Varför Laila? (Järnväg allmänt)

av Jöran Johansson ⌂, NÖ Småland, Monday, November 02, 2020, 13:34 (1062 dagar sedan)

När Malmbanan anlades byggdes vintern 1899-1900 en motorbåt för transporter på Torneträsk. Den fick namnet Laila (eller Lajla). Varför fick den inte ett kraftfullt manligt namn i dåtidens anda har jag undrat. Av en händelse råkade jag se att arbetschefen vid bygget Hjalmar Fogelmarck och hans hustru Sigrid Maria fick sitt första barn här uppe 1899. Det var en flicka som döptes till Laila. Att den stolte fadern gav fartyget på träsket namn efter dottern verkar rätt uppenbart.

I den teknisk-ekonomiska redogörelsen för statsbanan Gellivare-Riksgränsen kan man läsa att
Laila var 16 meter lång, 3,8 meter bred och byggd av trä på järnspant. Hon var försedd med en petroleummotor av Bertheaus konstruktion om 20 effektiva hästkrafter som fungerade synnerligen väl under alla förhållanden.

Vad som hände med båten efter fullbordade färder på Träsket vet jag inte.

[image]

Varför Laila?

av johanmmolin, Wednesday, November 04, 2020, 19:58 (1060 dagar sedan) @ Jöran Johansson

Jag vidarebefordrar frågan till forumet Fallrepet. Har förgäves letat i mina hyllor. LAILA finns i varje fall INTE nämnd:

I Yngve Rollofs serie om svenska inre vatten
I CeGe Ohlssons bok om alla våra ångslupar (det förekommer en del motorslupar där också)
I Sveriges Skeppslista 1915

Gissningvis blev hon privatägd efter fullgjort värv enligt din beskrivning.

Hör av mig om något skulle dyka upp.

Varför Laila?

av Anders Sandgren, Bredäng, Wednesday, November 04, 2020, 23:16 (1060 dagar sedan) @ johanmmolin

Mycket materiel som skulle användas i området Torneträsk/Riksgränsen fraktades från norska sidan via Rombaksbotten. Månne är Laila byggd i Norge och om hon inte blev kvar i Torneträsk så kan hon hamnat i Norge sedan.
Något finns att läsa i Axel Granholms berättelse om hans järnvägsbyggarkarriär bl.a på Malmbanan vilken finns att läsa i STF's årsskrift 1948 "Adertonhundratalet". Laila omnämns inte där men väl den 'flotta' som användes för transporter på Torneträsk. Även överste Fogelmarck omnämns.

Varför Laila?

av Jöran Johansson ⌂, NÖ Småland, Thursday, November 05, 2020, 09:29 (1059 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Det fanns fler båtar på Torne träsk men utan maskinkraft. I redogörelsen för statsbanebygget står att den komplicerade transportvägen från Rombaksbotten fram till Torne fullbordades 1898 med vägen mellan Vassijaure och Tornehamn.
"Från Norge inköptes dels mindre båtar, som uppforslades färdiga, dels materialier till två s.k. 'åttringar' (för tio åror) och tvenne 'listerbåtar' (större segelslupar), hvilka sedan byggdes vid Tornehamn. Med dessa farkoster fortgingo transporterna under 1899, men det visade sig under tiden nödvändigt att anskaffa maskinkraft för transporterna sjöledes, enär på Träsket med dess djupa och lättrörliga vatten ofta, särskildt under hösten, rådde så svårt väder, att segling eller rodd var omöjlig, hvarför en bogserbåt, 'Laila', för ändamålet byggdes vid Tornehamn under vintern 1899-1900. ... 'Laila' användes hufvudsakligen för bogseringar och motstod lyckligt alla de häftiga oväder, som ofta oförberedt kunde uppstå på dess oroliga farvatten".

Jag har inte läst igenom hela boken för att se vad som hände med Laila efter byggtidens slut, men ska göra det.

Varför Laila?

av johanmmolin, Friday, November 06, 2020, 20:36 (1058 dagar sedan) @ Jöran Johansson

Sorry, inte ens de mest kunniga båtologerna på Fallrepet kunde besvara frågan om LAILA:s historik.