Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 5 (Bana)

av Peter Bolin, Friday, October 16, 2020, 22:08 (781 dagar sedan)

Här kommer som utlovat månadens omgång av Björn Alnebos bilder från Roslagsbanan. Från och med nu kommer jag att visa svartvita bilder som jag har skannat in från Björns negativ. Materialet består av hundratals bilder, och jag har för avsikt att bjuda på tio bilder i månaden framöver. Bilderna från Roslagsbanan kommer jag att visa först, och så går jag över till övriga järnvägar därefter.

Här är länkar till mina tidigare bildvisningar från Roslagsbanan:
Banvallsvandring Rö–Kårsta (juli 2016)
Banvallsvandring Djursholms Ösby–Svalnäs (oktober 2016)
Djursholms Ösby–Svalnäs – återbesök (april 2019)
Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 1 (mars 2020)
Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 2 (maj 2020)
Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 3 (augusti 2020)
Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 4 (september 2020)

[image]
Norrtälje stn ca 1970. Stationshuset revs 1986.

[image]
Norrtälje stn ca 1970. Bangården och plattformen är under rivning.

Samtliga bilder nedan är tagna i februari 1973.

[image]
Här måste jag be forumexpertisen om hjälp med littera på godsvagnen och fotoplatsen.

[image]
Okänd X7p vid Eddavägen.

[image]
Okänd X7p vid Eddavägen.

[image]
Okänd X7p vid Djursholms Ösby. Som vi redan konstaterat i den här tråden, Nyheter längs Eddavägslinjen, sjunger trafiken med elmotorvagnar på sista versen. Den 1 mars börjar trafiken skötas av en ensam YP. Dieseltanken som står bredvid spår 1 vittnar om detta.

[image]
Klassiskt Österskärståg. Kan det vara Bdp 54 eller 55 som utgör dragkraft?

[image]
Okänd X7p vid Bragevägen.

[image]
Okänd X7p passerar vsi Sköldvägen mellan Djursholms Sveavägen och Bragevägen.

[image]
F.d. hamnspåret vid Framnäsviken. Det har också varit uppe till diskussion i tidigare trådar. På den plats där bilden är tagen låg det spåret kvar ännu i maj 1968, även om det förmodligen inte fanns kvar i själva hamnområdet. Troligen togs de resterna bort ganska kort tid efter maj 1968. När bilden togs i februari 1973 hade de varit borta i flera år.

Jag återkommer med en ny omgång av Björns bilder i november.

Hälsningar
Peter Bolin

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 5. Godsmagasinet?

av Leif B, Friday, October 16, 2020, 22:34 (781 dagar sedan) @ Peter Bolin

---

Samtliga bilder nedan är tagna i februari 1973.

[image]
Här måste jag be forumexpertisen om hjälp med littera på godsvagnen och fotoplatsen.

---

Godsmagsinet i Djursholms Ösby?

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 5. Godsmagasinet?

av Christer Fredriksson, Friday, October 16, 2020, 22:46 (781 dagar sedan) @ Leif B

Är det en sopvagn?

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 5. Godsmagasinet?

av John T ⌂, Friday, October 16, 2020, 23:36 (781 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Är det en sopvagn?

Ja, visst är det väl en vagn av SRJ ursprunglig littera Ims? De hade nr 721-730.

I SRJs förteckning över rullande materiel från 1939, anges för vagnar av litt Ims kommentaren "Soptransportvagnar. Rymma 226 hl.".

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 5. Godsmagasinet?

av John T ⌂, Friday, October 16, 2020, 23:28 (781 dagar sedan) @ Leif B

Godsmagsinet i Djursholms Ösby?

