Lite om Linjeomläggningen vid Lärje (Järnväg allmänt)

av Sune Nylén @, torsdag, november 26, 2020, 10:21 (61 dagar sedan)

Jag vet inte om jag tidigare lagt ut detta, men nya läsare har väl tillkommit så jag
tar det igen. Av det förstorade bilden ser vi hur VGJ gick i gatuplan och på bank upp till bron över Säveån. Vid omläggningen följde den BJ på bro över Slakthusgatan. Bron nyttjas numera av spårvägen. Vi ser också att VGJ linje blev platsen för Frilastningen fram till Slakthusgatan. PS är Banavdelningens vid SEJIF rapportör vid den tiden Per Swartling
[image]
[image]
[image]
[image]

Lite om Linjeomläggningen vid Lärje

av Anders.k. @, torsdag, november 26, 2020, 10:53 (61 dagar sedan) @ Sune Nylén

Finns ju en väldigt fin ritning på Ekeving.se hur det blev.

Observera dom två normalspårsväxlarna 251a och 251b i Lärje som reglerar korsningen med smalspåret för trafiken till Skarwell kartonfabrik.
Gluggen där smalspåret går under Västra stammbanan syns också tydligt på ritningen.

Ekeving.se

Anders.k.

Lite om Linjeomläggningen vid Lärje

av Per Ljungberg @, torsdag, november 26, 2020, 11:23 (61 dagar sedan) @ Anders.k.

På Ekevings signalritning finns ett spår på höger del som går i en krok tvärs över flera andra spår och längst ned står det "lokstall". Vad var det för lokstall och för vilka lok? SJ hade ju Sävenäs lokstation för drift och underhåll av lok och de flesta tåglok från Centralen gick till Sävenäs för personalbyte mm. Åtminstone på 1960-talet då jag besökte Göteborg mera regelbundet.

Lite om Linjeomläggningen vid Lärje

av Anders.k. @, torsdag, november 26, 2020, 12:09 (61 dagar sedan) @ Per Ljungberg

Bj´s lokstallar, dom var kvar till ??
Ritningen är ju från 1940, så..

Det finns dåligt med ritningar över Göteborg , här är en från 1930 då är ju sagda lokstall med , men INTE Västgötabanans nya linje.

Ekeving.se

M.V.H Anders.k.

Lite om Linjeomläggningen vid Lärje

av Per Ljungberg @, torsdag, november 26, 2020, 12:33 (61 dagar sedan) @ Anders.k.

En mycket intressant karta över järnvägarna i Göteborg. Namnen på industrier mm visar aktiviteterna i området då. Det har hänt mycket sedan dess. Tack.

Lite om Linjeomläggningen vid Lärje

av Anders.k. @, torsdag, november 26, 2020, 13:44 (61 dagar sedan) @ Per Ljungberg

En mycket intressant karta över järnvägarna i Göteborg. Namnen på industrier mm visar aktiviteterna i området då. Det har hänt mycket sedan dess. Tack.

Ja, av alla företag så är det bara ett kvar idag, och dom har inget spår längre.

M.V.H Anders.k.

Göteborg Norra lokstation

av Gunnar Ekeving @, torsdag, november 26, 2020, 21:13 (60 dagar sedan) @ Anders.k.
Redigerad av Gunnar Ekeving, torsdag, november 26, 2020, 22:25

Enligt Malte Ljunggrens lokstationsbok från 1993 lades f d BJ-lokstationen (Gbg Norra) ner år 1957. Sedan användes i varje fall delar av byggnaderna som garage (med infart från Mårten Krakowgatan). Allt revs på 1960-talet.

Stall på Lärje

av Sune Nylén @, torsdag, november 26, 2020, 23:18 (60 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Det lär ha funnits ett lokstall även på Lärje rbg,fast jag aldrig sett någon bild på det. Det var nog ett stall för ett lok, dito växel, för att detta inte skulle behöva gå ner till stora stallet för mindre skötsel, vattentagning och kolning. Det torde ha tillkommit kring 1918/19. Jag har vid tillfälle sett någon spårritning där detta var angivet.Kring 1950 syntes inga spår av var det hade legat. Var beläget i området mot Slakthusgatan.

Stall på Lärje

av Stefan Olsson @, torsdag, november 26, 2020, 23:43 (60 dagar sedan) @ Sune Nylén

Synd att inlägget inte kom in något tidigare. Har just plöjt VGJs alla årsberättelser idag, men hade fokus på rullande materiel och vissa företeelser längre norrut på banan...

Av rullande materielen kommer redovisningen när det blir dags för VGJ-komplexets personvagnar vad det lider.

Kunde dock inte låta bli att titta tillbaka med början 1916 och fann då att Lärje inte omnämns förrän 1921, då man har träffat avtal med Södra Sveriges Statsarbeten om ganska omfattande förbättringsarbeten på linjen Lärje-Gunnilse.
1922 är lokstall och förrådshus i Göteborg-Rangeringen tillbyggda. År 1924 rapporteras omläggningen på 2,2 km fullbordad. Detta år flyttas också torvladan i Kålltorp till Gbg rn och ändras till pvskjul. Torvskjulet i Gbg ändras till motorvagnsstall samma år.

