3xDa i Sjösa och Vagnhärad, 1985-86, 2 bilder. (Fordon: allmänt)

av Ulfe @, Fagersta, torsdag, november 19, 2020, 08:36 (148 dagar sedan)

Vet inte åt vilket håll tågen är på väg.
[image]
Fel år angivet på bilden, ska vara 18/6 1985.
Loken är Da 805,816, 802.

[image]
Vad är det på vagnarna? Är det malm eller är det kalk eller macadam?
Loken är Da 935, 806, 921.

3xDa i Sjösa och Vagnhärad, 1985-86, 2 bilder.

av Anders Johansson @, torsdag, november 19, 2020, 10:49 (148 dagar sedan) @ Ulfe

Det är väl malm från Dannemora på väg till Oxelösund.

3xDa i Sjösa och Vagnhärad, 1985-86, 2 bilder.

av Christer Fredriksson @, torsdag, november 19, 2020, 11:12 (148 dagar sedan) @ Ulfe

Den nedersta bilden:

Det ser inte ut att vara slig på vagnarna, således bör det vara kalk eller makadam, ty Dannemora producerade bara slig.

3xDa i Sjösa och Vagnhärad, 1985-86, 2 bilder.

av Sven Bårström @, Järfälla, torsdag, november 19, 2020, 11:49 (148 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Jag kan inte se någon last sticka upp ovanför vagnssidorna. Säkert är det slig, som bör vara tillräckligt tungt för att inte sticka upp över vagnssidorna. Makadam fanns det väl knappast någon anledning att köra i dessa vagnar. I så fall varifrån och vart?
Jag minns från 80-talet att sligtåg, ofta med tre Da-lok, gick söderut genom Cst från Dannemora till Oxelösund, mitt på dagen.
Sven B

--
Sven B

3xDa i Sjösa och Vagnhärad, 1985-86, 2 bilder.

av Sven Bårström @, Järfälla, torsdag, november 19, 2020, 11:55 (148 dagar sedan) @ Sven Bårström

Jag får medge att jag först bara såg övre bilden. Det är säkert en sliglast.
Den undre kan man fundera lite över. Makadam är det nog knappast. Men i övrigt får jag nog passa.
Sven B

--
Sven B

3xDa i Sjösa och Vagnhärad, 1985-86, 2 bilder.

av Hans Broman @, Enhörna, torsdag, november 19, 2020, 12:36 (148 dagar sedan) @ Sven Bårström

Jag får medge att jag först bara såg övre bilden. Det är säkert en sliglast.
Den undre kan man fundera lite över. Makadam är det nog knappast. Men i övrigt får jag nog passa.
Sven B

Men är det uteslutet att den övre bilden visar tomma vagnar?

3xDa i Sjösa och Vagnhärad, 1985-86, 2 bilder.

av Sven Bårström @, Järfälla, torsdag, november 19, 2020, 12:42 (148 dagar sedan) @ Hans Broman

Nej, självklart inte - såvida man inte kan inse tågets färdriktning på bilden. Det kan inte jag.
Sven B

--
Sven B

3xDa i Sjösa och Vagnhärad, 1985-86, 2 bilder.

av Anders Sandgren @, Bredäng, torsdag, november 19, 2020, 13:34 (148 dagar sedan) @ Sven Bårström

Vid Sjösa går landsvägen (numera väg 219) parallellt med järnvägen på södra sidan, vilket nog stämmer med ljusförhållandena. Jag misstänker att bilden är tagen från vägen.
I så fall går tåget mot Nyköping, dvs torde vara lastat.
Sliglasten är ju rätt tung så om vagnarna varit lastade så att man såg den från sidan (dvs med råge) så hade nog inte tåget kommit speciellt långt från Dannemora och definitivt inte så långt som till Sjösa...
Jag har något minne av ett gammalt inlägg där någon hade sett Dannemoratåget rulla söderut på Centralbron och tyckt att det var märkligt att ett tomtåg kunde låta så mycket.

3xDa i Sjösa och Vagnhärad, 1985-86-Bild från 1996

av Littera JS @, torsdag, november 19, 2020, 14:02 (148 dagar sedan) @ Anders Sandgren

När det gäller den undre bilden så skulle jag kunna tänka mej att det är makadam. Jag har en bild från 19960801 (nedan) som visar ett tåg med röd porfyr(som ser vit ut på bilden).Tåget har precis anlänt till Oxelösunds malmbangård. Där bottentömdes sedan vagnarna i "vagnvändarhuset". Stenen användes till motorvägsbygget vid Nyköping där vi fortfarande kan se "röda vägar". Enligt mina noteringar ska bilden från 1996 handla om porfyr från Älvdalen (som är ett alldeles förträffligt beläggningsmaterial pga av sin hårdhet och nötningsbeständighet).

