Valla-Gamla Linköping (Järnvägs- och Museiföreningar)

av tuff-tuff @, måndag, februari 18, 2008, 00:11 (4527 dagar sedan)

Jag vill minnas mig ha sett en modell över järnvägsmuseet i Valla i Linköping, i vilken det gick en liten "bana" upp till friluftsmuseet Gamla Linköping en halv kilometer därifrån. Någon sådan finns inte i verkligheten och jag har tolkat det som att det var en ursprunglig tanke som aldrig blev av. Hur är det med den saken egentligen? Finns det någon fundering på att realisera det idag? Något att i värsta fall göra av WFJ-räls?

Valla-Gamla Linköping

av Christer Andersson @, Fornåsa, Motala, måndag, februari 18, 2008, 00:40 (4527 dagar sedan) @ tuff-tuff

Jag vill minnas mig ha sett en modell över järnvägsmuseet i Valla i Linköping, i vilken det gick en liten "bana" upp till friluftsmuseet Gamla Linköping en halv kilometer därifrån. Någon sådan finns inte i verkligheten och jag har tolkat det som att det var en ursprunglig tanke som aldrig blev av. Hur är det med den saken egentligen? Finns det någon fundering på att realisera det idag? Något att i värsta fall göra av WFJ-räls?

I Valla finns en vagnhall, väl värd ett besök 20kr i entréavgift. Spåren från vagnhallen fortsätter ca 50m bort till infartsvägen. I likhet med många andra järnvägsföreningar fanns det storslagna planer på att bygga ut järnvägen till Gamla Linköping. Där talar vi guldläge för museijärnväg; Kort avstånd, perfekt gammaldags miljö, gott om folk på helgerna, avskiljt obebott närområde, inga tjuriga bönder. Dock är området rätt så kuperat och jag tror det hade blivit knivit med att bygga själva banan. Visst hade det varit trevligt om planerna kunde genomföras, men tyvärr kostar sådana här aktiviteter pengar och vem ska betala?, så Valla besökarna får nöja sig med ett tuff-tuff tåg i form av en förklädd traktor, men ungarna tycker nog att det är minst lika roligt.:-D

Valla-Gamla Linköping- WFJ

av Granis @, måndag, februari 18, 2008, 09:04 (4527 dagar sedan) @ Christer Andersson

Att tro på nåt annat än att använda sig av befintlig bangård i Valla är inte realistikt. Av flera skäl. "Tjuriga bönder" i Vadstenatrakten och deras protester kommer nog bara vara en västanfläkt jämfört med kolonilottsinnehavare och närboende i Linköping om nån längre bana in mot Gamla Linköping ens skulle försöka föras närmare nåt byggande. Och precis som Christer A skriver så finns det lite knöliga höjdförhållanden att ta hänsyn till också. "Miljöprövningen" av en helt nybyggd ångtågsbana inne i en storstad skulle dessutom bli en rysare som i slutändan skulle innebära att det blev jättedyrt. Och då om inte förr skrinläggas... Och vilka skulle driva det hela? "Nya krafter"..? Tja...

Men en bra början -och ett stort steg- skulle ju vara att använda sig av den befintliga bangården i Valla. Det skulle heller inte bli det sämsta! En Zp med bänkförsedd flakvagn, måhända också "Storugns"?, skulle kunna skapa aktivitet och intresse såväl bland besökare som medlemmar, tror jag. Och då på en helt annat men realistisk nivå. Återigen: Hade "Östgötakrafterna" slagit sig samman eller ännu hellre aldrig "delats", och JMF etablerat sig i Vadstena på 60/ 70-talet som en museibana hade utvecklingen sett helt annorlunda ut för såväl JMF som VÖJF/ WFJ. Och därmed för bevarandet av östgötskt smalspår...

/ L G :-|

Valla-Gamla Linköping- WFJ

av Micke Carlsson, måndag, februari 18, 2008, 09:20 (4527 dagar sedan) @ Granis

Man kunde ju presentera idén med att börja köra "Anka", och låta resten komma efterhand...

1 hinder undanröjt! 999 kvar.

