JVM har fått sin dispens för operatör ångpanna (Järnvägsmuseet informerar)

av HP @, måndag, november 30, 2020, 16:07 (574 dagar sedan)

Hej!
Som känt är för er som pysslar med ånglok, så har Arbetsmiljöverket en AFS som heter 2017:3 som behandlar tryckkärl. Den föreskriver bland annat att för att övervaka en ångpanna ska minst en person som deltar vara certifierad ångpanneoperatör från och med imorgon.

Problemet är att AFS:en handlar om moderna industriångpannor, och tar inte höjd för till exempel ånglokspannor.

JVM har sedan i våras haft en dialog med AV om detta och vi har ansökt om dispens från kravet på certifiering och vi anför att vi vill själva avgöra vad som krävs för att övervaka våra egna ångpannor. Vi har också tagit fram en egen utbildningsplan för detta och önskar utbilda i egen regi.

Idag kom dispensen, och den gäller ett år, och vi får då rätt till ovanstående, på de 24 ångpannor vi listat som är våra. Vi tycker det blev en bra lösning.

JVM kommer låta en person ur den fasta gruppen gå den "riktiga" certifieringen och sedan vara vår lärare. Utbildningsplanen "operatör ångpanna" kommer enbart handla om att ge kunskap för att klara kunskapsnivån, men på sikt kommer den bli en del av en helt ny grundutbildning som kommer heta "ånglok grund", som är det man ska ha vare sig man är stallkarl/kvinna, eldare eller förare.

Vi kommer nu i vinter utbilda vår fasta personal, sedan när Corona släpper, så tar vi tag i resten av de som finns kring våra ånglok.

Det finns inget krav att ALLA ombord på eller invid ett ånglok ska vara certifierade, det räcker med en person.

Kravet gäller all övervakning av ångpanna, även vid påeldning och stalltjänst. JVM har valt att tolka det hela att så länge det brinner i fyren så finns det krav på ständig övervakning. Ett lok som ställs av kan alltså svalna utan ständig tillsyn.

Det är inte heller så att MRO eller JHRF kan söka en "allmän" dispens, utan varje verksamhet måste söka för sina egna pannor och lista vilka pannor det gäller. JVM har valt att ange pannans tillverkare, tillverkningsnummer och tillverkningsår, för att identifiera pannorna.

Om företrädare för förening med ånglok önskar se vår ansökan/dispens/ångpannelista/utbildningsplan, så kan man maila mig, så hoppas vi att vårt jobb kan vara till nytta för andra.

Med vänlig hälsning Henrik R, JVM

JVM har fått sin dispens för operatör ångpanna

av mormorsgruvan @, måndag, november 30, 2020, 16:10 (574 dagar sedan) @ HP

Vad gäller för de ånglok som Ni har deponerade hos järnvägsmuseiföreningar ?

JVM har fått sin dispens för operatör ångpanna

av HP @, måndag, november 30, 2020, 17:17 (574 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Vad gäller för de ånglok som Ni har deponerade hos järnvägsmuseiföreningar ?

Att den som ska hantera dem behöver söka dispens på de pannorna./HP

Gäller fortfarande 18 års ålder för att sköta en ångpanna?

av BD @, måndag, november 30, 2020, 18:13 (574 dagar sedan) @ HP

Gäller fortfarande 18 års ålder för att sköta en ångpanna?

Gäller fortfarande 18 års ålder för att sköta en ångpanna?

av Tommy Texius @, onsdag, december 02, 2020, 10:30 (572 dagar sedan) @ BD

Har denna åldersgräns funnits länge?

Gäller fortfarande 18 års ålder för att sköta en ångpanna?

av Granis @, onsdag, december 02, 2020, 10:46 (572 dagar sedan) @ Tommy Texius

I varje fall på ULJ är denna åldersgräns kopplad till säkerhetstjänst, och till dylik räknas ju all loktjänst, såväl förare som eldare då.


/ L G

Gäller fortfarande 18 års ålder för att sköta en ångpanna?

av BD @, onsdag, december 02, 2020, 18:08 (572 dagar sedan) @ Tommy Texius

Har denna åldersgräns funnits länge?

Sedan säkert mer än 60 år för att på ensam hand som instruerad sköta driften av en ångpanna. Vanligen fanns en utbildad person att tillgå vid behov.

När jag var 18 år skötte jag eldning och vatten på egen hand. Maskinist fanns att tillgå om behov uppstod och han var den som var ansvarig.

JVM har fått sin dispens för operatör ångpanna

av Göran Sohlberg @, Liljedahl, måndag, november 30, 2020, 18:18 (574 dagar sedan) @ HP

Ja tack, önskar Göran Sohlberg......

