På banken (Fotografier/bildfrågor)

av /jes @, lördag, januari 09, 2021, 15:18 (19 dagar sedan)

[image][image]

På banken

av Stig Lagergren @, lördag, januari 09, 2021, 17:13 (19 dagar sedan) @ /jes

Trevligt litet tåg. Eller är det vut?
Är det den här banken, fotograferad vid SJK-resa i maj 1965 av Bosse Lagergren?
Notera mannen i signalstolpen.

[image]

På banken

av /jes @, lördag, januari 09, 2021, 17:46 (19 dagar sedan) @ Stig Lagergren

Trevligt litet tåg. Eller är det vut?
Är det den här banken, fotograferad vid SJK-resa i maj 1965 av Bosse Lagergren?
Notera mannen i signalstolpen.

Det måste ha varit tåg eftersom vi hade tågmöte. :-) [image][image][image][image][image]

På banken

av Jan-Anders Wihrén @, Veberöd, lördag, januari 09, 2021, 18:13 (18 dagar sedan) @ /jes

Bilderna är från SJK Skåneavdelnings utfärd lördag 8/11 1969 Karlshamn-Vislanda och åter. Jag ingick i reseledningen. Tåget bestod (vid avgång Kh) av Z4t 323 + BFt 302 + BFt 301. Fotokörningar genomfördes Gungvala-Svängsta, Svängsta-Åkeholm, Hovmansbygd-Fridafors och Ålshult-Ulvö. Här är S4-tidtabellerna för tågen.
[image]
[image]

På banken, kvitto på extratågsorder

av Kjell Aghult @, söndag, januari 10, 2021, 10:59 (18 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

[image]

På banken, kvitto på extratågsorder

av Kjell Aghult @, söndag, januari 10, 2021, 11:58 (18 dagar sedan) @ Kjell Aghult

[image]

Bortfallen text:

1) Tågledningens extratågsorder (S 4) refererade vid behov till en "huvudskrivelse": Se parentesen upptill.

2) Alla bemannade stationer - även tillfälligt obevakade - måste kvittera S 4 (Rutan längst ned till höger). Tl se till att alla så gjort innan tåget gick (Gjordes normalt natten före). Kvitto kunde lämnas per både konduktörspost och telefon (Särskild kvittoblankett, S 6, fanns). Ev. saknade kvitton "indrevs".

3) Alla stationer kvitterade gångdag och -sträcka. Tågmöten/förbigångar krävde utvidgat kvitto från vissa:

3a) Tkl Svängsta kvitterade "Möter här 2151 och 8545". Tkl Ryd "Förbigås här av 2154".

3b) 2151 och 8545 personal måste orderges att möteskontrollera 31942. Tkl Vislanda därför också kvittera "S 9 (Mötesorder) till 2151 och 8545" (Liksom Karlshamn orderge 2156 om 31941). Vs och Kh var s k ordergivningsstationer med regionalt fastställda revir.

3c) 8545 var extratåg (´e´) Skulle det anordnas 8 november måste 31942 personal få veta det. Ordergivningsstation Kh därför tilläggskvittera "S 9 om 8545 anordnas".

3d) ´"U" för 8545 betydde, att detta tåg skulle uppehållas vid möte med tillfälliga 31942: Mötet reglerat till plats men inte till tid.

4) Dagtid handhade en särskild tågledare pappersexercisen - kolleger skötte den direkta trafikövervakningen. Alla måste vara allround och cirkulerade på stolarna.

På banken, kvitto på extratågsorder

av Göran Kannerby @, söndag, januari 10, 2021, 13:00 (18 dagar sedan) @ Kjell Aghult

[image]


Bortfallen text:

1) Tågledningens extratågsorder (S 4) refererade vid behov till en "huvudskrivelse": Se parentesen upptill.

2) Alla bemannade stationer - även tillfälligt obevakade - måste kvittera S 4 (Rutan längst ned till höger). Tl se till att alla så gjort innan tåget gick (Gjordes normalt natten före). Kvitto kunde lämnas per både konduktörspost och telefon (Särskild kvittoblankett, S 6, fanns). Ev. saknade kvitton "indrevs".

3) Alla stationer kvitterade gångdag och -sträcka. Tågmöten/förbigångar krävde utvidgat kvitto från vissa:

3a) Tkl Svängsta kvitterade "Möter här 2151 och 8545". Tkl Ryd "Förbigås här av 2154".