Stall på Lärje

av Sune Nylén @, fredag, november 27, 2020, 08:45 (60 dagar sedan) @ Stefan Olsson
Redigerad av Sune Nylén, fredag, november 27, 2020, 08:55

Ah! Du har misstolkat mig. Visserligen hade VGJ en station vid namn Lärje. Belägen på Marieholmsgatan - ja inte riktigt PÅ gatan;-) - men nära på, i höjd med nuvarande BJS verkstad, men det lokstall jag talar om tillhörde BJ och Lärje rangerbangård.
Den stationen - VGJ - nedlades senast 1932 och ersattes av Lärje (skiljestation) där spåren delade sig mot Marieholm - över viadukten - och VGJ station vid Gbg Central (Åkareplatsen).
BJ stallet var beläget i höjd med där BJS numera har godsvagnsuppställning. Detta markområde är numera beläget där spåren mot bron går upp, på BJS gamla område.

Stall på Lärje

av Anders Jansson @, fredag, november 27, 2020, 11:01 (60 dagar sedan) @ Sune Nylén

Den stationen - VGJ - nedlades senast 1932 och ersattes av Lärje (skiljestation) där spåren delade sig mot Marieholm - över viadukten - och VGJ station vid Gbg Central (Åkareplatsen).

När den nya infarten till Göteborg Västgöta och därmed även Lärje (skiljestation) togs i bruk 1932 förändrades den tidigare Lärje station till lastplats med namn Lärje Oljehamn. Det senare namnet ändrades av SJ till Lärje rangerbangård.

Det skulle vara intressant om någon kan bidraga med information om hur länge stationshuset fanns kvar på platsen. Stationen hade öppnats för trafik 1900-07-16 sedan stationshuset med tillhörande uthus färdigställts efter att ha påbörjats under våren 1900.

Göteborg Norra lokstation

av Anders.k. @, fredag, november 27, 2020, 16:54 (59 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Enligt Malte Ljunggrens lokstationsbok från 1993 lades f d BJ-lokstationen (Gbg Norra) ner år 1957. Sedan användes i varje fall delar av byggnaderna som garage (med infart från Mårten Krakowgatan). Allt revs på 1960-talet.

Tackar
Ja det låg ju i vägen för Tingstadstunnelns byggnad på 60-talet åtminstone.

Vet inte riktigt var varken SJ eller GDG buss huserade innan dom byggde nytt på Kruthusgatan resp Gullbergs vass och Kungälv.
Kan ju varit bussgarage åt någon av dom tills det revs.

Boken du nämner än en av dom få som jag inte har (som jag vill ha), och är omöjlig att få tag på.

M.V.H Anders.k.

Göteborg Norra lokstation

av Anders Svensson @, fredag, november 27, 2020, 16:59 (59 dagar sedan) @ Anders.k.

...
Vet inte riktigt var varken SJ eller GDG buss huserade innan dom byggde nytt på Kruthusgatan resp Gullbergs vass och Kungälv.
Kan ju varit bussgarage åt någon av dom tills det revs.
...
M.V.H Anders.k.


Åtminstone SJ Buss höll på slutet av 1960-talet till VGJ gamla lokstation ett antal km norr om Göteborg C/Göteborg B:s. //Anders

Göteborg Norra lokstation

av Anders.k. @, fredag, november 27, 2020, 17:06 (59 dagar sedan) @ Anders Svensson

...
Vet inte riktigt var varken SJ eller GDG buss huserade innan dom byggde nytt på Kruthusgatan resp Gullbergs vass och Kungälv.
Kan ju varit bussgarage åt någon av dom tills det revs.
...
M.V.H Anders.k.


Åtminstone SJ Buss höll på slutet av 1960-talet till VGJ gamla lokstation ett antal km norr om Göteborg C/Göteborg B:s. //Anders

TACK
Den hittade jag på Kartbild.

Kartbild

M.V.H Anders.k.

Göteborg Norra lokstation

av Gunnar Ekeving @, fredag, november 27, 2020, 19:31 (59 dagar sedan) @ Anders.k.

Enligt Malte Ljunggrens lokstationsbok från 1993 lades f d BJ-lokstationen (Gbg Norra) ner år 1957. Sedan användes i varje fall delar av byggnaderna som garage (med infart från Mårten Krakowgatan). Allt revs på 1960-talet.


Tackar
Ja det låg ju i vägen för Tingstadstunnelns byggnad på 60-talet åtminstone.

Vet inte riktigt var varken SJ eller GDG buss huserade innan dom byggde nytt på Kruthusgatan resp Gullbergs vass och Kungälv.
Kan ju varit bussgarage åt någon av dom tills det revs.