Valla-Gamla Linköping- WFJ

av Granis @, måndag, februari 18, 2008, 10:36 (4527 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Man kunde ju presentera idén med att börja köra "Anka", och låta resten komma efterhand...

Ingen dum idé alls. Skulle ju räcka med att elektrifiera ett spår, förslagsvis det som "går längst" (mot stoppbocken), och ställa "Ankan" innan för dörren till detta. Så skulle ju nåt kunna "röra på sig". Man har ju åtminstone haft idéer om att få fart på Zp-lokomotorn, men detta har fallit på att bränsletanken läcker. Men att jobba med och för "Ankan" kanske skulle anses tacksammare och därmed kunna skapa större intresse varför det trots mer jobb skulle vara lättare att genomföra?

/ L G

Valla-Gamla Linköping- WFJ

av Micke Carlsson, måndag, februari 18, 2008, 10:45 (4527 dagar sedan) @ Granis

Enligt JMF:s hemsida är motorerna 200-voltare (2x17 hk), man behöver ju inte koppla sig fram via transformatorn bara för att den finns där...

Antagligen ett hyfsat enkelt elfordon att få sprak och stret i igen, om man helt enkelt kunde lägga ut motorspänningen direkt i linan. Hur skulle det gå med 500 meter kontaktledning om 200 volt, blir trå'n grov som en 100-årig tall eller är det rimligt genomförbart?

Valla-Gamla Linköping- WFJ

av Kjell Friberg @, måndag, februari 18, 2008, 11:21 (4527 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Det har inte saknats förslag genom åren på "ankdrift" men problemet med Ankan är den mycket åldrade elinstallationen, allt isolermaterial måste bytas och sedan är Ankan inte längre det original som den är i dagsläget./kf

Valla-Gamla Linköping- WFJ

av Micke Carlsson, måndag, februari 18, 2008, 11:42 (4527 dagar sedan) @ Kjell Friberg

Hmm, nej, jag är med. Visst finns det ett stort värde i att behålla det gamla. Ändock, lite prövande argumentation för "min sak":


Hur gammal är installationen? Är det trettio-fyrtiotal eller 1907 som går till spillo om man putsar upp?

Kan man inte dra delvis nytt parallellt med gamla, urkopplade installationer? Eller dra nytt med "gammalt utseende" i åtanke?


En jämförelse med SSnJ 15: Är behållningen störst i och med att det är ett körbart fordon, eller vore det bättre att den stod på SL:s museum?

Valla-Gamla Linköping- WFJ

av Kjell Friberg @, måndag, februari 18, 2008, 13:18 (4527 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Det är inte mycket som är utbytt sedan 1907/1908. Vagnen ställdes av redan 1948 när Jösse (motorvagnsföraren) gick i pension då ingen annan kunde med dess egenheter. Det är därför märkligt att denna vagn är bevarad och dessutom SJ-märkt, tjänstgöringskilometrarna hos SJ lär vara mycket lätträknade, de uppgår kanske inte ens till samma summa som den sista transporten från Borensberg till Linköping i "kallt" tillstånd. Vagnen överlevde som ensamt elfordon avelektrifieringen 1956 och några planer att bygga om den för trafik på annat håll fanns inte i motsats till de modernare elfordonen (även om så inte skedde på något av dem).

Valla-Gamla Linköping- WFJ

av Kjell Friberg @, måndag, februari 18, 2008, 10:58 (4527 dagar sedan) @ Granis

Det har genom åren förts fram flera förslag på musei- eller turistjärnväg med anknytning till järnvägsmuseet i Linköping oavsett var det legat men varje gång har det stött på patrull. De två längst gångna projekten är dels bangården i Valla, dels schaktningen för en rundbana vid museet när det låg i Ryd. Inte ens när hela anläggningen kunde erhållas gratis i samband med Linköpings så kallade 700-årsjubileum 1987, vilket för övrigt firades 35 år EFTER 800-årsjubileet, kom det längre än planer. Kommunen drog sig ur allt samarbete, förmodligen efter påtryckningar från andra intressenter som såg projektet gå deras näsa förbi och inte längre kunde få skryta över SITT projekt om en möjlig turistattraktion. Litet kanske också kan sökas i uppdelningen Linköping/Vadstena/Lakvik med flera vilken till stor del är följden av agerandet hos en stark person under uppbyggnadsskedet och bristen på samarbete inom och utom föreningen. Därtill kom mycket oklara ägarförhållanden angående museet och dess samlingar, något som inte reddes ut förrän Sveriges Järnvägsmuseum tog över (museet var exempelvis tidigare ingen egen juridisk person utan allt "tillhörde" ordföranden i museiföreningen).

