Spårplan Grängesberg (Järnväg allmänt)

av Sune Nylén @, måndag, januari 11, 2021, 12:36 (17 dagar sedan)

På egen och publikens - hemmahörande i Gränges- begäran lägger jag här ut en spårplan över rubricerad jvg.station. Notera sistnämnda. Järnvägsstation. I dessa tider nog så sällsynt. Uppgifterna är fö. hämtade från BJ 2 2;dra trafiksektionen : Tidtabellsboken del A .
[image]

Spårplan Grängesberg

av Anders_W @, måndag, januari 11, 2021, 14:01 (17 dagar sedan) @ Sune Nylén

Utifrån skissen: vågar man gissa att man från Silverhöjden och Björnshyttan kunde tas in till spår II, V och VI, men från Hörken och Klenshyttan till spår II, III och IV?

Spårplan Grängesberg

av Christer Fredriksson @, måndag, januari 11, 2021, 14:18 (17 dagar sedan) @ Anders_W

Ja så var det!
Spår II var det normala för alla malmtåg Ggm - Dmn och tomtågen Dmn - Ggm.

Spårplan Grängesberg

av Calle Wickberg @, måndag, januari 11, 2021, 21:18 (17 dagar sedan) @ Sune Nylén

På egen och publikens - hemmahörande i Gränges- begäran lägger jag här ut en spårplan över rubricerad jvg.station. Notera sistnämnda. Järnvägsstation. I dessa tider nog så sällsynt. Uppgifterna är fö. hämtade från BJ 2 2;dra trafiksektionen : Tidtabellsboken del A .
[image]

"Björnshyttan" är tokigt stavat - heter "Björnhyttan" och inget annat. Såvitt inte stavningen ändrats?

Spårplan Grängesberg

av Christer Fredriksson @, måndag, januari 11, 2021, 21:32 (17 dagar sedan) @ Calle Wickberg

1946 gällde:

Norra Berget var lastplats,
Björkås var hållplats,
Björnhyttan var lastplats,
Blötberget var station!

Spårplan Grängesberg

av S-O Johansson @, måndag, januari 11, 2021, 22:08 (17 dagar sedan) @ Sune Nylén

[image]

Jag får det till att TGOJ kom åt alla spåren men BJ bara spår II - IV. Men jag kan ju läsa fel.
Var ligger malmbangården? Åt Silverhöjden?

Spårplan Grängesberg

av Christer Fredriksson @, måndag, januari 11, 2021, 22:50 (17 dagar sedan) @ S-O Johansson

Ggm ligger åt Silverhöjden.

TGOJ kom inte åt spåren III o IV, det spärrades i ställverket, där gällde spår II samt I.

TGOJ godståg gick in på spåren V och VI, ty inget vagnutbyte i Grängesberg C, det skedde alltid i Ställdalen eller Ludvika.

RSS-feed av trådar

powered by my little forum