Javisst, det är det.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 5. Godsmagasinet?

av Olle E, Saturday, October 17, 2020, 13:07 (780 dagar sedan) @ Leif B

Ösby, absolut.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 5

av HLi, Stockholm, Saturday, October 17, 2020, 10:40 (781 dagar sedan) @ Peter Bolin

Visst är det Bdp 3254 eller 3255 i Djursholms Ösby.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 5

av Olle E, Saturday, October 17, 2020, 13:18 (780 dagar sedan) @ Peter Bolin

Hur signalerades infart från Eddavägen mot framförvarande tåg i Ösby?

Regelbundet hinder i tågvägen i Dj Ösby

av Ulf Pålsson, Stockholm, Saturday, October 17, 2020, 20:16 (780 dagar sedan) @ Olle E

Hur signalerades infart från Eddavägen mot framförvarande tåg i Ösby?

Infartssignal E från Dj Sveavägen kunde och fick ställas till "kör" trots att det fanns hinder i tågvägen (= det framförvarande tågsättet). Den visade då signalbild 'grön blink', som alltså här inte hade betydelsen att nästa huvudsignal visade "stopp". Även infartssignal F från Altorp var inrättad på samma sätt vid tågväg till spår 3, även om den signaleringen inte användes från Altorp på senare år. Förfaringssättet och signaleringen utgjorde undantag från trafikreglerna (säo) och angavs första gången i tidtabellsboken del A år 1947. Man kan kanske dra slutsatsen att det var då som man började med att koppla ihop två tågsätt från Eddavägen och Näsbypark (eller omvänt) för vidare färd tillsammans mot Stockholm.
/up

Regelbundet hinder i tågvägen i Dj Ösby

av Olle E, Sunday, October 18, 2020, 09:56 (780 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Alltså en vanlig tvåskens-signal med betydelsen "kör, vänta stopp" där stopp i det aktuella fallet utgjordes av ett stillastående tåg?

Regelbundet hinder i tågvägen i Dj Ösby

av Elling S. Rudaasen, Sunday, October 18, 2020, 13:31 (779 dagar sedan) @ Olle E

Alltså en vanlig tvåskens-signal med betydelsen "kör, vänta stopp" där stopp i det aktuella fallet utgjordes av ett stillastående tåg?

Om du menar det som en ordlek, så är det ju onekligen en kul sådan.

För den som tycker att signalbeskedens lydelser bör vara entydiga, så är nog ”Kör varsamt, hinder i tågvägen” eller något sådant en bättre uttydning. ”Vänta stopp” syftar ju liksom på nästa signal.

Regelbundet hinder i tågvägen i Dj Ösby

av Ulf Pålsson, Stockholm, Sunday, October 18, 2020, 15:27 (779 dagar sedan) @ Olle E

Alltså en vanlig tvåskens-signal med betydelsen "kör, vänta stopp" där stopp i det aktuella fallet utgjordes av ett stillastående tåg?

Infartssignal E från Dj Sveavägen var en tvåskenssignal, och infartssignal F från Altorp var en treskenssignal.

I tidtabellsboken del A från 1 maj 1972 (Järnvägs AB Roslagsbanans första) formulerades följande undantag från säo § 73 Hinder på bevakad station med fast uppehåll så här:

"Vid Djursholms Ösby (på spår 3) får tåg utan föregående ordergivning tas in mot vagnar i tågvägen, under förutsättning att körsignal visas med grönt blinkande sken."

I linjebeskrivningen för Dj Ösby från Dj Sveavägen resp. Altorp fanns dessutom följande text, efter uppgiften om infartssignalen:

"Tåg får intagas mot vagnar varvid infsi visar "Kör" med ett blinkande sken."

Den säo som användes på Roslagsbanan fram till 1981 var SJ:s utgåva från 1959. I den var inte benämningen "kör, vänta stopp" ännu uppfunnen. Benämningen infördes i SJ:s säo från 1973 och på Roslagsbanan först med RB säo från 1981.
/up

Regelbundet hinder i tågvägen i Dj Ösby

av Richard Loe, Sunday, October 18, 2020, 16:21 (779 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Alltså en vanlig tvåskens-signal med betydelsen "kör, vänta stopp" där stopp i det aktuella fallet utgjordes av ett stillastående tåg?


