Många övernattar (Järnvägspersonal)

av mormorsgruvan, Wednesday, November 18, 2020, 10:58 (864 dagar sedan)

I Karlskrona övernattade i regel 22 man åkande personal: 14 från BKB, 7 från ÖBlJ och en från CVJ. Gällde år 1943.

Många övernattar

av Godsgösta, Wednesday, November 18, 2020, 11:08 (864 dagar sedan) @ mormorsgruvan

I Karlskrona övernattade i regel 22 man åkande personal: 14 från BKB, 7 från ÖBlJ och en från CVJ. Gällde år 1943.

I all välmening men med det vill du ha sagt?
Du fullkomligt bombarderar forumet med skrivelser som i stort sett är dina egna konstateranden. Vad är syftet med dylika?

Många övernattar

av mormorsgruvan, Wednesday, November 18, 2020, 11:26 (864 dagar sedan) @ Godsgösta
Redigerad av mormorsgruvan, Wednesday, November 18, 2020, 13:07

Denna övernattning skulle inte behövas om tidtabellerna sett annorlunda ut. I natt är där väl ingen som övernattar i Karlskrona eller ?
Finns här någon som har statistik över hur antalet överliggningar vid SJ ökat och minskat med åren ?

Många övernattar

av Godsgösta, Wednesday, November 18, 2020, 13:09 (864 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Denna övernattning skulle inte behövas om tidtabellerna sett annorlunda ut. I natt är där väl ingen som övernattar i Karlskrona eller ?

Då är det mycket tydligare att förstå syftet. Jag kan dock tyvärr inte svara på din fråga rörande överliggningar eller varför tidtabeller var konstruerade på ett visst vis för snart 80 år sedan.

Många övernattar

av Christer Fredriksson, Wednesday, November 18, 2020, 13:17 (864 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Åkande personal:

Person- och blandade tåg:

1 Lokf
1 Loke
1 Tågmästare
1 Konduktör
1 Packmästare Ej med på alla tåg

Godståg:

1 Lokf
1 Loke

Det beror alltså på vilka typer av tåg som övernattar!