Med andra ord: Rena sandlådan!

/kf

Tack Kjell

av Johan Vinberg, måndag, februari 18, 2008, 12:44 (4527 dagar sedan) @ Kjell Friberg

Hej!

Tack för en bra sammanfattning och utredande av olika händelser.
Även om jag följt Linköpingsmuseets mödor sedan 1970 (endast 8 år gammal) så var det en del nyheter i vad du skrev.

Johan Vinberg
som bl.a. som ung tonåring städat Unvérs kontor i det tidigare musset i Gamla Linköping!

Tack Kjell

av Conny Sernfalk, måndag, februari 18, 2008, 13:29 (4527 dagar sedan) @ Johan Vinberg

"Litet kanske också kan sökas i uppdelningen Linköping/Vadstena/Lakvik med flera vilken till stor del är följden av agerandet hos en stark person under uppbyggnadsskedet och bristen på samarbete inom och utom föreningen."

Minns Unver på den s.k Järnvägsmuseala riksdagen i Rimbo 1969. Deltagande föreningar var dåvarande Linköpingsföreningen med Unver i spetsen, SRJmf och JTJ som nyligen flyttat verksamheten från Dannemora till Jädraås.
Året innan hade samma konferens ordnats då i Linköping med om jag inte missminner mig éxtra ångtåg med E2 1329.
Unver ville ha samarbete (kanske på sitt sätt). Men eftersom JTJ ej ville vara värd för kommande års riksdag föll en mer organiserad fortsättning.

Minns det gick en skröna att Unver sedan inte ville satsa på museijärnväg i Vadstena då han krävde cykelavstånd för egen del .........
Ja han var en säregen man ....
Att föreningen inte var en juridisk firma utan låg på Unver själv kanske bidrog till den ibland uppblossande diskussionen om smalspårsångloken i Linköping som skickades till skrot i sent skede. Har för mig jag har en gammal tidning hemma där Unver hävdade att föreningen aldrig var engagerad i loken utan att det var en ren uppställningsplats från SJ:s sida. Genom inlägg i forumet har denna bild korrigerats och nyanserats......

Tack Kjell

av sääf, måndag, februari 18, 2008, 14:41 (4527 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

Ang. Unvers förehavande(bra eller dåliga) var det runt honom allt kretsade. Jag minns t.ex. när vi bodde i Lakvik och min far var föreståndare där att telefonen ringde från någon annan station och stinsen där upplyste om att Unver var ute och åkte . Göm undan det du vill ha kvar annars försvinner det. Han plockar med allt som inte sitter fast. Detta är 100% procent sant. Jag hörde sånt flera gånger.

Tack Bengt

av Granis @, måndag, februari 18, 2008, 15:03 (4527 dagar sedan) @ sääf

Ang. Unvers förehavande(bra eller dåliga) var det runt honom allt kretsade. Jag minns t.ex. när vi bodde i Lakvik och min far var föreståndare där att telefonen ringde från någon annan station och stinsen där upplyste om att Unver var ute och åkte . Göm undan det du vill ha kvar annars försvinner det. Han plockar med allt som inte sitter fast. Detta är 100% procent sant. Jag hörde sånt flera gånger.

... Men om vi nu ska säga nåt positivt om nämnde Föregångsman så var det ju det faktum att han tog hand om så mycket föremål. Och (trots allt) fordon. Föremål och fordon som inte annars hade funnits kvar idag. Eller ens fem år senare när XYJmf bildats och "finkammade" järnvägssverige. Det är värt att tänka på när man pratar om "gamar" och sånt. Sen är det ju en annan fråga om hur de räddade föremålen och fordonen har det idag. Men det har vi ju redan debatterat x antal gånger..