Infartssignal E från Dj Sveavägen var en tvåskenssignal, och infartssignal F från Altorp var en treskenssignal.

I tidtabellsboken del A från 1 maj 1972 (Järnvägs AB Roslagsbanans första) formulerades följande undantag från säo § 73 Hinder på bevakad station med fast uppehåll så här:

"Vid Djursholms Ösby (på spår 3) får tåg utan föregående ordergivning tas in mot vagnar i tågvägen, under förutsättning att körsignal visas med grönt blinkande sken."

I linjebeskrivningen för Dj Ösby från Dj Sveavägen resp. Altorp fanns dessutom följande text, efter uppgiften om infartssignalen:

"Tåg får intagas mot vagnar varvid infsi visar "Kör" med ett blinkande sken."

Den säo som användes på Roslagsbanan fram till 1981 var SJ:s utgåva från 1959. I den var inte benämningen "kör, vänta stopp" ännu uppfunnen. Benämningen infördes i SJ:s säo från 1973 och på Roslagsbanan först med RB säo från 1981.
/up

Nu blev jag nyfiken.

Det du beskriver är vad som i brittiska signalbestämmelser kallas för "calling on", dvs man kallar in ett tåg på i en rörelse på en blocksträcka där det redan finns ett annat tåg. "Calling on" används bland annat för att koppla ihop tågsätt i stationer och för att buffra upp pålok inför en stigning. Det finns särskilda undersignaler ( "subsidiary signals" ) till huvudsignaler för detta ändamål och sådana undersignaler räknas inte som dvärgsignaler. Undersignalerna har funnits i det brittiska systemet i fler än 100 år.

Nu vet jag att det finns motsvarande signalbilder på huvuddvärgsignaler och dvärgssignaler här i Sverige, men när infördes dom?

Regelbundet hinder i tågvägen i Dj Ösby

av Ulf Pålsson, Stockholm, Monday, October 19, 2020, 00:16 (779 dagar sedan) @ Richard Loe

Nu blev jag nyfiken.

Det du beskriver är vad som i brittiska signalbestämmelser kallas för "calling on", dvs man kallar in ett tåg på i en rörelse på en blocksträcka där det redan finns ett annat tåg. "Calling on" används bland annat för att koppla ihop tågsätt i stationer och för att buffra upp pålok inför en stigning. Det finns särskilda undersignaler ( "subsidiary signals" ) till huvudsignaler för detta ändamål och sådana undersignaler räknas inte som dvärgsignaler. Undersignalerna har funnits i det brittiska systemet i fler än 100 år.

Nu vet jag att det finns motsvarande signalbilder på huvuddvärgsignaler och dvärgssignaler här i Sverige, men när infördes dom?

Oj, nu tog tråden ett jättesteg från "Björn Alnebos Roslagsbanebilder". Det vore intressant att diskutera och skriva om skillnader mellan signalerings- och trafikeringsprinciper på brittiska öarna å ena sidan och sådana i Centraleuropa (dit Sverige måste anses höra i detta sammanhang) å andra sidan. Men, det blir mycket omfattande i den här tråden, och jag avstår från det så länge.

Men, angående 'dvärgsignaler' i Sverige:
Dvärgsignaler med bara vita sken infördes i SJ:s trafikregler (Säo) år 1924.
Dvärgsignaler med gröna tillsatssken år 1934.
Huvuddvärgsignaler (komplettering av alla dvärgsignaler som hade gröna tillsatssken med ett rött, utanpåliggande tillsatssken) år 1973.

På Roslagsbanan sattes dvärgsignaler upp i början av 1940-talet.

Regelbundet hinder i tågvägen i Dj Ösby

av Olle E, Monday, October 19, 2020, 21:54 (778 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Intressant, tack!
Skulle motsvarande manöver kunna tillåtas idag, och skulle den i så fall signaleras med 3 gröna?

