Bolagsbanor och bolagsstyrning (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult @, söndag, november 22, 2020, 15:28 (3 dagar sedan)

Apropå förhållandet VD/tc:
1948 års järnvägsmatrikel redovisar 36 järnvägsbolag. 8 st (GDG- och gotlandsbanorna) har övergångsorganisationer som statliga bolag. De andra 28 har följande varianter på högsta ledningen:

A) Vid 11 ST är VD och tc samme man, med både "bolagiskt" och operativt ansvar. Exempel västgöta- och östgötasmalspåren, NBJ och NVHJ.

B) 6 ST ingår i industrikoncerner, tc ställning tycks likna en divisionschefs. Med VD högre i hierarkin, vid t ex KNJ och NKlJ bruksdisponenter.

C) Vid 3 ST används inte tc-titeln utan annan benämning: Stockholmsbanorna SNJ, SRJ och SSnJ.

D) För 3 ST (TGOJ-banorna) står Gränges´ koncernchef Martin Waldenström som VD: Alltså i även järnvägsdotterbolagen.

E) 3 ST (Kommunala lidköpingsbanorna) har gemensam bolagsstyrelse och använder titlarna "verkställande ledamot" och "trafikföreståndare".

F) Lilla Askersund-Skyllberg utpekar ingen VD, bara styrelseordförande. KURJ tycks ha extern VD, den kände Nils Ahlberg har bara tc-posten.

I fallen B och D bör många vardagsfrågor ha delegerats till nyckelpersonen tc.

Bolagsbanor och bolagsstyrning

av Olof W @, söndag, november 22, 2020, 18:34 (3 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Har du dokumentation för MLJ? Det var ju också en bolagsbana.
/Olof

Bolagsbanor och bolagsstyrning

av Kjell Aghult @, måndag, november 23, 2020, 07:57 (2 dagar sedan) @ Olof W

Har du dokumentation för MLJ? Det var ju också en bolagsbana.
/Olof

Som VD och tc anges disponenten och civilingenjören Gunnar Laurell. Men "det operativa namnet"
tycks vara baningenjör John Johnson. Styrelseordförande är (förstås) Ernst Wehtje.

Övrig personal är 1 stationsföreståndare, 1 kontorsbiträde, 1 lokmästare, 2 lokförare, 2 stationskarlsförmän och 7 stationskarlar.

Bolagsbanor och bolagsstyrning

av Harald ⌂ @, Göteborg, måndag, november 23, 2020, 08:51 (2 dagar sedan) @ Kjell Aghult

...

B) 6 ST ingår i industrikoncerner, tc ställning tycks likna en divisionschefs. Med VD högre i hierarkin, vid t ex KNJ och NKlJ bruksdisponenter.

...

I fallen B och D bör många vardagsfrågor ha delegerats till nyckelpersonen tc.

Jag förmodar att DONJ ingår i gruppen B. Som jag minns det, så bestämde tc Schmidt det mesta i Jädraås och då inte bara över järnvägen.

Bolagsbanor och bolagsstyrning

av Stefan Olsson @, måndag, november 23, 2020, 09:08 (2 dagar sedan) @ Harald

Hans efterträdare, Sten Unné, titulerades intendent.

Bolagsbanor och bolagsstyrning

av Kjell Aghult @, måndag, november 23, 2020, 12:01 (2 dagar sedan) @ Stefan Olsson

Hans efterträdare, Sten Unné, titulerades intendent.

Ja, för mig jämförbar med divisionschef. Lär också ha suttit på ägaren Kopparfors ABs HK i Ockelbo. K är en hopdragning av det äldre firmanamnet Kopparbergs och Hofors Sågverks AB.

Bolagsbanor och bolagsstyrning

av Torbjörn Jansson @, måndag, november 23, 2020, 11:22 (2 dagar sedan) @ Harald

Enligt den utmärkta lilla skriften Sveriges och Norges Jernvägar år 1900 avseende DONJ: "Egare;Kopparberg och Hofors sågverks-ab. Ordf. och VD: Öfverstelöjtnant G. W. Hanngren, Dala Husby. TC:J.A. Westerlund, Jädraås"

RSS-feed av trådar

powered by my little forum