/ L G

Valla-Gamla Linköping- WFJ

av Ante Svensson ⌂ @, måndag, februari 18, 2008, 21:36 (4526 dagar sedan) @ Granis

JMF sålde sitt lager räls nu i vintras. Tillsammans med det faktum att verkstaden är omgjord till arkiv är det solklart; det blir ingen 891-bana i Linköping. Handduken är inkastad.

Om man ska hacka på föreningar vad de borde ha gjort så kan man väl ta den här svängen: Förening inriktad på viss spårvidd bildas tidigt i en större stad där man ämnar ha sin verksamhet. Man är med och plockar grejor när nätet i trakten läggs ned och är verkliga pionjärer inom sitt gebit. Utgångsläget är gott, man har chansen att rädda fordon och en bana skulle nog egentligen inte vara något problem om flexibiliteten funnits där. Det finns en välbevarad sträcka med just den här spårvidden ett par mil från staden i fråga men det passar uppenbarligen inte. Man har samlat på sig ett antal fina fordon, även om några tyvärr skattar åt förgängelsen i slutet av 60-talet, till stor sorg för andra föreningar och intresserade. Föreningen har genom åren ett antal projekt för att bygga olika nyanlagda banor i den stad man verkar men alla slutar med att det inte blir något. Under tiden läggs banan med rätt spårvidd ner och en annan förening försöker få igång något på den orten utan vår förening som stannar på sin ursprungort. Men vår förening jobbar vidare utan att lyckas bygga en bana, det blir en bangård och en vagnhall som även fungerar som museum. Svårigheterna som tillkommer med åren med miljöprövning etc som nämnts gör inte saken lättare; planfrågor, trafiktillstånd etc lägger ytterligare sten på börda liksom det faktum att få nya aktiva tillkommer och de gamla försvinner den naturliga vägen. För vem vill putsa på tåg i en hall? Man kan tycka att man kanske borde ha tittat på den bana som faktiskt fanns och flyttat verksamheten dit men det var ju i den här staden man skulle bygga!

Visst, man kan tycka att en bana i Valla vore skoj. Jag tycker det inte. Att två föreningar sitter så nära varandra och ingen når ända fram är tragiskt. Skulle det sluta med att båda stupar är det katastrofalt! Jag hoppas att WFJ klarar skivan, verkligen. Tappa inte sugen, grabbar och kör på! Än ligger rälsen kvar!

--
Ante

Valla-Gamla Linköping- WFJ

av Christer Andersson @, Fornåsa, Motala, måndag, februari 18, 2008, 22:36 (4526 dagar sedan) @ Ante Svensson

Visst, man kan tycka att en bana i Valla vore skoj. Jag tycker det inte. Att två föreningar sitter så nära varandra och ingen når ända fram är tragiskt. Skulle det sluta med att båda stupar är det katastrofalt! Jag hoppas att WFJ klarar skivan, verkligen. Tappa inte sugen, grabbar och kör på! Än ligger rälsen kvar!

Det är lätt att vara efterklok och bygga hypotetiska resonemang. Om nu JMF överlåtit sin unika vagnsamling till Vadstenaföreningen hade detta underlättat verksamheten? Visst hade WFJ+JMF haft fler aktiva medlemmar, de hade inte behövt lägga tid på renovering av Sp3037 utan kunnat köra ånglok på ett tidigare stadium med NÖJ 18, men var skulle alla fordon placeras, vart skulle vagnhallen byggas? knappast på stationsområdet. Troligtvis hade den fina vagnparken stått ute i regn och rusk. Nu är den iaf bevarad under tak. Byggt vagnhall utanför Vadstena då?? Tänk på att det går mycket prestige i föreningslivet och Hr Unvér skulle knappast bli nöjd över att basa över en vagnhall mitt ute på den öde östgötaslätten, nånstans mellan Vadstena och Fågelsta.