Regelbundet hinder i tågvägen på RB och SB

av Ulf Pålsson, Stockholm, Wednesday, October 21, 2020, 11:09 (777 dagar sedan) @ Olle E

Skulle motsvarande manöver kunna tillåtas idag, och skulle den i så fall signaleras med 3 gröna?

1) Inte på Trafikverkets nät. Där är principen att tågfärdvägen ska vara hinderfri fram till sin slutpunkt. Men man kan tänka sig en tågfärdväg vid vars slutpunkt det finns en dvärgsignal (t.ex. en huvuddvärgsignal som visar 'rött' och 'snett vänster'), varifrån tågsättet förs vidare i form av växling.

2) På de järnvägar (Roslagsbanan och Saltsjöbanan) som regleras av Region Stockholms dokument "Tri Jvg" (trafiksäkerhetsinstruktion järnväg) finns det en motsvarighet. En huvudsignal på RB och SB kan visa signalbild 'två gröna och en gul' med betydelsen "kör 30, hinder i tågvägen". På RB användes signalbilden i inre infartssignalen till Stockholm Ö från 1981 till 1996, då bangården helt byggdes om och fick ett nytt signalställverk, men den används inte i dag. På Saltsjöbanan används den sedan 1983 i infartssignalerna till Igelboda och Saltsjöbaden.

3) Signalbild 'tre gröna' innebär signalbeskedet "kör 40, kort väg". Signalbilden har inget att göra med hinder i tågfärdvägen, bara att denna är kort, på Trafikverket i regel högst 450 m.

Regelbundet hinder i tågvägen på RB och SB

av Göran Kannerby, Wednesday, October 21, 2020, 16:02 (776 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Skulle motsvarande manöver kunna tillåtas idag, och skulle den i så fall signaleras med 3 gröna?


1) Inte på Trafikverkets nät. Där är principen att tågfärdvägen ska vara hinderfri fram till sin slutpunkt. Men man kan tänka sig en tågfärdväg vid vars slutpunkt det finns en dvärgsignal (t.ex. en huvuddvärgsignal som visar 'rött' och 'snett vänster'), varifrån tågsättet förs vidare i form av växling.

2) På de järnvägar (Roslagsbanan och Saltsjöbanan) som regleras av Region Stockholms dokument "Tri Jvg" (trafiksäkerhetsinstruktion järnväg) finns det en motsvarighet. En huvudsignal på RB och SB kan visa signalbild 'två gröna och en gul' med betydelsen "kör 30, hinder i tågvägen". På RB användes signalbilden i inre infartssignalen till Stockholm Ö från 1981 till 1996, då bangården helt byggdes om och fick ett nytt signalställverk, men den används inte i dag. På Saltsjöbanan används den sedan 1983 i infartssignalerna till Igelboda och Saltsjöbaden.

3) Signalbild 'tre gröna' innebär signalbeskedet "kör 40, kort väg". Signalbilden har inget att göra med hinder i tågfärdvägen, bara att denna är kort, på Trafikverket i regel högst 450 m.

Till punkt 1 kan fogas att den sträcka som växlingsframförande behövs kan vara mycket kort, står fordonet precis bakom signalen kan den närmast anses som obetydlig. Därmed är det som krävs att det finns en huvudsignal just vid fordonet, då kan situationen "tillåtas idag".

Fast jag förstår att du tolkade frågan som om den skulle kunna tillåtas utan att denna huvudsignal finns. Jag har förstått att den inte regelmässigt tillåts, men om man vid ett enstaka tillfälle skulle vilja göra på detta sätt är det nog inte omöjligt, fast då skulle den "signaleras" med "stopp".

Regelbundet hinder i tågvägen på RB och SB

av Olle E, Wednesday, October 21, 2020, 19:21 (776 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Kan växling i säkerhetsmässig bemärkelse utföras med passagerare i tåget?