JVM har fått sin dispens för operatör ångpanna

av HP @, måndag, november 30, 2020, 20:32 (574 dagar sedan) @ Göran Sohlberg

Ja tack, önskar Göran Sohlberg......

Som sagt, maila så kommer svar med bilagor./H

JVM har fått sin dispens för operatör ångpanna

av 44 @, måndag, november 30, 2020, 20:15 (574 dagar sedan) @ HP

Ännu ett drag av svenska myndigheter för att slutgiltigt ta död på gammeltågsbranschen. Inte ens tidigare examinerad personal anses vara kapabla utan licensiering?

JVM har fått sin dispens för operatör ångpanna

av Kanal C @, måndag, november 30, 2020, 20:43 (574 dagar sedan) @ 44

Ännu ett drag av svenska myndigheter för att slutgiltigt ta död på gammeltågsbranschen. Inte ens tidigare examinerad personal anses vara kapabla utan licensiering?

Fast nu blandar du lite. Ja, visst, det kan finnas de som eldat i 30-35 år.. Men har de koll på modern riskanalys osv?

JVM har fått sin dispens för operatör ångpanna

av Överkörmästaren @, måndag, november 30, 2020, 20:59 (574 dagar sedan) @ Kanal C

Ännu ett drag av svenska myndigheter för att slutgiltigt ta död på gammeltågsbranschen. Inte ens tidigare examinerad personal anses vara kapabla utan licensiering?


Fast nu blandar du lite. Ja, visst, det kan finnas de som eldat i 30-35 år.. Men har de koll på modern riskanalys osv?

Ingår det verkligen i kraven att man ska kunna just riskanalys?

JVM har fått sin dispens för operatör ångpanna

av Kanal C @, måndag, november 30, 2020, 21:22 (574 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Ännu ett drag av svenska myndigheter för att slutgiltigt ta död på gammeltågsbranschen. Inte ens tidigare examinerad personal anses vara kapabla utan licensiering?


Fast nu blandar du lite. Ja, visst, det kan finnas de som eldat i 30-35 år.. Men har de koll på modern riskanalys osv?


Ingår det verkligen i kraven att man ska kunna just riskanalys?

Jag har inte sett de nya kraven, men jag kan tänka mig att man översatt en del gamla läror till moderna begrepp och uttryck.

JVM har fått sin dispens för operatör ångpanna

av Överkörmästaren @, måndag, november 30, 2020, 21:35 (574 dagar sedan) @ Kanal C

Ännu ett drag av svenska myndigheter för att slutgiltigt ta död på gammeltågsbranschen. Inte ens tidigare examinerad personal anses vara kapabla utan licensiering?


Fast nu blandar du lite. Ja, visst, det kan finnas de som eldat i 30-35 år.. Men har de koll på modern riskanalys osv?


Ingår det verkligen i kraven att man ska kunna just riskanalys?


Jag har inte sett de nya kraven, men jag kan tänka mig att man översatt en del gamla läror till moderna begrepp och uttryck.

Det är en viss skillnad mellan "riskhantering" (t ex att lära sig regler och varningstecken) och "riskanalys" (som vanligtvis utövas på högre nivåer i ett företag och inte direkt av själva maskinoperatören).

Jag har läst igenom de där kraven för ett tag sedan och vill minnas att det mesta i och för sig inte är några konstigheter, men utbildnings- och examineringskrav är i sig ganska betungande pålagor och när det dessutom krävs att man låter certifiera sig av något eller några utpekade organ för detta så skenar kostnaderna snabbt iväg även om själva innehållet inte behöver vara så märkvärdigt. (Det är egentligen ett märkligt förhållande i en rättsstat att man måste avtala med någon om något för att uppfylla ett myndighetskrav.)

JVM har fått sin dispens för operatör ångpanna

av Micke Carlsson @, tisdag, december 01, 2020, 13:10 (573 dagar sedan) @ HP

Fattar jag rätt nu? Ni har fått ett års dispens från kravet enligt 7 kap 1§ på att ett ackrediterat certifieringsorgan håller utbildningar i pannskötsel/drift, och bara för de pannor (pannindivider) ni har pekat ut? Eller är det en dispens från hela kravet på certifiering som gör att ni kan hantera det likadant som t ex en trafikbehörighet? ( = är ni i myndighetens ögon ett, med dispens, ej ackrediterat certifieringsorgan inom egen organisation, eller ett utbildningsorgan inom egen organisation? Ordvrängeri men kan ha betydelse för den specialintresserade :-) )

Kommer dispensen att sökas om ett år i taget, eller är det en "tillfällig grej"?

