Grängesbergs Mbg TGO Gruvområde Södra Delen (3 bilder) (Järnväg allmänt)

av Christer Fredriksson @, lördag, oktober 17, 2020, 11:15 (4 dagar sedan)

Grängesberg TGO Gruvområde Södra Delen Med Centralschaktet Cs, Södra verket dvs Övre och Nedre Dillners samt Mekaniska verkstaden Situationsplan 1939 11 29:

[image]


Grängesberg TGO Gruvområde Södra Delen, Röd, Med Centralschaktet Cs, Södra verket dvs Övre och Nedre Dillners samt Mekaniska verkstaden Situationsplan med spårändringar 1939 11 29:

[image]


Grängesbergs Mbg TGO södra gruvområde dvs Centralschaktets CS gruvområde 1943 med öppna och fyllda gruvöppningar:

[image]

Grängesbergs Mbg TGO Gruvområde Gruvspåren (7 bilder)

av Christer Fredriksson @, lördag, oktober 17, 2020, 11:20 (4 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Grängesbergs Mbg TGO Gruvområde med gruvspåren samt planeringsstarten för spåren för Jacobina schaktets anläggningar 1941 1942:

[image]

Förstoringar:

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

Grängesbergs Mbg TGO Gruvområde Bergsmansvägen (7 bilder)

av Christer Fredriksson @, lördag, oktober 17, 2020, 11:30 (4 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Grängesberg TGO Gruvområde Grängesbergs Malmfält del av med Bergsmansvägens nya sträckning ca 1947. På kartan finnes dels öppna och dels fyllda gruvöppningar samt kraftledningar markerade:

[image]

Förstoringar:

[image]

[image]

Grängesbergs Mbg Bergsmansvägens nya sträckning och TGO Gruvområde ca 1948 med öppna och fyllda gruvöppningar:

[image]

Förstoringar:

[image]

[image]

[image]

Grängesbergs Mbg TGO Grängesberg Kartblad (2 bilder)

av Christer Fredriksson @, lördag, oktober 17, 2020, 11:34 (4 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Grängesbergs Mbg TGO Grängesberg Kartblad 23 ca 1950 med öppna och fyllda gruvöppningar:

[image]


Grängesbergs Mbg TGO Grängesberg Centralschaktet Cs Kartblad 33 ca 1950:

[image]

Grängesbergs Mbg TGO gruvområde med gruvhålen (4 bilder)

av Christer Fredriksson @, lördag, oktober 17, 2020, 11:39 (4 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Grängesbergs Mbg TGO gruvområde med gruvhålen utmärkta samt södra Skärningen ca 1950:

[image]

Förstoringar:

[image]

[image]

[image]

Grängesbergs Mbg TGO Industriområdet Turbilens körväg (4 bi)

av Christer Fredriksson @, lördag, oktober 17, 2020, 12:45 (4 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Grängesbergs Mbg TGO Grängesberg Industriområdet Turbilens/Internpostbilens körningsväg 1956:

[image]

Förstoringar:

[image]

[image]

[image]

Grängesbergs Mbg TGO Gruvområde Södra Delen med Cs ( 1 bild)

av Christer Fredriksson @, lördag, oktober 17, 2020, 12:47 (4 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Grängesbergs Mbg TGO Gruvområde Södra Delen med Centralschaktet Cs och smalspåret från sågen till värmecentralen ca 1960:

[image]

Grängesbergs Mbg TGO Gruvområde rasen (2 bilder)

av Christer Fredriksson @, lördag, oktober 17, 2020, 12:49 (4 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Grängesbergs Mbg TGO Gruvområde raset vid Morgruvan Rörverkstaden Gruv- och Borrhål för undersökning Skiss Situationsplan 1964:

[image]


Grängesbergs Mbg TGO Gruvområde Betongfabriken Omläggning av spår pga ras i Morgruvan Situationsplan 1964:

[image]

Grängesbergs Mbg Karta över TGO gruvanläggningar (1 bild)

av Christer Fredriksson @, lördag, oktober 17, 2020, 12:57 (4 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Grängesbergs Mbg Karta över TGO gruvanläggningar med kraftigt sanerat spårområde vid Jacobina ca 1970:

[image]

Grängesbergs Mbg Karta över TGO gruvanläggningar (3 bilder)

av Christer Fredriksson @, lördag, oktober 17, 2020, 13:05 (4 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Grängesbergs Mbg Karta över TGO Gruvområde med fyllda och öppna gruvöppningar 1972 , från microfoto:

[image]

Förstoringar:

[image]

[image]

Grängesbergs Mbg Karta över TGO gruvanläggningar (3 bilder)

av Christer Fredriksson @, lördag, oktober 17, 2020, 13:08 (4 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Grängesbergs Mbg Karta över TGO gruvanläggningar med kraftigt sanerade spårområden 1989. Endast spår kvar för lastning av styckemalm, slig samt apatit, varav apatitlastningen var mest frekventerat, styckemalm och slig var endast periodvis. Nu utlastades sedan länge mestadels pellets / kulor:

[image]

Förstoringar:

[image]

[image]

Grängesbergs Mbg Karta över TGO gruvanläggningar (7 bilder)

av Christer Fredriksson @, lördag, oktober 17, 2020, 13:14 (4 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Grängesbergs Mbg Karta över TGO gruvområde med gamla gruvöppningar samt ventilationsschakten markerade ca 1990. Dessa ventilationsschakt användes för ned- och uppfrakt av gruvutrustning sedan de hade anlagts:

[image]

Förstoringar:

[image]

[image]

[image]

Grängesbergs Mbg Karta över TGO gruvområde, blå, med gamla gruvöppningar samt ventilationsschakten markerade ca 1990. Dessa ventilationsschakt användes för ned- och uppfrakt av gruvutrustning sedan de hade anlagts:

[image]

Förstoringar:

[image]

[image]

Grängesbergs Mbg TGO Lombergets Planerade anläggningar (3 b)

av Christer Fredriksson @, lördag, oktober 17, 2020, 13:17 (4 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Grängesbergs Mbg TGO Planskiss över Lombergets Planerade nya anläggningar ca 1965.
Centralschaktets gamla anläggningar med Södra verket och Jacobinaschaktet avsåg flyttas till Lomberget om gruvdriften hade fått fortsätta. 4 st nya schakt började drivas för person- samt bergtransport. GP-verket var ett första led i denna flyttning. Arbetet med dessa nya anläggningar avbröts i mitten på 1980-talet då beslut om gruvans nedläggning togs av SSAB:

[image]

Förstoringar:

[image]

[image]

Grängesbergs Mbg Spårgående järnvägsgrind vid Ggm (1 bild)

av Christer Fredriksson @, lördag, oktober 17, 2020, 13:19 (4 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Grängesbergs Mbg TGOJ den långa spårgående järnvägsgrinden vid Malmbangården ersattes 1966 med TV-övervakning.

Detta pga de många genomkörningar av skenande tomvagnar från styckemalmsfickan vid temperaturändringar samt en mängd urspåringar av grinden vid öppning resp. stängning. Denna grind var motordriven med en lina fastgjord i den östra änden av grinden som sköt resp. drog grinden vid stängning resp. öppning.

Denna grind samt Norra Järnvägsgrinden och Järnvägsgrinden vid Nedre Dillners manövrerades alla från Ställverket vid Malmbangården:

[image]

RSS-feed av trådar
powered by my little forum