Eftersom tåget på bilden dras av 3xDa kan man misstänka att det kommer från Dannemora järngruva. Det var och är inte helt ovanligt att järnmalmsgruvor producerar också makadam

[image]

3xDa i Sjösa och Vagnhärad, 1985-86, 2 bilder.

av Kjell Aghult @, torsdag, november 19, 2020, 15:33 (148 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Jag har något minne av ett gammalt inlägg där någon hade sett Dannemoratåget rulla söderut på Centralbron och tyckt att det var märkligt att ett tomtåg kunde låta så mycket.

Lasttåget 6917 sades vara Stockholm C enda genomfartståg. Som måste ha "garanterad körsignal" ör att inte fastna på stationen.

3xDa i Sjösa och Vagnhärad, 1985-86, 2 bilder - Avbyte.

av HJP @, torsdag, november 19, 2020, 17:38 (148 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Lasttåget 6917 sades vara Stockholm C enda genomfartståg. Som måste ha "garanterad körsignal" ör att inte fastna på stationen.

****
En period skedde avbyte på normalgodståg (Ngt) 6417, vid plattform på Stockholm C, så den uppgiften stämmer inte. Jag har själv bytt av på Stockholm C, många gånger.

[image]
Här har Ngt 6417 stannat för förarbyte, i södra änden på Stockholm C.

[image]
Visst var tåget tungt. När jag körde det 29 maj 1985, vägde det 2633 ton, men som regel var det inga problem. Endast en gång, fick jag problem. Det berodde på lokskada på mellanloket.

3xDa i Sjösa och Vagnhärad, 1985-86, 2 bilder - Avbyte.

av Anders Sandgren @, Bredäng, torsdag, november 19, 2020, 18:01 (148 dagar sedan) @ HJP

Var det inte viktigare att ha klarsignal genom Södra station? Att starta ekipaget i uppförbacken mot Årstabron kan inte vara det enklaste.

3xDa i Sjösa och Vagnhärad, 1985-86, 2 bilder - Avbyte.

av HJP @, torsdag, november 19, 2020, 19:21 (148 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Var det inte viktigare att ha klarsignal genom Södra station? Att starta ekipaget i uppförbacken mot Årstabron kan inte vara det enklaste.

****
Jo, så var det. Att starta från Stockholm C (Cst) gick bra, men stigningen upp till Årstabron var besvärlig, så där ville man inte stanna.

3xDa i Sjösa och Vagnhärad, 1985-86, 2 bilder - Avbyte.

av Stig Lagergren @, torsdag, november 19, 2020, 18:02 (148 dagar sedan) @ HJP

Ja, det här tåget minns man med blandade känslor. För det mesta var det bara roligt. En gång bytte jag av 6417 på Cst spår 17 eller 18 och fick gå på högerspår för att kryssa i Södertunneln. Det gick väldigt sakta men säkert mot tunnelmynningen. Då fick jag balisfel och det blev stopp. Lite prekärt eftersom båda spåren blev blockerade. 0ch jag kunde inte komma igång. Men då fanns ett bemannat reservlok vid Norra Bantorget och det tog nog inte mer än fem minuter innan jag var på rull igen. Bra beredskap och inga besvärliga formaliteter på den tiden.

3xDa i Sjösa och Vagnhärad, 1985-86, 2 bilder.

av Anders.k. @, torsdag, november 19, 2020, 15:00 (148 dagar sedan) @ Hans Broman

Jag får medge att jag först bara såg övre bilden. Det är säkert en sliglast.
Den undre kan man fundera lite över. Makadam är det nog knappast. Men i övrigt får jag nog passa.
Sven B


Men är det uteslutet att den övre bilden visar tomma vagnar?

Just Dannemora har det skrivit en intressant avhandling om.

Malmen väger 3,8 ton/m3.
En El-vagn rymmer 36 m3
Skulle vagnen lastas helt fylld blir det då 136 ton, precis 90 ton mera än vagnen får lasta.

Viktprocent så fick man upp ca 40 % malm, det gör att för varje tåg så blir det ett tåg och lite till med berg (makadam).
Så man kan ju lugnt säga att gruvor har lite överskott på Mkadam och har väl genom tiderna varit en stor källa för just makadam.

Niclas Larsson avhandling på DIVA

M.V.H Anders.k.

3xDa i Sjösa och Vagnhärad, 1985-86, 2 bilder.

av Christer Fredriksson @, torsdag, november 19, 2020, 15:10 (148 dagar sedan) @ Anders.k.

Man måste ta hänsyn till gråbergets/makadammens hållfasthet, dvs hur lätt stenarna mals sönder vid belastning och gnidning mot varandra.

T.ex. Ställbergs makadam var hård och stod emot belastning och därmed begärlig.

