Smalspår samma pris (Fordon: motorvagnar / dressiner)

av mormorsgruvan @, torsdag, november 26, 2020, 14:06 (60 dagar sedan)

Sedan vi var barn har vi fått lära oss att smalspår är billigt.
Hilding Carlsson tog samma pris för boggierälsbussarna oavsett om det var normalspår eller 1067mm ! (1067 hade färre sittplatser)

Smalspår samma pris

av Christer Brimalm @, torsdag, november 26, 2020, 17:14 (60 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Det går alltid att hitta undantag men i princip gäller att smalspår är billigare så vi har fått lära oss rätt.

Smalspår samma pris

av mormorsgruvan @, torsdag, november 26, 2020, 17:41 (60 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Jämförelsen gällde normalspår och 891mm. Priset per styck var 67.700:- inklusive gengas. Tjänstevikten skiljer inte så mycket 11,7 ton normalspår och 11,2 ton smalspår. 48 sittplatser i normalspår och 38 i smalspår. Bredd normalspår 2800mm, smalspår 2500mm.

Smalspår samma pris

av Lennart Petersen @, torsdag, november 26, 2020, 18:25 (60 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Jämförelsen gällde normalspår och 891mm. Priset per styck var 67.700:- inklusive gengas. Tjänstevikten skiljer inte så mycket 11,7 ton normalspår och 11,2 ton smalspår. 48 sittplatser i normalspår och 38 i smalspår. Bredd normalspår 2800mm, smalspår 2500mm.

Sannolikt hade nog HC räknat på att de var lika dyra att tillverka så priset blev det samma. Vilket låter sannolikt.
Rent generellt borde smalspårsvagnar bli dyrare räknat i kostnad per sittplats eftersom man inte utnyttjar bredd och längd på fordonen på samma sätt som på normalspår.
Så det är inte där man spar pengar med smalspår utan det är banans konstruktion.
Alltså gles trafik: fördel smalspår. Mer trafik: fördel normalspår.

Smalspår samma pris

av Göran Kannerby @, torsdag, november 26, 2020, 18:23 (60 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Sedan vi var barn har vi fått lära oss att smalspår är billigt.
Hilding Carlsson tog samma pris för boggierälsbussarna oavsett om det var normalspår eller 1067mm ! (1067 hade färre sittplatser)

Ja, smalspår är billigare än normalspår. Däremot är det inte givet att samma sak gäller fordonen för dem. :-)

Smalspår samma pris

av Christer Brimalm @, fredag, november 27, 2020, 10:16 (60 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Det traditionella påståendet att smalspår är billigare än normalspår stämmer historiskt sett i de flesta fall bra, eftersom smalspårsbanor oftast byggts för lättare trafik och lägre hastighet än de normalspåriga.
Lättare räler, kortare sliprar, mindre ballaståtgång, mindre markåtgång, snävare kurvradier möjliga = lägre anläggningskostnad. Mindre och lättare fordon = lägre inköpspris, lägre energiförbrukning.
Om man däremot jämför två banor med samma standard och kapacitet så har givetvis själva spårvidden i sig inte så stor betydelse. Och för fordon och annat kan ju graden av standardisering och seriestorleken på beställningen spela stor roll.

RSS-feed av trådar

powered by my little forum