Om nu det värsta scenariot skulle inträffa att WFJ eller JMF skulle upphöra vart skulle vagnarna ta vägen, skulle JMFs fordonspark föras till Gävle?

Valla-Gamla Linköping- WFJ

av Ante Svensson ⌂ @, måndag, februari 18, 2008, 23:25 (4526 dagar sedan) @ Christer Andersson

Det är lätt att vara efterklok och bygga hypotetiska resonemang. Om nu JMF överlåtit sin unika vagnsamling till Vadstenaföreningen hade detta underlättat verksamheten? Visst hade WFJ+JMF haft fler aktiva medlemmar, de hade inte behövt lägga tid på renovering av Sp3037 utan kunnat köra ånglok på ett tidigare stadium med NÖJ 18, men var skulle alla fordon placeras, vart skulle vagnhallen byggas? knappast på stationsområdet. Troligtvis hade den fina vagnparken stått ute i regn och rusk. Nu är den iaf bevarad under tak. Byggt vagnhall utanför Vadstena då?? Tänk på att det går mycket prestige i föreningslivet och Hr Unvér skulle knappast bli nöjd över att basa över en vagnhall mitt ute på den öde östgötaslätten, nånstans mellan Vadstena och Fågelsta.

Om nu det värsta scenariot skulle inträffa att WFJ eller JMF skulle upphöra vart skulle vagnarna ta vägen, skulle JMFs fordonspark föras till Gävle?

Nä, just det. Det var precis dit jag ville komma. I den här tråden har jag sett lite för mycket av resonemang om WFJ av typen "man borde ha..." eller "det gick snett när man ... 1987..". Vi vet alla att det finns vissa anledningar till att det bidde som det blev. Hr Unvér lär vara en av dem men är nog knappast den enda. Men ansvaret till dagens situation ligger inte bara hos folket i WFJ. Även Linköpingsfalangen har sin del i detta och visst är det tragiskt.

Jag ville också sätta fokus på en annan sak; att prata om en bana i Valla är precis lika "orealistiskt" som att våga tro på att WFJ klarar sig även denna gång. Det är inte bara att bygga, tro mig, jag vet. Ju mer inne i tätort du är desto fler motstående intressen finns. Och regler och förordningar och Fan och hans moster. Och som sagt, rälsen i Linköping är såld. Sen hur det slutligen går är en helt annan sak, realism är inte något som alltid är den starkaste faktorn i den här branschen. Galnare saker än så har hänt förr och man kan se att vår museitågsbransch förändras hela tiden. Där kommer vi till det sista jag ville säga; historien är oväsentlig just nu. Vi vet hur det har gått hittills. Hur det ska gå framöver kan vi bara spekulera i. Vi kan välja att passivt titta på eller stötta på ett sätt som passar oss.

Jag tvivlar på att samlingen fordon hamnar i Gävle om det blir totalstopp, SvJvm har inte satsat på smalspår utan överlåter detta åt museiföreningarna. Så antingen blir den kvar i Linköping och då i händerna på någon som inte egentligen håller på med tåg vilket inte borgar för någon idela lösning på sikt, eller så hamnar fordonen hos någon 891-förening. Då är det bara att välja och se vilken som skulle vara lämpligast. Men även detta är ju hypotetiskt i nuläget.

Slutligen; jag gillade ditt inlägg om sista resan och bommarna som fälls. Det är precis det det handlar om. Att fortsätta jobba fast det ser pyrt ut och inte ge upp. Det är inte slut förrän den feta tanten sjunger och visst finns det vägar att gå. Vi andra får väl hjälpa till om vi kan och vill. Framförallt ska vi inte sänka.

