Spårkors, huvudspår i gatan och delade väg / järnvägsbroar (Järnväg allmänt)

av Johan P @, tisdag, november 24, 2020, 17:37 (62 dagar sedan)

Denna fråga kanske skulle ha ställts i Postvagnen men den är ju helt klart historisk också.

I Sverige verkar ju alla spårkors byggts bort under 1990-talet. (Vilka år var det förresten Herrljunga och Öxnered byggdes om?) "Tåget i gatan" skulle bort 1960 på Roslagsbanan osv. Det finns väl en eller två delade broar kvar längs inlandsbanan.... Man har känslan att det skulle vara mycket tveksamt säkerhetsmässigt att få nyanlägga dylika lösningar idag.

Men i Wales anläggs nya spårkors så sent som 2007. WHR korsar normalspåriga Cambrian Coast Line
med några futtiga grindar vidCae Pawb Crossing
Dessutom kör tåget i gatan och över delad bro med vägtrafiken i Porthmadog.

Är det alls möjligt att få till spårkors, tåg i gatan, eller delade broar i Sverige längre? Skulle trafikverket tillåta det?

Spårkors, huvudspår i gatan och delade väg / järnvägsbroar

av Göran Kannerby @, tisdag, november 24, 2020, 18:12 (62 dagar sedan) @ Johan P

Denna fråga kanske skulle ha ställts i Postvagnen men den är ju helt klart historisk också.

I Sverige verkar ju alla spårkors byggts bort under 1990-talet. (Vilka år var det förresten Herrljunga och Öxnered byggdes om?) "Tåget i gatan" skulle bort 1960 på Roslagsbanan osv. Det finns väl en eller två delade broar kvar längs inlandsbanan.... Man har känslan att det skulle vara mycket tveksamt säkerhetsmässigt att få nyanlägga dylika lösningar idag.

Men i Wales anläggs nya spårkors så sent som 2007. WHR korsar normalspåriga Cambrian Coast Line
med några futtiga grindar vidCae Pawb Crossing
Dessutom kör tåget i gatan och över delad bro med vägtrafiken i Porthmadog.

Är det alls möjligt att få till spårkors, tåg i gatan, eller delade broar i Sverige längre? Skulle trafikverket tillåta det?

Trafikverket kan bara påverka det om det är deras spår. Annars är det Transportstyrelsen som (förmodligen) kommer att stoppa det.

För närmare 20 år sedan var jag involverad i hur "Limhamnsspåret" (dvs spåret till Malmö V) skulle hanteras förbi Malmö C. Staden (som ägde spåret och är väghållare för gatorna) hade nog helst sett det som gatuspår och att gatan kunde utnyttjas helt för vägtrafik utom då järnvägsfordon skulle passera. Vi hade vissa vilda planer på att lägga spåret mitt i gatan, med påföljd att gatan i hela sin sträckning skulle behövt stängas vid varje passage. Min minnesbild är att stadens företrädare själva insåg det omöjliga, vi behövde varken idka övertalning eller blanda in dåvarande Järnvägsstyrelsen. Istället fick det bli en avskild gatudel med påföljd att gatan enkelriktades. I ett läge försökte jag lansera idén att lägga intilliggande trottoar i (låg) plattformshöjd för att på så sätt kunna utnyttja marken ända in på spåret, men det föll på att Jernhusen (fastighetsägare) insåg att den trottoarhöjden skulle kännas konstigt om spåret lades ned. Annars kunde det blivit en kul upplevelse att åka dieselrälsbuss därifrån via Malmö gbg och vidare. :-)

Men ett sidospår i miljö med mer måttlig trafik skulle nog gå för sig, eller för den delen ett hamnspår som "nedsänkt spår" i en stor asfaltplan.

Spårkors, huvudspår i gatan och delade väg / järnvägsbroar

av Harald ⌂ @, Göteborg, tisdag, november 24, 2020, 18:23 (62 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Det går också bra om man kallar det för spårväg, vilket f.ö. sträckan Stockholm Ö - Engelbrektplan formellt var.

Spårkors, huvudspår i gatan och delade väg / järnvägsbroar

av Göran Kannerby @, tisdag, november 24, 2020, 20:22 (62 dagar sedan) @ Harald

Det går också bra om man kallar det för spårväg, vilket f.ö. sträckan Stockholm Ö - Engelbrektplan formellt var.

Jag tror den idén också berördes som hastigast. Visserligen har godsvagnar körts på Göteborgs spårväg till Särö-banan, men att gör ett rent industrispår till spårväg skulle kanske vara svårt att få igenom.

Däremot byggdes spåret till stora delar baserat på upplägg med spårväg med "egen banvall" i gatumiljö.

