DVVJ hastigheter Bengtsfors-Årjäng (Järnväg allmänt)

av Sven A ⌂ @, Uppsala, onsdag, november 25, 2020, 10:18 (54 dagar sedan)
Redigerad av Sven A, onsdag, november 25, 2020, 11:03

Jag hade lite frågor tidigare om DVVJs standard innan nedläggningen och fick bra svar som hjälpt mig.
Bland annat en notering om att sth sänktes från 80 till 60 pga av dåligt spår.
Jag har studerat generalprofilen från bangardar.se och där framkommer det att på sträckan finns det många kurvor med radien 250 m och lutningen 20 promille.
Dock så finns det begränsningar i vilken hastighet som man kan köra i denna radien och lutning. I SJF540.2 Spårets geometriska form, ger max 60 km/h i 20 promille och normalt max 65 km/h i 250 m radie. Undantagsfall 70 km/h. Sänkning från 65 till 60 på just den sträckan ingen särskilt radikal nedsättning av hastigheten ....

Sålunda, är det någon som har ett utdrag från tidtabellsböcker eller linjeboken, vilken hastighet som gällde på aktuell sträcka. både före och efter aktuell sänkning?

DVVJ hastigheter Bengtsfors-Årjäng

av Kjell Aghult @, onsdag, november 25, 2020, 12:21 (54 dagar sedan) @ Sven A

Jag hade lite frågor tidigare om DVVJs standard innan nedläggningen och fick bra svar som hjälpt mig.
Bland annat en notering om att sth sänktes från 80 till 60 pga av dåligt spår.
Jag har studerat generalprofilen från bangardar.se och där framkommer det att på sträckan finns det många kurvor med radien 250 m och lutningen 20 promille.
Dock så finns det begränsningar i vilken hastighet som man kan köra i denna radien och lutning. I SJF540.2 Spårets geometriska form, ger max 60 km/h i 20 promille och normalt max 65 km/h i 250 m radie. Undantagsfall 70 km/h. Sänkning från 65 till 60 på just den sträckan ingen särskilt radikal nedsättning av hastigheten ....

Sålunda, är det någon som har ett utdrag från tidtabellsböcker eller linjeboken, vilken hastighet som gällde på aktuell sträcka. både före och efter aktuell sänkning?

Gångtidsförlust 80/70 > 60 (motorvagnar) drabbade ~50 % av delen Bengtsfors-Årjäng och ~75 % av Årjäng-Gilserud: Redan förut hade hela DVVJ haft 60-nedsättningar p g a kurvor och lutningar. Nu förklaras den kontinuerliga sth 60 med "begränsat spårunderhåll". Någon nedsättning till 65 hade inte funnits.

DVVJ hastigheter Bengtsfors-Årjäng

av Sven A ⌂ @, Uppsala, onsdag, november 25, 2020, 12:56 (54 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Jag hade lite frågor tidigare om DVVJs standard innan nedläggningen och fick bra svar som hjälpt mig.
Bland annat en notering om att sth sänktes från 80 till 60 pga av dåligt spår.
Jag har studerat generalprofilen från bangardar.se och där framkommer det att på sträckan finns det många kurvor med radien 250 m och lutningen 20 promille.
Dock så finns det begränsningar i vilken hastighet som man kan köra i denna radien och lutning. I SJF540.2 Spårets geometriska form, ger max 60 km/h i 20 promille och normalt max 65 km/h i 250 m radie. Undantagsfall 70 km/h. Sänkning från 65 till 60 på just den sträckan ingen särskilt radikal nedsättning av hastigheten ....

Sålunda, är det någon som har ett utdrag från tidtabellsböcker eller linjeboken, vilken hastighet som gällde på aktuell sträcka. både före och efter aktuell sänkning?

Gångtidsförlust 80/70 > 60 (motorvagnar) drabbade ~50 % av delen Bengtsfors-Årjäng och ~75 % av Årjäng-Gilserud: Redan förut hade hela DVVJ haft 60-nedsättningar p g a kurvor och lutningar. Nu förklaras den kontinuerliga sth 60 med "begränsat spårunderhåll". Någon nedsättning till 65 hade inte funnits.

Sålunda var det redan 60 på de partier med dessa lutningar och kurvor innan?
Utdrag ur aktuella linjeböcker skulle fortfarande vara intressanta att ta del av.

DVVJ hastigheter Bengtsfors-Årjäng

av Kjell Aghult @, onsdag, november 25, 2020, 14:28 (54 dagar sedan) @ Sven A

Sålunda var det redan 60 på de partier med dessa lutningar och kurvor innan?

Ja.

Utdrag ur aktuella linjeböcker skulle fortfarande vara intressanta att ta del av.

