11 dagar sedan)

TGO Grängesberg ca Markkarta över Morgruvan Laxbäcksgruvan samt Jacobinaschaktets och bangård anläggning ca 1930.

Ordenshuset är en central hållpunkt för gamla personer samt i gamla kartor.

Att notera är alla de öppna gruvhål som måste fyllas med gråberg:

[image]

Förstoringar:

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

Grängesbergs MBG Karta över Östra Ormberg Med spåren (9 bi)

av Christer Fredriksson @, fredag, oktober 16, 2020, 10:50 (11 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

TGO Grängesberg Utmålskarta över Östra Ormberg Östra Med Gruvspåren Ljus ca 1932:

[image]

Förstoringar:

[image]

[image]


TGO Grängesberg Utmålskarta över Östra Ormberg Östra Med Gruvspåren Mörk ca 1932:

[image]

Förstoringar:

[image]

[image]


Grängesbergs MBG Grängesbergs Malmfält 1937 Del av med Skärningsspåren.

Kartan visar av TGO inköpta Utmåls mark som planerades användas för anläggningarna vid Jacobinaschaktet samt därtill hörande bangård.

TGO Grängesberg Grängesbergs Malmfält 1937 Del av med Skärningsspåren ca 1937:

[image]

Förstoringar:

[image]

[image]

Grängesbergs MBG Jacobina-området med planerad bangård (8 b)

av Christer Fredriksson @, fredag, oktober 16, 2020, 11:01 (11 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

TGO Grängesberg Morgruvan och Jacobina-området med planerade Gruvspåren för Jacobina bangård ca 1940.

Observera de talrika gruvhålen:

[image]

Förstoringar:

[image]

[image]


Grängesbergs MBG Jacobina bangård med förbindelsespåren 1943.

Växelinformation och situationsplan med gamla malmspåret från CJ till Övre Dillners och Malmbangården via Skärningen streckat:

[image]


Grängesbergs MBG Nedre Dillners Södra Verket Cs - Jacobina med det gamla, streckat, och det nya Skärningsspåret samt spåren till sågen, maskinhuset och el-ställverket samt växelinformation 1944:

[image]

Förstoringar:

[image]

[image]


Grängesbergs MBG Nedre Dillners Södra Verket Cs - Jacobina med det nya Skärningsspåret samt spåren till sågen, maskinhuset och el-ställverket ca 1945:

[image]

Grängesbergs MBG Gruvspåren mitt på TGO gruvområde (7 bilde)

av Christer Fredriksson @, fredag, oktober 16, 2020, 11:07 (11 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Grängesbergs MBG Gruvspåren vid verkstaden, tomvagnsspåren, Jacobina bangård och gråbergsspåren ca 1947:

[image]

Förstoringar:

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

Grängesbergs MBG Ggm och TGO gruvområde (5 bilder)

av Christer Fredriksson @, fredag, oktober 16, 2020, 11:11 (11 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Skärningsspåren borttagna 1953.

Grängesbergs MBG Ggm och TGO gruvområde ca 1955:

[image]

Förstoringar:

[image]

[image]

[image]

[image]

RSS-feed av trådar
powered by my little forum