Spårkors, huvudspår i gatan och delade väg / järnvägsbroar

av David Sohlberg ⌂ @, Hallsberg bl.a., tisdag, november 24, 2020, 18:12 (62 dagar sedan) @ Johan P

Denna fråga kanske skulle ha ställts i Postvagnen men den är ju helt klart historisk också.

I Sverige verkar ju alla spårkors byggts bort under 1990-talet. (Vilka år var det förresten Herrljunga och Öxnered byggdes om?)

Öxnered var väl klart 2007?

--
C64-nostalgiker | D810-ägare | F53 | Handledare | Kamratstödjare | PC-användare | Släktforskare | Superuser

http://www.davidsohlberg.se - Min webbplats

Spårkors, huvudspår i gatan och delade väg / järnvägsbroar

av S-O Strand @, Herrljunga, tisdag, november 24, 2020, 18:13 (62 dagar sedan) @ Johan P

Denna fråga kanske skulle ha ställts i Postvagnen men den är ju helt klart historisk också.

I Sverige verkar ju alla spårkors byggts bort under 1990-talet. (Vilka år var det förresten Herrljunga och Öxnered byggdes om?) "Tåget i gatan" skulle bort 1960 på Roslagsbanan osv. Det finns väl en eller två delade broar kvar längs inlandsbanan.... Man har känslan att det skulle vara mycket tveksamt säkerhetsmässigt att få nyanlägga dylika lösningar idag.

Herrljunga slopades 1990, Öxnered 2006. I Olskroken slopades spårkors mellan Vänerbanan och Västkustbanan 2018. Det senare ska ju återläggas i någon form men jag vet inte om det blir spårkors eller växelgata.

Spårkors, huvudspår i gatan och delade väg / järnvägsbroar

av Harald ⌂ @, Göteborg, tisdag, november 24, 2020, 18:20 (62 dagar sedan) @ S-O Strand

Alla korsningsväxlar (enkla såväl som dubbla) innehåller ju ett spårkors, så sådana är det gott om.

Spårkors, huvudspår i gatan och delade väg / järnvägsbroar

av S-O Strand @, Herrljunga, tisdag, november 24, 2020, 18:29 (62 dagar sedan) @ Harald

Alla korsningsväxlar (enkla såväl som dubbla) innehåller ju ett spårkors, så sådana är det gott om.

Fast nu gällde det väl äkta stumkorsningar mellan två banor om jag fattade det hela rätt

Spårkors, huvudspår i gatan och delade väg / järnvägsbroar

av Överkörmästaren @, tisdag, november 24, 2020, 18:33 (62 dagar sedan) @ S-O Strand

Alla korsningsväxlar (enkla såväl som dubbla) innehåller ju ett spårkors, så sådana är det gott om.


Fast nu gällde det väl äkta stumkorsningar mellan två banor om jag fattade det hela rätt

En sådan är väl iofs fullt möjlig att nyanlägga enligt normala principer för sidoskydd m m. Men inte så praktisk att trafikera.

Spårkors, huvudspår i gatan och delade väg / järnvägsbroar

av Carl Olof Mossberg @, Falköping/Kristinehamn, tisdag, november 24, 2020, 18:37 (62 dagar sedan) @ S-O Strand

Korset i Katrineholm mellan spår 3 och spår 4 kanske är värt att nämna...
Katrineholm

Spårkors, huvudspår i gatan och delade väg / järnvägsbroar

av Oskar F @, tisdag, november 24, 2020, 19:50 (62 dagar sedan) @ Carl Olof Mossberg
Redigerad av Oskar F, tisdag, november 24, 2020, 20:16

Korset i Katrineholm mellan spår 3 och spår 4 kanske är värt att nämna...

Tycker du det? Jag ser det som en pga det stora spåravståndet utdragen s k kryssväxel eller växelkryss (har hört båda benämningarna). Och sådana finns det på flera ställen, även nybyggda, där utrymmet för växelförbindelserna är begränsat.

Spårkors, huvudspår i gatan och delade väg / järnvägsbroar

av Harald ⌂ @, Göteborg, tisdag, november 24, 2020, 18:56 (62 dagar sedan) @ S-O Strand

Alla korsningsväxlar (enkla såväl som dubbla) innehåller ju ett spårkors, så sådana är det gott om.


Fast nu gällde det väl äkta stumkorsningar mellan två banor om jag fattade det hela rätt

Vad är en äkta stumkorsning och vilka andra slag av korsningar finns det?

Spårkors, huvudspår i gatan och delade väg / järnvägsbroar

av Leif B @, tisdag, november 24, 2020, 21:31 (62 dagar sedan) @ Harald

Alla korsningsväxlar (enkla såväl som dubbla) innehåller ju ett spårkors, så sådana är det gott om.