--
Ante

... WFJ och kommunen

av Granis @, tisdag, februari 19, 2008, 09:04 (4526 dagar sedan) @ Christer Andersson

För det första kan jag bara -i princip som vanligt- instämma i det Ante skriver. Plus förvisso också Christer A i mångt och mycket vad gäller denna fråga. Men just beträffande WFJ är det ett par saker att fundera över, varav den förstnämnda mer är en fråga från min sida:

Min kunskap om kommunalpolitiken i Vadstena är inte så oerhört stor. Men (s) ledande företrädare har ju genom åren och så även i denna "tråd" pekats ut som Den Store Motståndaren I Alla Tider. Nu har väl den politiska majoriteten varierat även i denna kommun genom åren, men faktum är väl att så länge det blocket var vid makten tolererades ju i varje fall WFJ..? Icke minst under De Uppgivna Åren efter urspårningen innan en viss uppryckning skedde med avyttring av fordon, städning och banupprustning. Då det - s a s objektivt sett- verkligen borde funnits anledning att "dra ett streck och satsa på nåt annat". Men nu -när WFJ trots allt kommit så långt att man även börjat köra trafik igen- tar kommunen till "Storsläggan". Och nu är det ju borgerligt styre i Vadstena? Hade inte t o m (c)´s starke man i kommunen en tid en förtroendepost i föreningen? Det verkar ju inte ha hjälpt... Måhända hade man "sänkt garden" beträffande de som var de verkligt farliga motståndarna...!?

1982, när politikerna fattade beslutet att stötta museibaneplanerna, var ju Vadstena en del av storkommunen Motala. Hade det varit bättre om det fortsatt så? Ja, jag undrar nog om det inte varit bättre för WFJ i varje fall. Ty denna storkommun hade säkert -på gott och ont- behandlat Vadstena som sin "putinuttdel" där verksamheter som museibanor bättre passat in. Och där lokala högljudda opinioner inte hade fått samma genomslag. För just det kanske kan anses vara ett exempel på nackdelar med fungerande demokrati i form av närhet mellan politiker och deras väljare. Christer A nämner detta med vagnhallsfrågan. Just det är ett bra exempel då WFJ ett tag hade planer på att uppföra en införskaffad vagnhall i industriområdet söder om Vadstena, d v s längs den upprivna fd WÖJ. På så sätt skulle ju mycket av "skräpet" försvunnit från Vadstena station, och man skulle ju dessutom fått tillgång till ännu bättre och mer förvarings- och, säkert, verkstadslokaler. Måhända föll detta även av andra skäl (=WFJ´s dåliga resurser) men faktum är att protester från tomtägare som "ockuperat" banvallsmarken (banvallen tillhör kommunen) gjorde att politikerna fick "kalla fötter" och projektet lades ned innan det ens hade börjat.

Och i fall politikerna dessutom vill vara lyhörda och lyssna efter åsikter/ anledningar till att WFJ skall bort så blir det ju då särskilt lätt för dagens politiker i "fjuttkommunen" Vadstena att lyssna till sådana som tomtägare längs WÖJ och bönder längs WFJ. Och då blir utgången nästan given. Tyvärr...

/ L G

... WFJ och kommunen

av nicke, tisdag, februari 19, 2008, 10:48 (4526 dagar sedan) @ Granis

En kommun har bara en primär uppgift: att få de ekonomiska resurserna att räcka till sina förpliktelser. Att då även ta ett "kulturellt ansvar", det sker utom tävlan. Det sker bara om det inte korsar sin egen "kärn" verksamhet. WFJ sitter på mycket attraktiv mark, ett stenkast från slottet. Det är fortfarande goda tider, kapital finns och bostadsrätter, restauranger, cafeer och gallerior skjuter upp som svampar ur jorden. Att exploatera området ger arbetstillfällen, klirr i kommunkassan.= nöjda kommuninvånare. Då får man sitta en period till. Syniskt? Realpolitik är ett annat ord.

De skäl för uppsägningen som anförs tror jag inte på. Det finns säkert fog för kritik, men ytterst handlar det om den attraktiva marken. Om föreningen legat i Fogelstad hade det knappast gått till så här.

Detta är baksidan på myntet att ha sin verksamhet centralt på ofri mark. Man får leva på nåder. Det är långt till kommunalvalet, så nu kan kommunen göra som den vill. Men mannaminnet må vara kort, men än är det inte kört för föreningen. Det finns mycket att göra; att visa att WFJ är en tillgång för kommunen.