3b) 2151 och 8545 personal måste orderges att möteskontrollera 31942. Tkl Vislanda därför också kvittera "S 9 (Mötesorder) till 2151 och 8545" (Liksom Karlshamn orderge 2156 om 31941). Vs och Kh var s k ordergivningsstationer med regionalt fastställda revir.

3c) 8545 var extratåg (´e´) Skulle det anordnas 8 november måste 31942 personal få veta det. Ordergivningsstation Kh därför tilläggskvittera "S 9 om 8545 anordnas".

3d) ´"U" för 8545 betydde, att detta tåg skulle uppehållas vid möte med tillfälliga 31942: Mötet reglerat till plats men inte till tid.

4) Dagtid handhade en särskild tågledare pappersexercisen - kolleger skötte den direkta trafikövervakningen. Alla måste vara allround och cirkulerade på stolarna.

Tack för detaljerad redogörelse!

På blankettens adress-rad ("Till tkl" ) anges "Vs-Kh" och det är enkelt att begripa, men sedan står något oläsligt följt av "Ck, N", vem i Karlskrona och Nässjö behövde denna information? Och vad är "Frsk" (som ska ha 50 ex)?

På banken, kvitto på extratågsorder

av Kjell Aghult @, söndag, januari 10, 2021, 13:17 (18 dagar sedan) @ Göran Kannerby

På blankettens adress-rad ("Till tkl" ) anges "Vs-Kh" och det är enkelt att begripa, men sedan står något oläsligt följt av "Ck, N", vem i Karlskrona och Nässjö behövde denna information? Och vad är "Frsk" (som ska ha 50 ex)?

"Lstc Ck, N" står för lokstationscheferna i Karlskrona och Nässjö (Varför N blandades in vet jag inte). Frsk (60 ex) gissar jag står för "Försäljningssektionen, resekonsulenten". Troligen för utdelning till resenärerna. Adressraden kunde innehålla både Säo-föreskrivna adressater och administrativa sådana.

Dessa extratågsorder har säkert kopierats av dåvarande 2 driftdistriktets (Växjö) kontorsservice. Och sänts ut med konduktörsposten.

På banken, kvitto på extratågsorder

av Göran Kannerby @, söndag, januari 10, 2021, 13:51 (18 dagar sedan) @ Kjell Aghult

På blankettens adress-rad ("Till tkl" ) anges "Vs-Kh" och det är enkelt att begripa, men sedan står något oläsligt följt av "Ck, N", vem i Karlskrona och Nässjö behövde denna information? Och vad är "Frsk" (som ska ha 50 ex)?


"Lstc Ck, N" står för lokstationscheferna i Karlskrona och Nässjö (Varför N blandades in vet jag inte). Frsk (60 ex) gissar jag står för "Försäljningssektionen, resekonsulenten". Troligen för utdelning till resenärerna. Adressraden kunde innehålla både Säo-föreskrivna adressater och administrativa sådana.

Dessa extratågsorder har säkert kopierats av dåvarande 2 driftdistriktets (Växjö) kontorsservice. Och sänts ut med konduktörsposten.

Tackar! Således är det inscannade förmodligen ett av de 60 exemplaren. :-)

Funderar på om orderns undertecknare kan vara H Wulff. I så fall är förnamnet Harry, honom stötte jag ihop med drygt 20 år senare, då jobbade han på SJ Gods.

På banken, kvitto på extratågsorder

av Torbjörn Mårtensson, söndag, januari 10, 2021, 14:20 (18 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Högst sannolikt.

På banken, kvitto på extratågsorder

av Kjell Aghult @, söndag, januari 10, 2021, 15:51 (18 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Funderar på om orderns undertecknare kan vara H Wulff. I så fall är förnamnet Harry, honom stötte jag ihop med drygt 20 år senare, då jobbade han på SJ Gods.

Står det inte "H Wulff?" Och jag i vart fall hört namnet. Drift/trafikdistriktens flesta handläggare och chefer hade normalt varit tl några år, "inträdesbefattningen" på kontoret: År då man iakttogs noga. "Vem var tågledare?" kunde det ibland låta.

Person och Gods var 1969 än inte självständiga. I stället skilde man på Trafik (T) och Försäljning (F): Trafikdelen samanvände ju resurserna loktjänst, tågklarering etc. Uppdelningen på P och G kom successivt perioden 1982-1988.