Fast nu gällde det väl äkta stumkorsningar mellan två banor om jag fattade det hela rätt


Vad är en äkta stumkorsning och vilka andra slag av korsningar finns det?

Korsningsväxlar är motsatsen till stumkorsningar. Båda framkallar svåra allergiska reaktioner hos känsliga underhållare, men stumkryss de kraftigaste reaktionerna.

I äldre tider - som detta forum behandlar - var sådana allergier inte alls lika vanliga eller t o m okända.

Spårkorsning!

av Ulf Pålsson @, Stockholm, tisdag, november 24, 2020, 23:45 (62 dagar sedan) @ Harald

Spårkorsning är den term som används i trafikreglerna (TTJ) för det som i den här tråden kallas spårkors och (äkta) stumkorsning.

Till exempel talar man om hinderfrihetspunkten vid en växel eller en spårkorsning.

En korsningsväxel betraktas som en kombination av växlar och en spårkorsning.

Spårkors, huvudspår i gatan och delade väg / järnvägsbroar

av Johan P @, tisdag, november 24, 2020, 19:12 (62 dagar sedan) @ S-O Strand

Ja jag tänkte mer spårkors av typen i youtubefilmen, korsningar av huvudlinjer typ i rät vinkel också...inte spårkors på en bangård.

Spårkors, huvudspår i gatan och delade väg / järnvägsbroar

av Oskar F @, tisdag, november 24, 2020, 20:01 (62 dagar sedan) @ Johan P

Ja jag tänkte mer spårkors av typen i youtubefilmen, korsningar av huvudlinjer typ i rät vinkel också...inte spårkors på en bangård.

Den här typen av spårkors i huvudspår vill man på järnvägar undvika av två skäl: Slitaget och hastighetsnedsättning. En vanlig enkelväxel tillåter i regel linjehastighet i rakspår. Vet någon hur fort tågen får köra i en spårkorsning, särskilt med stor vinkel?

I Nordamerika ser man ju ofta en "Diamond" där två banor korsar varandra, men å andra sidan är det bara på de mer tätt trafikerade linjerna som det blir ett så stort problem med kapaciteten att de privata bolagen tycker det är värt att investera i en linjeomläggning eller planskildhet.

Spårkors, huvudspår i gatan och delade väg / järnvägsbroar

av Per Ljungberg @, torsdag, november 26, 2020, 11:42 (61 dagar sedan) @ Oskar F

Jag har sett videokameror på YouTube där långa godståg med ganska hög fart korsar spårkors. Jag uppskattar hastigheterna till max ca 60 km/h. Det "slår" rätt kraftigt när hjulen passerar. Låter man hjulflänsen gå på skenor mellan rälsdelarna för att de inte ska sjunka ned i flänsöppningarna för det korsande spåret? Med de axellaster man har i USA så förstår man att det frestar en del i just dessa kors.

Spårkors, huvudspår i gatan och delade väg / järnvägsbroar

av Överkörmästaren @, tisdag, november 24, 2020, 18:29 (62 dagar sedan) @ Johan P

Är det alls möjligt att få till spårkors, tåg i gatan, eller delade broar i Sverige längre? Skulle trafikverket tillåta det?

Spårkors är väl inte lika spektakulärt som de andra två fenomenen, och är inte konstigare än vilken växel som helst ur säkerhetssynpunkt.

För övrigt byggdes det ett nytt sådant i Roslags Näsby häromåret!

Spårkors, huvudspår i gatan och delade väg / järnvägsbroar

av Ulfe @, Fagersta, tisdag, november 24, 2020, 19:10 (62 dagar sedan) @ Johan P

Denna fråga kanske skulle ha ställts i Postvagnen men den är ju helt klart historisk också.

I Sverige verkar ju alla spårkors byggts bort under 1990-talet. (Vilka år var det förresten Herrljunga och Öxnered byggdes om?) "Tåget i gatan" skulle bort 1960 på Roslagsbanan osv. Det finns väl en eller två delade broar kvar längs inlandsbanan.... Man har känslan att det skulle vara mycket tveksamt säkerhetsmässigt att få nyanlägga dylika lösningar idag.

Men i Wales anläggs nya spårkors så sent som 2007. WHR korsar normalspåriga Cambrian Coast Line
med några futtiga grindar vidCae Pawb Crossing
Dessutom kör tåget i gatan och över delad bro med vägtrafiken i Porthmadog.

Är det alls möjligt att få till spårkors, tåg i gatan, eller delade broar i Sverige längre? Skulle trafikverket tillåta det?