... WFJ och kommunen

av Kjell Friberg @, tisdag, februari 19, 2008, 12:04 (4526 dagar sedan) @ nicke

WFJ är en frukt av just kommundelningen Motala/Vadstena då beslutet om en museijärnväg var ett av de första som togs i den då nybildade Vadstena kommun. Det var mycket jämnt vid omröstningen, så jämnt att beslutet togs med hjälp av ordförandens utslagsröst. Det hade fram till dess varit helt omöjligt att få genom en museijärnväg då inget intresse fanns från Motalas sida och Vadstenas språkrör i Motalas s-märkta kommunfullmäktige hette Tommy Palmqvist(s), en man vars stora sorg inte är museijärnvägen (även om den kommer på andra plats) utan kommundelningen. Han såg sina möjligheter till egen politisk utveckling bli slagna i spillror i den då i huvudsak gröna kommunen Vadstena där (s) var ett mariginellt minoritetsparti i motsats till röda Motala där (s) hade egen majoritet på den tiden. Tommy Palmqvist fick dock litet plåster på såren i och med att han slapp bli inblandad i den s-märkta Motalaskandalen runt Konjaksson - förlåt Conradsson - några år senare men hans agg mot järnvägar, speciellt i museal form, minskade dock inte.

... Vadstenas planer - WFJ?

av Anders Sandgren @, Bredäng, tisdag, februari 19, 2008, 23:11 (4525 dagar sedan) @ Kjell Friberg

När jag går igenom de offentliga handlingar som finns på kommunens sida ser man följande:
- bygglovsansökan angående uppställningshall avslogs av byggnadsnämnden dec-07
- samarbetsplaner för utveckling av framtidens WFJ avslogs av tekniska nämnden jan-08
- aktuellt avtal med statens fastighetsverk angående Vadstena slott uppsades av kommunen (kommunfullmäktigeprotokoll feb-07)
Därtill kommer uppsägningen av föreningen från kommunens mark.
Allt detta pekar på långtgående planer för området runt slottet/stationen, dock verkar inga officiella planer finnas, inget samråd heller. Vad jag kan se.
Just nu verkar kommunens planer rulla på, skriverier om missnöjda bönder längs banan föregick uppsägningen för att motverka eventuella protester FÖR banan.
Skulle vara intressant hur planerna ser ut, det finns säkert fina skisser inom kommunens väggar. För slottets del gäller nog avtalsdiskussioner områdena runt detsamma, tomtmark som ägs av statens fastighetverk eller hyrs av kommunen för slottets räkning.

Har någon sett konkreta planer för området runt stationen/slottet?

Skall man lyckas rädda WFJ behövs det en opinion för banan samt att man vet vad kommunen planerar. Just nu verkar opinionen (=media) vara på kommunens sida. Och för att vända opinionen behövs det positiva tendenser hos WFJ, dvs upprustad bana och någon städning.

... Vadstenas planer - WFJ?

av Ante Svensson ⌂ @, onsdag, februari 20, 2008, 14:55 (4525 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Skall man lyckas rädda WFJ behövs det en opinion för banan samt att man vet vad kommunen planerar. Just nu verkar opinionen (=media) vara på kommunens sida. Och för att vända opinionen behövs det positiva tendenser hos WFJ, dvs upprustad bana och någon städning.

Notera att det är kommunens version av museibanans utveckling som lyfts fram, misskötsel etc. Ingen har hittills pratat om kommunens roll i dramat kring varför WFJ befinner sig där man är idag. Tidningarna skriver mest det de får i händerna och det är mycket kommunens pressreleaser man har att utgå ifrån. Men den bild man får av det du just tagit upp bekräftar att det handlar om en medveten långsiktig strategi för att få bort museibanan. Därför korta avtal, ingen ekonomisk hjälp, inget stöd gentemot markägare som faktiskt inkräktar på järnvägens mark etc. I fallet med vattentrumman ute på linjen gick ju kommunen på markägarens linje trots att det handlade om att gräva av banan! Så det är en tuff motståndare man har att göra med.

--
Ante

RSS-feed av trådar
powered by my little forum