JVM har fått sin dispens för operatör ångpanna

av HP @, onsdag, december 02, 2020, 08:32 (572 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Fattar jag rätt nu? Ni har fått ett års dispens från kravet enligt 7 kap 1§ på att ett ackrediterat certifieringsorgan håller utbildningar i pannskötsel/drift, och bara för de pannor (pannindivider) ni har pekat ut? Eller är det en dispens från hela kravet på certifiering som gör att ni kan hantera det likadant som t ex en trafikbehörighet? ( = är ni i myndighetens ögon ett, med dispens, ej ackrediterat certifieringsorgan inom egen organisation, eller ett utbildningsorgan inom egen organisation? Ordvrängeri men kan ha betydelse för den specialintresserade :-) )

Kommer dispensen att sökas om ett år i taget, eller är det en "tillfällig grej"?

Vi har fått dispens på reglerna i 6 kap 4§ och de kunskapskrav som finns i bilaga 2, som inte i praktiken vi anser applicerbara på lokångpannor. Det innebär att vi inte behöver ha ett ackrediterat organ som examinerar oss, utan vi ombesörjer kunskapen på dessa i form av en egen utbildning. Det gäller bara för de pannor vi pekat ut och ett år framåt, sedan kan vi ansöka igen...om inte regelverket hinner ändras.

Med vänlig hälsning Henrik R, JVM

JVM har fått sin dispens för operatör ångpanna

av Herbert Paalberg @, tisdag, december 01, 2020, 16:53 (573 dagar sedan) @ HP

Med certifierad person ombord på ångloksdraget tåg så undrar jag bara om vi några stycken gamla stötar som fortfarande har kompetensen kvar sedan många år tillbaka fortfarande kan anses som behöriga. För min egen del började det år 1974 alltså 46 år sedan när jag var med som eldare ombord på J 1237 när NOJ firade 100-årsjubileum. Jag fick en gedigen utbildning av "di gamle" ångloksförarna i N som sedan blev min hemstation som lokförare. Medlem i NJ och dess föregångare "Södra Stambanans Järnvägsförening" sedan 1968. Föreningen ägde ju ett antal ånglok under åren så det blev en massa körningar med olika ånglokstyper av varierande litt. både på normal/smalspår. Det var en enorm känsla att få arbeta ombord med dessa gamla legender som under sin lokförarkarriär verkligen tjänstgjort i skarpt läge under ångloksepoken. För min del har det blivit åtskilliga ångkilometrar under åren och jag har själv under åren utbildat flera förare i ånglokstjänst där de fick prova på och genomgå både teori och praktik samt examinerat dessa. Min målsättning har hela tiden varit att kunna visa upp ett fungerande ångtåg för kommande generationer så att den gamla tekniken ej glöms bort. Jag har under hela min tid som förare alla turer under 45 år nedtecknat i en skaplig samling annotationsböcker där alla olika turer, sträckor samt övriga uppgifter om varje tåg samt alla lokindivider som jag framfört inte bara de ordinarie utan även alla museikörningar hos olika föreningar.
Men det är väl nya tider numera och då duger inte lång erfarenhet längre. Palle i Vika ;-)

JVM har fått sin dispens för operatör ångpanna

av Micke Carlsson @, tisdag, december 01, 2020, 22:39 (573 dagar sedan) @ Herbert Paalberg

Palle, erfarenhet har alltid ett värde. Det som måste göras är att skapa metoder för att inrangera erfarenhet i nya system. Det heter något så fint som kompetensvalidering, och den som kan ordna en grundutbildning kan också ta fram ett sätt att validera befintlig kompetens hos de som har sådan. Så lösningar finns på allt, men någon slags "mätning" behöver ändå ske för att överföra sig från det gamla till det nya.

JVM har fått sin dispens för operatör ångpanna

av HP @, onsdag, december 02, 2020, 08:35 (572 dagar sedan) @ Herbert Paalberg

Hej Palla, självklart sitter du på massor av erfarenhet som är hur värdefull som helst!
Det som var på väg att hända var att ett regelverk som gällde skötsel av moderna ångpannor, skulle gälla även lokångpannor, men genom en mycket god dialog med Arbetsmiljöverket så har de insett att skrivningen inte var bra, och vi har fått en dispens för detta.
I praktiken innebär det att vi själva får utbilda och examinera på ångpannor, precis som jag tycker det ska vara, men vi har också fått ett förtroende, och då behöver vi också "tenta av" de som har en kunskap sedan gammalt, precis som med TTJ.