Grängesberg och de flest Bergslagsgruvornas makadam var för mjuk och spröd och lämpade sig ej. Därav att TGOJ-linjer var tvungna att byta ut makadammen och sålla bort alla mindre partiklar mycket snart för att fukten ej skulle stanna kvar i bankroppen.

3xDa i Sjösa och Vagnhärad, 1985-86, 2 bilder.

av Anders.k. @, torsdag, november 19, 2020, 16:15 (148 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Man måste ta hänsyn till gråbergets/makadammens hållfasthet, dvs hur lätt stenarna mals sönder vid belastning och gnidning mot varandra.

T.ex. Ställbergs makadam var hård och stod emot belastning och därmed begärlig.

Grängesberg och de flest Bergslagsgruvornas makadam var för mjuk och spröd och lämpade sig ej. Därav att TGOJ-linjer var tvungna att byta ut makadammen och sålla bort alla mindre partiklar mycket snart för att fukten ej skulle stanna kvar i bankroppen.

Inget såldes till Järnvägen från gruvorna med "dålig" makadam då ?

Såldes det något mera omfattande till andra aktörer genom åren ?


M.V.H Anders.k.

3xDa i Sjösa och Vagnhärad, 1985-86, 2 bilder.

av Sven Bårström @, Järfälla, torsdag, november 19, 2020, 17:43 (148 dagar sedan) @ Anders.k.

Det finns egentligen mycket att säga om järnvägsmakadam.
Eftersom spåret under trafiken ständigt rör sig uppåt och neråt och dessutom vibrerar, krossas makadamen under sliprarnas rörelser. Därför är dess hållfasthet mot nedkrossning mycket betydelsefull. Vid SJ och Banverket hade man mycket gediget gått igenom och klassat de olika makadamkvaliteterna från leverantörer överallt i landet. Bäst var bergarter med hög diabas- och/eller granithalt. Den grovkorninga gnejsen förekom också, men fick en lägre bedömning, såvitt jag minns. Makadam av sedimentära bergarter som kalk- och sandsten får anses mer eller mindre oduglig, eftersom den krossas och mals ner fort. Det är också angeläget att kornen behåller sin skarpkantade form, vilket gör att den inte omlagras lika lätt, vilket stöder ett hållbart gott spårläge.
Makadam från gruvor var allmänt sett inte särskilt bra. Precis som gällde för TGOJ, hade SJ klara bekymmer med LKAB-makadamen från Kiruna. Tuollavaaramakadamen var bättre, och vi övergick till att ta därifrån under 70-talet. Att TGOJ fick "hålla till godo" med Grängesbergsmakadam är väl kanske begripligt; de möjliga affärsavtalen kunde väl motivera det, även om det gav påtagliga nackdelar.
Jag vill minnas att vi tog Dannemoramakadam till underhållet på banan Uppsala - Gävle under 70-talet. Den var nog en medelmåttig variant, inte helt kubisk.
När makadamen krossas så att stora mängder finmaterial bildas i den, blir den stum, och den ger då ett oelastiskt underlag för spåret, vilket i sin tur gör att dess nedbrytning går fortare, eftersom krafterna då blir större.
Sedan länge har man teknik för att rena ballasten från nedkrossat material. Det behöver man göra mer eller mindre ofta men självklart så sällan som möjligt.
Makadam som inte ska användas i/under konstruktioner som rör sig (som spåret) bryts inte ner på samma sätt. Där kan man säkert använda "sämre" kvaliteter.
Sven B

--
Sven B

3xDa i Sjösa och Vagnhärad, 1985-86, 2 bilder - Lite last

av Thomas Tell @, Vallentuna, torsdag, november 19, 2020, 15:15 (148 dagar sedan) @ Anders.k.

Här kan man se hur mycket de stora tyska malmvagnarna var lastade med Narviksmalm när de rullade mellan Emden och Ruhrområdet.

[image]

Tåget drogs av den ensamma 044 196 och var 2000 ton tungt.

/tell

3xDa i Sjösa och Vagnhärad, 1985-86, 2 bilder - Lite last

av Kent Hedqvist @, torsdag, november 19, 2020, 16:37 (148 dagar sedan) @ Thomas Tell

En mycket pedagogisk bild som tydligt visar densitetens betydelse! Malmen kommer dock inte via Narvik (Kiruna eller Gällivare). Den bruna färgen tyder på en hämatitmalm från Sydamerika (Brasilien) eller Liberia, som också togs in via Emden.
Kent

3xDa i Sjösa och Vagnhärad, 1985-86, 2 bilder - Lite last

av Thomas Tell @, Vallentuna, torsdag, november 19, 2020, 18:26 (148 dagar sedan) @ Kent Hedqvist

Malmen kommer dock inte via Narvik (Kiruna eller Gällivare).

