Bro över Ängelsbergsvägen i Ombenning, bild (Bana)

av Ulfe @, Fagersta, lördag, november 21, 2020, 12:52 (340 dagar sedan)

Tidigare var fri höjd under bron cirka 3,0-3.5m, minns inte exakt, jag minns bara att turistbussarna till Ängelsbergs bruk fick köra omvägar.
Ungefär vid senaste sekelskiftet grävdes det ut under bron så att fri höjd blev 4,5 m, bra att det var möjligt så att bron kunde vara kvar. Det var möjligt tack vare att brofundamenten gick djupt ner i marken. Man kan se spår efter tidigare markyta, släntstöd, på bilden. Släntstöden är nya.

[image]

Bro över Ängelsbergsvägen i Ombenning, bild

av js, lördag, november 21, 2020, 13:40 (340 dagar sedan) @ Ulfe

kommer denna bro att vara kvar efter ombyggnad ?

Bro över Ängelsbergsvägen i Ombenning, bild

av Ulfe @, Fagersta, lördag, november 21, 2020, 13:49 (339 dagar sedan) @ js

kommer denna bro att vara kvar efter ombyggnad ?

Ja det tror jag, den nya mötesstationens växel mot Snytenhållet blir ungefär där loket är, bron över Ängelsbergsvägen är vid slutet av tåget.
Bilden tagen mot Snytenhållet den 20/11 2020

[image]

powered by my little forum