/Henrik R

JVM har fått sin dispens för operatör ångpanna

av Johan M Vinberg, onsdag, december 02, 2020, 17:22 (572 dagar sedan) @ HP
Redigerad av Johan M Vinberg, onsdag, december 02, 2020, 17:34

Jag kan bara instämma i HPs svar. Men också komplettera.

1a) Notera att det inte finns krav på att man ska gå någon dyr utbildning. Men väl att man ska avlägga en examen/tentamen i hur man hanhar en ångpanna.

1b) Precis som man avlägger en regelbunden tentamen i Säo (MRO-banor) eller TTJ (skrev jag nu rätt? -på Trafikverksspår) så vill Arbetsmiljöverket att man ska ha avlagt någon form av tentamen i ångpanneskötsel/ångpanneoperatör. Notera att detta egentligen har varit ett krav sedan 2003 - men först nu vill Arbetsmiljöverket att man ska regelbundet redovisa hur tentamen går till och vad den innehåller.

2) Ångvolontärerna i Eskilstuna har fått dispens för sin stationära ångpanna på Munktell-museet. Och övriga Arebetslivsmuseer i Sverige med stationära ångpannor kommer söka dispens för 2021 genom att göra copy & paste på Ångvolontärernas ansökan med vissa lokala modifieringar.

3) ULJ har varit pilotprojekt för MRO-banorna. ULJ har redovisat att man alltid har två utbildade pannoperatörer (dvs Arbetsmiljöverkets beteckning för lokeldare resp eldarutbildad lokförare). Vi väntar på svar men det ska komma här i början av december. På Arbetsmiljöverkets fråga om hur ULJ kommer regelbundet att kunna följa upp de redan utbildade resp nyutbildade och att detta verifieras av en oberoende tredje part (alltså inte av oss själva eller av "notyfied body" - ackrediterad pannbesiktningsfirma typ Solberga Station, Decra eller Kiwa) har vi angivit Transportstyrelsen.
Detta då ULJs pannoperatörsutbildning är integrerad i själva ångloksutbildningen, som vid sidan av Säo (på ULJ ska lokeldarna ha Säoexamination) omfattar bl.a. regelbunden smörjning av maskineri, reparation under drift, ångteori som ångbildning, värmelära, när vattenintag i pannan ska/måste ske, manometrars och termometras betydelse, etc.
Transportsyrelsen blir inte direkt ett verifieringsorgan av pannoperatörskunskaperna men väl indirekt.

Vidare har vi fått redovisa hur examinering av nya pannoperatörer sker och hur uppföljning av redan examinerade pannoperatörers kunskaper är efter exempelvis två år eller fem år (där får man själv bestämma).

4) Arbetsmiljöverket har även efterlyst en redovisning av vilka säkerhetsfunktioner en ånglokspanna har där vi redovisat att man i regel har två säkrhetsventiler men också en smältplugg som ska "lösa ut" om det blir för varmt i pannan. (se över era smältpluggar. De oxiderar vid minusgrader och är värdelösa som säkerhetsfunktion om en exempelvis torrkokning är på gång).

5) Dispensen delas inte ut till riksorganisationer utan till juridiksa organisationer, exempelvis en museiförening. Dispansen gäller inte för enskilda aktiva medlemmar utan för de personer som finns registrerade i ett personalregister som Pannoperaörer (dvs lokeldare och ångloksförare). Dispensen går därmed inte att automatiskt flytta mellan olika organisationer. Om man är godkänd eldare på ångbåten s/s Eidern så kan man alltså inte per automatik ställa sig och elda ångloket BLJ 5 Thor på ULJ. Inte heller mellan de båda likvärdiga ångloken Emsfors på OBJ resp ÖSlJ.

Det blir alltså upp till varje förening/organisation att se till att ha pannoperatörerna i ett register (och man kan ju vara med i flera register som exempelvis s/s Einderns och ULJs) och dokumentera när de examinerats resp har fått fortbildning.

Hilsen
Johan Vinberg
handläggare åt MRO i pannoperatörsfrågan tillika aktiv på ULJ

JVM har fått sin dispens för operatör ångpanna

av Hans W @, Tureberg, onsdag, december 02, 2020, 20:39 (572 dagar sedan) @ Johan M Vinberg

Ser rimligt ut. Bra jobbat Johan!

JVM har fått sin dispens för operatör ångpanna

av Johan M Vinberg, torsdag, december 03, 2020, 11:49 (571 dagar sedan) @ Hans W

Tack Hans!

powered by my little forum