Menar du att det aldrig gick svensk malm via Emden? Du skriver "kommer".
/tell

3xDa i Sjösa och Vagnhärad, 1985-86, 2 bilder - Lite last

av daniel @, torsdag, november 19, 2020, 18:32 (148 dagar sedan) @ Thomas Tell

Malmen kommer dock inte via Narvik (Kiruna eller Gällivare).


Menar du att det aldrig gick svensk malm via Emden? Du skriver "kommer".

Han menar i just det tåget på bilden eftersom malmen i vagnarna har fel färg för att komma från svenska gruvor.

3xDa i Sjösa och Vagnhärad, 1985-86, 2 bilder - Lite last

av Kent Hedqvist @, torsdag, november 19, 2020, 19:29 (148 dagar sedan) @ Thomas Tell

Jag antar att du med Narviksmalm menar malm utskeppad från Narvik, dvs svensk lapplandsmalm.
Jag menar att malmen inte är svensk lapplandsmalm utan troligen från Brasilien eller Liberia. Även sådan malm togs in via Emden.
I just det här sammanhanget är det ju en futilitet, det du visar är ju hur liten volym malm en vagn tog och det är ju det intressanta med bilden.
Kent

3xDa i Sjösa och Vagnhärad, 1985-86, 2 bilder - Lite last

av Svante Andersson @, fredag, november 20, 2020, 14:03 (147 dagar sedan) @ Kent Hedqvist

Men om man tittar lite närmare ser man att den andra vagnen från fotografen räknat faktiskt har en mörkare malmkvalitet. Vilket skulle innebära att tåget har malm från olika ställen i världen.

SA

--
PK... nä, jag ger mig inte in på politik. Oavsett om den är korrekt eller inte.

Så 3xDa i Sjösa och Vagnhärad, 1985-86, 2 bilder - Lite last

av Kent Hedqvist @, fredag, november 20, 2020, 18:02 (147 dagar sedan) @ Svante Andersson

Så kan det vara, eller så är det en skuggeffekt. Alla vagnar i tåget behöver ju inte ha samma malmkvalité. Men i så fall är det viktigt att särskilja den när den kommer fram till stålverket.
Kent

OT - Makadam från Dannamora

av Stefan Olsson @, torsdag, november 19, 2020, 19:51 (148 dagar sedan) @ Anders.k.

Men just makadammen i Dannemora var det skillnad på. Det fick jag erfara på Bdx i Gävle, då jag tog över extratågen, då bland annat makadamtågen, förmodligen sommaren 1981.

Jag hade lagt ut ett tåg från Dma till Gävle, men när det dök upp på rangerbangården fick jag ett samtal från arbetsledaren, som undrade vad det var jag hade rekvirerat. Det visade sig att det kommit "gråbergskross" som väl riskerade vara magnetiskt pga järnrester.Sånt fick man inte tippa på linjen för det kunde störa signaleriet. Lasset fick bli påfyllning mellan spåren på bangården den dan. Dög väl som bankfyllnad också tror jag.

Vad man krossade i Dannemora för att få "riktig" makadam kanske framkommer i sagda dokument...

OT - Makadam från Dannamora

av Granis @, torsdag, november 19, 2020, 20:05 (148 dagar sedan) @ Stefan Olsson

Även på smalspår körde SJ makadam från gruvan under senare delen av 60-talet. Makadam som då var "överskott" från gruvdriften. Till upprustningar av de de södra delarna av Roslagsbanan då -de som från 1972 lämnades över till SL. Inte minst Österskärslinjen. Det var således inte bara behovet av att kunna revidera och därmed transportera smalspårsfordon i Rimbo och Mörby fram till att breddningen av fd DHJ var avklarad 1970 som gjorde att man behöll spåret på den redan 1960 nedlagda banan mellan Gimo och Faringe, fd FGJ.


/ L G

3xDa i Sjösa och Vagnhärad, 1985-86, 2 bilder.

av ArneL @, torsdag, november 19, 2020, 13:29 (148 dagar sedan) @ Ulfe

Bilden vid Sjösa kan nog vara tagen vid Trosavägen (219), nära korsningen med väg 223 och med Sjösa idrottsplats bakom tåget. I så fall borde tåget vara lastat.

/Arne

3xDa i Sjösa och Vagnhärad, 1985-86, 2 bilder.

av Ulfe @, Fagersta, torsdag, november 19, 2020, 13:48 (148 dagar sedan) @ ArneL

Bilden vid Sjösa kan nog vara tagen vid Trosavägen (219), nära korsningen med väg 223 och med Sjösa idrottsplats bakom tåget. I så fall borde tåget vara lastat.

/Arne

Tack för alla svar! Min bror har hört av sej och säger att båda tågen är på väg söderut, han minns också att det var malmvagnar längre bak i tåget på bild 2.

powered by my little forum