I Göteborgs Norra lokstations lokstallar (mittemot gasverket på SJ-karta från 1930) huserade ett SJ-ägt lastbilsföretag; Göteborgs Express & Transport, där jag sommararbetade i slutet av 1960-talet. Samma företag hade magasinsutrymme i VGJ f d godsmagasin. Man hade även några bilar uppställda vid f d VGJ verkstad och lokstation (nere till höger om "La Vieille Montagne" på kartan), en anläggning som för övrigt utnyttjades av SJ buss. Bygget av Marieholmsleden utplånade allt detta.

Göteborgs Express

av Sune Nylén @, fredag, november 27, 2020, 20:12 (59 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

var ett bolag inom GDG biltrafikskoncernen. 1 jan 83 angavs det som vilade dotterföretag tillsammans med 6 andra. Det ägdes till 100 % av GDG.

I Bohus hade

av Sune Nylén @, fredag, november 27, 2020, 20:31 (59 dagar sedan) @ Sune Nylén

GDG stora garage och verkstad kring 1950. De låg på samma sida som stationshuset och strax norr därom. Det revs nog när vägen byggdes om och breddades kring 1970 Där inrymdes nog de bussar som trafikerade Göta Älvdalen, Kungälv - Göteborg - Kilanda. Undantag var den busslinje som trafikerade Agnesberg Rösered, trafiktillstånd 24 /1 47, för 2 bussar, och hade sitt garage strax bakom stationen. Det fanns kvar när jag inför stationens rivning besökte Agnesberg för kanske 15 år sedan

I Bohus hade

av Anders.k. @, lördag, november 28, 2020, 13:26 (59 dagar sedan) @ Sune Nylén

GDG stora garage och verkstad kring 1950. De låg på samma sida som stationshuset och strax norr därom. Det revs nog när vägen byggdes om och breddades kring 1970 Där inrymdes nog de bussar som trafikerade Göta Älvdalen, Kungälv - Göteborg - Kilanda. Undantag var den busslinje som trafikerade Agnesberg Rösered, trafiktillstånd 24 /1 47, för 2 bussar, och hade sitt garage strax bakom stationen. Det fanns kvar när jag inför stationens rivning besökte Agnesberg för kanske 15 år sedan

Bohus syns på Kartbild också, Tack .

GDG var ju inte riktigt stora i Kungälv förän 1970 då man bytt trafik med SJ och började köra Göteborg-Kungälv- Kärna-Marstrand med mera.
Och då var ju den stora anläggningen i Kungälv byggd, Ale trafiken var väl huserad främst i Göteborg och Älvängen efter det.

Både SJ och GDG trafikerade Kungälv- Göteborg via Motorvägen ända tills bägge blev Swebus och försvann, idag är trafiken helt annorlunda , dock så kör väl Grön Express i ungefär samma sträckning som GDG gjorde Ytterby- Göteborg Nordstan.
SJ hade ju kvar trafiken till Stenungsund och Orust , som kört lite olika allt eftersom motorvägen blev klar, tyngdpunkten låg dock kvar på det som idag kallas gamla vägen en bit in på 90-talet .

En udda grej är att SJ överförde Säve trafiken och även lokaltrafiken via Ellesbovägen till Göteborgs spårvägar när Säve kommun inlämmades 1969 i Göteborg och då uppstod en taxe konstighet som levt ända till idag då Säve räknades till Kungälv och Göteborg beroende på vilket håll man reste så man slapp betala för att korsa kommungränsen., ja GDG övertog en linje som fick vara kvar med låg turtäthet som körde Göteborg-Säve-Kornhalls färja -Tjuvkil , den trafikeras än idag med ungefär samma tidtabell som den alltid gjort.

M.V.H Anders.k.

I Bohus hade

av Sune Nylén @, lördag, november 28, 2020, 16:25 (58 dagar sedan) @ Anders.k.

Ja,men det här är ju långt senare du talar om. Jag talar om tiden när bussarna utgick från gatan där biografen Palladium låg i centrala stan och jag följde min farmor
till Surtebussen . Bakom dåvarande HT centralen. På 40 talet. Senare flyttade de till Nils Ericsons platsen, ungefär där bussarna nu utgår. Jag talade för kanske 50 år sedan med en man som hade börjat köra buss 1923 när Götaälvdalens Omnibus AB började köra mellan Göteborg och Kungälv på den då nyanlagda vägen mellan dessa,och som berättade en hel del om gamla tider, och som var bosatt i Kungälv. Bolaget övertogs 1936 av BJ. Efter Bohus huserade man på gasverkets gamla tomt på Holmen. Jag var involverad i huvudkontorets flytt till Kungälv från Karlstad den 1 juni 1968 i den mån att jag projade deras abonnentväxel där och besökte lokalerna ett antal gånger. Man hade inköpt Nordiska Folkhögskolans hus bakom Fars Hatt. I övrigt hänvisar jag till 50 års skriften.

RSS-feed av trådar

powered by my little forum