Regelbundet hinder i tågvägen på RB och SB

av Elling S. Rudaasen, Wednesday, October 21, 2020, 23:37 (776 dagar sedan) @ Olle E

Kan växling i säkerhetsmässig bemärkelse utföras med passagerare i tåget?

Ja.

Regelbundet hinder i tågvägen på RB och SB

av Göran Kannerby, Thursday, October 22, 2020, 09:11 (776 dagar sedan) @ Olle E

Kan växling i säkerhetsmässig bemärkelse utföras med passagerare i tåget?

Ja, hur skulle man annars kunna ha kursvagnar? :-)

Passageraren?

av Johan, Saturday, October 17, 2020, 13:33 (780 dagar sedan) @ Peter Bolin

[image]
Okänd X7p vid Eddavägen.

Är det Stig Wennerström som knallar hem till Skirnervägen, eller såg alla farbröder i Djursholm ut sådär?
Februari 1973, då borde han sitta sin sista tid i finkan, om inte permission.

Passageraren?

av S-O Johansson, Saturday, October 17, 2020, 17:26 (780 dagar sedan) @ Johan

Ser mer ut som tågpersonalen är ute och sträcker på benen. Kanske något trevligt fik intill?

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 5

av Peter Bolin, Monday, October 19, 2020, 15:57 (778 dagar sedan) @ Peter Bolin

Jag ber återigen att få tacka för alla kommentarer. Då har jag lärt mig att det är en sopvagn av littera Ims som står uppställd vid Djursholms Ösby. Något fik fanns det inte vid Eddavägen med undantag för den närliggande golfklubben som kan ha haft ett sådant, men dit hade knappast järnvägspersonalen möjlighet att bege sig under de korta uppehållen vid Eddavägen.

/Peter Bolin

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 5. Drivmedelsförsörjni

av Leif B, Monday, October 19, 2020, 16:15 (778 dagar sedan) @ Peter Bolin

Jag ber återigen att få tacka för alla kommentarer. Då har jag lärt mig att det är en sopvagn av littera Ims som står uppställd vid Djursholms Ösby. Något fik fanns det inte vid Eddavägen med undantag för den närliggande golfklubben som kan ha haft ett sådant, men dit hade knappast järnvägspersonalen möjlighet att bege sig under de korta uppehållen vid Eddavägen.

/Peter Bolin

Så länge det fanns en tkl på tågex, så fanns det väl en kaffepanna... :-)

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 5. Drivmedelsförsörjni

av Överkörmästaren, Monday, October 19, 2020, 20:18 (778 dagar sedan) @ Leif B

Jag ber återigen att få tacka för alla kommentarer. Då har jag lärt mig att det är en sopvagn av littera Ims som står uppställd vid Djursholms Ösby. Något fik fanns det inte vid Eddavägen med undantag för den närliggande golfklubben som kan ha haft ett sådant, men dit hade knappast järnvägspersonalen möjlighet att bege sig under de korta uppehållen vid Eddavägen.

/Peter Bolin


Så länge det fanns en tkl på tågex, så fanns det väl en kaffepanna... :-)

Faktiskt två, det fanns ju en på ställverket också!

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 5. Drivmedelsförsörjni

av mamma Ulla, Åmotfors, Monday, October 19, 2020, 22:33 (778 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Jag ber återigen att få tacka för alla kommentarer. Då har jag lärt mig att det är en sopvagn av littera Ims som står uppställd vid Djursholms Ösby. Något fik fanns det inte vid Eddavägen med undantag för den närliggande golfklubben som kan ha haft ett sådant, men dit hade knappast järnvägspersonalen möjlighet att bege sig under de korta uppehållen vid Eddavägen.

/Peter Bolin


Så länge det fanns en tkl på tågex, så fanns det väl en kaffepanna... :-)


Faktiskt två, det fanns ju en på ställverket också!

Plus en tekanna också i ställverket. Innan Ulla slog sönder den.