I Falun finns en bro över en gångtunnel, om än kort, som delas av järnvägen till Grycksbo och väg E 16. Den är säkert byggd långt senare än de gemensamma broarna på Inlandsbanan. 60-tal?
Länkar till Google streetview.

https://www.google.se/maps/@60.6221869,15.6162368,3a,75y,7.88h,93.47t/data=!3m6!1e1!3m4...

https://www.google.se/maps/@60.6225676,15.6162567,3a,75y,186.92h,69.83t/data=!3m6!1e1!3...

Spårkors, huvudspår i gatan och delade väg / järnvägsbroar

av Anders Svensson @, tisdag, november 24, 2020, 19:17 (62 dagar sedan) @ Ulfe

Som en del av bygget av GHJ förlängda linje till Roma byggdes en (kort) kombinerad järnvägs- och vägbro strax norr om Roma Kungsgårds station - det är väl för ca 5 år sedan som den blev klar. //Anders

Spårkors, huvudspår i gatan och delade väg / järnvägsbroar

av Johan P @, tisdag, november 24, 2020, 19:21 (62 dagar sedan) @ Anders Svensson

Jag antar att det är allmän väg? Finns det någon säkerhetsanläggning? Tillstånd?

Spårkors, huvudspår i gatan och delade väg / järnvägsbroar

av skogstoken, Vku, tisdag, november 24, 2020, 19:33 (62 dagar sedan) @ Johan P

Det ser inte ut som det på flygfoto, det verkar snarare vara små jordbruksvägar ut till åkrar.

Spårkors, huvudspår i gatan och delade väg / järnvägsbroar

av Anders Svensson @, tisdag, november 24, 2020, 21:25 (62 dagar sedan) @ Johan P

Jag antar att det är allmän väg? Finns det någon säkerhetsanläggning? Tillstånd?


Det är en enskild väg, men det finns en vägskyddsanläggning och säkert alla vederbörliga tillstånd - det här kan min namne Ante säkert redogöra bättre för... //Anders

Spårkors, huvudspår i gatan och delade väg / järnvägsbroar.

av Leif B @, tisdag, november 24, 2020, 21:35 (62 dagar sedan) @ Anders Svensson

Jag antar att det är allmän väg? Finns det någon säkerhetsanläggning? Tillstånd?


Det är en enskild väg, men det finns en vägskyddsanläggning och säkert alla vederbörliga tillstånd - det här kan min namne Ante säkert redogöra bättre för... //Anders

Bild från Roma Kungsgård

Spårkors, huvudspår i gatan och delade väg / järnvägsbroar

av Gåård @, tisdag, november 24, 2020, 19:53 (62 dagar sedan) @ Johan P

I Porthmadog är spåret över bron tydligt signalreglerad, på samma vis som en normal väg-järnvägskorsning, så bilar och tåg inte samsas samtidigt på bron. Det kan jämföras med en järnvägskorsning med mycket liten vinkel mellan bana och väg.

Mvh Fredrik

Spårkors, huvudspår i gatan och delade väg / järnvägsbroar

av Göran Kannerby @, tisdag, november 24, 2020, 20:24 (62 dagar sedan) @ Johan P

Denna fråga kanske skulle ha ställts i Postvagnen men den är ju helt klart historisk också.

I Sverige verkar ju alla spårkors byggts bort under 1990-talet. (Vilka år var det förresten Herrljunga och Öxnered byggdes om?) "Tåget i gatan" skulle bort 1960 på Roslagsbanan osv. Det finns väl en eller två delade broar kvar längs inlandsbanan.... Man har känslan att det skulle vara mycket tveksamt säkerhetsmässigt att få nyanlägga dylika lösningar idag.

Glöm inte heller bort att vi hann med att bygga bort spårkorset i Åseda innan smalspåret genom det lades ner. Även där hade jag ett litet finger med i spelet, räknade ut spårgeometrin och övertygade Banverket om att på en plats som denna borde det vara acceptabelt med så liten radie som 200 m i några tiotal meter.

Spårkors, huvudspår i gatan och delade väg / järnvägsbroar

av Johan P @, tisdag, november 24, 2020, 20:34 (62 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Tråkigt att det det blev slutåkt på Åseda-Vetlanda senare. Men det kunde man ju inte veta då.

Spårkors, huvudspår i gatan och delade väg / järnvägsbroar

av Gunnar Lilienberg ⌂ @, Kristianstad, tisdag, november 24, 2020, 22:52 (62 dagar sedan) @ Johan P

Tråkigt att det det blev slutåkt på Åseda-Vetlanda senare. Men det kunde man ju inte veta då.

Och ännu mer trist att det blev slutåkt på Åseda-Växjö...

RSS-feed av trådar

powered by my little forum