Tyvärr har jag inte möjlighet till sådant lika för alla.

DVVJ hastigheter Bengtsfors-Årjäng

av Sven Bårström @, Järfälla, onsdag, november 25, 2020, 15:46 (54 dagar sedan) @ Sven A

Jag kan inte på rak arm referera bestämmelserna om hastighet i medlut. Det är mycket troligt att sth 60 gällde i 20 o/oo.
Beträffande hastigheten i kurvor har den ändrats genom tiderna, bl a sedan man efterhand tillåtit större rälsförhöjning och större okompenserad sidoacceleration i kurvorna.
På 40-talet gällde sth 50 i 250 m kurvradie, sth 60 i 300 m, 65 i 350 m, 75 i 400, 80 i 500 och för sth 90 gällde minst 600 m radie, alla för loktåg. Rälsbussar fick gå fortare i kurvorna. Vid denna tid gällde max rälsförhöjning 120 mm. Senare ökade man detta värde till 150 mm, och numera gäller 160 mm. Samtidigt har man ökat den tillåtna sidoaccelerationen väsentligt, så att numera gäller ganska mycket högre värden för hastigheten i kurvor, särskilt på spår med fjädrande rälfästen.
DVVJ hade, om jag minns rätt, som normerande standard minsta kurvradie 250 m och största lutning 20 o/oo, vilket får anses vara ovanligt låg geometrisk standard för svenskt normalspår.
Sven B

--
Sven B

DVVJ hastigheter Bengtsfors-Årjäng

av Göran Kannerby @, onsdag, november 25, 2020, 16:30 (54 dagar sedan) @ Sven Bårström

Jag kan inte på rak arm referera bestämmelserna om hastighet i medlut. Det är mycket troligt att sth 60 gällde i 20 o/oo.
Beträffande hastigheten i kurvor har den ändrats genom tiderna, bl a sedan man efterhand tillåtit större rälsförhöjning och större okompenserad sidoacceleration i kurvorna.
På 40-talet gällde sth 50 i 250 m kurvradie, sth 60 i 300 m, 65 i 350 m, 75 i 400, 80 i 500 och för sth 90 gällde minst 600 m radie, alla för loktåg. Rälsbussar fick gå fortare i kurvorna. Vid denna tid gällde max rälsförhöjning 120 mm. Senare ökade man detta värde till 150 mm, och numera gäller 160 mm. Samtidigt har man ökat den tillåtna sidoaccelerationen väsentligt, så att numera gäller ganska mycket högre värden för hastigheten i kurvor, särskilt på spår med fjädrande rälfästen.
DVVJ hade, om jag minns rätt, som normerande standard minsta kurvradie 250 m och största lutning 20 o/oo, vilket får anses vara ovanligt låg geometrisk standard för svenskt normalspår.
Sven B

Även om det kan ha varit tillåtet tvivlar jag på att det gick att räkna med mycket större rälsförhöjning än 120 mm i grusspår. Jag har i vart fall hört berättas att när man försökte med det tog det inte många veckor innan spåret satt sig till 120 mm. Likaså har det mig veterligt inte tillåtits mer än 100 mm rälsförhöjningsbrist på grusbanor, förmodligen av samma orsak, större rälsförhöjningsbrist innebär större kraft på underbyggnaden med därtill hörande ökad risk för sättningar.

DVVJ hastigheter Bengtsfors-Årjäng

av Sven Bårström @, Järfälla, onsdag, november 25, 2020, 17:55 (54 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Jag missade i mitt inlägg att säga att de senare generösa normerna för rälsförhöjningsbrist och kurvhastigheter gällde spår i makadamballast. Jag har ett svagt minne av att vi en gång i tiden sänkte den tillåtna rälsförhöjningsbristen för spår i grusballast till 80 mm. Tidigare var den 100 mm. Det är nog också så, att ökning av rälsförhöjningen utöver 120 mm i grusballasterade spår bara har prövats i begränsad utsträckning. Förbättring av banans prestanda hade ju ofta samband med spårbyte och makadamisering.
Sven B

--
Sven B

DVVJ hastigheter Bengtsfors-Årjäng

av Kjell Aghult @, onsdag, november 25, 2020, 18:05 (54 dagar sedan) @ Sven A

Utdrag ur aktuella linjeböcker skulle fortfarande vara intressanta att ta del av.

Hör med Järnvägsmuseum! Mina äldre hastighetsuppgifter är tagna ur 1972 års linjebok. För ändamålet borde Du kunna använda kopior från vilken årgång som helst från ~1955. Dessförinnan hade bl a boken annan uppställning och var mer svårläst.

Har något av universitetsbiblioteken månne SJ föreskrifter som s k pliktexemplar?

RSS-feed av trådar

powered by my little forum