På banken, kvitto på extratågsorder

av Göran Kannerby @, söndag, januari 10, 2021, 15:58 (18 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Funderar på om orderns undertecknare kan vara H Wulff. I så fall är förnamnet Harry, honom stötte jag ihop med drygt 20 år senare, då jobbade han på SJ Gods.

Står det inte "H Wulff?" Och jag i vart fall hört namnet. Drift/trafikdistriktens flesta handläggare och chefer hade normalt varit tl några år, "inträdesbefattningen" på kontoret: År då man iakttogs noga. "Vem var tågledare?" kunde det ibland låta.

Person och Gods var 1969 än inte självständiga. I stället skilde man på Trafik (T) och Försäljning (F): Trafikdelen samanvände ju resurserna loktjänst, tågklarering etc. Uppdelningen på P och G kom successivt perioden 1982-1988.

Harry berättade för mig om när SJ huserade tillsammans med högskolans första administration i det som i nuläget är kommunhus, detta bör ha varit på 1970-talet.

Tyvärr är det ett par år sedan den gode Harry passerade yttersta växeln, jag cyklar annars förbi hans hus ganska ofta och såg honom då och då.

På banken

av Legion44 @, söndag, januari 10, 2021, 11:06 (18 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Såg att stoppet i Hemsjö på uppvägen låg på 5 min enligt tidt. Hur påverkades den tiden av problemet med kylaren på dragfordonet?

På banken

av Jan-Anders Wihrén @, Veberöd, söndag, januari 10, 2021, 17:27 (18 dagar sedan) @ Legion44

Såg att stoppet i Hemsjö på uppvägen låg på 5 min enligt tidt. Hur påverkades den tiden av problemet med kylaren på dragfordonet?

Det blev bara en mindre försening som sedan kördes in. Jag skrev ett litet referat till TÅG nr 10 år 1969 om resan. Som en komplettering kan nämnas att Z4t 323 var nyligen ombyggdd från 1093 mm spårvidd och att det ruskiga höstvädret gjorde det extra mysigt i de gamla fina vagnarna med fungerande gasljusbelysning och kaminer. Vid skrotningsplatsen strax före Vislanda gjordes ett studiebesök. Här en bild från uppehållet i Hemsjö.
[image]

På banken

av Legion44 @, söndag, januari 10, 2021, 17:46 (18 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Tack för en fin bild och svar i övrigt. Rätt imponerande att vagnarna vid denna tidpunkt "bara" har 81 år på nacken.

På banken

av Kjell Aghult @, söndag, januari 10, 2021, 18:05 (17 dagar sedan) @ Legion44

Tack för en fin bild och svar i övrigt. Rätt imponerande att vagnarna vid denna tidpunkt "bara" har 81 år på nacken.

Enligt ett gammalt notat moderniserades serien 301-305 1944 vid Kalmar Verkstads AB. Vet någon omfattningen?

På banken

av Legion44 @, söndag, januari 10, 2021, 19:05 (17 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Är inte så insatt men byggdes de inte om då från C-vagn till Bft?

På banken

av -RB- @, måndag, januari 11, 2021, 01:10 (17 dagar sedan) @ Legion44

På sid 86 i SJK bok 75 om KVAB av Malte Ljunggren står på sid 86 överst i högra spalten om ombyggnad av 28 SJ smalspårspersonvagnar . 1942 - 1955 ombyggdes de till 3 CFop och 18 CFp och 7 CFt . På sidan 87 visar mittbilden SJ CFt 299 . De nya littrorna är min gissning då de inte skrivs ut , ej heller vilka litt vagnarna hade innan ombyggnad .

mvh Rolf Berg

På banken

av Ola Almquist @, Göteborg, måndag, januari 11, 2021, 02:41 (17 dagar sedan) @ -RB-

På sid 86 i SJK bok 75 om KVAB av Malte Ljunggren står på sid 86 överst i högra spalten om ombyggnad av 28 SJ smalspårspersonvagnar . 1942 - 1955 ombyggdes de till 3 CFop och 18 CFp och 7 CFt . På sidan 87 visar mittbilden SJ CFt 299 . De nya littrorna är min gissning då de inte skrivs ut , ej heller vilka litt vagnarna hade innan ombyggnad .

mvh Rolf Berg

En tråd om dessa vagnar finns här. Det går nog att göra en tydligare sammanställning.

/Ola

RSS-feed av trådar

powered by my little forum